of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Repo operace
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení

Graf hodnot, Volumes for B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 1 464 159.80 4 236 335.60 -2 772 175.80 -65.44% 3 854 209.20 -2 390 049.40 -62.01%
01.04.2020 4 236 335.60 3 932 944.50 303 391.10 7.71% 3 834 226.10 402 109.50 10.49%
01.01.2020 3 932 944.50 3 858 753.20 74 191.30 1.92% 3 777 927.60 155 016.90 4.10%
01.10.2019 3 858 753.20 3 854 209.20 4 544.00 0.12% 3 931 266.10 -72 512.90 -1.84%
01.07.2019 3 854 209.20 3 834 226.10 19 983.10 0.52% 3 882 932.10 -28 722.90 -0.74%
01.04.2019 3 834 226.10 3 777 927.60 56 298.50 1.49% 3 796 699.30 37 526.80 0.99%
01.01.2019 3 777 927.60 3 931 266.10 - 153 338.50 -3.90% 3 673 298.60 104 629.00 2.85%
01.10.2018 3 931 266.10 3 882 932.10 48 334.00 1.24% 3 559 836.20 371 429.90 10.43%
01.07.2018 3 882 932.10 3 796 699.30 86 232.80 2.27% 3 500 532.80 382 399.30 10.92%
01.04.2018 3 796 699.30 3 673 298.60 123 400.70 3.36% 3 445 145.30 351 554.00 10.20%
01.01.2018 3 673 298.60 3 559 836.20 113 462.40 3.19% 3 289 930.00 383 368.60 11.65%
01.10.2017 3 559 836.20 3 500 532.80 59 303.40 1.69% 3 091 191.80 468 644.40 15.16%
01.07.2017 3 500 532.80 3 445 145.30 55 387.50 1.61% 2 958 256.90 542 275.90 18.33%
01.04.2017 3 445 145.30 3 289 930.00 155 215.30 4.72% 2 863 190.10 581 955.20 20.33%
01.01.2017 3 289 930.00 3 091 191.80 198 738.20 6.43% 2 762 036.50 527 893.50 19.11%
01.10.2016 3 091 191.80 2 958 256.90 132 934.90 4.49% 2 622 385.90 468 805.90 17.88%
01.07.2016 2 958 256.90 2 863 190.10 95 066.80 3.32% 2 539 819.30 418 437.60 16.48%
01.04.2016 2 863 190.10 2 762 036.50 101 153.60 3.66% 2 466 788.70 396 401.40 16.07%
01.01.2016 2 762 036.50 2 622 385.90 139 650.60 5.33% 2 358 383.30 403 653.20 17.12%
01.10.2015 2 622 385.90 2 539 819.30 82 566.60 3.25% 2 293 589.00 328 796.90 14.34%
01.07.2015 2 539 819.30 2 466 788.70 73 030.60 2.96% 2 221 394.40 318 424.90 14.33%
01.04.2015 2 466 788.70 2 358 383.30 108 405.40 4.60% 2 148 513.60 318 275.10 14.81%
01.01.2015 2 358 383.30 2 293 589.00 64 794.30 2.83% 2 067 500.60 290 882.70 14.07%
01.10.2014 2 293 589.00 2 221 394.40 72 194.60 3.25% 1 993 033.70 300 555.30 15.08%
01.07.2014 2 221 394.40 2 148 513.60 72 880.80 3.39% 1 958 192.70 263 201.70 13.44%
01.04.2014 2 148 513.60 2 067 500.60 81 013.00 3.92% 1 953 673.30 194 840.30 9.97%
01.01.2014 2 067 500.60 1 993 033.70 74 466.90 3.74% 1 933 299.30 134 201.30 6.94%
01.10.2013 1 993 033.70 1 958 192.70 34 841.00 1.78% 2 000 906.80 -7 873.10 -0.39%
01.07.2013 1 958 192.70 1 953 673.30 4 519.40 0.23% 2 001 815.80 -43 623.10 -2.18%
01.04.2013 1 953 673.30 1 933 299.30 20 374.00 1.05% 1 988 547.80 -34 874.50 -1.75%
01.01.2013 1 933 299.30 2 000 906.80 -67 607.50 -3.38% 1 958 812.40 -25 513.10 -1.30%
01.10.2012 2 000 906.80 2 001 815.80 - 909.00 -0.05% 1 918 572.90 82 333.90 4.29%
01.07.2012 2 001 815.80 1 988 547.80 13 268.00 0.67% 1 932 275.00 69 540.80 3.60%
01.04.2012 1 988 547.80 1 958 812.40 29 735.40 1.52% 1 932 729.90 55 817.90 2.89%
01.01.2012 1 958 812.40 1 918 572.90 40 239.50 2.10% 1 888 935.40 69 877.00 3.70%
01.10.2011 1 918 572.90 1 932 275.00 -13 702.10 -0.71% 1 843 451.70 75 121.20 4.08%
01.07.2011 1 932 275.00 1 932 729.90 - 454.90 -0.02% 1 830 153.90 102 121.10 5.58%
01.04.2011 1 932 729.90 1 888 935.40 43 794.50 2.32% 2 006 102.70 -73 372.80 -3.66%
01.01.2011 1 888 935.40 1 843 451.70 45 483.70 2.47% 2 096 019.90 - 207 084.50 -9.88%
01.10.2010 1 843 451.70 1 830 153.90 13 297.80 0.73% 2 036 762.60 - 193 310.90 -9.49%
01.07.2010 1 830 153.90 2 006 102.70 - 175 948.80 -8.77% 2 030 840.30 - 200 686.40 -9.88%
01.04.2010 2 006 102.70 2 096 019.90 -89 917.20 -4.29% 2 013 611.40 -7 508.70 -0.37%
01.01.2010 2 096 019.90 2 036 762.60 59 257.30 2.91% 1 967 171.30 128 848.60 6.55%
01.10.2009 2 036 762.60 2 030 840.30 5 922.30 0.29% 1 885 575.10 151 187.50 8.02%
01.07.2009 2 030 840.30 2 013 611.40 17 228.90 0.86% 1 849 793.50 181 046.80 9.79%
01.04.2009 2 013 611.40 1 967 171.30 46 440.10 2.36% 1 779 758.30 233 853.10 13.14%
01.01.2009 1 967 171.30 1 885 575.10 81 596.20 4.33% 1 669 301.30 297 870.00 17.84%
01.10.2008 1 885 575.10 1 849 793.50 35 781.60 1.93% 1 608 863.40 276 711.70 17.20%
01.07.2008 1 849 793.50 1 779 758.30 70 035.20 3.94% 1 588 832.30 260 961.20 16.42%
01.04.2008 1 779 758.30 1 669 301.30 110 457.00 6.62% 1 533 971.00 245 787.30 16.02%
01.01.2008 1 669 301.30 1 608 863.40 60 437.90 3.76% 1 439 656.50 229 644.80 15.95%
01.10.2007 1 608 863.40 1 588 832.30 20 031.10 1.26% 1 377 220.90 231 642.50 16.82%
01.07.2007 1 588 832.30 1 533 971.00 54 861.30 3.58% 1 349 792.40 239 039.90 17.71%
01.04.2007 1 533 971.00 1 439 656.50 94 314.50 6.55% 1 293 033.30 240 937.70 18.63%
01.01.2007 1 439 656.50 1 377 220.90 62 435.60 4.53% 1 223 995.80 215 660.70 17.62%
01.10.2006 1 377 220.90 1 349 792.40 27 428.50 2.03% 1 169 854.40 207 366.50 17.73%
01.07.2006 1 349 792.40 1 293 033.30 56 759.10 4.39% 1 149 926.60 199 865.80 17.38%
01.04.2006 1 293 033.30 1 223 995.80 69 037.50 5.64% 1 117 684.10 175 349.20 15.69%
01.01.2006 1 223 995.80 1 169 854.40 54 141.40 4.63% 1 075 599.70 148 396.10 13.80%
01.10.2005 1 169 854.40 1 149 926.60 19 927.80 1.73% 1 039 722.80 130 131.60 12.52%
01.07.2005 1 149 926.60 1 117 684.10 32 242.50 2.88% 1 043 380.20 106 546.40 10.21%
01.04.2005 1 117 684.10 1 075 599.70 42 084.40 3.91% 1 010 608.20 107 075.90 10.60%
01.01.2005 1 075 599.70 1 039 722.80 35 876.90 3.45% 969 506.10 106 093.60 10.94%
01.10.2004 1 039 722.80 1 043 380.20 -3 657.40 -0.35% - - -
01.07.2004 1 043 380.20 1 010 608.20 32 772.00 3.24% - - -
01.04.2004 1 010 608.20 969 506.10 41 102.10 4.24% - - -
01.01.2004 969 506.10 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts (Volumes for B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts (Table B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts (Volumes for B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.