Oběživo (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Oběživo (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí (vč. ČNB)
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Oběživo
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Ostatní pasiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Pasiva celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Oběživo
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Stálá aktiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Ostatní aktiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Aktiva celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky) - Oběživo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2009 -4 465.50
Max 31.10.2008 33 070.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 1 124.50 6 621.50 -5 497.00 -83.02% 82.30 1 042.20 1 266.34%
30.11.2014 6 621.50 3 734.30 2 887.20 77.32% 4 907.80 1 713.70 34.92%
31.10.2014 3 734.30 727.10 3 007.20 413.59% 1 328.20 2 406.10 181.15%
30.09.2014 727.10 3 079.20 -2 352.10 -76.39% 491.80 235.30 47.84%
31.08.2014 3 079.20 2 395.20 684.00 28.56% 1 815.60 1 263.60 69.60%
31.07.2014 2 395.20 2 091.00 304.20 14.55% -2 611.80 5 007.00 - 191.71%
30.06.2014 2 091.00 1 334.70 756.30 56.66% 3 200.50 -1 109.50 -34.67%
31.05.2014 1 334.70 5 820.90 -4 486.20 -77.07% 324.30 1 010.40 311.56%
30.04.2014 5 820.90 66.00 5 754.90 8 719.55% 4 243.70 1 577.20 37.17%
31.03.2014 66.00 2 306.10 -2 240.10 -97.14% 3 679.40 -3 613.40 -98.21%
28.02.2014 2 306.10 -2 537.20 4 843.30 - 190.89% 1 167.70 1 138.40 97.49%
31.01.2014 -2 537.20 82.30 -2 619.50 -3 182.87% -2 063.70 - 473.50 22.94%
31.12.2013 82.30 4 907.80 -4 825.50 -98.32% 1 035.90 - 953.60 -92.06%
30.11.2013 4 907.80 1 328.20 3 579.60 269.51% 4 219.70 688.10 16.31%
31.10.2013 1 328.20 491.80 836.40 170.07% -2 797.80 4 126.00 - 147.47%
30.09.2013 491.80 1 815.60 -1 323.80 -72.91% 4 147.70 -3 655.90 -88.14%
31.08.2013 1 815.60 -2 611.80 4 427.40 - 169.52% -64.90 1 880.50 -2 897.53%
31.07.2013 -2 611.80 3 200.50 -5 812.30 - 181.61% -4 145.40 1 533.60 -37.00%
30.06.2013 3 200.50 324.30 2 876.20 886.89% 3 846.00 - 645.50 -16.78%
31.05.2013 324.30 4 243.70 -3 919.40 -92.36% 574.80 - 250.50 -43.58%
30.04.2013 4 243.70 3 679.40 564.30 15.34% 2 853.40 1 390.30 48.72%
31.03.2013 3 679.40 1 167.70 2 511.70 215.10% 1 057.30 2 622.10 248.00%
28.02.2013 1 167.70 -2 063.70 3 231.40 - 156.58% 1 717.80 - 550.10 -32.02%
31.01.2013 -2 063.70 1 035.90 -3 099.60 - 299.22% -1 507.00 - 556.70 36.94%
31.12.2012 1 035.90 4 219.70 -3 183.80 -75.45% 3 891.80 -2 855.90 -73.38%
30.11.2012 4 219.70 -2 797.80 7 017.50 - 250.82% 3 700.10 519.60 14.04%
31.10.2012 -2 797.80 4 147.70 -6 945.50 - 167.45% 2 060.70 -4 858.50 - 235.77%
30.09.2012 4 147.70 -64.90 4 212.60 -6 490.91% 4 649.30 - 501.60 -10.79%
31.08.2012 -64.90 -4 145.40 4 080.50 -98.43% - 430.60 365.70 -84.93%
31.07.2012 -4 145.40 3 846.00 -7 991.40 - 207.78% - 227.10 -3 918.30 1 725.36%
30.06.2012 3 846.00 574.80 3 271.20 569.10% 3 783.90 62.10 1.64%
31.05.2012 574.80 2 853.40 -2 278.60 -79.86% -1 186.10 1 760.90 - 148.46%
30.04.2012 2 853.40 1 057.30 1 796.10 169.88% 3 619.10 - 765.70 -21.16%
31.03.2012 1 057.30 1 717.80 - 660.50 -38.45% 569.20 488.10 85.75%
29.02.2012 1 717.80 -1 507.00 3 224.80 - 213.99% 1 354.60 363.20 26.81%
31.01.2012 -1 507.00 3 891.80 -5 398.80 - 138.72% -1 352.90 - 154.10 11.39%
31.12.2011 3 891.80 3 700.10 191.70 5.18% 965.60 2 926.20 303.04%
30.11.2011 3 700.10 2 060.70 1 639.40 79.56% - 286.30 3 986.40 -1 392.39%
31.10.2011 2 060.70 4 649.30 -2 588.60 -55.68% 1 321.50 739.20 55.94%
30.09.2011 4 649.30 - 430.60 5 079.90 -1 179.73% 2 887.40 1 761.90 61.02%
31.08.2011 - 430.60 - 227.10 - 203.50 89.61% -1 612.70 1 182.10 -73.30%
31.07.2011 - 227.10 3 783.90 -4 011.00 - 106.00% -2 261.30 2 034.20 -89.96%
30.06.2011 3 783.90 -1 186.10 4 970.00 - 419.02% 2 296.80 1 487.10 64.75%
31.05.2011 -1 186.10 3 619.10 -4 805.20 - 132.77% 1 021.30 -2 207.40 - 216.14%
30.04.2011 3 619.10 569.20 3 049.90 535.82% 1 536.30 2 082.80 135.57%
31.03.2011 569.20 1 354.60 - 785.40 -57.98% -2 549.40 3 118.60 - 122.33%
28.02.2011 1 354.60 -1 352.90 2 707.50 - 200.13% 555.80 798.80 143.72%
31.01.2011 -1 352.90 965.60 -2 318.50 - 240.11% 77.90 -1 430.80 -1 836.71%
31.12.2010 965.60 - 286.30 1 251.90 - 437.27% - 681.80 1 647.40 - 241.63%
30.11.2010 - 286.30 1 321.50 -1 607.80 - 121.66% 1 028.10 -1 314.40 - 127.85%
31.10.2010 1 321.50 2 887.40 -1 565.90 -54.23% 1 878.60 - 557.10 -29.66%
30.09.2010 2 887.40 -1 612.70 4 500.10 - 279.04% -28.50 2 915.90 -10 231.23%
31.08.2010 -1 612.70 -2 261.30 648.60 -28.68% -1 050.80 - 561.90 53.47%
31.07.2010 -2 261.30 2 296.80 -4 558.10 - 198.45% -1 905.40 - 355.90 18.68%
30.06.2010 2 296.80 1 021.30 1 275.50 124.89% -4 444.10 6 740.90 - 151.68%
31.05.2010 1 021.30 1 536.30 - 515.00 -33.52% -1 578.80 2 600.10 - 164.69%
30.04.2010 1 536.30 -2 549.40 4 085.70 - 160.26% 1 081.60 454.70 42.04%
31.03.2010 -2 549.40 555.80 -3 105.20 - 558.69% -4 465.50 1 916.10 -42.91%
28.02.2010 555.80 77.90 477.90 613.48% 926.40 - 370.60 -40.00%
31.01.2010 77.90 - 681.80 759.70 - 111.43% -2 750.40 2 828.30 - 102.83%
31.12.2009 - 681.80 1 028.10 -1 709.90 - 166.32% -2 506.40 1 824.60 -72.80%
30.11.2009 1 028.10 1 878.60 - 850.50 -45.27% 3 313.00 -2 284.90 -68.97%
31.10.2009 1 878.60 -28.50 1 907.10 -6 691.58% 33 070.60 -31 192.00 -94.32%
30.09.2009 -28.50 -1 050.80 1 022.30 -97.29% 2 336.40 -2 364.90 - 101.22%
31.08.2009 -1 050.80 -1 905.40 854.60 -44.85% 2 395.50 -3 446.30 - 143.87%
31.07.2009 -1 905.40 -4 444.10 2 538.70 -57.13% -1.10 -1 904.30 173 118.18%
30.06.2009 -4 444.10 -1 578.80 -2 865.30 181.49% - 802.30 -3 641.80 453.92%
31.05.2009 -1 578.80 1 081.60 -2 660.40 - 245.97% 1 307.30 -2 886.10 - 220.77%
30.04.2009 1 081.60 -4 465.50 5 547.10 - 124.22% 3 957.90 -2 876.30 -72.67%
31.03.2009 -4 465.50 926.40 -5 391.90 - 582.03% -1 035.40 -3 430.10 331.28%
28.02.2009 926.40 -2 750.40 3 676.80 - 133.68% 2 565.20 -1 638.80 -63.89%
31.01.2009 -2 750.40 -2 506.40 - 244.00 9.73% -3 117.90 367.50 -11.79%
31.12.2008 -2 506.40 3 313.00 -5 819.40 - 175.65% 770.20 -3 276.60 - 425.42%
30.11.2008 3 313.00 33 070.60 -29 757.60 -89.98% 6 517.20 -3 204.20 -49.17%
31.10.2008 33 070.60 2 336.40 30 734.20 1 315.45% -2 626.30 35 696.90 -1 359.21%
30.09.2008 2 336.40 2 395.50 -59.10 -2.47% 5 392.10 -3 055.70 -56.67%
31.08.2008 2 395.50 -1.10 2 396.60 - 217 872.73% 2 622.10 - 226.60 -8.64%
31.07.2008 -1.10 - 802.30 801.20 -99.86% -2 597.40 2 596.30 -99.96%
30.06.2008 - 802.30 1 307.30 -2 109.60 - 161.37% 4 150.80 -4 953.10 - 119.33%
31.05.2008 1 307.30 3 957.90 -2 650.60 -66.97% 3 557.90 -2 250.60 -63.26%
30.04.2008 3 957.90 -1 035.40 4 993.30 - 482.26% 5 987.40 -2 029.50 -33.90%
31.03.2008 -1 035.40 2 565.20 -3 600.60 - 140.36% 4 092.90 -5 128.30 - 125.30%
29.02.2008 2 565.20 -3 117.90 5 683.10 - 182.27% 4 509.10 -1 943.90 -43.11%
31.01.2008 -3 117.90 770.20 -3 888.10 - 504.82% -3 026.70 -91.20 3.01%
31.12.2007 770.20 6 517.20 -5 747.00 -88.18% 3 246.20 -2 476.00 -76.27%
30.11.2007 6 517.20 -2 626.30 9 143.50 - 348.15% 4 866.20 1 651.00 33.93%
31.10.2007 -2 626.30 5 392.10 -8 018.40 - 148.71% - 348.70 -2 277.60 653.17%
30.09.2007 5 392.10 2 622.10 2 770.00 105.64% 5 091.40 300.70 5.91%
31.08.2007 2 622.10 -2 597.40 5 219.50 - 200.95% 3 285.00 - 662.90 -20.18%
31.07.2007 -2 597.40 4 150.80 -6 748.20 - 162.58% - 822.20 -1 775.20 215.91%
30.06.2007 4 150.80 3 557.90 592.90 16.66% 6 685.80 -2 535.00 -37.92%
31.05.2007 3 557.90 5 987.40 -2 429.50 -40.58% 576.30 2 981.60 517.37%
30.04.2007 5 987.40 4 092.90 1 894.50 46.29% 5 415.60 571.80 10.56%
31.03.2007 4 092.90 4 509.10 - 416.20 -9.23% 2 474.60 1 618.30 65.40%
28.02.2007 4 509.10 -3 026.70 7 535.80 - 248.98% 2 982.10 1 527.00 51.21%
31.01.2007 -3 026.70 3 246.20 -6 272.90 - 193.24% -1 976.20 -1 050.50 53.16%
31.12.2006 3 246.20 4 866.20 -1 620.00 -33.29% 1 092.20 2 154.00 197.22%
30.11.2006 4 866.20 - 348.70 5 214.90 -1 495.53% 4 147.40 718.80 17.33%
31.10.2006 - 348.70 5 091.40 -5 440.10 - 106.85% 2 260.50 -2 609.20 - 115.43%
30.09.2006 5 091.40 3 285.00 1 806.40 54.99% 3 427.50 1 663.90 48.55%
31.08.2006 3 285.00 - 822.20 4 107.20 - 499.54% - 137.90 3 422.90 -2 482.16%
31.07.2006 - 822.20 6 685.80 -7 508.00 - 112.30% - 198.30 - 623.90 314.62%
30.06.2006 6 685.80 576.30 6 109.50 1 060.12% 4 445.70 2 240.10 50.39%
31.05.2006 576.30 5 415.60 -4 839.30 -89.36% 2 808.60 -2 232.30 -79.48%
30.04.2006 5 415.60 2 474.60 2 941.00 118.85% 3 078.50 2 337.10 75.92%
31.03.2006 2 474.60 2 982.10 - 507.50 -17.02% 2 013.50 461.10 22.90%
28.02.2006 2 982.10 -1 976.20 4 958.30 - 250.90% 3 090.20 - 108.10 -3.50%
31.01.2006 -1 976.20 1 092.20 -3 068.40 - 280.94% 984.70 -2 960.90 - 300.69%
31.12.2005 1 092.20 4 147.40 -3 055.20 -73.67% -1 609.70 2 701.90 - 167.85%
30.11.2005 4 147.40 2 260.50 1 886.90 83.47% 1 545.90 2 601.50 168.28%
31.10.2005 2 260.50 3 427.50 -1 167.00 -34.05% 73.20 2 187.30 2 988.11%
30.09.2005 3 427.50 - 137.90 3 565.40 -2 585.50% 3 028.40 399.10 13.18%
31.08.2005 - 137.90 - 198.30 60.40 -30.46% 583.80 - 721.70 - 123.62%
31.07.2005 - 198.30 4 445.70 -4 644.00 - 104.46% -1 788.60 1 590.30 -88.91%
30.06.2005 4 445.70 2 808.60 1 637.10 58.29% 6 087.80 -1 642.10 -26.97%
31.05.2005 2 808.60 3 078.50 - 269.90 -8.77% 1 605.70 1 202.90 74.91%
30.04.2005 3 078.50 2 013.50 1 065.00 52.89% 3 233.50 - 155.00 -4.79%
31.03.2005 2 013.50 3 090.20 -1 076.70 -34.84% 299.40 1 714.10 572.51%
28.02.2005 3 090.20 984.70 2 105.50 213.82% 1 863.40 1 226.80 65.84%
31.01.2005 984.70 -1 609.70 2 594.40 - 161.17% 489.90 494.80 101.00%
31.12.2004 -1 609.70 1 545.90 -3 155.60 - 204.13% -3 373.30 1 763.60 -52.28%
30.11.2004 1 545.90 73.20 1 472.70 2 011.89% 3 397.90 -1 852.00 -54.50%
31.10.2004 73.20 3 028.40 -2 955.20 -97.58% 1 975.40 -1 902.20 -96.29%
30.09.2004 3 028.40 583.80 2 444.60 418.74% 1 116.60 1 911.80 171.22%
31.08.2004 583.80 -1 788.60 2 372.40 - 132.64% 2 062.70 -1 478.90 -71.70%
31.07.2004 -1 788.60 6 087.80 -7 876.40 - 129.38% 981.40 -2 770.00 - 282.25%
30.06.2004 6 087.80 1 605.70 4 482.10 279.14% 3 795.80 2 292.00 60.38%
31.05.2004 1 605.70 3 233.50 -1 627.80 -50.34% 2 915.70 -1 310.00 -44.93%
30.04.2004 3 233.50 299.40 2 934.10 979.99% 2 601.70 631.80 24.28%
31.03.2004 299.40 1 863.40 -1 564.00 -83.93% 4 173.00 -3 873.60 -92.83%
29.02.2004 1 863.40 489.90 1 373.50 280.36% 4 089.20 -2 225.80 -54.43%
31.01.2004 489.90 -3 373.30 3 863.20 - 114.52% - 188.50 678.40 - 359.89%
31.12.2003 -3 373.30 3 397.90 -6 771.20 - 199.28% - 795.90 -2 577.40 323.83%
30.11.2003 3 397.90 1 975.40 1 422.50 72.01% 3 456.80 -58.90 -1.70%
31.10.2003 1 975.40 1 116.60 858.80 76.91% 2 989.80 -1 014.40 -33.93%
30.09.2003 1 116.60 2 062.70 - 946.10 -45.87% 1 651.70 - 535.10 -32.40%
31.08.2003 2 062.70 981.40 1 081.30 110.18% 4 878.70 -2 816.00 -57.72%
31.07.2003 981.40 3 795.80 -2 814.40 -74.15% -2 872.80 3 854.20 - 134.16%
30.06.2003 3 795.80 2 915.70 880.10 30.18% 3 632.20 163.60 4.50%
31.05.2003 2 915.70 2 601.70 314.00 12.07% 1 606.50 1 309.20 81.49%
30.04.2003 2 601.70 4 173.00 -1 571.30 -37.65% 489.00 2 112.70 432.04%
31.03.2003 4 173.00 4 089.20 83.80 2.05% 515.10 3 657.90 710.13%
28.02.2003 4 089.20 - 188.50 4 277.70 -2 269.34% 2 344.50 1 744.70 74.42%
31.01.2003 - 188.50 - 795.90 607.40 -76.32% - - -
31.12.2002 - 795.90 3 456.80 -4 252.70 - 123.02% - - -
30.11.2002 3 456.80 2 989.80 467.00 15.62% - - -
31.10.2002 2 989.80 1 651.70 1 338.10 81.01% - - -
30.09.2002 1 651.70 4 878.70 -3 227.00 -66.14% - - -
31.08.2002 4 878.70 -2 872.80 7 751.50 - 269.82% - - -
31.07.2002 -2 872.80 3 632.20 -6 505.00 - 179.09% - - -
30.06.2002 3 632.20 1 606.50 2 025.70 126.09% - - -
31.05.2002 1 606.50 489.00 1 117.50 228.53% - - -
30.04.2002 489.00 515.10 -26.10 -5.07% - - -
31.03.2002 515.10 2 344.50 -1 829.40 -78.03% - - -
28.02.2002 2 344.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Oběživo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky)
Oběživo (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Oběživo (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Centrální banka)
Oběživo (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Centrální banka)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Ostatní finanční zprostředkovatelé s výjimkou pojišťovacích společností a penzijních fondů)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Finanční pomocné instituce)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Vládní instituce)
Oběživo (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Oběživo a vklady (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo a vklady (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo a vklady (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky)
Oběživo a vklady (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Oběživo (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Oběživo a vklady (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Centrální banka)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.