Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK65 1. Počet smluv 163 640.00 169 281.00 -3.33% 192 024.00 -14.78%
UK66 2. Počet nově uzavřených smluv 81.00 62.00 30.65% 217.00 -62.67%
UK67 3. Počet nahlášených pojistných událostí 20 837.00 14 299.00 45.72% 25 461.00 -18.16%
UK68 4. Počet nevyřízených pojistných událostí 1 309.00 1 291.00 1.39% 2 379.00 -44.98%
UK69 5. Předepsané hrubé pojistné 555 894.00 374 342.00 48.50% 653 744.00 -14.97%
UK70 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho) 1 877.00 1 453.00 29.18% 2 734.00 -31.35%
UK71 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho) 712.00 458.00 55.46% 811.00 -12.21%
UK72 6. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění 536 532.00 361 667.00 48.35% 653 725.00 -17.93%
UK73 6.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění placené jednorázově 1 877.00 1 453.00 29.18% 2 734.00 -31.35%
UK74 7. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění 1 179 321.00 808 894.00 45.79% 1 295 431.00 -8.96%
UK75 7.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění u předčasně ukončených smluv 238 679.00 170 524.00 39.97% 305 429.00 -21.85%
UK76 8. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 2 762.00 3 154.00 -12.43% 9 769.00 -71.73%
UK77 8.1. Náklady na provize zprostředkovatelům 1 309.00 1 518.00 -13.77% 2 910.00 -55.02%
UK78 9. Technické rezervy celkem (hrubá hodnota) 8 763 434.00 8 913 582.00 -1.68% 9 932 088.00 -11.77%
UK79 10. Technické rezervy celkem (čistá hodnota) 8 736 976.00 8 887 261.00 -1.69% 9 906 381.00 -11.80%

Počet smluv

ObdobíHodnota
30.09.2016 163 640.00
30.06.2016 169 281.00
31.03.2016 176 307.00
31.12.2015 183 358.00
30.09.2015 192 024.00
30.06.2015 200 092.00
31.03.2015 208 605.00
31.12.2014 216 876.00
30.09.2014 226 064.00
30.06.2014 236 506.00
Další »
Počet smluv,Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Počet nově uzavřených smluv

ObdobíHodnota
30.09.2016 81.00
30.06.2016 62.00
31.03.2016 50.00
31.12.2015 225.00
30.09.2015 217.00
30.06.2015 205.00
31.03.2015 161.00
31.12.2014 56.00
30.09.2014 43.00
30.06.2014 41.00
Další »
Počet nově uzavřených smluv,Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Počet nahlášených pojistných událostí

ObdobíHodnota
30.09.2016 20 837.00
30.06.2016 14 299.00
31.03.2016 7 079.00
31.12.2015 32 325.00
30.09.2015 25 461.00
30.06.2015 17 435.00
31.03.2015 8 845.00
31.12.2014 40 476.00
30.09.2014 32 492.00
30.06.2014 22 583.00
Další »
Počet nahlášených pojistných událostí,Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Počet nevyřízených pojistných událostí

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 309.00
30.06.2016 1 291.00
31.03.2016 1 299.00
31.12.2015 1 513.00
30.09.2015 2 379.00
30.06.2015 2 239.00
31.03.2015 1 979.00
31.12.2014 1 452.00
30.09.2014 2 461.00
30.06.2014 3 110.00
Další »
Počet nevyřízených pojistných událostí,Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Předepsané hrubé pojistné

ObdobíHodnota
30.09.2016 555 894.00
30.06.2016 374 342.00
31.03.2016 188 491.00
31.12.2015 861 884.00
30.09.2015 653 744.00
30.06.2015 442 759.00
31.03.2015 222 689.00
31.12.2014 999 111.00
30.09.2014 758 255.00
30.06.2014 515 902.00
Další »
Předepsané hrubé pojistné,Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 877.00
30.06.2016 1 453.00
31.03.2016 669.00
31.12.2015 3 920.00
30.09.2015 2 734.00
30.06.2015 1 941.00
31.03.2015 848.00
31.12.2014 7 745.00
30.09.2014 7 107.00
30.06.2014 5 515.00
Další »
Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho),Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)

ObdobíHodnota
30.09.2016 712.00
30.06.2016 458.00
31.03.2016 200.00
31.12.2015 1 233.00
30.09.2015 811.00
30.06.2015 556.00
31.03.2015 213.00
31.12.2014 6 526.00
30.09.2014 6 159.00
30.06.2014 4 817.00
Další »
Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho),Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Předepsané pojistné, očištěné od zajištění

ObdobíHodnota
30.09.2016 536 532.00
30.06.2016 361 667.00
31.03.2016 181 931.00
31.12.2015 861 851.00
30.09.2015 653 725.00
30.06.2015 442 746.00
31.03.2015 222 682.00
31.12.2014 999 079.00
30.09.2014 738 705.00
30.06.2014 512 386.00
Další »
Předepsané pojistné, očištěné od zajištění,Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Předepsané pojistné, očištěné od zajištění placené jednorázově

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 877.00
30.06.2016 1 453.00
31.03.2016 669.00
31.12.2015 3 919.00
30.09.2015 2 734.00
30.06.2015 1 941.00
31.03.2015 844.00
31.12.2014 7 732.00
30.09.2014 7 095.00
30.06.2014 5 445.00
Další »
Předepsané pojistné, očištěné od zajištění placené jednorázově,Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Hrubá výše nákladů na pojistná plnění

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 179 321.00
30.06.2016 808 894.00
31.03.2016 406 633.00
31.12.2015 1 745 421.00
30.09.2015 1 295 431.00
30.06.2015 885 761.00
31.03.2015 426 161.00
31.12.2014 1 883 069.00
30.09.2014 1 447 312.00
30.06.2014 1 001 934.00
Další »
Hrubá výše nákladů na pojistná plnění,Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Hrubá výše nákladů na pojistná plnění u předčasně ukončených smluv

ObdobíHodnota
30.09.2016 238 679.00
30.06.2016 170 524.00
31.03.2016 87 725.00
31.12.2015 402 370.00
30.09.2015 305 429.00
30.06.2015 205 545.00
31.03.2015 107 593.00
31.12.2014 516 085.00
30.09.2014 401 791.00
30.06.2014 282 900.00
Další »
Hrubá výše nákladů na pojistná plnění u předčasně ukončených smluv,Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

ObdobíHodnota
30.09.2016 2 762.00
30.06.2016 3 154.00
31.03.2016 2 325.00
31.12.2015 12 498.00
30.09.2015 9 769.00
30.06.2015 6 498.00
31.03.2015 3 239.00
31.12.2014 16 571.00
30.09.2014 13 785.00
30.06.2014 10 074.00
Další »
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy,Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Náklady na provize zprostředkovatelům

ObdobíHodnota
30.09.2016 1 309.00
30.06.2016 1 518.00
31.03.2016 801.00
31.12.2015 3 581.00
30.09.2015 2 910.00
30.06.2015 2 079.00
31.03.2015 1 134.00
31.12.2014 3 976.00
30.09.2014 3 283.00
30.06.2014 2 427.00
Další »
Náklady na provize zprostředkovatelům,Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Technické rezervy celkem (hrubá hodnota)

ObdobíHodnota
30.09.2016 8 763 434.00
30.06.2016 8 913 582.00
31.03.2016 9 089 568.00
31.12.2015 9 275 705.00
30.09.2015 9 932 088.00
30.06.2015 9 771 476.00
31.03.2015 9 970 848.00
31.12.2014 10 123 886.00
30.09.2014 10 493 385.00
30.06.2014 10 652 875.00
Další »
Technické rezervy celkem (hrubá hodnota),Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Technické rezervy celkem (čistá hodnota)

ObdobíHodnota
30.09.2016 8 736 976.00
30.06.2016 8 887 261.00
31.03.2016 9 062 973.00
31.12.2015 9 252 059.00
30.09.2015 9 906 381.00
30.06.2015 9 745 527.00
31.03.2015 9 946 205.00
31.12.2014 10 098 918.00
30.09.2014 10 475 510.00
30.06.2014 10 635 040.00
Další »
Technické rezervy celkem (čistá hodnota),Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí (v tis. Kč a počty) (Základní informace o životním pojištění podle odvětví životního pojištění (data do 30.9.2016))
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) (Podle odvětvového hlediska)
Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (Podle odvětvového hlediska)
Platby podle typu akceptačního zařízení včetně non-MFI - počet transakcí (v milionech) (Statistika platebního styku)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
Výdaje na HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
Zdroje HDP, mil.Kč (Běžné ceny)
Stálé ceny roku 2015 v mld. Kč (Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěna)

Označení stránky: svatební pojištěníZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.