Composition of loans provided by financial leasing companies to residents - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Composition of loans provided by financial leasing companies to residents v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Ukazatelé koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - spotřebitelské úvěry: Čtvrtletní, Spotřebitelské úvěry - nebankovní (bez finančního leasingu)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Celkem, Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Aktiva celkem: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Pokladna a vklady: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Na bydlení
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Splatnost celkem, Ostatní
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Poskytnuté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Domácnosti, Nad 5 let, Na spotřebu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Držené majetkové cenné papíry a účasti: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Nefinanční aktiva: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Ostatní aktiva: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Pasiva celkem: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti a nerezidenti celkem, Nad 1 rok
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Přijaté půjčky: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti - Celkem, Nad 1 rok
31.12.2023 Zprostředkovatelé financování aktiv - Emitované dluhopisy: Čtvrtletní, Společnosti finančního leasingu, Rezidenti a nerezidenti celkem

Composition of loans provided by financial leasing companies to residents - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Loans to non-financial corporations up to 1 year 33 841.34 36 906.10 -8.30% 33 334.21 1.52%
IND2 Loans to non-financial corporations over 1 year up to 5 years 122 607.05 131 175.94 -6.53% 137 621.13 -10.91%
IND3 Loans to non-financial corporations over 5 years 56 580.76 48 385.07 16.94% 39 470.92 43.35%
IND4 Consumer credit to households up to 1 year 10 570.35 10 460.99 1.05% 10 861.58 -2.68%
IND5 Consumer credit to households over 1 year up to 5 years 9 246.83 9 579.87 -3.48% 9 762.63 -5.28%
IND6 Consumer credit to households over 5 years 4 392.25 4 288.13 2.43% 4 266.96 2.94%
IND7 Lending for house purchase to households - total 7.70 7.85 -1.86% 12.16 -36.65%
IND8 Other loans to households - total 11 512.55 11 710.17 -1.69% 12 777.88 -9.90%
IND9 Loans to financial corporations - total 2 506.75 2 239.02 11.96% 2 604.06 -3.74%
IND10 Loans to government - total 96.62 85.59 12.89% 98.49 -1.90%
IND11 Loans to non-profit institutions serving households - total 301.01 310.89 -3.18% 283.13 6.32%

Loans to non-financial corporations up to 1 year

ObdobíHodnota
30.06.2020 33 841.34
31.03.2020 36 906.10
31.12.2019 36 827.14
30.09.2019 35 913.99
30.06.2019 33 334.21
31.03.2019 33 082.72
31.12.2018 34 831.83
30.09.2018 32 364.76
30.06.2018 34 896.51
31.03.2018 35 639.61
Další »
Loans to non-financial corporations up to 1 year,Composition of loans provided by financial leasing companies to residents

Loans to non-financial corporations over 1 year up to 5 years

ObdobíHodnota
30.06.2020 122 607.05
31.03.2020 131 175.94
31.12.2019 137 594.65
30.09.2019 137 518.15
30.06.2019 137 621.13
31.03.2019 135 044.61
31.12.2018 133 896.38
30.09.2018 130 815.70
30.06.2018 133 163.54
31.03.2018 126 356.53
Další »
Loans to non-financial corporations over 1 year up to 5 years,Composition of loans provided by financial leasing companies to residents

Loans to non-financial corporations over 5 years

ObdobíHodnota
30.06.2020 56 580.76
31.03.2020 48 385.07
31.12.2019 38 146.64
30.09.2019 38 448.29
30.06.2019 39 470.92
31.03.2019 40 355.01
31.12.2018 38 292.99
30.09.2018 36 556.84
30.06.2018 36 613.81
31.03.2018 36 690.02
Další »
Loans to non-financial corporations over 5 years,Composition of loans provided by financial leasing companies to residents

Consumer credit to households up to 1 year

ObdobíHodnota
30.06.2020 10 570.35
31.03.2020 10 460.99
31.12.2019 10 990.71
30.09.2019 10 908.91
30.06.2019 10 861.58
31.03.2019 10 717.83
31.12.2018 10 784.34
30.09.2018 10 404.97
30.06.2018 10 675.93
31.03.2018 10 432.35
Další »
Consumer credit to households up to 1 year,Composition of loans provided by financial leasing companies to residents

Consumer credit to households over 1 year up to 5 years

ObdobíHodnota
30.06.2020 9 246.83
31.03.2020 9 579.87
31.12.2019 9 234.77
30.09.2019 9 686.10
30.06.2019 9 762.63
31.03.2019 9 904.91
31.12.2018 11 148.75
30.09.2018 11 713.87
30.06.2018 11 125.65
31.03.2018 10 761.21
Další »
Consumer credit to households over 1 year up to 5 years,Composition of loans provided by financial leasing companies to residents

Consumer credit to households over 5 years

ObdobíHodnota
30.06.2020 4 392.25
31.03.2020 4 288.13
31.12.2019 4 086.96
30.09.2019 4 214.08
30.06.2019 4 266.96
31.03.2019 4 255.77
31.12.2018 4 170.19
30.09.2018 4 234.56
30.06.2018 4 051.53
31.03.2018 4 252.62
Další »
Consumer credit to households over 5 years,Composition of loans provided by financial leasing companies to residents

Lending for house purchase to households - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 7.70
31.03.2020 7.85
31.12.2019 7.92
30.09.2019 6.48
30.06.2019 12.16
31.03.2019 12.00
31.12.2018 12.03
30.09.2018 12.24
30.06.2018 12.74
31.03.2018 21.18
Další »
Lending for house purchase to households - total,Composition of loans provided by financial leasing companies to residents

Other loans to households - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 11 512.55
31.03.2020 11 710.17
31.12.2019 12 891.45
30.09.2019 12 959.00
30.06.2019 12 777.88
31.03.2019 10 725.54
31.12.2018 7 874.06
30.09.2018 7 274.65
30.06.2018 7 324.39
31.03.2018 7 071.41
Další »
Other loans to households - total,Composition of loans provided by financial leasing companies to residents

Loans to financial corporations - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 2 506.75
31.03.2020 2 239.02
31.12.2019 2 580.93
30.09.2019 2 735.91
30.06.2019 2 604.06
31.03.2019 2 257.83
31.12.2018 297.05
30.09.2018 1 039.04
30.06.2018 979.57
31.03.2018 882.45
Další »
Loans to financial corporations - total,Composition of loans provided by financial leasing companies to residents

Loans to government - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 96.62
31.03.2020 85.59
31.12.2019 95.02
30.09.2019 93.24
30.06.2019 98.49
31.03.2019 98.98
31.12.2018 97.08
30.09.2018 99.17
30.06.2018 117.83
31.03.2018 114.53
Další »
Loans to government - total,Composition of loans provided by financial leasing companies to residents

Loans to non-profit institutions serving households - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 301.01
31.03.2020 310.89
31.12.2019 265.24
30.09.2019 281.56
30.06.2019 283.13
31.03.2019 36.82
31.12.2018 36.45
30.09.2018 294.51
30.06.2018 37.60
31.03.2018 37.88
Další »
Loans to non-profit institutions serving households - total,Composition of loans provided by financial leasing companies to residents

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Composition of loans provided by financial leasing companies to residents (Financial corporations engaged in lending)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.