ASSETS - direct investment abroad (INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - CZK millions - Total) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat ASSETS - direct investment abroad (INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - CZK millions - Total) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Repa, CZK, Celkem
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Typy celkem, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Typy celkem, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Repa, CZK, Celkem
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Kontokorenty a revovingy, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Pohledávky z karet, CZK

Graf hodnot, INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - CZK millions - Total

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... ASSETS - direct investment abroad - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2013 425 414.90
Min 31.12.1993 5 432.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 394 106.10 409 234.70 -15 128.60 -3.70% 382 994.70 11 111.40 2.90%
31.03.2014 409 234.70 425 414.90 -16 180.20 -3.80% 368 642.10 40 592.60 11.01%
31.12.2013 425 414.90 388 336.40 37 078.50 9.55% 330 946.10 94 468.80 28.55%
30.09.2013 388 336.40 382 994.70 5 341.70 1.39% 311 897.00 76 439.40 24.51%
30.06.2013 382 994.70 368 642.10 14 352.60 3.89% 296 643.60 86 351.10 29.11%
31.03.2013 368 642.10 330 946.10 37 696.00 11.39% 279 382.20 89 259.90 31.95%
31.12.2012 330 946.10 311 897.00 19 049.10 6.11% 263 494.40 67 451.70 25.60%
30.09.2012 311 897.00 296 643.60 15 253.40 5.14% 271 190.00 40 707.00 15.01%
30.06.2012 296 643.60 279 382.20 17 261.40 6.18% 265 161.10 31 482.50 11.87%
31.03.2012 279 382.20 263 494.40 15 887.80 6.03% 283 386.00 -4 003.80 -1.41%
31.12.2011 263 494.40 271 190.00 -7 695.60 -2.84% 279 812.70 -16 318.30 -5.83%
30.09.2011 271 190.00 265 161.10 6 028.90 2.27% 263 077.30 8 112.70 3.08%
30.06.2011 265 161.10 283 386.00 -18 224.90 -6.43% 273 666.30 -8 505.20 -3.11%
31.03.2011 283 386.00 279 812.70 3 573.30 1.28% 276 153.80 7 232.20 2.62%
31.12.2010 279 812.70 263 077.30 16 735.40 6.36% 271 929.50 7 883.20 2.90%
30.09.2010 263 077.30 273 666.30 -10 589.00 -3.87% 266 319.80 -3 242.50 -1.22%
30.06.2010 273 666.30 276 153.80 -2 487.50 -0.90% 254 200.20 19 466.10 7.66%
31.03.2010 276 153.80 271 929.50 4 224.30 1.55% 255 670.50 20 483.30 8.01%
31.12.2009 271 929.50 266 319.80 5 609.70 2.11% 242 428.40 29 501.10 12.17%
30.09.2009 266 319.80 254 200.20 12 119.60 4.77% 199 790.70 66 529.10 33.30%
30.06.2009 254 200.20 255 670.50 -1 470.30 -0.57% 170 953.80 83 246.40 48.70%
31.03.2009 255 670.50 242 428.40 13 242.10 5.46% 162 205.10 93 465.40 57.62%
31.12.2008 242 428.40 199 790.70 42 637.70 21.34% 154 700.90 87 727.50 56.71%
30.09.2008 199 790.70 170 953.80 28 836.90 16.87% 144 045.20 55 745.50 38.70%
30.06.2008 170 953.80 162 205.10 8 748.70 5.39% 132 630.00 38 323.80 28.90%
31.03.2008 162 205.10 154 700.90 7 504.20 4.85% 116 812.10 45 393.00 38.86%
31.12.2007 154 700.90 144 045.20 10 655.70 7.40% 104 743.30 49 957.60 47.70%
30.09.2007 144 045.20 132 630.00 11 415.20 8.61% 99 360.10 44 685.10 44.97%
30.06.2007 132 630.00 116 812.10 15 817.90 13.54% 95 249.00 37 381.00 39.25%
31.03.2007 116 812.10 104 743.30 12 068.80 11.52% 89 903.70 26 908.40 29.93%
31.12.2006 104 743.30 99 360.10 5 383.20 5.42% 88 772.70 15 970.60 17.99%
30.09.2006 99 360.10 95 249.00 4 111.10 4.32% 81 089.90 18 270.20 22.53%
30.06.2006 95 249.00 89 903.70 5 345.30 5.95% 86 967.50 8 281.50 9.52%
31.03.2006 89 903.70 88 772.70 1 131.00 1.27% 83 108.00 6 795.70 8.18%
31.12.2005 88 772.70 81 089.90 7 682.80 9.47% 84 087.40 4 685.30 5.57%
30.09.2005 81 089.90 86 967.50 -5 877.60 -6.76% 74 479.60 6 610.30 8.88%
30.06.2005 86 967.50 83 108.00 3 859.50 4.64% 70 380.50 16 587.00 23.57%
31.03.2005 83 108.00 84 087.40 - 979.40 -1.16% 66 184.60 16 923.40 25.57%
31.12.2004 84 087.40 74 479.60 9 607.80 12.90% 58 581.50 25 505.90 43.54%
30.09.2004 74 479.60 70 380.50 4 099.10 5.82% 54 900.60 19 579.00 35.66%
30.06.2004 70 380.50 66 184.60 4 195.90 6.34% 51 364.10 19 016.40 37.02%
31.03.2004 66 184.60 58 581.50 7 603.10 12.98% 48 160.60 18 024.00 37.42%
31.12.2003 58 581.50 54 900.60 3 680.90 6.70% 44 397.10 14 184.40 31.95%
30.09.2003 54 900.60 51 364.10 3 536.50 6.89% 41 687.50 13 213.10 31.70%
30.06.2003 51 364.10 48 160.60 3 203.50 6.65% 38 277.20 13 086.90 34.19%
31.03.2003 48 160.60 44 397.10 3 763.50 8.48% 40 842.80 7 317.80 17.92%
31.12.2002 44 397.10 41 687.50 2 709.60 6.50% 41 176.10 3 221.00 7.82%
30.09.2002 41 687.50 38 277.20 3 410.30 8.91% 38 949.50 2 738.00 7.03%
30.06.2002 38 277.20 40 842.80 -2 565.60 -6.28% 35 418.00 2 859.20 8.07%
31.03.2002 40 842.80 41 176.10 - 333.30 -0.81% 31 566.50 9 276.30 29.39%
31.12.2001 41 176.10 38 949.50 2 226.60 5.72% 27 899.30 13 276.80 47.59%
30.09.2001 38 949.50 35 418.00 3 531.50 9.97% 27 535.40 11 414.10 41.45%
30.06.2001 35 418.00 31 566.50 3 851.50 12.20% 26 692.30 8 725.70 32.69%
31.03.2001 31 566.50 27 899.30 3 667.20 13.14% 26 064.30 5 502.20 21.11%
31.12.2000 27 899.30 27 535.40 363.90 1.32% 25 114.90 2 784.40 11.09%
30.09.2000 27 535.40 26 692.30 843.10 3.16% 24 003.50 3 531.90 14.71%
30.06.2000 26 692.30 26 064.30 628.00 2.41% 24 003.50 2 688.80 11.20%
31.03.2000 26 064.30 25 114.90 949.40 3.78% 24 003.50 2 060.80 8.59%
31.12.1999 25 114.90 24 003.50 1 111.40 4.63% 24 003.50 1 111.40 4.63%
31.12.1998 24 003.50 18 989.40 5 014.10 26.40% 18 989.40 5 014.10 26.40%
31.12.1997 18 989.40 13 609.20 5 380.20 39.53% 13 609.20 5 380.20 39.53%
31.12.1996 13 609.20 9 190.10 4 419.10 48.09% 9 190.10 4 419.10 48.09%
31.12.1995 9 190.10 8 426.90 763.20 9.06% 8 426.90 763.20 9.06%
31.12.1994 8 426.90 5 432.90 2 994.00 55.11% 5 432.90 2 994.00 55.11%
31.12.1993 5 432.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

ASSETS - direct investment abroad - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
ASSETS - direct investment abroad (INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - CZK millions - Total)
ASSETS - direct investment abroad (INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - EUR millions - Total)
ASSETS - direct investment abroad (INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - USD millions - Total)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.