Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, V běžném kurzu, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, V běžném kurzu, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Dlouhá pozice, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Dlouhá pozice, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Nakoupené kupní opce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Nakoupené kupní opce, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Prodané prodejní opce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Prodané prodejní opce, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Krátká pozice (v běžném kurzu), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Dlouhá pozice (v běžném kurzu), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), USD
30.04.2024 Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, ostatní mezinárodní organizace (-), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, ostatní mezinárodní organizace (-), Do 1 měsíce, USD

Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 A. Official reserve assets 157 814.50 151 401.69 4.24% 145 019.91 8.82%
IND2 (1) Foreign currency reserves (in convertible foreign currencies) 139 318.48 146 416.90 -4.85% 117 595.98 18.47%
IND3 (a) Securities 103 187.51 102 507.96 0.66% 82 302.44 25.38%
IND5 (b) total currency and deposits with: 36 130.96 43 908.94 -17.71% 35 293.54 2.37%
IND6 (i) other national central banks, BIS and IMF 35 297.35 42 694.64 -17.33% 35 221.94 0.21%
IND7 (ii) banks headquartered in the reporting country 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 of which: located abroad 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 (iii) banks headquartered outside the reporting country 833.61 1 214.30 -31.35% 71.60 1 064.26%
IND10 of which: located in the reporting country 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 (2) IMF reserve position 664.15 651.26 1.98% 600.45 10.61%
IND12 (3) SDRs 643.71 631.22 1.98% 628.58 2.41%
IND13 (4) gold (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped) 574.36 513.71 11.81% 374.77 53.26%
IND14 --volume in millions of fine troy ounces 0.29 0.29 0.00 0.26 11.07%
IND15 (5) other reserve assets (specify) 16 613.81 3 188.60 421.04% 25 820.12 -35.66%
IND16 --financial derivatives 0.00 0.00 - 0.00 -
IND18 --other (banknotes and collateral held in rev. repos) 16 613.81 3 188.60 421.04% 25 820.12 -35.66%
IND19 B. Other foreign currency assets (specify) 369.83 249.63 48.15% 165.38 123.62%
IND20 --securities not included in official reserve assets 209.95 205.55 2.14% 203.76 3.04%
IND21 --deposits not included in official reserve assets 394.20 301.76 30.63% 102.65 284.02%
IND22 --loans not included in official reserve assets 7.97 7.82 1.92% 7.79 2.31%
IND23 --financial derivatives not included in official reserve assets - 257.83 - 279.39 -7.72% - 160.05 61.09%
IND24 --gold not included in official reserve assets 15.54 13.90 11.80% 11.22 38.50%

Official reserve assets

ObdobíHodnota
31.07.2020 157 814.50
30.06.2020 151 401.69
31.05.2020 150 504.45
30.04.2020 146 883.44
31.03.2020 144 906.79
29.02.2020 146 621.96
31.01.2020 148 011.67
31.12.2019 149 855.13
30.11.2019 146 580.21
31.10.2019 147 261.42
Další »
Official reserve assets,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

Foreign currency reserves (in convertible foreign currencies)

ObdobíHodnota
31.07.2020 139 318.48
30.06.2020 146 416.90
31.05.2020 136 673.59
30.04.2020 136 954.79
31.03.2020 139 186.23
29.02.2020 122 280.68
31.01.2020 124 859.60
31.12.2019 146 860.48
30.11.2019 124 636.32
31.10.2019 124 052.40
Další »
Foreign currency reserves (in convertible foreign currencies),Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

(a) Securities

ObdobíHodnota
31.07.2020 103 187.51
30.06.2020 102 507.96
31.05.2020 102 332.21
30.04.2020 102 709.49
31.03.2020 100 809.50
29.02.2020 87 287.23
31.01.2020 88 262.03
31.12.2019 87 904.84
30.11.2019 85 260.86
31.10.2019 84 347.58
Další »
(a) Securities,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

of which: issuer headquartered in reporting country but located abroad

ObdobíHodnota
Další »
of which: issuer headquartered in reporting country but located abroad,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

(b) total currency and deposits with:

ObdobíHodnota
31.07.2020 36 130.96
30.06.2020 43 908.94
31.05.2020 34 341.38
30.04.2020 34 245.30
31.03.2020 38 376.74
29.02.2020 34 993.45
31.01.2020 36 597.56
31.12.2019 58 955.64
30.11.2019 39 375.46
31.10.2019 39 704.82
Další »
(b) total currency and deposits with:,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

(i) other national central banks, BIS and IMF

ObdobíHodnota
31.07.2020 35 297.35
30.06.2020 42 694.64
31.05.2020 33 378.20
30.04.2020 33 824.05
31.03.2020 37 486.32
29.02.2020 33 844.22
31.01.2020 35 768.32
31.12.2019 58 576.21
30.11.2019 39 309.00
31.10.2019 39 133.54
Další »
(i) other national central banks, BIS and IMF,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

(ii) banks headquartered in the reporting country

ObdobíHodnota
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
31.10.2019 0.00
Další »
(ii) banks headquartered in the reporting country,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

of which: located abroad

ObdobíHodnota
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
31.10.2019 0.00
Další »
of which: located abroad,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

(iii) banks headquartered outside the reporting country

ObdobíHodnota
31.07.2020 833.61
30.06.2020 1 214.30
31.05.2020 963.18
30.04.2020 421.26
31.03.2020 890.42
29.02.2020 1 149.23
31.01.2020 829.25
31.12.2019 379.43
30.11.2019 66.46
31.10.2019 571.28
Další »
(iii) banks headquartered outside the reporting country,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

of which: located in the reporting country

ObdobíHodnota
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
31.10.2019 0.00
Další »
of which: located in the reporting country,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

IMF reserve position

ObdobíHodnota
31.07.2020 664.15
30.06.2020 651.26
31.05.2020 644.55
30.04.2020 643.77
31.03.2020 564.67
29.02.2020 564.30
31.01.2020 566.88
31.12.2019 593.04
30.11.2019 599.30
31.10.2019 602.12
Další »
IMF reserve position,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

SDRs

ObdobíHodnota
31.07.2020 643.71
30.06.2020 631.22
31.05.2020 624.71
30.04.2020 623.90
31.03.2020 626.95
29.02.2020 626.54
31.01.2020 629.22
31.12.2019 632.38
30.11.2019 627.85
31.10.2019 630.56
Další »
SDRs,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

gold (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped)

ObdobíHodnota
31.07.2020 574.36
30.06.2020 513.71
31.05.2020 434.41
30.04.2020 430.76
31.03.2020 404.06
29.02.2020 407.74
31.01.2020 406.23
31.12.2019 390.82
30.11.2019 373.46
31.10.2019 387.33
Další »
gold (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped),Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

--volume in millions of fine troy ounces

ObdobíHodnota
31.07.2020 0.29
30.06.2020 0.29
31.05.2020 0.25
30.04.2020 0.25
31.03.2020 0.25
29.02.2020 0.25
31.01.2020 0.26
31.12.2019 0.26
30.11.2019 0.26
31.10.2019 0.26
Další »
--volume in millions of fine troy ounces,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

other reserve assets (specify)

ObdobíHodnota
31.07.2020 16 613.81
30.06.2020 3 188.60
31.05.2020 12 127.18
30.04.2020 8 230.23
31.03.2020 4 124.87
29.02.2020 22 742.70
31.01.2020 21 549.74
31.12.2019 1 378.41
30.11.2019 20 343.28
31.10.2019 21 589.00
Další »
other reserve assets (specify),Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

--financial derivatives

ObdobíHodnota
31.07.2020 0.00
30.06.2020 0.00
31.05.2020 0.00
30.04.2020 0.00
31.03.2020 0.00
29.02.2020 0.00
31.01.2020 0.00
31.12.2019 0.00
30.11.2019 0.00
31.10.2019 0.00
Další »
--financial derivatives,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

--loans to nonbank nonresidents

ObdobíHodnota
Další »
--loans to nonbank nonresidents,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

--other (banknotes and collateral held in rev. repos)

ObdobíHodnota
31.07.2020 16 613.81
30.06.2020 3 188.60
31.05.2020 12 127.18
30.04.2020 8 230.23
31.03.2020 4 124.87
29.02.2020 22 742.70
31.01.2020 21 549.74
31.12.2019 1 378.41
30.11.2019 20 343.28
31.10.2019 21 589.00
Další »
--other (banknotes and collateral held in rev. repos),Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

Other foreign currency assets (specify)

ObdobíHodnota
31.07.2020 369.83
30.06.2020 249.63
31.05.2020 250.97
30.04.2020 233.90
31.03.2020 350.00
29.02.2020 240.94
31.01.2020 334.42
31.12.2019 304.19
30.11.2019 356.03
31.10.2019 342.47
Další »
Other foreign currency assets (specify),Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

--securities not included in official reserve assets

ObdobíHodnota
31.07.2020 209.95
30.06.2020 205.55
31.05.2020 203.47
30.04.2020 203.04
31.03.2020 204.05
29.02.2020 203.94
31.01.2020 203.71
31.12.2019 204.82
30.11.2019 203.23
31.10.2019 204.27
Další »
--securities not included in official reserve assets,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

--deposits not included in official reserve assets

ObdobíHodnota
31.07.2020 394.20
30.06.2020 301.76
31.05.2020 322.00
30.04.2020 390.61
31.03.2020 607.50
29.02.2020 298.55
31.01.2020 258.69
31.12.2019 119.87
30.11.2019 79.72
31.10.2019 88.50
Další »
--deposits not included in official reserve assets,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

--loans not included in official reserve assets

ObdobíHodnota
31.07.2020 7.97
30.06.2020 7.82
31.05.2020 7.73
30.04.2020 7.73
31.03.2020 7.76
29.02.2020 7.76
31.01.2020 7.79
31.12.2019 7.83
30.11.2019 7.78
31.10.2019 7.81
Další »
--loans not included in official reserve assets,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

--financial derivatives not included in official reserve assets

ObdobíHodnota
31.07.2020 - 257.83
30.06.2020 - 279.39
31.05.2020 - 295.82
30.04.2020 - 380.93
31.03.2020 - 481.93
29.02.2020 - 282.04
31.01.2020 - 148.20
31.12.2019 -40.28
30.11.2019 53.89
31.10.2019 30.05
Další »
--financial derivatives not included in official reserve assets,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

--gold not included in official reserve assets

ObdobíHodnota
31.07.2020 15.54
30.06.2020 13.90
31.05.2020 13.58
30.04.2020 13.46
31.03.2020 12.63
29.02.2020 12.74
31.01.2020 12.43
31.12.2019 11.95
30.11.2019 11.42
31.10.2019 11.84
Další »
--gold not included in official reserve assets,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

--other

ObdobíHodnota
Další »
--other,Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD (Reserve Assets (on a net basis January 1993 - October 2014))
Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD (Reserve Assets (on a gross basis since January 2012))
Official reserves assets and other foreign currency assets (approximate market value) - in mill. USD (Reserves Template)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.