1.1.1. Bonds issued in the Czech Republic - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.1.1. Bonds issued in the Czech Republic v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), USD
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR

Graf hodnot, Transformed funds (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.1.1. Bonds issued in the Czech Republic - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 304 181 491.00
Min 31.03.2013 192 518 732.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 304 181 491.00 291 563 208.00 12 618 283.00 4.33% 285 403 021.00 18 778 470.00 6.58%
31.12.2019 291 563 208.00 293 158 101.00 -1 594 893.00 -0.54% 281 935 316.00 9 627 892.00 3.41%
30.09.2019 293 158 101.00 285 384 461.00 7 773 640.00 2.72% 272 952 206.00 20 205 895.00 7.40%
30.06.2019 285 384 461.00 285 403 021.00 -18 560.00 -0.01% 274 713 196.00 10 671 265.00 3.88%
31.03.2019 285 403 021.00 281 935 316.00 3 467 705.00 1.23% 270 159 500.00 15 243 521.00 5.64%
31.12.2018 281 935 316.00 272 952 206.00 8 983 110.00 3.29% 265 748 516.00 16 186 800.00 6.09%
30.09.2018 272 952 206.00 274 713 196.00 -1 760 990.00 -0.64% 252 707 365.00 20 244 841.00 8.01%
30.06.2018 274 713 196.00 270 159 500.00 4 553 696.00 1.69% 257 093 828.00 17 619 368.00 6.85%
31.03.2018 270 159 500.00 265 748 516.00 4 410 984.00 1.66% 263 350 517.00 6 808 983.00 2.59%
31.12.2017 265 748 516.00 252 707 365.00 13 041 151.00 5.16% 272 145 480.00 -6 396 964.00 -2.35%
30.09.2017 252 707 365.00 257 093 828.00 -4 386 463.00 -1.71% 271 195 305.00 -18 487 940.00 -6.82%
30.06.2017 257 093 828.00 263 350 517.00 -6 256 689.00 -2.38% 259 570 165.00 -2 476 337.00 -0.95%
31.03.2017 263 350 517.00 272 145 480.00 -8 794 963.00 -3.23% 254 208 083.00 9 142 434.00 3.60%
31.12.2016 272 145 480.00 271 195 305.00 950 175.00 0.35% 251 841 558.00 20 303 922.00 8.06%
30.09.2016 271 195 305.00 259 570 165.00 11 625 140.00 4.48% 245 562 461.00 25 632 844.00 10.44%
30.06.2016 259 570 165.00 254 208 083.00 5 362 082.00 2.11% 239 789 710.00 19 780 455.00 8.25%
31.03.2016 254 208 083.00 251 841 558.00 2 366 525.00 0.94% 240 581 189.00 13 626 894.00 5.66%
31.12.2015 251 841 558.00 245 562 461.00 6 279 097.00 2.56% 238 612 290.00 13 229 268.00 5.54%
30.09.2015 245 562 461.00 239 789 710.00 5 772 751.00 2.41% 231 428 801.00 14 133 660.00 6.11%
30.06.2015 239 789 710.00 240 581 189.00 - 791 479.00 -0.33% 227 376 151.00 12 413 559.00 5.46%
31.03.2015 240 581 189.00 238 612 290.00 1 968 899.00 0.83% 210 506 620.00 30 074 569.00 14.29%
31.12.2014 238 612 290.00 231 428 801.00 7 183 489.00 3.10% 205 877 426.00 32 734 864.00 15.90%
30.09.2014 231 428 801.00 227 376 151.00 4 052 650.00 1.78% 199 049 752.00 32 379 049.00 16.27%
30.06.2014 227 376 151.00 210 506 620.00 16 869 531.00 8.01% 195 741 364.00 31 634 787.00 16.16%
31.03.2014 210 506 620.00 205 877 426.00 4 629 194.00 2.25% 192 518 732.00 17 987 888.00 9.34%
31.12.2013 205 877 426.00 199 049 752.00 6 827 674.00 3.43% - - -
30.09.2013 199 049 752.00 195 741 364.00 3 308 388.00 1.69% - - -
30.06.2013 195 741 364.00 192 518 732.00 3 222 632.00 1.67% - - -
31.03.2013 192 518 732.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.1.1. Bonds issued in the Czech Republic - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.1.1. Bonds issued in the Czech Republic (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
1.1.1. Bonds issued in the Czech Republic (Retirement funds (in CZK thousands))
1.1.1. Bonds issued in the Czech Republic (Transformed funds (in CZK thousands))
1.1.1. Bonds issued in the Czech Republic (Participating funds (in CZK thousands))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.