Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2015 24 022.05
Max 31.12.2007 78 496.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2020 25 709.19 26 914.04 -1 204.85 -4.48% 28 175.52 -2 466.33 -8.75%
30.09.2020 26 914.04 27 280.97 - 366.93 -1.34% 28 840.74 -1 926.70 -6.68%
30.06.2020 27 280.97 28 197.84 - 916.87 -3.25% 28 648.00 -1 367.03 -4.77%
31.03.2020 28 197.84 28 175.52 22.32 0.08% 28 669.45 - 471.61 -1.64%
31.12.2019 28 175.52 28 840.74 - 665.22 -2.31% 28 647.47 - 471.95 -1.65%
30.09.2019 28 840.74 28 648.00 192.74 0.67% 29 864.96 -1 024.22 -3.43%
30.06.2019 28 648.00 28 669.45 -21.45 -0.07% 29 931.58 -1 283.58 -4.29%
31.03.2019 28 669.45 28 647.47 21.98 0.08% 29 627.10 - 957.64 -3.23%
31.12.2018 28 647.47 29 864.96 -1 217.49 -4.08% 28 410.05 237.42 0.84%
30.09.2018 29 864.96 29 931.58 -66.61 -0.22% 27 808.03 2 056.94 7.40%
30.06.2018 29 931.58 29 627.10 304.48 1.03% 27 281.58 2 650.00 9.71%
31.03.2018 29 627.10 28 410.05 1 217.04 4.28% 27 387.64 2 239.45 8.18%
31.12.2017 28 410.05 27 808.03 602.03 2.16% 28 485.81 -75.76 -0.27%
30.09.2017 27 808.03 27 281.58 526.45 1.93% 28 646.69 - 838.66 -2.93%
30.06.2017 27 281.58 27 387.64 - 106.07 -0.39% 27 660.34 - 378.77 -1.37%
31.03.2017 27 387.64 28 485.81 -1 098.17 -3.86% 28 090.67 - 703.02 -2.50%
31.12.2016 28 485.81 28 646.69 - 160.88 -0.56% 24 810.68 3 675.13 14.81%
30.09.2016 28 646.69 27 660.34 986.34 3.57% 24 354.43 4 292.26 17.62%
30.06.2016 27 660.34 28 090.67 - 430.32 -1.53% 24 022.05 3 638.30 15.15%
31.03.2016 28 090.67 24 810.68 3 279.98 13.22% 25 609.39 2 481.28 9.69%
31.12.2015 24 810.68 24 354.43 456.25 1.87% 25 319.22 - 508.54 -2.01%
30.09.2015 24 354.43 24 022.05 332.38 1.38% 26 631.95 -2 277.52 -8.55%
30.06.2015 24 022.05 25 609.39 -1 587.34 -6.20% 25 907.51 -1 885.46 -7.28%
31.03.2015 25 609.39 25 319.22 290.16 1.15% 24 875.85 733.53 2.95%
31.12.2014 25 319.22 26 631.95 -1 312.73 -4.93% 24 824.90 494.32 1.99%
30.09.2014 26 631.95 25 907.51 724.44 2.80% 25 063.51 1 568.44 6.26%
30.06.2014 25 907.51 24 875.85 1 031.65 4.15% 26 185.37 - 277.87 -1.06%
31.03.2014 24 875.85 24 824.90 50.95 0.21% 26 180.01 -1 304.15 -4.98%
31.12.2013 24 824.90 25 063.51 - 238.61 -0.95% 26 527.55 -1 702.65 -6.42%
30.09.2013 25 063.51 26 185.37 -1 121.86 -4.28% 26 623.10 -1 559.59 -5.86%
30.06.2013 26 185.37 26 180.01 5.36 0.02% 27 010.51 - 825.14 -3.05%
31.03.2013 26 180.01 26 527.55 - 347.54 -1.31% 27 165.30 - 985.29 -3.63%
31.12.2012 26 527.55 26 623.10 -95.55 -0.36% 29 027.84 -2 500.29 -8.61%
30.09.2012 26 623.10 27 010.51 - 387.41 -1.43% 28 306.10 -1 683.00 -5.95%
30.06.2012 27 010.51 27 165.30 - 154.78 -0.57% 29 733.21 -2 722.69 -9.16%
31.03.2012 27 165.30 29 027.84 -1 862.54 -6.42% 28 975.27 -1 809.97 -6.25%
31.12.2011 29 027.84 28 306.10 721.74 2.55% 28 425.48 602.37 2.12%
30.09.2011 28 306.10 29 733.21 -1 427.10 -4.80% 27 263.70 1 042.41 3.82%
30.06.2011 29 733.21 28 975.27 757.94 2.62% 32 429.32 -2 696.11 -8.31%
31.03.2011 28 975.27 28 425.48 549.79 1.93% 55 611.78 -26 636.51 -47.90%
31.12.2010 28 425.48 27 263.70 1 161.78 4.26% 60 750.16 -32 324.68 -53.21%
30.09.2010 27 263.70 32 429.32 -5 165.62 -15.93% 65 036.77 -37 773.07 -58.08%
30.06.2010 32 429.32 55 611.78 -23 182.46 -41.69% 69 893.48 -37 464.17 -53.60%
31.03.2010 55 611.78 60 750.16 -5 138.38 -8.46% 72 004.58 -16 392.80 -22.77%
31.12.2009 60 750.16 65 036.77 -4 286.60 -6.59% 77 342.09 -16 591.92 -21.45%
30.09.2009 65 036.77 69 893.48 -4 856.72 -6.95% 74 351.76 -9 314.99 -12.53%
30.06.2009 69 893.48 72 004.58 -2 111.09 -2.93% 74 154.31 -4 260.83 -5.75%
31.03.2009 72 004.58 77 342.09 -5 337.51 -6.90% 70 863.33 1 141.24 1.61%
31.12.2008 77 342.09 74 351.76 2 990.32 4.02% 78 496.50 -1 154.41 -1.47%
30.09.2008 74 351.76 74 154.31 197.45 0.27% 68 515.05 5 836.71 8.52%
30.06.2008 74 154.31 70 863.33 3 290.98 4.64% 65 925.93 8 228.38 12.48%
31.03.2008 70 863.33 78 496.50 -7 633.17 -9.72% 62 622.37 8 240.96 13.16%
31.12.2007 78 496.50 68 515.05 9 981.45 14.57% 57 534.10 20 962.40 36.43%
30.09.2007 68 515.05 65 925.93 2 589.11 3.93% 53 859.27 14 655.77 27.21%
30.06.2007 65 925.93 62 622.37 3 303.56 5.28% 54 846.61 11 079.32 20.20%
31.03.2007 62 622.37 57 534.10 5 088.27 8.84% 51 236.13 11 386.24 22.22%
31.12.2006 57 534.10 53 859.27 3 674.83 6.82% 51 854.80 5 679.30 10.95%
30.09.2006 53 859.27 54 846.61 - 987.34 -1.80% - - -
30.06.2006 54 846.61 51 236.13 3 610.48 7.05% - - -
31.03.2006 51 236.13 51 854.80 - 618.67 -1.19% - - -
31.12.2005 51 854.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let (Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let (Struktura půjček poskytnutých společnostmi ostatního úvěrování rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let (Struktura půjček poskytnutých faktoringovými a forfaitingovými společnostmi rezidentům)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.