Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Repo operace
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Repo operace
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Typy celkem
29.02.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Jednodenní
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru: Měsíční, Příspěvky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na spotřebu
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Na bydlení
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Ostatní

Graf hodnot, Volumes for B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 21 104.50 64 690.40 -43 585.90 -67.38% 69 934.80 -48 830.30 -69.82%
01.04.2020 64 690.40 66 494.20 -1 803.80 -2.71% 71 231.80 -6 541.40 -9.18%
01.01.2020 66 494.20 68 181.80 -1 687.60 -2.48% 72 203.50 -5 709.30 -7.91%
01.10.2019 68 181.80 69 934.80 -1 753.00 -2.51% 62 229.20 5 952.60 9.57%
01.07.2019 69 934.80 71 231.80 -1 297.00 -1.82% 62 664.50 7 270.30 11.60%
01.04.2019 71 231.80 72 203.50 - 971.70 -1.35% 63 406.00 7 825.80 12.34%
01.01.2019 72 203.50 62 229.20 9 974.30 16.03% 64 269.80 7 933.70 12.34%
01.10.2018 62 229.20 62 664.50 - 435.30 -0.69% 65 448.50 -3 219.30 -4.92%
01.07.2018 62 664.50 63 406.00 - 741.50 -1.17% 66 789.70 -4 125.20 -6.18%
01.04.2018 63 406.00 64 269.80 - 863.80 -1.34% 68 569.40 -5 163.40 -7.53%
01.01.2018 64 269.80 65 448.50 -1 178.70 -1.80% 70 973.00 -6 703.20 -9.44%
01.10.2017 65 448.50 66 789.70 -1 341.20 -2.01% 72 723.80 -7 275.30 -10.00%
01.07.2017 66 789.70 68 569.40 -1 779.70 -2.60% 74 397.80 -7 608.10 -10.23%
01.04.2017 68 569.40 70 973.00 -2 403.60 -3.39% 75 717.90 -7 148.50 -9.44%
01.01.2017 70 973.00 72 723.80 -1 750.80 -2.41% 77 393.80 -6 420.80 -8.30%
01.10.2016 72 723.80 74 397.80 -1 674.00 -2.25% 78 652.70 -5 928.90 -7.54%
01.07.2016 74 397.80 75 717.90 -1 320.10 -1.74% 79 569.90 -5 172.10 -6.50%
01.04.2016 75 717.90 77 393.80 -1 675.90 -2.17% 80 501.40 -4 783.50 -5.94%
01.01.2016 77 393.80 78 652.70 -1 258.90 -1.60% 83 450.50 -6 056.70 -7.26%
01.10.2015 78 652.70 79 569.90 - 917.20 -1.15% 85 431.10 -6 778.40 -7.93%
01.07.2015 79 569.90 80 501.40 - 931.50 -1.16% 89 460.70 -9 890.80 -11.06%
01.04.2015 80 501.40 83 450.50 -2 949.10 -3.53% 91 281.20 -10 779.80 -11.81%
01.01.2015 83 450.50 85 431.10 -1 980.60 -2.32% 93 433.20 -9 982.70 -10.68%
01.10.2014 85 431.10 89 460.70 -4 029.60 -4.50% 96 485.90 -11 054.80 -11.46%
01.07.2014 89 460.70 91 281.20 -1 820.50 -1.99% 99 519.40 -10 058.70 -10.11%
01.04.2014 91 281.20 93 433.20 -2 152.00 -2.30% 101 592.60 -10 311.40 -10.15%
01.01.2014 93 433.20 96 485.90 -3 052.70 -3.16% 103 691.20 -10 258.00 -9.89%
01.10.2013 96 485.90 99 519.40 -3 033.50 -3.05% 105 554.90 -9 069.00 -8.59%
01.07.2013 99 519.40 101 592.60 -2 073.20 -2.04% 107 865.90 -8 346.50 -7.74%
01.04.2013 101 592.60 103 691.20 -2 098.60 -2.02% 115 651.70 -14 059.10 -12.16%
01.01.2013 103 691.20 105 554.90 -1 863.70 -1.77% 120 116.20 -16 425.00 -13.67%
01.10.2012 105 554.90 107 865.90 -2 311.00 -2.14% 124 711.50 -19 156.60 -15.36%
01.07.2012 107 865.90 115 651.70 -7 785.80 -6.73% 129 976.80 -22 110.90 -17.01%
01.04.2012 115 651.70 120 116.20 -4 464.50 -3.72% 134 909.10 -19 257.40 -14.27%
01.01.2012 120 116.20 124 711.50 -4 595.30 -3.68% 139 772.00 -19 655.80 -14.06%
01.10.2011 124 711.50 129 976.80 -5 265.30 -4.05% 144 212.90 -19 501.40 -13.52%
01.07.2011 129 976.80 134 909.10 -4 932.30 -3.66% 147 891.90 -17 915.10 -12.11%
01.04.2011 134 909.10 139 772.00 -4 862.90 -3.48% 211 406.30 -76 497.20 -36.18%
01.01.2011 139 772.00 144 212.90 -4 440.90 -3.08% 300 969.70 - 161 197.70 -53.56%
01.10.2010 144 212.90 147 891.90 -3 679.00 -2.49% 262 474.20 - 118 261.30 -45.06%
01.07.2010 147 891.90 211 406.30 -63 514.40 -30.04% 245 470.90 -97 579.00 -39.75%
01.04.2010 211 406.30 300 969.70 -89 563.40 -29.76% 214 628.70 -3 222.40 -1.50%
01.01.2010 300 969.70 262 474.20 38 495.50 14.67% 181 770.00 119 199.70 65.58%
01.10.2009 262 474.20 245 470.90 17 003.30 6.93% 169 630.50 92 843.70 54.73%
01.07.2009 245 470.90 214 628.70 30 842.20 14.37% 174 901.50 70 569.40 40.35%
01.04.2009 214 628.70 181 770.00 32 858.70 18.08% 181 540.10 33 088.60 18.23%
01.01.2009 181 770.00 169 630.50 12 139.50 7.16% 188 810.40 -7 040.40 -3.73%
01.10.2008 169 630.50 174 901.50 -5 271.00 -3.01% 194 837.00 -25 206.50 -12.94%
01.07.2008 174 901.50 181 540.10 -6 638.60 -3.66% 198 588.30 -23 686.80 -11.93%
01.04.2008 181 540.10 188 810.40 -7 270.30 -3.85% 203 301.60 -21 761.50 -10.70%
01.01.2008 188 810.40 194 837.00 -6 026.60 -3.09% 210 129.90 -21 319.50 -10.15%
01.10.2007 194 837.00 198 588.30 -3 751.30 -1.89% 215 820.60 -20 983.60 -9.72%
01.07.2007 198 588.30 203 301.60 -4 713.30 -2.32% 213 077.90 -14 489.60 -6.80%
01.04.2007 203 301.60 210 129.90 -6 828.30 -3.25% 214 446.40 -11 144.80 -5.20%
01.01.2007 210 129.90 215 820.60 -5 690.70 -2.64% 221 333.50 -11 203.60 -5.06%
01.10.2006 215 820.60 213 077.90 2 742.70 1.29% 254 532.00 -38 711.40 -15.21%
01.07.2006 213 077.90 214 446.40 -1 368.50 -0.64% 260 456.30 -47 378.40 -18.19%
01.04.2006 214 446.40 221 333.50 -6 887.10 -3.11% 267 852.40 -53 406.00 -19.94%
01.01.2006 221 333.50 254 532.00 -33 198.50 -13.04% 277 205.90 -55 872.40 -20.16%
01.10.2005 254 532.00 260 456.30 -5 924.30 -2.27% 285 631.00 -31 099.00 -10.89%
01.07.2005 260 456.30 267 852.40 -7 396.10 -2.76% 291 219.10 -30 762.80 -10.56%
01.04.2005 267 852.40 277 205.90 -9 353.50 -3.37% 298 969.30 -31 116.90 -10.41%
01.01.2005 277 205.90 285 631.00 -8 425.10 -2.95% 310 539.00 -33 333.10 -10.73%
01.10.2004 285 631.00 291 219.10 -5 588.10 -1.92% 321 639.60 -36 008.60 -11.20%
01.07.2004 291 219.10 298 969.30 -7 750.20 -2.59% 331 481.10 -40 262.00 -12.15%
01.04.2004 298 969.30 310 539.00 -11 569.70 -3.73% 343 186.80 -44 217.50 -12.88%
01.01.2004 310 539.00 321 639.60 -11 100.60 -3.45% 356 055.60 -45 516.60 -12.78%
01.10.2003 321 639.60 331 481.10 -9 841.50 -2.97% 393 592.10 -71 952.50 -18.28%
01.07.2003 331 481.10 343 186.80 -11 705.70 -3.41% 644 122.30 - 312 641.20 -48.54%
01.04.2003 343 186.80 356 055.60 -12 868.80 -3.61% 763 918.40 - 420 731.60 -55.08%
01.01.2003 356 055.60 393 592.10 -37 536.50 -9.54% 761 108.60 - 405 053.00 -53.22%
01.10.2002 393 592.10 644 122.30 - 250 530.20 -38.89% - - -
01.07.2002 644 122.30 763 918.40 - 119 796.10 -15.68% - - -
01.04.2002 763 918.40 761 108.60 2 809.80 0.37% - - -
01.01.2002 761 108.60 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (Table B1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (Volumes for B2.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - outstanding amount)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice - over 3 months (Table B2.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - outstanding amount (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (Volumes for B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (Table B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (Table B1.1.1Q: Quarterly bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (Volumes for B1.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business)
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice - over 3 months (Table B2.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - outstanding amount (%))
Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice over 3 months (Volumes for B2.1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - outstanding amount)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.