Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 151 693.77 147 973.78 2.51% 103 910.28 45.99%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 121 744.79 144 951.90 -16.01% 84 542.04 44.01%
UK3 (a) Cenné papíry 83 506.83 82 857.01 0.78% 66 730.77 25.14%
UK5 (b) Depozita: 38 237.96 62 094.89 -38.42% 17 811.27 114.68%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 38 168.55 62 028.48 -38.47% 14 433.79 164.44%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 69.41 66.41 4.52% 3 377.48 -97.94%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 437.17 438.19 -0.23% 463.08 -5.60%
UK12 (3) SDR 665.12 649.38 2.42% 619.19 7.42%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 407.66 393.44 3.61% 370.28 10.10%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.30 0.30 0.00 0.31 -1.94%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 28 439.03 1 540.87 1 745.65% 17 915.70 58.74%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 28 439.03 1 540.87 1 745.65% 17 915.70 58.74%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 429.55 316.15 35.87% 233.60 83.88%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 207.05 202.05 2.47% 178.18 16.20%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 200.63 71.74 179.66% 36.17 454.69%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8.24 8.05 2.36% 7.67 7.43%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8.74 29.61 -70.48% 7.23 20.89%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.88 4.71 3.61% 4.35 12.18%

Stav devizových rezerv

ObdobíHodnota
31.01.2018 151 693.77
31.12.2017 147 973.78
30.11.2017 145 625.62
31.10.2017 144 407.84
30.09.2017 146 758.48
31.08.2017 146 847.19
31.07.2017 145 822.97
30.06.2017 142 361.15
31.05.2017 139 157.83
30.04.2017 136 231.96
Další »
Stav devizových rezerv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Devizové rezervy (v konvertibilních měnách)

ObdobíHodnota
31.01.2018 121 744.79
31.12.2017 144 951.90
30.11.2017 121 052.02
31.10.2017 116 946.63
30.09.2017 137 351.38
31.08.2017 122 292.19
31.07.2017 124 417.49
30.06.2017 132 694.97
31.05.2017 118 450.82
30.04.2017 119 614.57
Další »
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Cenné papíry

ObdobíHodnota
31.01.2018 83 506.83
31.12.2017 82 857.01
30.11.2017 87 269.21
31.10.2017 91 076.54
30.09.2017 93 539.81
31.08.2017 94 432.79
31.07.2017 96 105.80
30.06.2017 94 970.76
31.05.2017 95 504.06
30.04.2017 89 505.72
Další »
Cenné papíry,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
Další »
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Depozita:

ObdobíHodnota
31.01.2018 38 237.96
31.12.2017 62 094.89
30.11.2017 33 782.81
31.10.2017 25 870.09
30.09.2017 43 811.57
31.08.2017 27 859.40
31.07.2017 28 311.69
30.06.2017 37 724.21
31.05.2017 22 946.76
30.04.2017 30 108.85
Další »
Depozita:,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF

ObdobíHodnota
31.01.2018 38 168.55
31.12.2017 62 028.48
30.11.2017 33 333.42
31.10.2017 25 053.33
30.09.2017 43 687.40
31.08.2017 27 762.92
31.07.2017 28 206.56
30.06.2017 31 867.97
31.05.2017 22 826.94
30.04.2017 28 868.70
Další »
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
31.01.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.11.2017 0.00
31.10.2017 0.00
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
Další »
u bank se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: umístěno v zahraničí

ObdobíHodnota
31.01.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.11.2017 0.00
31.10.2017 0.00
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
Další »
Z toho: umístěno v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v zahraničí

ObdobíHodnota
31.01.2018 69.41
31.12.2017 66.41
30.11.2017 449.40
31.10.2017 816.76
30.09.2017 124.16
31.08.2017 96.48
31.07.2017 105.13
30.06.2017 5 856.24
31.05.2017 119.82
30.04.2017 1 240.15
Další »
u bank se sídlem v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho:umístěno v tuzemsku

ObdobíHodnota
31.01.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.11.2017 0.00
31.10.2017 0.00
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
Další »
Z toho:umístěno v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Rezervní pozice u IMF

ObdobíHodnota
31.01.2018 437.17
31.12.2017 438.19
30.11.2017 484.32
31.10.2017 480.27
30.09.2017 482.70
31.08.2017 484.92
31.07.2017 480.58
30.06.2017 475.48
31.05.2017 472.04
30.04.2017 468.12
Další »
Rezervní pozice u IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

SDR

ObdobíHodnota
31.01.2018 665.12
31.12.2017 649.38
30.11.2017 647.45
31.10.2017 642.07
30.09.2017 645.31
31.08.2017 648.27
31.07.2017 642.52
30.06.2017 635.69
31.05.2017 631.10
30.04.2017 625.88
Další »
SDR,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací)

ObdobíHodnota
31.01.2018 407.66
31.12.2017 393.44
30.11.2017 389.09
31.10.2017 386.73
30.09.2017 390.55
31.08.2017 396.27
31.07.2017 387.79
30.06.2017 380.72
31.05.2017 390.36
30.04.2017 390.91
Další »
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

objem v mil. trojských uncí

ObdobíHodnota
31.01.2018 0.30
31.12.2017 0.30
30.11.2017 0.30
31.10.2017 0.30
30.09.2017 0.30
31.08.2017 0.30
31.07.2017 0.31
30.06.2017 0.31
31.05.2017 0.31
30.04.2017 0.31
Další »
objem v mil. trojských uncí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní rezervní aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
31.01.2018 28 439.03
31.12.2017 1 540.87
30.11.2017 23 052.74
31.10.2017 25 952.14
30.09.2017 7 888.55
31.08.2017 23 025.54
31.07.2017 19 894.58
30.06.2017 8 174.29
31.05.2017 19 213.51
30.04.2017 15 132.49
Další »
ostatní rezervní aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty

ObdobíHodnota
31.01.2018 0.00
31.12.2017 0.00
30.11.2017 0.00
31.10.2017 0.00
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
Další »
finanční deriváty,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nebankovním subjektům nerezidentům

ObdobíHodnota
Další »
půjčky nebankovním subjektům nerezidentům,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích)

ObdobíHodnota
31.01.2018 28 439.03
31.12.2017 1 540.87
30.11.2017 23 052.74
31.10.2017 25 952.14
30.09.2017 7 888.55
31.08.2017 23 025.54
31.07.2017 19 894.58
30.06.2017 8 174.29
31.05.2017 19 213.51
30.04.2017 15 132.49
Další »
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ostatní devizová aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
31.01.2018 429.55
31.12.2017 316.15
30.11.2017 334.21
31.10.2017 343.41
30.09.2017 364.29
31.08.2017 333.03
31.07.2017 587.16
30.06.2017 506.68
31.05.2017 438.07
30.04.2017 450.80
Další »
Ostatní devizová aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.01.2018 207.05
31.12.2017 202.05
30.11.2017 201.37
31.10.2017 199.61
30.09.2017 200.69
31.08.2017 201.59
31.07.2017 200.52
30.06.2017 182.95
31.05.2017 181.63
30.04.2017 180.12
Další »
cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.01.2018 200.63
31.12.2017 71.74
30.11.2017 7.49
31.10.2017 12.82
30.09.2017 0.00
31.08.2017 14.52
31.07.2017 3.53
30.06.2017 31.12
31.05.2017 37.11
30.04.2017 8.75
Další »
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.01.2018 8.24
31.12.2017 8.05
30.11.2017 8.02
31.10.2017 7.96
30.09.2017 8.00
31.08.2017 8.03
31.07.2017 7.96
30.06.2017 7.88
31.05.2017 7.82
30.04.2017 7.75
Další »
půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.01.2018 8.74
31.12.2017 29.61
30.11.2017 112.67
31.10.2017 118.40
30.09.2017 150.93
31.08.2017 104.14
31.07.2017 370.55
30.06.2017 280.22
31.05.2017 206.92
30.04.2017 249.59
Další »
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.01.2018 4.88
31.12.2017 4.71
30.11.2017 4.65
31.10.2017 4.63
30.09.2017 4.67
31.08.2017 4.74
31.07.2017 4.60
30.06.2017 4.51
31.05.2017 4.59
30.04.2017 4.59
Další »
zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní

ObdobíHodnota
Další »
ostatní,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy)
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Úvěry ostatní (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů