Consumer credit to households up to 1 year - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Consumer credit to households up to 1 year v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
30.06.2023 Stavební povolení: Čtvrtletní, Miliony Kč, Od roku 2020, v tom bytové budovy

Graf hodnot, Composition of loans provided by other lending companies to residents

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Consumer credit to households up to 1 year - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2020 4 960.87
Max 31.03.2009 39 360.71

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 4 960.87 5 580.57 - 619.71 -11.10% 5 981.56 -1 020.69 -17.06%
31.03.2020 5 580.57 5 871.90 - 291.32 -4.96% 6 075.04 - 494.47 -8.14%
31.12.2019 5 871.90 5 712.99 158.91 2.78% 6 174.66 - 302.76 -4.90%
30.09.2019 5 712.99 5 981.56 - 268.57 -4.49% 5 953.59 - 240.60 -4.04%
30.06.2019 5 981.56 6 075.04 -93.48 -1.54% 6 134.12 - 152.57 -2.49%
31.03.2019 6 075.04 6 174.66 -99.62 -1.61% 6 464.09 - 389.05 -6.02%
31.12.2018 6 174.66 5 953.59 221.07 3.71% 8 250.26 -2 075.60 -25.16%
30.09.2018 5 953.59 6 134.12 - 180.54 -2.94% 8 741.33 -2 787.75 -31.89%
30.06.2018 6 134.12 6 464.09 - 329.96 -5.10% 8 985.85 -2 851.73 -31.74%
31.03.2018 6 464.09 8 250.26 -1 786.17 -21.65% 9 417.46 -2 953.37 -31.36%
31.12.2017 8 250.26 8 741.33 - 491.08 -5.62% 9 953.76 -1 703.51 -17.11%
30.09.2017 8 741.33 8 985.85 - 244.52 -2.72% 10 098.50 -1 357.16 -13.44%
30.06.2017 8 985.85 9 417.46 - 431.61 -4.58% 10 388.20 -1 402.35 -13.50%
31.03.2017 9 417.46 9 953.76 - 536.30 -5.39% 10 697.81 -1 280.35 -11.97%
31.12.2016 9 953.76 10 098.50 - 144.73 -1.43% 11 224.68 -1 270.91 -11.32%
30.09.2016 10 098.50 10 388.20 - 289.70 -2.79% 10 825.93 - 727.44 -6.72%
30.06.2016 10 388.20 10 697.81 - 309.62 -2.89% 11 230.94 - 842.75 -7.50%
31.03.2016 10 697.81 11 224.68 - 526.87 -4.69% 20 407.75 -9 709.94 -47.58%
31.12.2015 11 224.68 10 825.93 398.75 3.68% 23 747.68 -12 523.00 -52.73%
30.09.2015 10 825.93 11 230.94 - 405.01 -3.61% 23 785.61 -12 959.68 -54.49%
30.06.2015 11 230.94 20 407.75 -9 176.81 -44.97% 23 458.89 -12 227.94 -52.12%
31.03.2015 20 407.75 23 747.68 -3 339.93 -14.06% 23 250.93 -2 843.18 -12.23%
31.12.2014 23 747.68 23 785.61 -37.93 -0.16% 22 778.84 968.84 4.25%
30.09.2014 23 785.61 23 458.89 326.72 1.39% 22 168.73 1 616.88 7.29%
30.06.2014 23 458.89 23 250.93 207.96 0.89% 22 014.33 1 444.56 6.56%
31.03.2014 23 250.93 22 778.84 472.09 2.07% 22 469.91 781.02 3.48%
31.12.2013 22 778.84 22 168.73 610.12 2.75% 22 425.64 353.20 1.57%
30.09.2013 22 168.73 22 014.33 154.40 0.70% 22 171.74 -3.02 -0.01%
30.06.2013 22 014.33 22 469.91 - 455.59 -2.03% 21 743.68 270.65 1.24%
31.03.2013 22 469.91 22 425.64 44.27 0.20% 21 174.03 1 295.88 6.12%
31.12.2012 22 425.64 22 171.74 253.90 1.15% 21 949.07 476.57 2.17%
30.09.2012 22 171.74 21 743.68 428.06 1.97% 22 113.74 58.00 0.26%
30.06.2012 21 743.68 21 174.03 569.65 2.69% 21 734.19 9.49 0.04%
31.03.2012 21 174.03 21 949.07 - 775.05 -3.53% 21 588.83 - 414.80 -1.92%
31.12.2011 21 949.07 22 113.74 - 164.67 -0.74% 19 440.32 2 508.76 12.90%
30.09.2011 22 113.74 21 734.19 379.55 1.75% 20 746.92 1 366.82 6.59%
30.06.2011 21 734.19 21 588.83 145.36 0.67% 28 843.18 -7 108.99 -24.65%
31.03.2011 21 588.83 19 440.32 2 148.51 11.05% 28 476.12 -6 887.30 -24.19%
31.12.2010 19 440.32 20 746.92 -1 306.60 -6.30% 29 450.52 -10 010.20 -33.99%
30.09.2010 20 746.92 28 843.18 -8 096.26 -28.07% 28 408.25 -7 661.33 -26.97%
30.06.2010 28 843.18 28 476.12 367.06 1.29% 31 402.84 -2 559.66 -8.15%
31.03.2010 28 476.12 29 450.52 - 974.39 -3.31% 39 360.71 -10 884.59 -27.65%
31.12.2009 29 450.52 28 408.25 1 042.27 3.67% 38 987.93 -9 537.41 -24.46%
30.09.2009 28 408.25 31 402.84 -2 994.59 -9.54% 36 050.99 -7 642.74 -21.20%
30.06.2009 31 402.84 39 360.71 -7 957.87 -20.22% 35 162.21 -3 759.37 -10.69%
31.03.2009 39 360.71 38 987.93 372.79 0.96% 34 652.94 4 707.77 13.59%
31.12.2008 38 987.93 36 050.99 2 936.94 8.15% 33 811.19 5 176.73 15.31%
30.09.2008 36 050.99 35 162.21 888.78 2.53% 31 656.66 4 394.34 13.88%
30.06.2008 35 162.21 34 652.94 509.26 1.47% 30 125.04 5 037.17 16.72%
31.03.2008 34 652.94 33 811.19 841.75 2.49% 30 210.88 4 442.06 14.70%
31.12.2007 33 811.19 31 656.66 2 154.54 6.81% 30 276.12 3 535.08 11.68%
30.09.2007 31 656.66 30 125.04 1 531.62 5.08% 28 548.69 3 107.97 10.89%
30.06.2007 30 125.04 30 210.88 -85.84 -0.28% 28 982.70 1 142.35 3.94%
31.03.2007 30 210.88 30 276.12 -65.24 -0.22% 28 449.08 1 761.80 6.19%
31.12.2006 30 276.12 28 548.69 1 727.43 6.05% 29 756.36 519.76 1.75%
30.09.2006 28 548.69 28 982.70 - 434.00 -1.50% - - -
30.06.2006 28 982.70 28 449.08 533.62 1.88% - - -
31.03.2006 28 449.08 29 756.36 -1 307.28 -4.39% - - -
31.12.2005 29 756.36 - - - - - -

Graf jako obrázek

Consumer credit to households up to 1 year - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Consumer credit to households up to 1 year (Composition of loans provided by financial leasing companies to residents)
Consumer credit to households up to 1 year (Composition of loans provided by other lending companies to residents)
Consumer credit to households up to 1 year (Composition of loans provided by factoring and forfaiting companies to residents)
Consumer credit to households up to 1 year (Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.