Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR

Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Loans to non-financial corporations up to 1 year 58 847.45 64 377.53 -8.59% 61 082.19 -3.66%
IND2 Loans to non-financial corporations over 1 year up to 5 years 131 159.02 139 925.01 -6.26% 146 177.82 -10.27%
IND3 Loans to non-financial corporations over 5 years 58 481.55 50 257.87 16.36% 41 244.63 41.79%
IND4 Consumer credit to households up to 1 year 15 531.22 16 041.56 -3.18% 16 843.14 -7.79%
IND5 Consumer credit to households over 1 year up to 5 years 27 280.97 28 197.84 -3.25% 28 648.00 -4.77%
IND6 Consumer credit to households over 5 years 7 600.18 7 475.18 1.67% 7 707.50 -1.39%
IND7 Lending for house purchase to households - total 673.83 678.07 -0.62% 755.58 -10.82%
IND8 Other loans to households - total 12 210.71 12 424.78 -1.72% 13 432.22 -9.09%
IND9 Loans to financial corporations - total 3 627.74 3 302.32 9.85% 3 941.31 -7.96%
IND10 Loans to government - total 96.62 85.59 12.89% 98.49 -1.90%
IND11 Loans to non-profit institutions serving households - total 307.16 317.01 -3.11% 289.36 6.15%

Loans to non-financial corporations up to 1 year

ObdobíHodnota
30.06.2020 58 847.45
31.03.2020 64 377.53
31.12.2019 64 759.40
30.09.2019 62 907.38
30.06.2019 61 082.19
31.03.2019 60 492.48
31.12.2018 62 403.87
30.09.2018 58 876.56
30.06.2018 62 593.42
31.03.2018 61 871.24
Další »
Loans to non-financial corporations up to 1 year,Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents

Loans to non-financial corporations over 1 year up to 5 years

ObdobíHodnota
30.06.2020 131 159.02
31.03.2020 139 925.01
31.12.2019 146 311.20
30.09.2019 146 061.25
30.06.2019 146 177.82
31.03.2019 143 354.26
31.12.2018 142 155.73
30.09.2018 138 464.07
30.06.2018 140 916.40
31.03.2018 133 727.72
Další »
Loans to non-financial corporations over 1 year up to 5 years,Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents

Loans to non-financial corporations over 5 years

ObdobíHodnota
30.06.2020 58 481.55
31.03.2020 50 257.87
31.12.2019 39 996.68
30.09.2019 40 268.72
30.06.2019 41 244.63
31.03.2019 42 115.20
31.12.2018 40 084.76
30.09.2018 38 255.68
30.06.2018 38 299.20
31.03.2018 38 292.22
Další »
Loans to non-financial corporations over 5 years,Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents

Consumer credit to households up to 1 year

ObdobíHodnota
30.06.2020 15 531.22
31.03.2020 16 041.56
31.12.2019 16 862.61
30.09.2019 16 621.90
30.06.2019 16 843.14
31.03.2019 16 792.88
31.12.2018 16 959.00
30.09.2018 16 358.56
30.06.2018 16 810.06
31.03.2018 16 896.45
Další »
Consumer credit to households up to 1 year,Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents

Consumer credit to households over 1 year up to 5 years

ObdobíHodnota
30.06.2020 27 280.97
31.03.2020 28 197.84
31.12.2019 28 175.52
30.09.2019 28 840.74
30.06.2019 28 648.00
31.03.2019 28 669.45
31.12.2018 28 647.47
30.09.2018 29 864.96
30.06.2018 29 931.58
31.03.2018 29 627.10
Další »
Consumer credit to households over 1 year up to 5 years,Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents

Consumer credit to households over 5 years

ObdobíHodnota
30.06.2020 7 600.18
31.03.2020 7 475.18
31.12.2019 7 521.35
30.09.2019 7 647.71
30.06.2019 7 707.50
31.03.2019 7 710.02
31.12.2018 7 601.83
30.09.2018 7 642.07
30.06.2018 7 317.80
31.03.2018 7 368.21
Další »
Consumer credit to households over 5 years,Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents

Lending for house purchase to households - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 673.83
31.03.2020 678.07
31.12.2019 695.45
30.09.2019 721.87
30.06.2019 755.58
31.03.2019 808.77
31.12.2018 818.40
30.09.2018 873.86
30.06.2018 916.54
31.03.2018 1 016.19
Další »
Lending for house purchase to households - total,Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents

Other loans to households - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 12 210.71
31.03.2020 12 424.78
31.12.2019 13 601.47
30.09.2019 13 633.74
30.06.2019 13 432.22
31.03.2019 11 353.24
31.12.2018 8 489.91
30.09.2018 7 724.01
30.06.2018 7 832.21
31.03.2018 7 498.49
Další »
Other loans to households - total,Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents

Loans to financial corporations - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 3 627.74
31.03.2020 3 302.32
31.12.2019 3 842.73
30.09.2019 4 025.60
30.06.2019 3 941.31
31.03.2019 3 551.92
31.12.2018 1 516.78
30.09.2018 2 446.26
30.06.2018 2 132.39
31.03.2018 1 900.43
Další »
Loans to financial corporations - total,Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents

Loans to government - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 96.62
31.03.2020 85.59
31.12.2019 95.02
30.09.2019 93.24
30.06.2019 98.49
31.03.2019 98.98
31.12.2018 97.08
30.09.2018 99.17
30.06.2018 117.83
31.03.2018 114.53
Další »
Loans to government - total,Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents

Loans to non-profit institutions serving households - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 307.16
31.03.2020 317.01
31.12.2019 271.40
30.09.2019 287.75
30.06.2019 289.36
31.03.2019 43.20
31.12.2018 43.13
30.09.2018 301.28
30.06.2018 44.34
31.03.2018 44.81
Další »
Loans to non-profit institutions serving households - total,Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Composition of loans provided by financial corporations engaged in lending to residents (Financial corporations engaged in lending)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.