of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Neobchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Cenné papíry v držení bank: Měsíční, Obchodovatelné dluhové cenné papíry, Rezidenti - nefinanční podniky (S.11)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Jednodenní
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Repo operace
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11)

Graf hodnot, Volumes for B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 26 956.10 229 278.70 - 202 322.60 -88.24% 403 966.60 - 377 010.50 -93.33%
01.04.2020 229 278.70 424 144.40 - 194 865.70 -45.94% 355 323.00 - 126 044.30 -35.47%
01.01.2020 424 144.40 420 388.90 3 755.50 0.89% 265 623.70 158 520.70 59.68%
01.10.2019 420 388.90 403 966.60 16 422.30 4.07% 181 145.50 239 243.40 132.07%
01.07.2019 403 966.60 355 323.00 48 643.60 13.69% 124 666.90 279 299.70 224.04%
01.04.2019 355 323.00 265 623.70 89 699.30 33.77% 157 060.10 198 262.90 126.23%
01.01.2019 265 623.70 181 145.50 84 478.20 46.64% 116 174.10 149 449.60 128.64%
01.10.2018 181 145.50 124 666.90 56 478.60 45.30% 62 453.00 118 692.50 190.05%
01.07.2018 124 666.90 157 060.10 -32 393.20 -20.62% 48 943.90 75 723.00 154.71%
01.04.2018 157 060.10 116 174.10 40 886.00 35.19% 31 379.80 125 680.30 400.51%
01.01.2018 116 174.10 62 453.00 53 721.10 86.02% 39 921.30 76 252.80 191.01%
01.10.2017 62 453.00 48 943.90 13 509.10 27.60% 57 697.00 4 756.00 8.24%
01.07.2017 48 943.90 31 379.80 17 564.10 55.97% 62 054.30 -13 110.40 -21.13%
01.04.2017 31 379.80 39 921.30 -8 541.50 -21.40% 33 549.70 -2 169.90 -6.47%
01.01.2017 39 921.30 57 697.00 -17 775.70 -30.81% 33 504.20 6 417.10 19.15%
01.10.2016 57 697.00 62 054.30 -4 357.30 -7.02% 41 175.50 16 521.50 40.12%
01.07.2016 62 054.30 33 549.70 28 504.60 84.96% 53 829.10 8 225.20 15.28%
01.04.2016 33 549.70 33 504.20 45.50 0.14% 47 474.40 -13 924.70 -29.33%
01.01.2016 33 504.20 41 175.50 -7 671.30 -18.63% 35 636.60 -2 132.40 -5.98%
01.10.2015 41 175.50 53 829.10 -12 653.60 -23.51% 38 497.20 2 678.30 6.96%
01.07.2015 53 829.10 47 474.40 6 354.70 13.39% 40 505.30 13 323.80 32.89%
01.04.2015 47 474.40 35 636.60 11 837.80 33.22% 38 326.20 9 148.20 23.87%
01.01.2015 35 636.60 38 497.20 -2 860.60 -7.43% 45 995.10 -10 358.50 -22.52%
01.10.2014 38 497.20 40 505.30 -2 008.10 -4.96% 60 444.30 -21 947.10 -36.31%
01.07.2014 40 505.30 38 326.20 2 179.10 5.69% 91 458.60 -50 953.30 -55.71%
01.04.2014 38 326.20 45 995.10 -7 668.90 -16.67% 63 856.20 -25 530.00 -39.98%
01.01.2014 45 995.10 60 444.30 -14 449.20 -23.90% 67 368.00 -21 372.90 -31.73%
01.10.2013 60 444.30 91 458.60 -31 014.30 -33.91% 108 983.50 -48 539.20 -44.54%
01.07.2013 91 458.60 63 856.20 27 602.40 43.23% 177 090.40 -85 631.80 -48.35%
01.04.2013 63 856.20 67 368.00 -3 511.80 -5.21% 208 560.90 - 144 704.70 -69.38%
01.01.2013 67 368.00 108 983.50 -41 615.50 -38.19% 220 164.80 - 152 796.80 -69.40%
01.10.2012 108 983.50 177 090.40 -68 106.90 -38.46% 260 634.80 - 151 651.30 -58.19%
01.07.2012 177 090.40 208 560.90 -31 470.50 -15.09% 258 881.90 -81 791.50 -31.59%
01.04.2012 208 560.90 220 164.80 -11 603.90 -5.27% 284 408.20 -75 847.30 -26.67%
01.01.2012 220 164.80 260 634.80 -40 470.00 -15.53% 325 461.70 - 105 296.90 -32.35%
01.10.2011 260 634.80 258 881.90 1 752.90 0.68% 384 379.50 - 123 744.70 -32.19%
01.07.2011 258 881.90 284 408.20 -25 526.30 -8.98% 454 492.70 - 195 610.80 -43.04%
01.04.2011 284 408.20 325 461.70 -41 053.50 -12.61% 510 085.50 - 225 677.30 -44.24%
01.01.2011 325 461.70 384 379.50 -58 917.80 -15.33% 528 221.80 - 202 760.10 -38.39%
01.10.2010 384 379.50 454 492.70 -70 113.20 -15.43% 596 120.60 - 211 741.10 -35.52%
01.07.2010 454 492.70 510 085.50 -55 592.80 -10.90% 648 753.40 - 194 260.70 -29.94%
01.04.2010 510 085.50 528 221.80 -18 136.30 -3.43% 698 192.10 - 188 106.60 -26.94%
01.01.2010 528 221.80 596 120.60 -67 898.80 -11.39% 703 423.90 - 175 202.10 -24.91%
01.10.2009 596 120.60 648 753.40 -52 632.80 -8.11% 862 139.30 - 266 018.70 -30.86%
01.07.2009 648 753.40 698 192.10 -49 438.70 -7.08% 750 532.60 - 101 779.20 -13.56%
01.04.2009 698 192.10 703 423.90 -5 231.80 -0.74% 554 714.40 143 477.70 25.87%
01.01.2009 703 423.90 862 139.30 - 158 715.40 -18.41% 555 671.10 147 752.80 26.59%
01.10.2008 862 139.30 750 532.60 111 606.70 14.87% 613 826.70 248 312.60 40.45%
01.07.2008 750 532.60 554 714.40 195 818.20 35.30% 597 092.90 153 439.70 25.70%
01.04.2008 554 714.40 555 671.10 - 956.70 -0.17% 724 600.10 - 169 885.70 -23.45%
01.01.2008 555 671.10 613 826.70 -58 155.60 -9.47% 651 090.80 -95 419.70 -14.66%
01.10.2007 613 826.70 597 092.90 16 733.80 2.80% 599 676.30 14 150.40 2.36%
01.07.2007 597 092.90 724 600.10 - 127 507.20 -17.60% 627 094.90 -30 002.00 -4.78%
01.04.2007 724 600.10 651 090.80 73 509.30 11.29% 699 206.50 25 393.60 3.63%
01.01.2007 651 090.80 599 676.30 51 414.50 8.57% 612 632.50 38 458.30 6.28%
01.10.2006 599 676.30 627 094.90 -27 418.60 -4.37% 601 385.00 -1 708.70 -0.28%
01.07.2006 627 094.90 699 206.50 -72 111.60 -10.31% 543 895.30 83 199.60 15.30%
01.04.2006 699 206.50 612 632.50 86 574.00 14.13% 597 297.20 101 909.30 17.06%
01.01.2006 612 632.50 601 385.00 11 247.50 1.87% 504 591.80 108 040.70 21.41%
01.10.2005 601 385.00 543 895.30 57 489.70 10.57% 517 233.90 84 151.10 16.27%
01.07.2005 543 895.30 597 297.20 -53 401.90 -8.94% 530 841.60 13 053.70 2.46%
01.04.2005 597 297.20 504 591.80 92 705.40 18.37% 530 006.80 67 290.40 12.70%
01.01.2005 504 591.80 517 233.90 -12 642.10 -2.44% 456 778.10 47 813.70 10.47%
01.10.2004 517 233.90 530 841.60 -13 607.70 -2.56% - - -
01.07.2004 530 841.60 530 006.80 834.80 0.16% - - -
01.04.2004 530 006.80 456 778.10 73 228.70 16.03% - - -
01.01.2004 456 778.10 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (Table B1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (Volumes for B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (Table B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (Table B1.1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
of which: Non-financial corporations (S.11) - with agreed maturity up to 1 year (Volumes for B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.