Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.3.4. Ostatní zápůjčky a úvěry
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 3.3.4. Ostatní zápůjčky a úvěry
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.4. Ostatní zápůjčky a úvěry
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 7.3.1. z toho dohadné položky aktivní
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.3.1. z toho dohadné položky aktivní
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.3.1. z toho dohadné položky aktivní
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, 1.1.3.4. Výnosy z realizace investic
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 1.1.3.4. Výnosy z realizace investic
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.3.4. Výnosy z realizace investic
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 1.1.3.3. Změny hodnoty investic - výnosy
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.3.3. Změny hodnoty investic - výnosy
31.12.2023 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, 1.1.3.3. Změny hodnoty investic - výnosy
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.4.1. vztahující se k životnímu pojištění
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 3.4.1. vztahující se k životnímu pojištění

Graf hodnot, Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Outstanding amounts, Transactions

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2013 36 168.20
Min 31.12.2008 -40 447.72

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 14 046.95 1 641.40 12 405.56 755.79% 36 168.20 -22 121.25 -61.16%
30.11.2014 1 641.40 3 662.64 -2 021.24 -55.19% -10 308.83 11 950.22 - 115.92%
31.10.2014 3 662.64 4 134.74 - 472.10 -11.42% 388.49 3 274.15 842.79%
30.09.2014 4 134.74 4 568.17 - 433.43 -9.49% 7 589.57 -3 454.83 -45.52%
31.08.2014 4 568.17 11 737.15 -7 168.98 -61.08% 5 208.54 - 640.37 -12.29%
31.07.2014 11 737.15 6 113.38 5 623.77 91.99% 9 270.44 2 466.71 26.61%
30.06.2014 6 113.38 230.86 5 882.52 2 548.04% - 971.05 7 084.43 - 729.56%
31.05.2014 230.86 -9 041.95 9 272.82 - 102.55% 3 465.92 -3 235.06 -93.34%
30.04.2014 -9 041.95 8 230.98 -17 272.93 - 209.85% -5 083.01 -3 958.94 77.89%
31.03.2014 8 230.98 7 181.27 1 049.71 14.62% 2 834.14 5 396.84 190.42%
28.02.2014 7 181.27 -13 828.92 21 010.19 - 151.93% 7 800.83 - 619.57 -7.94%
31.01.2014 -13 828.92 36 168.20 -49 997.12 - 138.24% 6 837.85 -20 666.77 - 302.24%
31.12.2013 36 168.20 -10 308.83 46 477.03 - 450.85% 12 508.13 23 660.08 189.16%
30.11.2013 -10 308.83 388.49 -10 697.32 -2 753.56% 4 298.59 -14 607.41 - 339.82%
31.10.2013 388.49 7 589.57 -7 201.08 -94.88% - 132.17 520.66 - 393.94%
30.09.2013 7 589.57 5 208.54 2 381.02 45.71% 5 469.98 2 119.59 38.75%
31.08.2013 5 208.54 9 270.44 -4 061.89 -43.82% 3 350.12 1 858.42 55.47%
31.07.2013 9 270.44 - 971.05 10 241.49 -1 054.68% 3 503.50 5 766.94 164.60%
30.06.2013 - 971.05 3 465.92 -4 436.98 - 128.02% 3 188.59 -4 159.64 - 130.45%
31.05.2013 3 465.92 -5 083.01 8 548.94 - 168.19% 595.32 2 870.60 482.19%
30.04.2013 -5 083.01 2 834.14 -7 917.15 - 279.35% -2 377.60 -2 705.41 113.79%
31.03.2013 2 834.14 7 800.83 -4 966.70 -63.67% 10 689.03 -7 854.89 -73.49%
28.02.2013 7 800.83 6 837.85 962.98 14.08% 9 099.10 -1 298.27 -14.27%
31.01.2013 6 837.85 12 508.13 -5 670.28 -45.33% 4 689.08 2 148.77 45.82%
31.12.2012 12 508.13 4 298.59 8 209.54 190.98% 4 300.23 8 207.90 190.87%
30.11.2012 4 298.59 - 132.17 4 430.75 -3 352.37% 24 445.80 -20 147.22 -82.42%
31.10.2012 - 132.17 5 469.98 -5 602.15 - 102.42% 8 523.73 -8 655.90 - 101.55%
30.09.2012 5 469.98 3 350.12 2 119.86 63.28% 6 787.73 -1 317.75 -19.41%
31.08.2012 3 350.12 3 503.50 - 153.38 -4.38% - 249.23 3 599.35 -1 444.19%
31.07.2012 3 503.50 3 188.59 314.91 9.88% 8 934.56 -5 431.06 -60.79%
30.06.2012 3 188.59 595.32 2 593.27 435.61% 10 742.14 -7 553.55 -70.32%
31.05.2012 595.32 -2 377.60 2 972.93 - 125.04% -21 343.90 21 939.23 - 102.79%
30.04.2012 -2 377.60 10 689.03 -13 066.63 - 122.24% 2 559.93 -4 937.54 - 192.88%
31.03.2012 10 689.03 9 099.10 1 589.92 17.47% 14 364.91 -3 675.88 -25.59%
29.02.2012 9 099.10 4 689.08 4 410.02 94.05% 18 977.82 -9 878.72 -52.05%
31.01.2012 4 689.08 4 300.23 388.85 9.04% 20 121.76 -15 432.68 -76.70%
31.12.2011 4 300.23 24 445.80 -20 145.57 -82.41% 24 138.72 -19 838.49 -82.19%
30.11.2011 24 445.80 8 523.73 15 922.08 186.80% 10 432.46 14 013.35 134.32%
31.10.2011 8 523.73 6 787.73 1 735.99 25.58% 12 116.48 -3 592.75 -29.65%
30.09.2011 6 787.73 - 249.23 7 036.96 -2 823.48% 12 096.74 -5 309.01 -43.89%
31.08.2011 - 249.23 8 934.56 -9 183.79 - 102.79% 2 450.61 -2 699.84 - 110.17%
31.07.2011 8 934.56 10 742.14 -1 807.58 -16.83% 14 683.50 -5 748.94 -39.15%
30.06.2011 10 742.14 -21 343.90 32 086.04 - 150.33% 10 100.23 641.90 6.36%
31.05.2011 -21 343.90 2 559.93 -23 903.84 - 933.77% -16 676.28 -4 667.63 27.99%
30.04.2011 2 559.93 14 364.91 -11 804.97 -82.18% 10 449.48 -7 889.54 -75.50%
31.03.2011 14 364.91 18 977.82 -4 612.92 -24.31% 15 466.49 -1 101.59 -7.12%
28.02.2011 18 977.82 20 121.76 -1 143.94 -5.68% 24 342.23 -5 364.41 -22.04%
31.01.2011 20 121.76 24 138.72 -4 016.96 -16.64% 18 436.81 1 684.95 9.14%
31.12.2010 24 138.72 10 432.46 13 706.26 131.38% 33 386.62 -9 247.90 -27.70%
30.11.2010 10 432.46 12 116.48 -1 684.02 -13.90% 8 805.98 1 626.48 18.47%
31.10.2010 12 116.48 12 096.74 19.74 0.16% 4 372.10 7 744.39 177.13%
30.09.2010 12 096.74 2 450.61 9 646.14 393.62% 13 952.93 -1 856.18 -13.30%
31.08.2010 2 450.61 14 683.50 -12 232.89 -83.31% 8 172.34 -5 721.73 -70.01%
31.07.2010 14 683.50 10 100.23 4 583.27 45.38% 11 711.25 2 972.25 25.38%
30.06.2010 10 100.23 -16 676.28 26 776.51 - 160.57% 17 318.05 -7 217.82 -41.68%
31.05.2010 -16 676.28 10 449.48 -27 125.75 - 259.59% -5 795.10 -10 881.18 187.77%
30.04.2010 10 449.48 15 466.49 -5 017.02 -32.44% 26 615.02 -16 165.55 -60.74%
31.03.2010 15 466.49 24 342.23 -8 875.74 -36.46% 19 012.47 -3 545.98 -18.65%
28.02.2010 24 342.23 18 436.81 5 905.42 32.03% 11 092.77 13 249.46 119.44%
31.01.2010 18 436.81 33 386.62 -14 949.81 -44.78% 10 255.06 8 181.75 79.78%
31.12.2009 33 386.62 8 805.98 24 580.64 279.14% -40 447.72 73 834.34 - 182.54%
30.11.2009 8 805.98 4 372.10 4 433.89 101.41% -28 834.59 37 640.57 - 130.54%
31.10.2009 4 372.10 13 952.93 -9 580.83 -68.67% -3 710.15 8 082.24 - 217.84%
30.09.2009 13 952.93 8 172.34 5 780.59 70.73% -3 521.91 17 474.83 - 496.18%
31.08.2009 8 172.34 11 711.25 -3 538.91 -30.22% -7 936.19 16 108.52 - 202.98%
31.07.2009 11 711.25 17 318.05 -5 606.81 -32.38% -4 444.42 16 155.67 - 363.50%
30.06.2009 17 318.05 -5 795.10 23 113.15 - 398.84% -3 364.64 20 682.69 - 614.71%
31.05.2009 -5 795.10 26 615.02 -32 410.12 - 121.77% 794.89 -6 589.99 - 829.04%
30.04.2009 26 615.02 19 012.47 7 602.55 39.99% -6 625.56 33 240.59 - 501.70%
31.03.2009 19 012.47 11 092.77 7 919.70 71.40% 3 234.69 15 777.78 487.77%
28.02.2009 11 092.77 10 255.06 837.71 8.17% 2 503.85 8 588.92 343.03%
31.01.2009 10 255.06 -40 447.72 50 702.78 - 125.35% 3 014.80 7 240.26 240.16%
31.12.2008 -40 447.72 -28 834.59 -11 613.12 40.27% 19 264.09 -59 711.80 - 309.96%
30.11.2008 -28 834.59 -3 710.15 -25 124.44 677.18% 1 681.97 -30 516.56 -1 814.33%
31.10.2008 -3 710.15 -3 521.91 - 188.24 5.34% 1 655.07 -5 365.22 - 324.17%
30.09.2008 -3 521.91 -7 936.19 4 414.28 -55.62% 2 387.60 -5 909.51 - 247.51%
31.08.2008 -7 936.19 -4 444.42 -3 491.76 78.56% 8 289.75 -16 225.94 - 195.73%
31.07.2008 -4 444.42 -3 364.64 -1 079.78 32.09% 7 716.75 -12 161.17 - 157.59%
30.06.2008 -3 364.64 794.89 -4 159.53 - 523.28% 1 352.63 -4 717.27 - 348.75%
31.05.2008 794.89 -6 625.56 7 420.45 - 112.00% 1 231.28 - 436.39 -35.44%
30.04.2008 -6 625.56 3 234.69 -9 860.25 - 304.83% 6 246.84 -12 872.40 - 206.06%
31.03.2008 3 234.69 2 503.85 730.84 29.19% 7 419.88 -4 185.19 -56.41%
29.02.2008 2 503.85 3 014.80 - 510.95 -16.95% 2 190.65 313.20 14.30%
31.01.2008 3 014.80 19 264.09 -16 249.28 -84.35% 1 827.31 1 187.49 64.99%
31.12.2007 19 264.09 1 681.97 17 582.11 1 045.33% 7 186.98 12 077.10 168.04%
30.11.2007 1 681.97 1 655.07 26.90 1.63% 4 629.89 -2 947.91 -63.67%
31.10.2007 1 655.07 2 387.60 - 732.53 -30.68% 4 992.44 -3 337.37 -66.85%
30.09.2007 2 387.60 8 289.75 -5 902.15 -71.20% 6 369.27 -3 981.67 -62.51%
31.08.2007 8 289.75 7 716.75 573.00 7.43% -5 371.53 13 661.28 - 254.33%
31.07.2007 7 716.75 1 352.63 6 364.12 470.50% - 157.25 7 873.99 -5 007.44%
30.06.2007 1 352.63 1 231.28 121.35 9.86% 1 217.86 134.77 11.07%
31.05.2007 1 231.28 6 246.84 -5 015.56 -80.29% -13 818.07 15 049.35 - 108.91%
30.04.2007 6 246.84 7 419.88 -1 173.04 -15.81% 2 491.61 3 755.23 150.72%
31.03.2007 7 419.88 2 190.65 5 229.23 238.71% 5 999.32 1 420.56 23.68%
28.02.2007 2 190.65 1 827.31 363.34 19.88% 2 903.92 - 713.27 -24.56%
31.01.2007 1 827.31 7 186.98 -5 359.67 -74.57% -6 374.56 8 201.88 - 128.67%
31.12.2006 7 186.98 4 629.89 2 557.09 55.23% 2 947.39 4 239.59 143.84%
30.11.2006 4 629.89 4 992.44 - 362.55 -7.26% 7 230.60 -2 600.71 -35.97%
31.10.2006 4 992.44 6 369.27 -1 376.83 -21.62% 14 252.34 -9 259.90 -64.97%
30.09.2006 6 369.27 -5 371.53 11 740.80 - 218.57% 2 272.87 4 096.40 180.23%
31.08.2006 -5 371.53 - 157.25 -5 214.28 3 316.00% 6 913.94 -12 285.47 - 177.69%
31.07.2006 - 157.25 1 217.86 -1 375.11 - 112.91% 8 771.92 -8 929.17 - 101.79%
30.06.2006 1 217.86 -13 818.07 15 035.93 - 108.81% 4 140.83 -2 922.97 -70.59%
31.05.2006 -13 818.07 2 491.61 -16 309.68 - 654.58% -3 901.98 -9 916.09 254.13%
30.04.2006 2 491.61 5 999.32 -3 507.71 -58.47% 11 720.83 -9 229.22 -78.74%
31.03.2006 5 999.32 2 903.92 3 095.39 106.59% 11 202.96 -5 203.64 -46.45%
28.02.2006 2 903.92 -6 374.56 9 278.49 - 145.55% 3 140.36 - 236.43 -7.53%
31.01.2006 -6 374.56 2 947.39 -9 321.95 - 316.28% -2 329.91 -4 044.66 173.60%
31.12.2005 2 947.39 7 230.60 -4 283.21 -59.24% 12 273.93 -9 326.54 -75.99%
30.11.2005 7 230.60 14 252.34 -7 021.74 -49.27% 3 424.04 3 806.56 111.17%
31.10.2005 14 252.34 2 272.87 11 979.47 527.06% -3 535.76 17 788.10 - 503.09%
30.09.2005 2 272.87 6 913.94 -4 641.07 -67.13% 3 383.88 -1 111.01 -32.83%
31.08.2005 6 913.94 8 771.92 -1 857.98 -21.18% -6 485.51 13 399.45 - 206.61%
31.07.2005 8 771.92 4 140.83 4 631.09 111.84% 9 288.59 - 516.67 -5.56%
30.06.2005 4 140.83 -3 901.98 8 042.81 - 206.12% -11 612.83 15 753.66 - 135.66%
31.05.2005 -3 901.98 11 720.83 -15 622.81 - 133.29% -8 715.45 4 813.47 -55.23%
30.04.2005 11 720.83 11 202.96 517.87 4.62% 22 779.70 -11 058.87 -48.55%
31.03.2005 11 202.96 3 140.36 8 062.60 256.74% -5 796.55 16 999.51 - 293.27%
28.02.2005 3 140.36 -2 329.91 5 470.26 - 234.78% 9 372.38 -6 232.02 -66.49%
31.01.2005 -2 329.91 12 273.93 -14 603.83 - 118.98% -10 715.00 8 385.09 -78.26%
31.12.2004 12 273.93 3 424.04 8 849.88 258.46% 5 883.30 6 390.63 108.62%
30.11.2004 3 424.04 -3 535.76 6 959.80 - 196.84% 12 549.03 -9 124.99 -72.71%
31.10.2004 -3 535.76 3 383.88 -6 919.64 - 204.49% 5 731.71 -9 267.47 - 161.69%
30.09.2004 3 383.88 -6 485.51 9 869.39 - 152.18% 835.79 2 548.09 304.87%
31.08.2004 -6 485.51 9 288.59 -15 774.09 - 169.82% 1 960.37 -8 445.87 - 430.83%
31.07.2004 9 288.59 -11 612.83 20 901.41 - 179.99% -7 365.70 16 654.29 - 226.11%
30.06.2004 -11 612.83 -8 715.45 -2 897.38 33.24% - 111.77 -11 501.06 10 290.12%
31.05.2004 -8 715.45 22 779.70 -31 495.15 - 138.26% 14 467.17 -23 182.62 - 160.24%
30.04.2004 22 779.70 -5 796.55 28 576.25 - 492.99% -3 965.81 26 745.51 - 674.40%
31.03.2004 -5 796.55 9 372.38 -15 168.92 - 161.85% - 595.21 -5 201.34 873.87%
29.02.2004 9 372.38 -10 715.00 20 087.37 - 187.47% 8 501.34 871.03 10.25%
31.01.2004 -10 715.00 5 883.30 -16 598.29 - 282.13% 10 918.43 -21 633.42 - 198.14%
31.12.2003 5 883.30 12 549.03 -6 665.73 -53.12% -8 313.37 14 196.67 - 170.77%
30.11.2003 12 549.03 5 731.71 6 817.32 118.94% -40.09 12 589.12 -31 401.36%
31.10.2003 5 731.71 835.79 4 895.92 585.78% 3 499.59 2 232.12 63.78%
30.09.2003 835.79 1 960.37 -1 124.57 -57.37% -4 791.96 5 627.75 - 117.44%
31.08.2003 1 960.37 -7 365.70 9 326.07 - 126.61% 275.23 1 685.14 612.27%
31.07.2003 -7 365.70 - 111.77 -7 253.94 6 490.17% -5 726.87 -1 638.83 28.62%
30.06.2003 - 111.77 14 467.17 -14 578.94 - 100.77% 15 381.02 -15 492.79 - 100.73%
31.05.2003 14 467.17 -3 965.81 18 432.99 - 464.80% 5 361.66 9 105.52 169.83%
30.04.2003 -3 965.81 - 595.21 -3 370.60 566.29% 10 611.36 -14 577.17 - 137.37%
31.03.2003 - 595.21 8 501.34 -9 096.55 - 107.00% 5 579.62 -6 174.83 - 110.67%
28.02.2003 8 501.34 10 918.43 -2 417.08 -22.14% -9 328.32 17 829.66 - 191.13%
31.01.2003 10 918.43 -8 313.37 19 231.80 - 231.34% - - -
31.12.2002 -8 313.37 -40.09 -8 273.28 20 636.26% - - -
30.11.2002 -40.09 3 499.59 -3 539.68 - 101.15% - - -
31.10.2002 3 499.59 -4 791.96 8 291.55 - 173.03% - - -
30.09.2002 -4 791.96 275.23 -5 067.18 -1 841.09% - - -
31.08.2002 275.23 -5 726.87 6 002.10 - 104.81% - - -
31.07.2002 -5 726.87 15 381.02 -21 107.90 - 137.23% - - -
30.06.2002 15 381.02 5 361.66 10 019.37 186.87% - - -
31.05.2002 5 361.66 10 611.36 -5 249.70 -49.47% - - -
30.04.2002 10 611.36 5 579.62 5 031.74 90.18% - - -
31.03.2002 5 579.62 -9 328.32 14 907.93 - 159.81% - - -
28.02.2002 -9 328.32 - - - - - -

Graf jako obrázek

Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions (Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Outstanding amounts, Transactions)
Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions (Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Outstanding amounts, Transactions)
Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions (Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Outstanding amounts, Transactions)
Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions (Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Outstanding amounts, Transactions)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.