- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank - ekonomika ČNB

Aktualizace dat - Deposit Taking Corporations, except the Central Bank v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Malé banky, Úvěrové přísliby celkem, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Malé banky, Finanční záruky celkem, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Malé banky, Ostatní přísliby celkem, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Poskytnuté podrozvahové položky: Čtvrtletní, Střední banky, Úvěrové přísliby celkem, Centrální banky

Graf hodnot, External Debt by Debtors in millions of CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... - Deposit Taking Corporations, except the Central Bank - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2017 267 919.10
Min 31.12.1993 16 175.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 211 842.40 195 715.40 16 127.00 8.24% 231 346.80 -19 504.40 -8.43%
31.12.2019 195 715.40 242 442.90 -46 727.50 -19.27% 242 587.00 -46 871.60 -19.32%
30.09.2019 242 442.90 228 887.60 13 555.30 5.92% 248 158.80 -5 715.90 -2.30%
30.06.2019 228 887.60 231 346.80 -2 459.20 -1.06% 252 580.00 -23 692.40 -9.38%
31.03.2019 231 346.80 242 587.00 -11 240.20 -4.63% 255 080.90 -23 734.10 -9.30%
31.12.2018 242 587.00 248 158.80 -5 571.80 -2.25% 267 919.10 -25 332.10 -9.46%
30.09.2018 248 158.80 252 580.00 -4 421.20 -1.75% 262 307.30 -14 148.50 -5.39%
30.06.2018 252 580.00 255 080.90 -2 500.90 -0.98% 224 384.60 28 195.40 12.57%
31.03.2018 255 080.90 267 919.10 -12 838.20 -4.79% 218 162.20 36 918.70 16.92%
31.12.2017 267 919.10 262 307.30 5 611.80 2.14% 188 454.40 79 464.70 42.17%
30.09.2017 262 307.30 224 384.60 37 922.70 16.90% 182 055.70 80 251.60 44.08%
30.06.2017 224 384.60 218 162.20 6 222.40 2.85% 165 622.80 58 761.80 35.48%
31.03.2017 218 162.20 188 454.40 29 707.80 15.76% 165 676.80 52 485.40 31.68%
31.12.2016 188 454.40 182 055.70 6 398.70 3.51% 192 495.30 -4 040.90 -2.10%
30.09.2016 182 055.70 165 622.80 16 432.90 9.92% 188 673.70 -6 618.00 -3.51%
30.06.2016 165 622.80 165 676.80 -54.00 -0.03% 187 165.00 -21 542.20 -11.51%
31.03.2016 165 676.80 192 495.30 -26 818.50 -13.93% 169 793.50 -4 116.70 -2.42%
31.12.2015 192 495.30 188 673.70 3 821.60 2.03% 176 175.70 16 319.60 9.26%
30.09.2015 188 673.70 187 165.00 1 508.70 0.81% 153 463.60 35 210.10 22.94%
30.06.2015 187 165.00 169 793.50 17 371.50 10.23% 150 901.10 36 263.90 24.03%
31.03.2015 169 793.50 176 175.70 -6 382.20 -3.62% 157 795.50 11 998.00 7.60%
31.12.2014 176 175.70 153 463.60 22 712.10 14.80% 157 502.10 18 673.60 11.86%
30.09.2014 153 463.60 150 901.10 2 562.50 1.70% 132 237.10 21 226.50 16.05%
30.06.2014 150 901.10 157 795.50 -6 894.40 -4.37% 138 274.10 12 627.00 9.13%
31.03.2014 157 795.50 157 502.10 293.40 0.19% 133 919.90 23 875.60 17.83%
31.12.2013 157 502.10 132 237.10 25 265.00 19.11% 141 442.10 16 060.00 11.35%
30.09.2013 132 237.10 138 274.10 -6 037.00 -4.37% 142 374.70 -10 137.60 -7.12%
30.06.2013 138 274.10 133 919.90 4 354.20 3.25% 151 897.40 -13 623.30 -8.97%
31.03.2013 133 919.90 141 442.10 -7 522.20 -5.32% 152 051.40 -18 131.50 -11.92%
31.12.2012 141 442.10 142 374.70 - 932.60 -0.66% 150 064.10 -8 622.00 -5.75%
30.09.2012 142 374.70 151 897.40 -9 522.70 -6.27% 151 135.00 -8 760.30 -5.80%
30.06.2012 151 897.40 152 051.40 - 154.00 -0.10% 152 343.20 - 445.80 -0.29%
31.03.2012 152 051.40 150 064.10 1 987.30 1.32% 155 183.40 -3 132.00 -2.02%
31.12.2011 150 064.10 151 135.00 -1 070.90 -0.71% 153 655.50 -3 591.40 -2.34%
30.09.2011 151 135.00 152 343.20 -1 208.20 -0.79% 147 055.80 4 079.20 2.77%
30.06.2011 152 343.20 155 183.40 -2 840.20 -1.83% 151 162.00 1 181.20 0.78%
31.03.2011 155 183.40 153 655.50 1 527.90 0.99% 138 240.20 16 943.20 12.26%
31.12.2010 153 655.50 147 055.80 6 599.70 4.49% 142 857.90 10 797.60 7.56%
30.09.2010 147 055.80 151 162.00 -4 106.20 -2.72% 143 277.00 3 778.80 2.64%
30.06.2010 151 162.00 138 240.20 12 921.80 9.35% 140 167.90 10 994.10 7.84%
31.03.2010 138 240.20 142 857.90 -4 617.70 -3.23% 140 258.40 -2 018.20 -1.44%
31.12.2009 142 857.90 143 277.00 - 419.10 -0.29% 147 006.10 -4 148.20 -2.82%
30.09.2009 143 277.00 140 167.90 3 109.10 2.22% 139 212.80 4 064.20 2.92%
30.06.2009 140 167.90 140 258.40 -90.50 -0.06% 115 263.80 24 904.10 21.61%
31.03.2009 140 258.40 147 006.10 -6 747.70 -4.59% 115 376.20 24 882.20 21.57%
31.12.2008 147 006.10 139 212.80 7 793.30 5.60% 117 803.60 29 202.50 24.79%
30.09.2008 139 212.80 115 263.80 23 949.00 20.78% 104 138.80 35 074.00 33.68%
30.06.2008 115 263.80 115 376.20 - 112.40 -0.10% 93 177.50 22 086.30 23.70%
31.03.2008 115 376.20 117 803.60 -2 427.40 -2.06% 86 582.90 28 793.30 33.26%
31.12.2007 117 803.60 104 138.80 13 664.80 13.12% 76 426.60 41 377.00 54.14%
30.09.2007 104 138.80 93 177.50 10 961.30 11.76% 67 894.90 36 243.90 53.38%
30.06.2007 93 177.50 86 582.90 6 594.60 7.62% 63 567.70 29 609.80 46.58%
31.03.2007 86 582.90 76 426.60 10 156.30 13.29% 65 594.50 20 988.40 32.00%
31.12.2006 76 426.60 67 894.90 8 531.70 12.57% 65 418.80 11 007.80 16.83%
30.09.2006 67 894.90 63 567.70 4 327.20 6.81% 67 205.40 689.50 1.03%
30.06.2006 63 567.70 65 594.50 -2 026.80 -3.09% 65 633.20 -2 065.50 -3.15%
31.03.2006 65 594.50 65 418.80 175.70 0.27% 63 135.60 2 458.90 3.89%
31.12.2005 65 418.80 67 205.40 -1 786.60 -2.66% 68 833.60 -3 414.80 -4.96%
30.09.2005 67 205.40 65 633.20 1 572.20 2.40% 73 121.00 -5 915.60 -8.09%
30.06.2005 65 633.20 63 135.60 2 497.60 3.96% 82 522.20 -16 889.00 -20.47%
31.03.2005 63 135.60 68 833.60 -5 698.00 -8.28% 83 575.20 -20 439.60 -24.46%
31.12.2004 68 833.60 73 121.00 -4 287.40 -5.86% 73 276.40 -4 442.80 -6.06%
30.09.2004 73 121.00 82 522.20 -9 401.20 -11.39% 71 024.90 2 096.10 2.95%
30.06.2004 82 522.20 83 575.20 -1 053.00 -1.26% 70 628.10 11 894.10 16.84%
31.03.2004 83 575.20 73 276.40 10 298.80 14.05% 82 350.30 1 224.90 1.49%
31.12.2003 73 276.40 71 024.90 2 251.50 3.17% 80 063.70 -6 787.30 -8.48%
30.09.2003 71 024.90 70 628.10 396.80 0.56% 86 786.70 -15 761.80 -18.16%
30.06.2003 70 628.10 82 350.30 -11 722.20 -14.23% 84 610.70 -13 982.60 -16.53%
31.03.2003 82 350.30 80 063.70 2 286.60 2.86% 88 528.50 -6 178.20 -6.98%
31.12.2002 80 063.70 86 786.70 -6 723.00 -7.75% 88 401.40 -8 337.70 -9.43%
30.09.2002 86 786.70 84 610.70 2 176.00 2.57% 88 717.50 -1 930.80 -2.18%
30.06.2002 84 610.70 88 528.50 -3 917.80 -4.43% 86 860.60 -2 249.90 -2.59%
31.03.2002 88 528.50 88 401.40 127.10 0.14% 99 181.50 -10 653.00 -10.74%
31.12.2001 88 401.40 88 717.50 - 316.10 -0.36% 95 737.10 -7 335.70 -7.66%
30.09.2001 88 717.50 86 860.60 1 856.90 2.14% 105 398.50 -16 681.00 -15.83%
30.06.2001 86 860.60 99 181.50 -12 320.90 -12.42% 118 142.10 -31 281.50 -26.48%
31.03.2001 99 181.50 95 737.10 3 444.40 3.60% 120 539.20 -21 357.70 -17.72%
31.12.2000 95 737.10 105 398.50 -9 661.40 -9.17% 128 703.30 -32 966.20 -25.61%
30.09.2000 105 398.50 118 142.10 -12 743.60 -10.79% 133 376.50 -27 978.00 -20.98%
30.06.2000 118 142.10 120 539.20 -2 397.10 -1.99% 133 376.50 -15 234.40 -11.42%
31.03.2000 120 539.20 128 703.30 -8 164.10 -6.34% 133 376.50 -12 837.30 -9.62%
31.12.1999 128 703.30 133 376.50 -4 673.20 -3.50% 133 376.50 -4 673.20 -3.50%
31.12.1998 133 376.50 158 503.70 -25 127.20 -15.85% 158 503.70 -25 127.20 -15.85%
31.12.1997 158 503.70 150 780.10 7 723.60 5.12% 150 780.10 7 723.60 5.12%
31.12.1996 150 780.10 95 433.30 55 346.80 58.00% 95 433.30 55 346.80 58.00%
31.12.1995 95 433.30 27 620.10 67 813.20 245.52% 27 620.10 67 813.20 245.52%
31.12.1994 27 620.10 16 175.50 11 444.60 70.75% 16 175.50 11 444.60 70.75%
31.12.1993 16 175.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank (External Debt by Debtors in millions of EUR)
- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank (External Debt by Debtors in millions of USD)
- Deposit Taking Corporations, except the Central Bank (External Debt by Debtors in millions of CZK)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
Deposits of central government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.