Other general government - Outstanding amounts - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Other general government - Outstanding amounts v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Sector breakdown of components of M3

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Other general government - Outstanding amounts - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2020 281 085.88
Min 31.03.2002 44 034.23

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 281 085.88 280 316.10 769.77 0.27% 258 360.48 22 725.39 8.80%
30.06.2020 280 316.10 262 848.88 17 467.22 6.65% 254 512.93 25 803.17 10.14%
31.05.2020 262 848.88 247 415.61 15 433.27 6.24% 243 594.92 19 253.97 7.90%
30.04.2020 247 415.61 259 526.49 -12 110.88 -4.67% 232 762.68 14 652.93 6.30%
31.03.2020 259 526.49 244 250.28 15 276.21 6.25% 247 136.94 12 389.56 5.01%
29.02.2020 244 250.28 236 496.11 7 754.17 3.28% 233 841.67 10 408.62 4.45%
31.01.2020 236 496.11 203 201.07 33 295.04 16.39% 227 477.62 9 018.49 3.96%
31.12.2019 203 201.07 246 808.26 -43 607.19 -17.67% 195 182.65 8 018.41 4.11%
30.11.2019 246 808.26 240 772.57 6 035.69 2.51% 230 412.39 16 395.87 7.12%
31.10.2019 240 772.57 254 001.64 -13 229.07 -5.21% 227 172.19 13 600.38 5.99%
30.09.2019 254 001.64 247 194.20 6 807.43 2.75% 241 291.81 12 709.83 5.27%
31.08.2019 247 194.20 258 360.48 -11 166.28 -4.32% 238 697.52 8 496.69 3.56%
31.07.2019 258 360.48 254 512.93 3 847.55 1.51% 249 426.92 8 933.57 3.58%
30.06.2019 254 512.93 243 594.92 10 918.02 4.48% 242 604.94 11 908.00 4.91%
31.05.2019 243 594.92 232 762.68 10 832.24 4.65% 238 943.25 4 651.66 1.95%
30.04.2019 232 762.68 247 136.94 -14 374.26 -5.82% 229 821.54 2 941.14 1.28%
31.03.2019 247 136.94 233 841.67 13 295.27 5.69% 241 976.36 5 160.58 2.13%
28.02.2019 233 841.67 227 477.62 6 364.04 2.80% 229 015.02 4 826.65 2.11%
31.01.2019 227 477.62 195 182.65 32 294.97 16.55% 224 148.72 3 328.91 1.49%
31.12.2018 195 182.65 230 412.39 -35 229.74 -15.29% 205 945.86 -10 763.21 -5.23%
30.11.2018 230 412.39 227 172.19 3 240.20 1.43% 227 105.20 3 307.20 1.46%
31.10.2018 227 172.19 241 291.81 -14 119.62 -5.85% 224 029.88 3 142.32 1.40%
30.09.2018 241 291.81 238 697.52 2 594.29 1.09% 239 357.31 1 934.50 0.81%
31.08.2018 238 697.52 249 426.92 -10 729.40 -4.30% 229 546.36 9 151.16 3.99%
31.07.2018 249 426.92 242 604.94 6 821.98 2.81% 234 431.64 14 995.28 6.40%
30.06.2018 242 604.94 238 943.25 3 661.68 1.53% 223 676.79 18 928.15 8.46%
31.05.2018 238 943.25 229 821.54 9 121.72 3.97% 212 999.17 25 944.08 12.18%
30.04.2018 229 821.54 241 976.36 -12 154.82 -5.02% 201 448.14 28 373.39 14.08%
31.03.2018 241 976.36 229 015.02 12 961.34 5.66% 207 711.47 34 264.89 16.50%
28.02.2018 229 015.02 224 148.72 4 866.30 2.17% 192 527.98 36 487.04 18.95%
31.01.2018 224 148.72 205 945.86 18 202.85 8.84% 194 172.03 29 976.69 15.44%
31.12.2017 205 945.86 227 105.20 -21 159.33 -9.32% 178 056.45 27 889.41 15.66%
30.11.2017 227 105.20 224 029.88 3 075.32 1.37% 212 209.95 14 895.25 7.02%
31.10.2017 224 029.88 239 357.31 -15 327.43 -6.40% 211 373.89 12 655.99 5.99%
30.09.2017 239 357.31 229 546.36 9 810.95 4.27% 214 894.91 24 462.40 11.38%
31.08.2017 229 546.36 234 431.64 -4 885.27 -2.08% 206 368.14 23 178.22 11.23%
31.07.2017 234 431.64 223 676.79 10 754.85 4.81% 210 607.27 23 824.37 11.31%
30.06.2017 223 676.79 212 999.17 10 677.62 5.01% 203 963.30 19 713.49 9.67%
31.05.2017 212 999.17 201 448.14 11 551.03 5.73% 195 139.77 17 859.40 9.15%
30.04.2017 201 448.14 207 711.47 -6 263.32 -3.02% 184 868.40 16 579.74 8.97%
31.03.2017 207 711.47 192 527.98 15 183.49 7.89% 189 829.57 17 881.90 9.42%
28.02.2017 192 527.98 194 172.03 -1 644.05 -0.85% 175 076.30 17 451.69 9.97%
31.01.2017 194 172.03 178 056.45 16 115.58 9.05% 161 363.51 32 808.51 20.33%
31.12.2016 178 056.45 212 209.95 -34 153.50 -16.09% 149 615.89 28 440.57 19.01%
30.11.2016 212 209.95 211 373.89 836.06 0.40% 166 060.18 46 149.77 27.79%
31.10.2016 211 373.89 214 894.91 -3 521.02 -1.64% 160 725.01 50 648.88 31.51%
30.09.2016 214 894.91 206 368.14 8 526.76 4.13% 171 496.75 43 398.15 25.31%
31.08.2016 206 368.14 210 607.27 -4 239.12 -2.01% 166 842.60 39 525.54 23.69%
31.07.2016 210 607.27 203 963.30 6 643.97 3.26% 165 420.11 45 187.16 27.32%
30.06.2016 203 963.30 195 139.77 8 823.52 4.52% 168 921.96 35 041.33 20.74%
31.05.2016 195 139.77 184 868.40 10 271.37 5.56% 165 292.49 29 847.28 18.06%
30.04.2016 184 868.40 189 829.57 -4 961.17 -2.61% 154 515.08 30 353.33 19.64%
31.03.2016 189 829.57 175 076.30 14 753.28 8.43% 162 473.92 27 355.65 16.84%
29.02.2016 175 076.30 161 363.51 13 712.78 8.50% 158 204.69 16 871.61 10.66%
31.01.2016 161 363.51 149 615.89 11 747.63 7.85% 146 962.64 14 400.88 9.80%
31.12.2015 149 615.89 166 060.18 -16 444.29 -9.90% 149 179.39 436.50 0.29%
30.11.2015 166 060.18 160 725.01 5 335.17 3.32% 162 886.28 3 173.90 1.95%
31.10.2015 160 725.01 171 496.75 -10 771.74 -6.28% 152 747.55 7 977.46 5.22%
30.09.2015 171 496.75 166 842.60 4 654.15 2.79% 163 480.91 8 015.84 4.90%
31.08.2015 166 842.60 165 420.11 1 422.50 0.86% 156 844.38 9 998.23 6.37%
31.07.2015 165 420.11 168 921.96 -3 501.86 -2.07% 161 164.34 4 255.77 2.64%
30.06.2015 168 921.96 165 292.49 3 629.47 2.20% 161 971.23 6 950.73 4.29%
31.05.2015 165 292.49 154 515.08 10 777.42 6.97% 159 745.66 5 546.83 3.47%
30.04.2015 154 515.08 162 473.92 -7 958.85 -4.90% 149 464.67 5 050.41 3.38%
31.03.2015 162 473.92 158 204.69 4 269.24 2.70% 157 586.61 4 887.31 3.10%
28.02.2015 158 204.69 146 962.64 11 242.05 7.65% 154 847.20 3 357.49 2.17%
31.01.2015 146 962.64 149 179.39 -2 216.75 -1.49% 141 494.23 5 468.41 3.86%
31.12.2014 149 179.39 162 886.28 -13 706.89 -8.41% 134 049.15 15 130.24 11.29%
30.11.2014 162 886.28 152 747.55 10 138.72 6.64% 145 167.76 17 718.51 12.21%
31.10.2014 152 747.55 163 480.91 -10 733.36 -6.57% 141 571.60 11 175.96 7.89%
30.09.2014 163 480.91 156 844.38 6 636.53 4.23% 145 748.68 17 732.23 12.17%
31.08.2014 156 844.38 161 164.34 -4 319.96 -2.68% 141 668.74 15 175.64 10.71%
31.07.2014 161 164.34 161 971.23 - 806.90 -0.50% 148 341.44 12 822.90 8.64%
30.06.2014 161 971.23 159 745.66 2 225.57 1.39% 141 907.15 20 064.09 14.14%
31.05.2014 159 745.66 149 464.67 10 280.99 6.88% 139 940.46 19 805.21 14.15%
30.04.2014 149 464.67 157 586.61 -8 121.95 -5.15% 134 080.85 15 383.82 11.47%
31.03.2014 157 586.61 154 847.20 2 739.41 1.77% 145 283.52 12 303.10 8.47%
28.02.2014 154 847.20 141 494.23 13 352.97 9.44% 146 932.89 7 914.31 5.39%
31.01.2014 141 494.23 134 049.15 7 445.08 5.55% 133 213.51 8 280.72 6.22%
31.12.2013 134 049.15 145 167.76 -11 118.61 -7.66% 123 500.17 10 548.98 8.54%
30.11.2013 145 167.76 141 571.60 3 596.16 2.54% 133 291.79 11 875.97 8.91%
31.10.2013 141 571.60 145 748.68 -4 177.09 -2.87% 140 885.14 686.46 0.49%
30.09.2013 145 748.68 141 668.74 4 079.94 2.88% 136 222.22 9 526.47 6.99%
31.08.2013 141 668.74 148 341.44 -6 672.70 -4.50% 129 766.13 11 902.61 9.17%
31.07.2013 148 341.44 141 907.15 6 434.30 4.53% 135 319.24 13 022.20 9.62%
30.06.2013 141 907.15 139 940.46 1 966.69 1.41% 137 041.18 4 865.97 3.55%
31.05.2013 139 940.46 134 080.85 5 859.60 4.37% 130 696.45 9 244.01 7.07%
30.04.2013 134 080.85 145 283.52 -11 202.66 -7.71% 120 469.48 13 611.37 11.30%
31.03.2013 145 283.52 146 932.89 -1 649.37 -1.12% 128 895.86 16 387.65 12.71%
28.02.2013 146 932.89 133 213.51 13 719.38 10.30% 123 110.06 23 822.83 19.35%
31.01.2013 133 213.51 123 500.17 9 713.34 7.87% 120 722.92 12 490.59 10.35%
31.12.2012 123 500.17 133 291.79 -9 791.62 -7.35% 108 229.79 15 270.38 14.11%
30.11.2012 133 291.79 140 885.14 -7 593.35 -5.39% 121 283.60 12 008.19 9.90%
31.10.2012 140 885.14 136 222.22 4 662.92 3.42% 128 748.14 12 137.00 9.43%
30.09.2012 136 222.22 129 766.13 6 456.08 4.98% 138 307.51 -2 085.29 -1.51%
31.08.2012 129 766.13 135 319.24 -5 553.11 -4.10% 131 343.39 -1 577.26 -1.20%
31.07.2012 135 319.24 137 041.18 -1 721.94 -1.26% 136 973.03 -1 653.79 -1.21%
30.06.2012 137 041.18 130 696.45 6 344.73 4.85% 125 913.86 11 127.32 8.84%
31.05.2012 130 696.45 120 469.48 10 226.97 8.49% 127 421.32 3 275.13 2.57%
30.04.2012 120 469.48 128 895.86 -8 426.38 -6.54% 131 808.75 -11 339.27 -8.60%
31.03.2012 128 895.86 123 110.06 5 785.81 4.70% 124 297.85 4 598.02 3.70%
29.02.2012 123 110.06 120 722.92 2 387.14 1.98% 136 262.61 -13 152.55 -9.65%
31.01.2012 120 722.92 108 229.79 12 493.13 11.54% 129 362.73 -8 639.81 -6.68%
31.12.2011 108 229.79 121 283.60 -13 053.82 -10.76% 110 483.80 -2 254.01 -2.04%
30.11.2011 121 283.60 128 748.14 -7 464.53 -5.80% 132 370.34 -11 086.73 -8.38%
31.10.2011 128 748.14 138 307.51 -9 559.37 -6.91% 137 552.74 -8 804.61 -6.40%
30.09.2011 138 307.51 131 343.39 6 964.12 5.30% 147 290.61 -8 983.10 -6.10%
31.08.2011 131 343.39 136 973.03 -5 629.64 -4.11% 139 185.04 -7 841.65 -5.63%
31.07.2011 136 973.03 125 913.86 11 059.17 8.78% 149 724.67 -12 751.65 -8.52%
30.06.2011 125 913.86 127 421.32 -1 507.46 -1.18% 148 906.33 -22 992.47 -15.44%
31.05.2011 127 421.32 131 808.75 -4 387.43 -3.33% 133 839.79 -6 418.47 -4.80%
30.04.2011 131 808.75 124 297.85 7 510.91 6.04% 129 645.21 2 163.54 1.67%
31.03.2011 124 297.85 136 262.61 -11 964.76 -8.78% 142 510.04 -18 212.19 -12.78%
28.02.2011 136 262.61 129 362.73 6 899.88 5.33% 128 077.11 8 185.49 6.39%
31.01.2011 129 362.73 110 483.80 18 878.92 17.09% 129 941.05 - 578.32 -0.45%
31.12.2010 110 483.80 132 370.34 -21 886.53 -16.53% 109 583.62 900.18 0.82%
30.11.2010 132 370.34 137 552.74 -5 182.41 -3.77% 128 332.07 4 038.27 3.15%
31.10.2010 137 552.74 147 290.61 -9 737.86 -6.61% 138 261.72 - 708.97 -0.51%
30.09.2010 147 290.61 139 185.04 8 105.57 5.82% 130 721.93 16 568.68 12.67%
31.08.2010 139 185.04 149 724.67 -10 539.64 -7.04% 141 286.85 -2 101.81 -1.49%
31.07.2010 149 724.67 148 906.33 818.35 0.55% 147 134.32 2 590.36 1.76%
30.06.2010 148 906.33 133 839.79 15 066.53 11.26% 159 237.39 -10 331.07 -6.49%
31.05.2010 133 839.79 129 645.21 4 194.59 3.24% 153 296.76 -19 456.97 -12.69%
30.04.2010 129 645.21 142 510.04 -12 864.83 -9.03% 153 405.25 -23 760.04 -15.49%
31.03.2010 142 510.04 128 077.11 14 432.92 11.27% 143 521.01 -1 010.97 -0.70%
28.02.2010 128 077.11 129 941.05 -1 863.94 -1.43% 154 806.64 -26 729.53 -17.27%
31.01.2010 129 941.05 109 583.62 20 357.43 18.58% 148 264.96 -18 323.91 -12.36%
31.12.2009 109 583.62 128 332.07 -18 748.44 -14.61% 129 730.70 -20 147.07 -15.53%
30.11.2009 128 332.07 138 261.72 -9 929.65 -7.18% 154 207.02 -25 874.95 -16.78%
31.10.2009 138 261.72 130 721.93 7 539.79 5.77% 155 309.48 -17 047.76 -10.98%
30.09.2009 130 721.93 141 286.85 -10 564.92 -7.48% 160 228.35 -29 506.42 -18.42%
31.08.2009 141 286.85 147 134.32 -5 847.47 -3.97% 150 828.96 -9 542.11 -6.33%
31.07.2009 147 134.32 159 237.39 -12 103.07 -7.60% 155 842.79 -8 708.47 -5.59%
30.06.2009 159 237.39 153 296.76 5 940.63 3.88% 156 940.62 2 296.77 1.46%
31.05.2009 153 296.76 153 405.25 - 108.49 -0.07% 144 477.24 8 819.52 6.10%
30.04.2009 153 405.25 143 521.01 9 884.25 6.89% 142 528.39 10 876.86 7.63%
31.03.2009 143 521.01 154 806.64 -11 285.63 -7.29% 151 439.70 -7 918.70 -5.23%
28.02.2009 154 806.64 148 264.96 6 541.68 4.41% 135 900.60 18 906.03 13.91%
31.01.2009 148 264.96 129 730.70 18 534.26 14.29% 133 466.11 14 798.85 11.09%
31.12.2008 129 730.70 154 207.02 -24 476.32 -15.87% 87 913.87 41 816.82 47.57%
30.11.2008 154 207.02 155 309.48 -1 102.46 -0.71% 129 327.03 24 879.98 19.24%
31.10.2008 155 309.48 160 228.35 -4 918.87 -3.07% 129 964.71 25 344.77 19.50%
30.09.2008 160 228.35 150 828.96 9 399.38 6.23% 117 461.24 42 767.10 36.41%
31.08.2008 150 828.96 155 842.79 -5 013.83 -3.22% 123 649.79 27 179.17 21.98%
31.07.2008 155 842.79 156 940.62 -1 097.83 -0.70% 129 036.65 26 806.15 20.77%
30.06.2008 156 940.62 144 477.24 12 463.38 8.63% 110 602.87 46 337.75 41.90%
31.05.2008 144 477.24 142 528.39 1 948.85 1.37% 105 569.57 38 907.67 36.85%
30.04.2008 142 528.39 151 439.70 -8 911.32 -5.88% 109 738.45 32 789.94 29.88%
31.03.2008 151 439.70 135 900.60 15 539.10 11.43% 96 651.84 54 787.86 56.69%
29.02.2008 135 900.60 133 466.11 2 434.49 1.82% 102 703.04 33 197.56 32.32%
31.01.2008 133 466.11 87 913.87 45 552.24 51.81% 99 549.37 33 916.74 34.07%
31.12.2007 87 913.87 129 327.03 -41 413.16 -32.02% 85 834.86 2 079.01 2.42%
30.11.2007 129 327.03 129 964.71 - 637.67 -0.49% 93 158.10 36 168.93 38.83%
31.10.2007 129 964.71 117 461.24 12 503.47 10.64% 100 629.68 29 335.03 29.15%
30.09.2007 117 461.24 123 649.79 -6 188.55 -5.00% 93 358.13 24 103.11 25.82%
31.08.2007 123 649.79 129 036.65 -5 386.85 -4.17% 99 102.93 24 546.86 24.77%
31.07.2007 129 036.65 110 602.87 18 433.78 16.67% 103 710.05 25 326.59 24.42%
30.06.2007 110 602.87 105 569.57 5 033.30 4.77% 93 907.72 16 695.15 17.78%
31.05.2007 105 569.57 109 738.45 -4 168.88 -3.80% 92 860.93 12 708.64 13.69%
30.04.2007 109 738.45 96 651.84 13 086.60 13.54% 97 180.90 12 557.55 12.92%
31.03.2007 96 651.84 102 703.04 -6 051.20 -5.89% 80 823.18 15 828.66 19.58%
28.02.2007 102 703.04 99 549.37 3 153.68 3.17% 91 140.76 11 562.28 12.69%
31.01.2007 99 549.37 85 834.86 13 714.51 15.98% 89 107.47 10 441.90 11.72%
31.12.2006 85 834.86 93 158.10 -7 323.24 -7.86% 75 438.61 10 396.25 13.78%
30.11.2006 93 158.10 100 629.68 -7 471.57 -7.42% 83 563.78 9 594.33 11.48%
31.10.2006 100 629.68 93 358.13 7 271.55 7.79% 90 172.67 10 457.01 11.60%
30.09.2006 93 358.13 99 102.93 -5 744.79 -5.80% 81 079.38 12 278.75 15.14%
31.08.2006 99 102.93 103 710.05 -4 607.13 -4.44% 86 402.39 12 700.54 14.70%
31.07.2006 103 710.05 93 907.72 9 802.34 10.44% 88 191.54 15 518.52 17.60%
30.06.2006 93 907.72 92 860.93 1 046.79 1.13% 72 480.96 21 426.75 29.56%
31.05.2006 92 860.93 97 180.90 -4 319.97 -4.45% 74 553.11 18 307.82 24.56%
30.04.2006 97 180.90 80 823.18 16 357.72 20.24% 75 806.88 21 374.01 28.20%
31.03.2006 80 823.18 91 140.76 -10 317.58 -11.32% 63 540.03 17 283.15 27.20%
28.02.2006 91 140.76 89 107.47 2 033.29 2.28% 69 913.98 21 226.79 30.36%
31.01.2006 89 107.47 75 438.61 13 668.86 18.12% 67 297.65 21 809.82 32.41%
31.12.2005 75 438.61 83 563.78 -8 125.16 -9.72% 63 953.91 11 484.71 17.96%
30.11.2005 83 563.78 90 172.67 -6 608.89 -7.33% 71 754.39 11 809.39 16.46%
31.10.2005 90 172.67 81 079.38 9 093.29 11.22% 78 574.08 11 598.59 14.76%
30.09.2005 81 079.38 86 402.39 -5 323.01 -6.16% 67 698.10 13 381.28 19.77%
31.08.2005 86 402.39 88 191.54 -1 789.15 -2.03% 72 771.11 13 631.28 18.73%
31.07.2005 88 191.54 72 480.96 15 710.57 21.68% 76 033.53 12 158.01 15.99%
30.06.2005 72 480.96 74 553.11 -2 072.14 -2.78% 69 509.76 2 971.21 4.27%
31.05.2005 74 553.11 75 806.88 -1 253.78 -1.65% 69 101.88 5 451.23 7.89%
30.04.2005 75 806.88 63 540.03 12 266.86 19.31% 75 400.99 405.90 0.54%
31.03.2005 63 540.03 69 913.98 -6 373.95 -9.12% 71 126.31 -7 586.29 -10.67%
28.02.2005 69 913.98 67 297.65 2 616.33 3.89% 63 125.92 6 788.05 10.75%
31.01.2005 67 297.65 63 953.91 3 343.74 5.23% 65 690.11 1 607.54 2.45%
31.12.2004 63 953.91 71 754.39 -7 800.48 -10.87% 61 397.10 2 556.81 4.16%
30.11.2004 71 754.39 78 574.08 -6 819.68 -8.68% 70 989.80 764.59 1.08%
31.10.2004 78 574.08 67 698.10 10 875.98 16.07% 75 103.53 3 470.54 4.62%
30.09.2004 67 698.10 72 771.11 -5 073.01 -6.97% 81 680.77 -13 982.67 -17.12%
31.08.2004 72 771.11 76 033.53 -3 262.41 -4.29% 70 374.79 2 396.32 3.40%
31.07.2004 76 033.53 69 509.76 6 523.77 9.39% 73 454.31 2 579.22 3.51%
30.06.2004 69 509.76 69 101.88 407.88 0.59% 65 695.94 3 813.82 5.81%
31.05.2004 69 101.88 75 400.99 -6 299.10 -8.35% 65 712.41 3 389.47 5.16%
30.04.2004 75 400.99 71 126.31 4 274.67 6.01% 67 009.26 8 391.72 12.52%
31.03.2004 71 126.31 63 125.92 8 000.39 12.67% 72 849.96 -1 723.65 -2.37%
29.02.2004 63 125.92 65 690.11 -2 564.19 -3.90% 58 648.72 4 477.20 7.63%
31.01.2004 65 690.11 61 397.10 4 293.01 6.99% 62 785.09 2 905.01 4.63%
31.12.2003 61 397.10 70 989.80 -9 592.70 -13.51% 54 064.97 7 332.12 13.56%
30.11.2003 70 989.80 75 103.53 -4 113.73 -5.48% 54 900.18 16 089.62 29.31%
31.10.2003 75 103.53 81 680.77 -6 577.24 -8.05% 57 391.78 17 711.75 30.86%
30.09.2003 81 680.77 70 374.79 11 305.98 16.07% 54 800.44 26 880.33 49.05%
31.08.2003 70 374.79 73 454.31 -3 079.52 -4.19% 54 374.65 16 000.14 29.43%
31.07.2003 73 454.31 65 695.94 7 758.36 11.81% 55 798.10 17 656.21 31.64%
30.06.2003 65 695.94 65 712.41 -16.47 -0.03% 48 997.93 16 698.01 34.08%
31.05.2003 65 712.41 67 009.26 -1 296.85 -1.94% 48 995.96 16 716.46 34.12%
30.04.2003 67 009.26 72 849.96 -5 840.70 -8.02% 49 795.00 17 214.26 34.57%
31.03.2003 72 849.96 58 648.72 14 201.24 24.21% 44 034.23 28 815.73 65.44%
28.02.2003 58 648.72 62 785.09 -4 136.37 -6.59% 44 657.42 13 991.30 31.33%
31.01.2003 62 785.09 54 064.97 8 720.12 16.13% 45 288.18 17 496.91 38.63%
31.12.2002 54 064.97 54 900.18 - 835.21 -1.52% - - -
30.11.2002 54 900.18 57 391.78 -2 491.60 -4.34% - - -
31.10.2002 57 391.78 54 800.44 2 591.34 4.73% - - -
30.09.2002 54 800.44 54 374.65 425.79 0.78% - - -
31.08.2002 54 374.65 55 798.10 -1 423.44 -2.55% - - -
31.07.2002 55 798.10 48 997.93 6 800.17 13.88% - - -
30.06.2002 48 997.93 48 995.96 1.98 0.00% - - -
31.05.2002 48 995.96 49 795.00 - 799.05 -1.60% - - -
30.04.2002 49 795.00 44 034.23 5 760.78 13.08% - - -
31.03.2002 44 034.23 44 657.42 - 623.20 -1.40% - - -
28.02.2002 44 657.42 45 288.18 - 630.76 -1.39% - - -
31.01.2002 45 288.18 - - - - - -

Graf jako obrázek

Other general government - Outstanding amounts - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Other general government - Outstanding amounts (Sector breakdown of components of M3)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.