Loans to residents - total, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Loans to residents - total

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 11 376.50 18 808.60 -7 432.10 -39.51% 47 215.80 -35 839.30 -75.91%
01.04.2020 18 808.60 84 769.50 -65 960.90 -77.81% 62 131.10 -43 322.50 -69.73%
01.01.2020 84 769.50 -3 914.30 88 683.80 -2 265.64% 53 970.90 30 798.60 57.07%
01.10.2019 -3 914.30 47 215.80 -51 130.10 - 108.29% -34 191.80 30 277.50 -88.55%
01.07.2019 47 215.80 62 131.10 -14 915.30 -24.01% 89 623.50 -42 407.70 -47.32%
01.04.2019 62 131.10 53 970.90 8 160.20 15.12% 58 965.50 3 165.60 5.37%
01.01.2019 53 970.90 -34 191.80 88 162.70 - 257.85% 90 544.80 -36 573.90 -40.39%
01.10.2018 -34 191.80 89 623.50 - 123 815.30 - 138.15% -45 574.90 11 383.10 -24.98%
01.07.2018 89 623.50 58 965.50 30 658.00 51.99% 74 701.40 14 922.10 19.98%
01.04.2018 58 965.50 90 544.80 -31 579.30 -34.88% 69 494.70 -10 529.20 -15.15%
01.01.2018 90 544.80 -45 574.90 136 119.70 - 298.67% 88 992.40 1 552.40 1.74%
01.10.2017 -45 574.90 74 701.40 - 120 276.30 - 161.01% 5 406.70 -50 981.60 - 942.93%
01.07.2017 74 701.40 69 494.70 5 206.70 7.49% 73 699.70 1 001.70 1.36%
01.04.2017 69 494.70 88 992.40 -19 497.70 -21.91% 58 765.00 10 729.70 18.26%
01.01.2017 88 992.40 5 406.70 83 585.70 1 545.97% 61 113.10 27 879.30 45.62%
01.10.2016 5 406.70 73 699.70 -68 293.00 -92.66% 4 079.80 1 326.90 32.52%
01.07.2016 73 699.70 58 765.00 14 934.70 25.41% 75 532.80 -1 833.10 -2.43%
01.04.2016 58 765.00 61 113.10 -2 348.10 -3.84% 60 007.40 -1 242.40 -2.07%
01.01.2016 61 113.10 4 079.80 57 033.30 1 397.94% 17 253.40 43 859.70 254.21%
01.10.2015 4 079.80 75 532.80 -71 453.00 -94.60% 48 073.90 -43 994.10 -91.51%
01.07.2015 75 532.80 60 007.40 15 525.40 25.87% 10 764.10 64 768.70 601.71%
01.04.2015 60 007.40 17 253.40 42 754.00 247.80% 39 153.60 20 853.80 53.26%
01.01.2015 17 253.40 48 073.90 -30 820.50 -64.11% 1 302.00 15 951.40 1 225.15%
01.10.2014 48 073.90 10 764.10 37 309.80 346.61% 32 576.50 15 497.40 47.57%
01.07.2014 10 764.10 39 153.60 -28 389.50 -72.51% 28 336.70 -17 572.60 -62.01%
01.04.2014 39 153.60 1 302.00 37 851.60 2 907.19% -5 148.70 44 302.30 - 860.46%
01.01.2014 1 302.00 32 576.50 -31 274.50 -96.00% 23 807.70 -22 505.70 -94.53%
01.10.2013 32 576.50 28 336.70 4 239.80 14.96% 18 446.80 14 129.70 76.60%
01.07.2013 28 336.70 -5 148.70 33 485.40 - 650.37% 10 314.40 18 022.30 174.73%
01.04.2013 -5 148.70 23 807.70 -28 956.40 - 121.63% 24 329.00 -29 477.70 - 121.16%
01.01.2013 23 807.70 18 446.80 5 360.90 29.06% 14 467.10 9 340.60 64.56%
01.10.2012 18 446.80 10 314.40 8 132.40 78.85% 26 535.40 -8 088.60 -30.48%
01.07.2012 10 314.40 24 329.00 -14 014.60 -57.60% 31 319.70 -21 005.30 -67.07%
01.04.2012 24 329.00 14 467.10 9 861.90 68.17% 37 651.80 -13 322.80 -35.38%
01.01.2012 14 467.10 26 535.40 -12 068.30 -45.48% 18 683.50 -4 216.40 -22.57%
01.10.2011 26 535.40 31 319.70 -4 784.30 -15.28% 31 685.30 -5 149.90 -16.25%
01.07.2011 31 319.70 37 651.80 -6 332.10 -16.82% 27 326.50 3 993.20 14.61%
01.04.2011 37 651.80 18 683.50 18 968.30 101.52% 20 922.70 16 729.10 79.96%
01.01.2011 18 683.50 31 685.30 -13 001.80 -41.03% -4 847.30 23 530.80 - 485.44%
01.10.2010 31 685.30 27 326.50 4 358.80 15.95% -2 052.10 33 737.40 -1 644.04%
01.07.2010 27 326.50 20 922.70 6 403.80 30.61% 12 755.00 14 571.50 114.24%
01.04.2010 20 922.70 -4 847.30 25 770.00 - 531.64% 26 812.60 -5 889.90 -21.97%
01.01.2010 -4 847.30 -2 052.10 -2 795.20 136.21% 2 092.00 -6 939.30 - 331.71%
01.10.2009 -2 052.10 12 755.00 -14 807.10 - 116.09% 14 607.90 -16 660.00 - 114.05%
01.07.2009 12 755.00 26 812.60 -14 057.60 -52.43% 76 384.00 -63 629.00 -83.30%
01.04.2009 26 812.60 2 092.00 24 720.60 1 181.67% 114 283.00 -87 470.40 -76.54%
01.01.2009 2 092.00 14 607.90 -12 515.90 -85.68% 50 122.20 -48 030.20 -95.83%
01.10.2008 14 607.90 76 384.00 -61 776.10 -80.88% 96 902.20 -82 294.30 -84.93%
01.07.2008 76 384.00 114 283.00 -37 899.00 -33.16% 102 732.40 -26 348.40 -25.65%
01.04.2008 114 283.00 50 122.20 64 160.80 128.01% 95 419.00 18 864.00 19.77%
01.01.2008 50 122.20 96 902.20 -46 780.00 -48.28% 46 710.20 3 412.00 7.30%
01.10.2007 96 902.20 102 732.40 -5 830.20 -5.68% 55 799.70 41 102.50 73.66%
01.07.2007 102 732.40 95 419.00 7 313.40 7.66% 52 261.00 50 471.40 96.58%
01.04.2007 95 419.00 46 710.20 48 708.80 104.28% 60 750.30 34 668.70 57.07%
01.01.2007 46 710.20 55 799.70 -9 089.50 -16.29% 38 591.10 8 119.10 21.04%
01.10.2006 55 799.70 52 261.00 3 538.70 6.77% 31 016.60 24 783.10 79.90%
01.07.2006 52 261.00 60 750.30 -8 489.30 -13.97% 43 621.90 8 639.10 19.80%
01.04.2006 60 750.30 38 591.10 22 159.20 57.42% 40 444.70 20 305.60 50.21%
01.01.2006 38 591.10 31 016.60 7 574.50 24.42% 26 621.80 11 969.30 44.96%
01.10.2005 31 016.60 43 621.90 -12 605.30 -28.90% 21 386.10 9 630.50 45.03%
01.07.2005 43 621.90 40 444.70 3 177.20 7.86% 27 597.20 16 024.70 58.07%
01.04.2005 40 444.70 26 621.80 13 822.90 51.92% 24 096.40 16 348.30 67.85%
01.01.2005 26 621.80 21 386.10 5 235.70 24.48% 1 559.50 25 062.30 1 607.07%
01.10.2004 21 386.10 27 597.20 -6 211.10 -22.51% 33 741.50 -12 355.40 -36.62%
01.07.2004 27 597.20 24 096.40 3 500.80 14.53% 22 000.30 5 596.90 25.44%
01.04.2004 24 096.40 1 559.50 22 536.90 1 445.14% 37 071.00 -12 974.60 -35.00%
01.01.2004 1 559.50 33 741.50 -32 182.00 -95.38% 5 490.30 -3 930.80 -71.60%
01.10.2003 33 741.50 22 000.30 11 741.20 53.37% 6 975.40 26 766.10 383.72%
01.07.2003 22 000.30 37 071.00 -15 070.70 -40.65% -16 129.80 38 130.10 - 236.40%
01.04.2003 37 071.00 5 490.30 31 580.70 575.21% 2 168.50 34 902.50 1 609.52%
01.01.2003 5 490.30 6 975.40 -1 485.10 -21.29% 8 795.80 -3 305.50 -37.58%
01.10.2002 6 975.40 -16 129.80 23 105.20 - 143.25% - - -
01.07.2002 -16 129.80 2 168.50 -18 298.30 - 843.82% - - -
01.04.2002 2 168.50 8 795.80 -6 627.30 -75.35% - - -
01.01.2002 8 795.80 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.