Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 27 812.70 84 700.50 -56 887.80 -67.16% 74 845.40 -47 032.70 -62.84%
01.04.2020 84 700.50 82 651.50 2 049.00 2.48% 75 029.00 9 671.50 12.89%
01.01.2020 82 651.50 77 502.80 5 148.70 6.64% 70 735.70 11 915.80 16.85%
01.10.2019 77 502.80 74 845.40 2 657.40 3.55% 70 624.80 6 878.00 9.74%
01.07.2019 74 845.40 75 029.00 - 183.60 -0.24% 72 361.30 2 484.10 3.43%
01.04.2019 75 029.00 70 735.70 4 293.30 6.07% 76 165.20 -1 136.20 -1.49%
01.01.2019 70 735.70 70 624.80 110.90 0.16% 76 130.70 -5 395.00 -7.09%
01.10.2018 70 624.80 72 361.30 -1 736.50 -2.40% 70 413.00 211.80 0.30%
01.07.2018 72 361.30 76 165.20 -3 803.90 -4.99% 69 181.00 3 180.30 4.60%
01.04.2018 76 165.20 76 130.70 34.50 0.05% 67 538.60 8 626.60 12.77%
01.01.2018 76 130.70 70 413.00 5 717.70 8.12% 67 733.10 8 397.60 12.40%
01.10.2017 70 413.00 69 181.00 1 232.00 1.78% 54 875.90 15 537.10 28.31%
01.07.2017 69 181.00 67 538.60 1 642.40 2.43% 52 608.70 16 572.30 31.50%
01.04.2017 67 538.60 67 733.10 - 194.50 -0.29% 53 656.90 13 881.70 25.87%
01.01.2017 67 733.10 54 875.90 12 857.20 23.43% 52 664.00 15 069.10 28.61%
01.10.2016 54 875.90 52 608.70 2 267.20 4.31% 53 114.60 1 761.30 3.32%
01.07.2016 52 608.70 53 656.90 -1 048.20 -1.95% 54 146.30 -1 537.60 -2.84%
01.04.2016 53 656.90 52 664.00 992.90 1.89% 44 608.20 9 048.70 20.28%
01.01.2016 52 664.00 53 114.60 - 450.60 -0.85% 38 326.10 14 337.90 37.41%
01.10.2015 53 114.60 54 146.30 -1 031.70 -1.91% 37 647.50 15 467.10 41.08%
01.07.2015 54 146.30 44 608.20 9 538.10 21.38% 40 070.10 14 076.20 35.13%
01.04.2015 44 608.20 38 326.10 6 282.10 16.39% 35 547.80 9 060.40 25.49%
01.01.2015 38 326.10 37 647.50 678.60 1.80% 43 116.20 -4 790.10 -11.11%
01.10.2014 37 647.50 40 070.10 -2 422.60 -6.05% 46 102.40 -8 454.90 -18.34%
01.07.2014 40 070.10 35 547.80 4 522.30 12.72% 54 966.70 -14 896.60 -27.10%
01.04.2014 35 547.80 43 116.20 -7 568.40 -17.55% 48 714.00 -13 166.20 -27.03%
01.01.2014 43 116.20 46 102.40 -2 986.20 -6.48% 40 711.70 2 404.50 5.91%
01.10.2013 46 102.40 54 966.70 -8 864.30 -16.13% 46 196.50 -94.10 -0.20%
01.07.2013 54 966.70 48 714.00 6 252.70 12.84% 38 175.50 16 791.20 43.98%
01.04.2013 48 714.00 40 711.70 8 002.30 19.66% 37 669.20 11 044.80 29.32%
01.01.2013 40 711.70 46 196.50 -5 484.80 -11.87% 31 615.80 9 095.90 28.77%
01.10.2012 46 196.50 38 175.50 8 021.00 21.01% 32 679.30 13 517.20 41.36%
01.07.2012 38 175.50 37 669.20 506.30 1.34% 27 894.40 10 281.10 36.86%
01.04.2012 37 669.20 31 615.80 6 053.40 19.15% 25 442.50 12 226.70 48.06%
01.01.2012 31 615.80 32 679.30 -1 063.50 -3.25% 27 256.50 4 359.30 15.99%
01.10.2011 32 679.30 27 894.40 4 784.90 17.15% 20 083.70 12 595.60 62.72%
01.07.2011 27 894.40 25 442.50 2 451.90 9.64% 22 316.20 5 578.20 25.00%
01.04.2011 25 442.50 27 256.50 -1 814.00 -6.66% 27 647.60 -2 205.10 -7.98%
01.01.2011 27 256.50 20 083.70 7 172.80 35.71% 39 143.80 -11 887.30 -30.37%
01.10.2010 20 083.70 22 316.20 -2 232.50 -10.00% 39 167.50 -19 083.80 -48.72%
01.07.2010 22 316.20 27 647.60 -5 331.40 -19.28% 38 721.80 -16 405.60 -42.37%
01.04.2010 27 647.60 39 143.80 -11 496.20 -29.37% 39 954.00 -12 306.40 -30.80%
01.01.2010 39 143.80 39 167.50 -23.70 -0.06% 43 782.10 -4 638.30 -10.59%
01.10.2009 39 167.50 38 721.80 445.70 1.15% 47 028.00 -7 860.50 -16.71%
01.07.2009 38 721.80 39 954.00 -1 232.20 -3.08% 51 155.30 -12 433.50 -24.31%
01.04.2009 39 954.00 43 782.10 -3 828.10 -8.74% 56 861.30 -16 907.30 -29.73%
01.01.2009 43 782.10 47 028.00 -3 245.90 -6.90% 63 080.80 -19 298.70 -30.59%
01.10.2008 47 028.00 51 155.30 -4 127.30 -8.07% 59 976.00 -12 948.00 -21.59%
01.07.2008 51 155.30 56 861.30 -5 706.00 -10.03% 51 196.50 -41.20 -0.08%
01.04.2008 56 861.30 63 080.80 -6 219.50 -9.86% 44 712.40 12 148.90 27.17%
01.01.2008 63 080.80 59 976.00 3 104.80 5.18% 42 727.20 20 353.60 47.64%
01.10.2007 59 976.00 51 196.50 8 779.50 17.15% 38 798.20 21 177.80 54.58%
01.07.2007 51 196.50 44 712.40 6 484.10 14.50% 36 832.30 14 364.20 39.00%
01.04.2007 44 712.40 42 727.20 1 985.20 4.65% 42 470.50 2 241.90 5.28%
01.01.2007 42 727.20 38 798.20 3 929.00 10.13% 43 827.20 -1 100.00 -2.51%
01.10.2006 38 798.20 36 832.30 1 965.90 5.34% 45 897.30 -7 099.10 -15.47%
01.07.2006 36 832.30 42 470.50 -5 638.20 -13.28% 56 204.40 -19 372.10 -34.47%
01.04.2006 42 470.50 43 827.20 -1 356.70 -3.10% 57 396.50 -14 926.00 -26.00%
01.01.2006 43 827.20 45 897.30 -2 070.10 -4.51% 55 900.60 -12 073.40 -21.60%
01.10.2005 45 897.30 56 204.40 -10 307.10 -18.34% 67 161.90 -21 264.60 -31.66%
01.07.2005 56 204.40 57 396.50 -1 192.10 -2.08% 76 812.00 -20 607.60 -26.83%
01.04.2005 57 396.50 55 900.60 1 495.90 2.68% 82 100.10 -24 703.60 -30.09%
01.01.2005 55 900.60 67 161.90 -11 261.30 -16.77% 73 812.50 -17 911.90 -24.27%
01.10.2004 67 161.90 76 812.00 -9 650.10 -12.56% 52 610.10 14 551.80 27.66%
01.07.2004 76 812.00 82 100.10 -5 288.10 -6.44% 57 754.50 19 057.50 33.00%
01.04.2004 82 100.10 73 812.50 8 287.60 11.23% 55 940.20 26 159.90 46.76%
01.01.2004 73 812.50 52 610.10 21 202.40 40.30% 58 129.20 15 683.30 26.98%
01.10.2003 52 610.10 57 754.50 -5 144.40 -8.91% 57 617.00 -5 006.90 -8.69%
01.07.2003 57 754.50 55 940.20 1 814.30 3.24% 53 727.80 4 026.70 7.49%
01.04.2003 55 940.20 58 129.20 -2 189.00 -3.77% 57 122.20 -1 182.00 -2.07%
01.01.2003 58 129.20 57 617.00 512.20 0.89% 64 377.90 -6 248.70 -9.71%
01.10.2002 57 617.00 53 727.80 3 889.20 7.24% - - -
01.07.2002 53 727.80 57 122.20 -3 394.40 -5.94% - - -
01.04.2002 57 122.20 64 377.90 -7 255.70 -11.27% - - -
01.01.2002 64 377.90 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.