of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - ekonomika ČNB

Aktualizace dat of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, CZK
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem, Všechny cizí měny
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Všechny cizí měny
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK

Graf hodnot, Volumes for B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2020 1 464 159.80
Min 31.01.2004 319 020.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 1 464 159.80 1 441 390.50 22 769.30 1.58% 1 281 941.30 182 218.50 14.21%
30.06.2020 1 441 390.50 1 411 131.40 30 259.10 2.14% 1 282 156.60 159 233.90 12.42%
31.05.2020 1 411 131.40 1 383 813.70 27 317.70 1.97% 1 277 006.50 134 124.90 10.50%
30.04.2020 1 383 813.70 1 332 870.70 50 943.00 3.82% 1 275 063.00 108 750.70 8.53%
31.03.2020 1 332 870.70 1 304 357.10 28 513.60 2.19% 1 262 327.60 70 543.10 5.59%
29.02.2020 1 304 357.10 1 295 716.70 8 640.40 0.67% 1 263 407.00 40 950.10 3.24%
31.01.2020 1 295 716.70 1 292 782.80 2 933.90 0.23% 1 252 193.00 43 523.70 3.48%
31.12.2019 1 292 782.80 1 284 267.10 8 515.70 0.66% 1 324 683.00 -31 900.20 -2.41%
30.11.2019 1 284 267.10 1 281 703.30 2 563.80 0.20% 1 307 214.20 -22 947.10 -1.76%
31.10.2019 1 281 703.30 1 284 954.50 -3 251.20 -0.25% 1 299 368.90 -17 665.60 -1.36%
30.09.2019 1 284 954.50 1 287 313.40 -2 358.90 -0.18% 1 300 413.70 -15 459.20 -1.19%
31.08.2019 1 287 313.40 1 281 941.30 5 372.10 0.42% 1 296 611.00 -9 297.60 -0.72%
31.07.2019 1 281 941.30 1 282 156.60 - 215.30 -0.02% 1 285 907.40 -3 966.10 -0.31%
30.06.2019 1 282 156.60 1 277 006.50 5 150.10 0.40% 1 280 729.50 1 427.10 0.11%
31.05.2019 1 277 006.50 1 275 063.00 1 943.50 0.15% 1 264 432.60 12 573.90 0.99%
30.04.2019 1 275 063.00 1 262 327.60 12 735.40 1.01% 1 251 537.20 23 525.80 1.88%
31.03.2019 1 262 327.60 1 263 407.00 -1 079.40 -0.09% 1 234 298.70 28 028.90 2.27%
28.02.2019 1 263 407.00 1 252 193.00 11 214.00 0.90% 1 227 898.50 35 508.50 2.89%
31.01.2019 1 252 193.00 1 324 683.00 -72 490.00 -5.47% 1 211 101.40 41 091.60 3.39%
31.12.2018 1 324 683.00 1 307 214.20 17 468.80 1.34% 1 203 969.60 120 713.40 10.03%
30.11.2018 1 307 214.20 1 299 368.90 7 845.30 0.60% 1 181 791.20 125 423.00 10.61%
31.10.2018 1 299 368.90 1 300 413.70 -1 044.80 -0.08% 1 174 075.40 125 293.50 10.67%
30.09.2018 1 300 413.70 1 296 611.00 3 802.70 0.29% 1 174 702.20 125 711.50 10.70%
31.08.2018 1 296 611.00 1 285 907.40 10 703.60 0.83% 1 166 193.50 130 417.50 11.18%
31.07.2018 1 285 907.40 1 280 729.50 5 177.90 0.40% 1 159 637.10 126 270.30 10.89%
30.06.2018 1 280 729.50 1 264 432.60 16 296.90 1.29% 1 156 991.80 123 737.70 10.69%
31.05.2018 1 264 432.60 1 251 537.20 12 895.40 1.03% 1 144 769.30 119 663.30 10.45%
30.04.2018 1 251 537.20 1 234 298.70 17 238.50 1.40% 1 143 384.20 108 153.00 9.46%
31.03.2018 1 234 298.70 1 227 898.50 6 400.20 0.52% 1 118 000.10 116 298.60 10.40%
28.02.2018 1 227 898.50 1 211 101.40 16 797.10 1.39% 1 096 646.10 131 252.40 11.97%
31.01.2018 1 211 101.40 1 203 969.60 7 131.80 0.59% 1 075 283.80 135 817.60 12.63%
31.12.2017 1 203 969.60 1 181 791.20 22 178.40 1.88% 1 058 970.50 144 999.10 13.69%
30.11.2017 1 181 791.20 1 174 075.40 7 715.80 0.66% 1 029 060.60 152 730.60 14.84%
31.10.2017 1 174 075.40 1 174 702.20 - 626.80 -0.05% 1 003 160.70 170 914.70 17.04%
30.09.2017 1 174 702.20 1 166 193.50 8 508.70 0.73% 994 357.40 180 344.80 18.14%
31.08.2017 1 166 193.50 1 159 637.10 6 556.40 0.57% 985 612.30 180 581.20 18.32%
31.07.2017 1 159 637.10 1 156 991.80 2 645.30 0.23% 978 287.20 181 349.90 18.54%
30.06.2017 1 156 991.80 1 144 769.30 12 222.50 1.07% 965 863.00 191 128.80 19.79%
31.05.2017 1 144 769.30 1 143 384.20 1 385.10 0.12% 944 795.70 199 973.60 21.17%
30.04.2017 1 143 384.20 1 118 000.10 25 384.10 2.27% 952 531.40 190 852.80 20.04%
31.03.2017 1 118 000.10 1 096 646.10 21 354.00 1.95% 930 331.20 187 668.90 20.17%
28.02.2017 1 096 646.10 1 075 283.80 21 362.30 1.99% 925 275.90 171 370.20 18.52%
31.01.2017 1 075 283.80 1 058 970.50 16 313.30 1.54% 906 429.40 168 854.40 18.63%
31.12.2016 1 058 970.50 1 029 060.60 29 909.90 2.91% 891 415.30 167 555.20 18.80%
30.11.2016 1 029 060.60 1 003 160.70 25 899.90 2.58% 869 398.50 159 662.10 18.36%
31.10.2016 1 003 160.70 994 357.40 8 803.30 0.89% 861 572.10 141 588.60 16.43%
30.09.2016 994 357.40 985 612.30 8 745.10 0.89% 855 675.70 138 681.70 16.21%
31.08.2016 985 612.30 978 287.20 7 325.10 0.75% 846 346.10 139 266.20 16.45%
31.07.2016 978 287.20 965 863.00 12 424.20 1.29% 837 797.50 140 489.70 16.77%
30.06.2016 965 863.00 944 795.70 21 067.30 2.23% 829 492.70 136 370.30 16.44%
31.05.2016 944 795.70 952 531.40 -7 735.70 -0.81% 823 139.20 121 656.50 14.78%
30.04.2016 952 531.40 930 331.20 22 200.20 2.39% 814 156.80 138 374.60 17.00%
31.03.2016 930 331.20 925 275.90 5 055.30 0.55% 792 748.80 137 582.40 17.36%
29.02.2016 925 275.90 906 429.40 18 846.50 2.08% 789 210.80 136 065.10 17.24%
31.01.2016 906 429.40 891 415.30 15 014.10 1.68% 776 423.70 130 005.70 16.74%
31.12.2015 891 415.30 869 398.50 22 016.80 2.53% 778 138.60 113 276.70 14.56%
30.11.2015 869 398.50 861 572.10 7 826.40 0.91% 761 703.10 107 695.40 14.14%
31.10.2015 861 572.10 855 675.70 5 896.40 0.69% 753 747.30 107 824.80 14.31%
30.09.2015 855 675.70 846 346.10 9 329.60 1.10% 744 396.30 111 279.40 14.95%
31.08.2015 846 346.10 837 797.50 8 548.60 1.02% 741 860.40 104 485.70 14.08%
31.07.2015 837 797.50 829 492.70 8 304.80 1.00% 735 137.70 102 659.80 13.96%
30.06.2015 829 492.70 823 139.20 6 353.50 0.77% 724 580.60 104 912.10 14.48%
31.05.2015 823 139.20 814 156.80 8 982.40 1.10% 714 288.20 108 851.00 15.24%
30.04.2015 814 156.80 792 748.80 21 408.00 2.70% 709 644.80 104 512.00 14.73%
31.03.2015 792 748.80 789 210.80 3 538.00 0.45% 691 486.30 101 262.50 14.64%
28.02.2015 789 210.80 776 423.70 12 787.10 1.65% 692 120.50 97 090.30 14.03%
31.01.2015 776 423.70 778 138.60 -1 714.90 -0.22% 683 893.80 92 529.90 13.53%
31.12.2014 778 138.60 761 703.10 16 435.50 2.16% 671 348.20 106 790.40 15.91%
30.11.2014 761 703.10 753 747.30 7 955.80 1.06% 662 533.80 99 169.30 14.97%
31.10.2014 753 747.30 744 396.30 9 351.00 1.26% 659 151.70 94 595.60 14.35%
30.09.2014 744 396.30 741 860.40 2 535.90 0.34% 654 308.90 90 087.40 13.77%
31.08.2014 741 860.40 735 137.70 6 722.70 0.91% 655 182.90 86 677.50 13.23%
31.07.2014 735 137.70 724 580.60 10 557.10 1.46% 648 700.90 86 436.80 13.32%
30.06.2014 724 580.60 714 288.20 10 292.40 1.44% 650 268.90 74 311.70 11.43%
31.05.2014 714 288.20 709 644.80 4 643.40 0.65% 648 727.90 65 560.30 10.11%
30.04.2014 709 644.80 691 486.30 18 158.50 2.63% 654 676.50 54 968.30 8.40%
31.03.2014 691 486.30 692 120.50 - 634.20 -0.09% 647 882.60 43 603.70 6.73%
28.02.2014 692 120.50 683 893.80 8 226.70 1.20% 645 016.80 47 103.70 7.30%
31.01.2014 683 893.80 671 348.20 12 545.60 1.87% 640 399.90 43 493.90 6.79%
31.12.2013 671 348.20 662 533.80 8 814.40 1.33% 669 619.60 1 728.60 0.26%
30.11.2013 662 533.80 659 151.70 3 382.10 0.51% 665 471.70 -2 937.90 -0.44%
31.10.2013 659 151.70 654 308.90 4 842.80 0.74% 665 815.50 -6 663.80 -1.00%
30.09.2013 654 308.90 655 182.90 - 874.00 -0.13% 668 852.00 -14 543.10 -2.17%
31.08.2013 655 182.90 648 700.90 6 482.00 1.00% 668 730.60 -13 547.70 -2.03%
31.07.2013 648 700.90 650 268.90 -1 568.00 -0.24% 664 233.20 -15 532.30 -2.34%
30.06.2013 650 268.90 648 727.90 1 541.00 0.24% 663 864.90 -13 596.00 -2.05%
31.05.2013 648 727.90 654 676.50 -5 948.60 -0.91% 661 605.00 -12 877.10 -1.95%
30.04.2013 654 676.50 647 882.60 6 793.90 1.05% 663 077.90 -8 401.40 -1.27%
31.03.2013 647 882.60 645 016.80 2 865.80 0.44% 654 340.30 -6 457.70 -0.99%
28.02.2013 645 016.80 640 399.90 4 616.90 0.72% 654 491.50 -9 474.70 -1.45%
31.01.2013 640 399.90 669 619.60 -29 219.70 -4.36% 649 980.60 -9 580.70 -1.47%
31.12.2012 669 619.60 665 471.70 4 147.90 0.62% 642 598.70 27 020.90 4.20%
30.11.2012 665 471.70 665 815.50 - 343.80 -0.05% 640 588.60 24 883.10 3.88%
31.10.2012 665 815.50 668 852.00 -3 036.50 -0.45% 635 385.60 30 429.90 4.79%
30.09.2012 668 852.00 668 730.60 121.40 0.02% 647 845.90 21 006.10 3.24%
31.08.2012 668 730.60 664 233.20 4 497.40 0.68% 642 497.80 26 232.80 4.08%
31.07.2012 664 233.20 663 864.90 368.30 0.06% 641 931.30 22 301.90 3.47%
30.06.2012 663 864.90 661 605.00 2 259.90 0.34% 642 588.50 21 276.40 3.31%
31.05.2012 661 605.00 663 077.90 -1 472.90 -0.22% 644 850.20 16 754.80 2.60%
30.04.2012 663 077.90 654 340.30 8 737.60 1.34% 645 291.20 17 786.70 2.76%
31.03.2012 654 340.30 654 491.50 - 151.20 -0.02% 632 957.70 21 382.60 3.38%
29.02.2012 654 491.50 649 980.60 4 510.90 0.69% 629 157.90 25 333.60 4.03%
31.01.2012 649 980.60 642 598.70 7 381.90 1.15% 626 819.80 23 160.80 3.69%
31.12.2011 642 598.70 640 588.60 2 010.10 0.31% 620 259.10 22 339.60 3.60%
30.11.2011 640 588.60 635 385.60 5 203.00 0.82% 612 137.00 28 451.60 4.65%
31.10.2011 635 385.60 647 845.90 -12 460.30 -1.92% 611 055.60 24 330.00 3.98%
30.09.2011 647 845.90 642 497.80 5 348.10 0.83% 610 294.70 37 551.20 6.15%
31.08.2011 642 497.80 641 931.30 566.50 0.09% 610 995.30 31 502.50 5.16%
31.07.2011 641 931.30 642 588.50 - 657.20 -0.10% 608 863.90 33 067.40 5.43%
30.06.2011 642 588.50 644 850.20 -2 261.70 -0.35% 607 984.00 34 604.50 5.69%
31.05.2011 644 850.20 645 291.20 - 441.00 -0.07% 687 568.30 -42 718.10 -6.21%
30.04.2011 645 291.20 632 957.70 12 333.50 1.95% 710 550.40 -65 259.20 -9.18%
31.03.2011 632 957.70 629 157.90 3 799.80 0.60% 697 477.50 -64 519.80 -9.25%
28.02.2011 629 157.90 626 819.80 2 338.10 0.37% 702 449.50 -73 291.60 -10.43%
31.01.2011 626 819.80 620 259.10 6 560.70 1.06% 696 092.90 -69 273.10 -9.95%
31.12.2010 620 259.10 612 137.00 8 122.10 1.33% 680 697.90 -60 438.80 -8.88%
30.11.2010 612 137.00 611 055.60 1 081.40 0.18% 678 516.80 -66 379.80 -9.78%
31.10.2010 611 055.60 610 294.70 760.90 0.12% 677 547.90 -66 492.30 -9.81%
30.09.2010 610 294.70 610 995.30 - 700.60 -0.11% 677 376.20 -67 081.50 -9.90%
31.08.2010 610 995.30 608 863.90 2 131.40 0.35% 677 856.70 -66 861.40 -9.86%
31.07.2010 608 863.90 607 984.00 879.90 0.14% 675 607.40 -66 743.50 -9.88%
30.06.2010 607 984.00 687 568.30 -79 584.30 -11.57% 671 201.50 -63 217.50 -9.42%
31.05.2010 687 568.30 710 550.40 -22 982.10 -3.23% 671 953.10 15 615.20 2.32%
30.04.2010 710 550.40 697 477.50 13 072.90 1.87% 670 456.80 40 093.60 5.98%
31.03.2010 697 477.50 702 449.50 -4 972.00 -0.71% 660 029.10 37 448.40 5.67%
28.02.2010 702 449.50 696 092.90 6 356.60 0.91% 660 561.20 41 888.30 6.34%
31.01.2010 696 092.90 680 697.90 15 395.00 2.26% 646 581.00 49 511.90 7.66%
31.12.2009 680 697.90 678 516.80 2 181.10 0.32% 631 713.70 48 984.20 7.75%
30.11.2009 678 516.80 677 547.90 968.90 0.14% 630 825.60 47 691.20 7.56%
31.10.2009 677 547.90 677 376.20 171.70 0.03% 623 035.80 54 512.10 8.75%
30.09.2009 677 376.20 677 856.70 - 480.50 -0.07% 622 997.80 54 378.40 8.73%
31.08.2009 677 856.70 675 607.40 2 249.30 0.33% 618 642.20 59 214.50 9.57%
31.07.2009 675 607.40 671 201.50 4 405.90 0.66% 608 153.50 67 453.90 11.09%
30.06.2009 671 201.50 671 953.10 - 751.60 -0.11% 599 382.20 71 819.30 11.98%
31.05.2009 671 953.10 670 456.80 1 496.30 0.22% 593 615.70 78 337.40 13.20%
30.04.2009 670 456.80 660 029.10 10 427.70 1.58% 586 760.40 83 696.40 14.26%
31.03.2009 660 029.10 660 561.20 - 532.10 -0.08% 565 192.40 94 836.70 16.78%
28.02.2009 660 561.20 646 581.00 13 980.20 2.16% 559 395.50 101 165.70 18.08%
31.01.2009 646 581.00 631 713.70 14 867.30 2.35% 544 713.40 101 867.60 18.70%
31.12.2008 631 713.70 630 825.60 888.10 0.14% 530 307.00 101 406.70 19.12%
30.11.2008 630 825.60 623 035.80 7 789.80 1.25% 543 255.10 87 570.50 16.12%
31.10.2008 623 035.80 622 997.80 38.00 0.01% 535 301.30 87 734.50 16.39%
30.09.2008 622 997.80 618 642.20 4 355.60 0.70% 533 385.50 89 612.30 16.80%
31.08.2008 618 642.20 608 153.50 10 488.70 1.72% 530 825.60 87 816.60 16.54%
31.07.2008 608 153.50 599 382.20 8 771.30 1.46% 524 621.20 83 532.30 15.92%
30.06.2008 599 382.20 593 615.70 5 766.50 0.97% 518 891.90 80 490.30 15.51%
31.05.2008 593 615.70 586 760.40 6 855.30 1.17% 512 233.60 81 382.10 15.89%
30.04.2008 586 760.40 565 192.40 21 568.00 3.82% 502 845.50 83 914.90 16.69%
31.03.2008 565 192.40 559 395.50 5 796.90 1.04% 484 716.90 80 475.50 16.60%
29.02.2008 559 395.50 544 713.40 14 682.10 2.70% 484 070.60 75 324.90 15.56%
31.01.2008 544 713.40 530 307.00 14 406.40 2.72% 470 869.00 73 844.40 15.68%
31.12.2007 530 307.00 543 255.10 -12 948.10 -2.38% 458 459.20 71 847.80 15.67%
30.11.2007 543 255.10 535 301.30 7 953.80 1.49% 461 839.80 81 415.30 17.63%
31.10.2007 535 301.30 533 385.50 1 915.80 0.36% 456 921.90 78 379.40 17.15%
30.09.2007 533 385.50 530 825.60 2 559.90 0.48% 456 735.80 76 649.70 16.78%
31.08.2007 530 825.60 524 621.20 6 204.40 1.18% 449 285.00 81 540.60 18.15%
31.07.2007 524 621.20 518 891.90 5 729.30 1.10% 443 771.60 80 849.60 18.22%
30.06.2007 518 891.90 512 233.60 6 658.30 1.30% 437 881.50 81 010.40 18.50%
31.05.2007 512 233.60 502 845.50 9 388.10 1.87% 430 372.60 81 861.00 19.02%
30.04.2007 502 845.50 484 716.90 18 128.60 3.74% 424 779.20 78 066.30 18.38%
31.03.2007 484 716.90 484 070.60 646.30 0.13% 413 418.00 71 298.90 17.25%
28.02.2007 484 070.60 470 869.00 13 201.60 2.80% 410 575.30 73 495.30 17.90%
31.01.2007 470 869.00 458 459.20 12 409.80 2.71% 400 002.50 70 866.50 17.72%
31.12.2006 458 459.20 461 839.80 -3 380.60 -0.73% 386 539.90 71 919.30 18.61%
30.11.2006 461 839.80 456 921.90 4 917.90 1.08% 393 261.90 68 577.90 17.44%
31.10.2006 456 921.90 456 735.80 186.10 0.04% 390 052.60 66 869.30 17.14%
30.09.2006 456 735.80 449 285.00 7 450.80 1.66% 385 987.70 70 748.10 18.33%
31.08.2006 449 285.00 443 771.60 5 513.40 1.24% 383 637.90 65 647.10 17.11%
31.07.2006 443 771.60 437 881.50 5 890.10 1.35% 380 301.00 63 470.60 16.69%
30.06.2006 437 881.50 430 372.60 7 508.90 1.74% 375 970.50 61 911.00 16.47%
31.05.2006 430 372.60 424 779.20 5 593.40 1.32% 374 359.40 56 013.20 14.96%
30.04.2006 424 779.20 413 418.00 11 361.20 2.75% 367 354.20 57 425.00 15.63%
31.03.2006 413 418.00 410 575.30 2 842.70 0.69% 360 617.20 52 800.80 14.64%
28.02.2006 410 575.30 400 002.50 10 572.80 2.64% 360 783.50 49 791.80 13.80%
31.01.2006 400 002.50 386 539.90 13 462.60 3.48% 354 199.00 45 803.50 12.93%
31.12.2005 386 539.90 393 261.90 -6 722.00 -1.71% 341 409.30 45 130.60 13.22%
30.11.2005 393 261.90 390 052.60 3 209.30 0.82% 349 233.40 44 028.50 12.61%
31.10.2005 390 052.60 385 987.70 4 064.90 1.05% 349 080.10 40 972.50 11.74%
30.09.2005 385 987.70 383 637.90 2 349.80 0.61% 349 486.00 36 501.70 10.44%
31.08.2005 383 637.90 380 301.00 3 336.90 0.88% 349 631.40 34 006.50 9.73%
31.07.2005 380 301.00 375 970.50 4 330.50 1.15% 344 262.80 36 038.20 10.47%
30.06.2005 375 970.50 374 359.40 1 611.10 0.43% 342 910.30 33 060.20 9.64%
31.05.2005 374 359.40 367 354.20 7 005.20 1.91% 336 370.00 37 989.40 11.29%
30.04.2005 367 354.20 360 617.20 6 737.00 1.87% 331 327.90 36 026.30 10.87%
31.03.2005 360 617.20 360 783.50 - 166.30 -0.05% 323 910.40 36 706.80 11.33%
28.02.2005 360 783.50 354 199.00 6 584.50 1.86% 326 574.80 34 208.70 10.47%
31.01.2005 354 199.00 341 409.30 12 789.70 3.75% 319 020.90 35 178.10 11.03%
31.12.2004 341 409.30 349 233.40 -7 824.10 -2.24% - - -
30.11.2004 349 233.40 349 080.10 153.30 0.04% - - -
31.10.2004 349 080.10 349 486.00 - 405.90 -0.12% - - -
30.09.2004 349 486.00 349 631.40 - 145.40 -0.04% - - -
31.08.2004 349 631.40 344 262.80 5 368.60 1.56% - - -
31.07.2004 344 262.80 342 910.30 1 352.50 0.39% - - -
30.06.2004 342 910.30 336 370.00 6 540.30 1.94% - - -
31.05.2004 336 370.00 331 327.90 5 042.10 1.52% - - -
30.04.2004 331 327.90 323 910.40 7 417.50 2.29% - - -
31.03.2004 323 910.40 326 574.80 -2 664.40 -0.82% - - -
29.02.2004 326 574.80 319 020.90 7 553.90 2.37% - - -
31.01.2004 319 020.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts (Volumes for B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts (Table B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
of which: Households and NPISH (S.14 + S.15) - current accounts (Volumes for B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.