Bonds issued - residents (Quarterly balance sheet of financial leasing companies) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Bonds issued - residents (Quarterly balance sheet of financial leasing companies) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
31.12.2023 Ukazatelé koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - spotřebitelské úvěry: Čtvrtletní, Spotřebitelské úvěry - nebankovní (bez finančního leasingu)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Aktiva celkem: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Pokladna a vklady: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Na bydlení
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Ostatní
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Nad 5 let, Na spotřebu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti a nerezidenti celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené majetkové cenné papíry a účasti: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem

Graf hodnot, Quarterly balance sheet of financial leasing companies

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Bonds issued - residents - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2012 2 151.23
Max 31.12.2007 24 534.81

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 17 880.43 19 535.40 -1 654.97 -8.47% 15 327.42 2 553.01 16.66%
31.03.2020 19 535.40 18 163.13 1 372.28 7.56% 15 181.77 4 353.63 28.68%
31.12.2019 18 163.13 16 991.01 1 172.11 6.90% 15 545.70 2 617.43 16.84%
30.09.2019 16 991.01 15 327.42 1 663.60 10.85% 13 449.02 3 541.99 26.34%
30.06.2019 15 327.42 15 181.77 145.65 0.96% 13 103.59 2 223.83 16.97%
31.03.2019 15 181.77 15 545.70 - 363.93 -2.34% 11 943.14 3 238.63 27.12%
31.12.2018 15 545.70 13 449.02 2 096.68 15.59% 13 173.64 2 372.07 18.01%
30.09.2018 13 449.02 13 103.59 345.43 2.64% 7 272.75 6 176.26 84.92%
30.06.2018 13 103.59 11 943.14 1 160.45 9.72% 9 734.44 3 369.14 34.61%
31.03.2018 11 943.14 13 173.64 -1 230.50 -9.34% 12 068.81 - 125.67 -1.04%
31.12.2017 13 173.64 7 272.75 5 900.88 81.14% 12 124.80 1 048.84 8.65%
30.09.2017 7 272.75 9 734.44 -2 461.69 -25.29% 4 334.94 2 937.81 67.77%
30.06.2017 9 734.44 12 068.81 -2 334.36 -19.34% 4 593.27 5 141.17 111.93%
31.03.2017 12 068.81 12 124.80 -55.99 -0.46% 4 945.26 7 123.54 144.05%
31.12.2016 12 124.80 4 334.94 7 789.86 179.70% 3 153.05 8 971.75 284.54%
30.09.2016 4 334.94 4 593.27 - 258.33 -5.62% 3 131.95 1 202.99 38.41%
30.06.2016 4 593.27 4 945.26 - 351.99 -7.12% 4 155.20 438.07 10.54%
31.03.2016 4 945.26 3 153.05 1 792.22 56.84% 4 363.61 581.66 13.33%
31.12.2015 3 153.05 3 131.95 21.10 0.67% 3 450.44 - 297.39 -8.62%
30.09.2015 3 131.95 4 155.20 -1 023.25 -24.63% 2 214.41 917.54 41.43%
30.06.2015 4 155.20 4 363.61 - 208.41 -4.78% 3 368.22 786.98 23.36%
31.03.2015 4 363.61 3 450.44 913.17 26.47% 3 366.77 996.84 29.61%
31.12.2014 3 450.44 2 214.41 1 236.02 55.82% 3 392.37 58.07 1.71%
30.09.2014 2 214.41 3 368.22 -1 153.81 -34.26% 3 114.11 - 899.70 -28.89%
30.06.2014 3 368.22 3 366.77 1.45 0.04% 3 748.68 - 380.46 -10.15%
31.03.2014 3 366.77 3 392.37 -25.60 -0.75% 2 436.23 930.54 38.20%
31.12.2013 3 392.37 3 114.11 278.25 8.94% 2 605.62 786.74 30.19%
30.09.2013 3 114.11 3 748.68 - 634.57 -16.93% 3 983.94 - 869.83 -21.83%
30.06.2013 3 748.68 2 436.23 1 312.45 53.87% 3 869.82 - 121.14 -3.13%
31.03.2013 2 436.23 2 605.62 - 169.39 -6.50% 2 151.23 285.00 13.25%
31.12.2012 2 605.62 3 983.94 -1 378.32 -34.60% 2 541.65 63.97 2.52%
30.09.2012 3 983.94 3 869.82 114.12 2.95% 2 434.63 1 549.31 63.64%
30.06.2012 3 869.82 2 151.23 1 718.59 79.89% 2 543.80 1 326.02 52.13%
31.03.2012 2 151.23 2 541.65 - 390.42 -15.36% 2 433.03 - 281.80 -11.58%
31.12.2011 2 541.65 2 434.63 107.02 4.40% 4 299.73 -1 758.07 -40.89%
30.09.2011 2 434.63 2 543.80 - 109.17 -4.29% 4 293.72 -1 859.09 -43.30%
30.06.2011 2 543.80 2 433.03 110.78 4.55% 3 978.63 -1 434.82 -36.06%
31.03.2011 2 433.03 4 299.73 -1 866.70 -43.41% 13 329.65 -10 896.62 -81.75%
31.12.2010 4 299.73 4 293.72 6.00 0.14% 13 450.80 -9 151.08 -68.03%
30.09.2010 4 293.72 3 978.63 315.10 7.92% 16 602.49 -12 308.77 -74.14%
30.06.2010 3 978.63 13 329.65 -9 351.02 -70.15% 16 590.94 -12 612.31 -76.02%
31.03.2010 13 329.65 13 450.80 - 121.16 -0.90% 16 590.60 -3 260.96 -19.66%
31.12.2009 13 450.80 16 602.49 -3 151.69 -18.98% 18 568.41 -5 117.61 -27.56%
30.09.2009 16 602.49 16 590.94 11.55 0.07% 19 340.46 -2 737.97 -14.16%
30.06.2009 16 590.94 16 590.60 0.34 0.00% 21 758.10 -5 167.16 -23.75%
31.03.2009 16 590.60 18 568.41 -1 977.81 -10.65% 18 939.28 -2 348.67 -12.40%
31.12.2008 18 568.41 19 340.46 - 772.05 -3.99% 24 534.81 -5 966.40 -24.32%
30.09.2008 19 340.46 21 758.10 -2 417.64 -11.11% 15 205.05 4 135.41 27.20%
30.06.2008 21 758.10 18 939.28 2 818.82 14.88% 15 609.92 6 148.18 39.39%
31.03.2008 18 939.28 24 534.81 -5 595.53 -22.81% 15 293.30 3 645.97 23.84%
31.12.2007 24 534.81 15 205.05 9 329.76 61.36% 18 555.12 5 979.69 32.23%
30.09.2007 15 205.05 15 609.92 - 404.87 -2.59% 13 557.84 1 647.21 12.15%
30.06.2007 15 609.92 15 293.30 316.62 2.07% 15 938.99 - 329.07 -2.06%
31.03.2007 15 293.30 18 555.12 -3 261.82 -17.58% 14 709.33 583.97 3.97%
31.12.2006 18 555.12 13 557.84 4 997.28 36.86% 12 237.57 6 317.55 51.62%
30.09.2006 13 557.84 15 938.99 -2 381.16 -14.94% - - -
30.06.2006 15 938.99 14 709.33 1 229.66 8.36% - - -
31.03.2006 14 709.33 12 237.57 2 471.77 20.20% - - -
31.12.2005 12 237.57 - - - - - -

Graf jako obrázek

Bonds issued - residents - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Bonds issued - residents (Quarterly balance sheet of financial corporations engaged in lending)
Bonds issued - residents (Quarterly balance sheet of financial leasing companies)
Bonds issued - residents (Quarterly balance sheet of other lending companies)
Bonds issued - residents (Quarterly balance sheet of factoring and forfaiting companies)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.