Loans by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Loans by Sectors and Maturity in millions of CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 4.3 - Loans - net 50 382.80 44 325.70 13.66% 69 668.60 -27.68%
IND2 4.3 - Loans - assets 440 239.60 405 447.00 8.58% 424 471.00 3.71%
IND3 4.3 - Loans - liabilities 389 856.80 361 121.30 7.96% 354 802.40 9.88%
IND4 4.3.1 - Central bank - net -23 614.20 -24 697.90 -4.39% -3 313.30 612.71%
IND5 4.3.1 - Central bank - assets 193.60 177.20 9.26% 180.60 7.20%
IND6 4.3.1 - Central bank - liabilities 23 807.80 24 875.00 -4.29% 3 493.90 581.41%
IND7 4.3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 4.3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 4.3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND10 4.3.1.2 - Other Short-term - net -23 614.20 -24 697.90 -4.39% -3 313.30 612.71%
IND11 4.3.1.2 - Other Short-term - assets 193.60 177.20 9.26% 180.60 7.20%
IND12 4.3.1.2 - Other Short-term - liabilities 23 807.80 24 875.00 -4.29% 3 493.90 581.41%
IND13 4.3.1.3 - Other Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND14 4.3.1.3 - Other Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 4.3.1.3 - Other Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND16 4.3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net 369 998.30 336 133.40 10.07% 341 393.10 8.38%
IND17 4.3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets 369 998.30 336 133.40 10.07% 341 393.10 8.38%
IND18 4.3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND19 4.3.2.1 - Short-term - net 59 026.20 38 874.50 51.84% 47 995.50 22.98%
IND20 4.3.2.1 - Short-term - assets 59 026.20 38 874.50 51.84% 47 995.50 22.98%
IND21 4.3.2.1 - Short-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND22 4.3.2.2 - Long-term - net 310 972.10 297 258.90 4.61% 293 397.60 5.99%
IND23 4.3.2.2 - Long-term - assets 310 972.10 297 258.90 4.61% 293 397.60 5.99%
IND24 4.3.2.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND25 4.3.3 - General government - net -92 955.90 -67 841.90 37.02% -93 259.40 -0.33%
IND26 4.3.3 - General government - assets 15 582.90 15 293.70 1.89% 15 802.70 -1.39%
IND27 4.3.3 - General government - liabilities 108 538.80 83 135.60 30.56% 109 062.10 -0.48%
IND28 4.3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND29 4.3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND30 4.3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND31 4.3.3.2 - Other Short-term - net -39 853.50 -12 832.10 210.58% -30 573.00 30.36%
IND32 4.3.3.2 - Other Short-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND33 4.3.3.2 - Other Short-term - liabilities 39 853.50 12 832.10 210.58% 30 573.00 30.36%
IND34 4.3.3.3 - Other Long-term - net -53 102.40 -55 009.90 -3.47% -62 686.40 -15.29%
IND35 4.3.3.3 - Other Long-term - assets 15 582.90 15 293.70 1.89% 15 802.70 -1.39%
IND36 4.3.3.3 - Other Long-term - liabilities 68 685.30 70 303.50 -2.30% 78 489.10 -12.49%
IND37 4.3.4 - Other sectors - net - 203 045.40 - 199 267.90 1.90% - 175 151.70 15.93%
IND38 4.3.4 - Other sectors - assets 54 464.80 53 842.80 1.16% 67 094.70 -18.82%
IND39 4.3.4 - Other sectors - liabilities 257 510.20 253 110.70 1.74% 242 246.40 6.30%
IND40 4.3.4.0.1 - Short-term - net - 116 233.30 - 113 113.00 2.76% -98 041.10 18.56%
IND41 4.3.4.0.1 - Short-term - assets 50 008.90 49 132.10 1.78% 58 838.10 -15.01%
IND42 4.3.4.0.1 - Short-term - liabilities 166 242.20 162 245.20 2.46% 156 879.20 5.97%
IND43 4.3.4.0.2 - Long-term - net -86 812.10 -86 154.90 0.76% -77 110.60 12.58%
IND44 4.3.4.0.2 - Long-term - assets 4 455.90 4 710.60 -5.41% 8 256.60 -46.03%
IND45 4.3.4.0.2 - Long-term - libilities 91 268.00 90 865.50 0.44% 85 367.20 6.91%

Loans by Sectors and Maturity in millions of EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 4.3 - Loans - net 1 843.80 1 744.40 5.70% 2 700.30 -31.72%
IND2 4.3 - Loans - assets 16 111.20 15 956.20 0.97% 16 452.40 -2.07%
IND3 4.3 - Loans - liabilities 14 267.40 14 211.80 0.39% 13 752.00 3.75%
IND4 4.3.1 - Central bank - net - 864.20 - 972.00 -11.09% - 128.40 573.05%
IND5 4.3.1 - Central bank - assets 7.10 7.00 1.43% 7.00 1.43%
IND6 4.3.1 - Central bank - liabilities 871.30 978.90 -10.99% 135.40 543.50%
IND7 4.3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 4.3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 4.3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND10 4.3.1.2 - Other Short-term - net - 864.20 - 972.00 -11.09% - 128.40 573.05%
IND11 4.3.1.2 - Other Short-term - assets 7.10 7.00 1.43% 7.00 1.43%
IND12 4.3.1.2 - Other Short-term - liabilities 871.30 978.90 -10.99% 135.40 543.50%
IND13 4.3.1.3 - Other Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND14 4.3.1.3 - Other Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 4.3.1.3 - Other Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND16 4.3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net 13 540.70 13 228.40 2.36% 13 232.30 2.33%
IND17 4.3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets 13 540.70 13 228.40 2.36% 13 232.30 2.33%
IND18 4.3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND19 4.3.2.1 - Short-term - net 2 160.20 1 529.90 41.20% 1 860.30 16.12%
IND20 4.3.2.1 - Short-term - assets 2 160.20 1 529.90 41.20% 1 860.30 16.12%
IND21 4.3.2.1 - Short-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND22 4.3.2.2 - Long-term - net 11 380.50 11 698.50 -2.72% 11 372.00 0.07%
IND23 4.3.2.2 - Long-term - assets 11 380.50 11 698.50 -2.72% 11 372.00 0.07%
IND24 4.3.2.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND25 4.3.3 - General government - net -3 401.90 -2 669.90 27.42% -3 614.70 -5.89%
IND26 4.3.3 - General government - assets 570.30 601.90 -5.25% 612.50 -6.89%
IND27 4.3.3 - General government - liabilities 3 972.10 3 271.80 21.40% 4 227.20 -6.03%
IND28 4.3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND29 4.3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND30 4.3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND31 4.3.3.2 - Other Short-term - net -1 458.50 - 505.00 188.81% -1 185.00 23.08%
IND32 4.3.3.2 - Other Short-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND33 4.3.3.2 - Other Short-term - liabilities 1 458.50 505.00 188.81% 1 185.00 23.08%
IND34 4.3.3.3 - Other Long-term - net -1 943.40 -2 164.90 -10.23% -2 429.70 -20.01%
IND35 4.3.3.3 - Other Long-term - assets 570.30 601.90 -5.25% 612.50 -6.89%
IND36 4.3.3.3 - Other Long-term - liabilities 2 513.60 2 766.80 -9.15% 3 042.20 -17.38%
IND37 4.3.4 - Other sectors - net -7 430.80 -7 842.10 -5.24% -6 788.80 9.46%
IND38 4.3.4 - Other sectors - assets 1 993.20 2 119.00 -5.94% 2 600.60 -23.36%
IND39 4.3.4 - Other sectors - liabilities 9 424.00 9 961.10 -5.39% 9 389.40 0.37%
IND40 4.3.4.0.1 - Short-term - net -4 253.70 -4 451.50 -4.44% -3 800.00 11.94%
IND41 4.3.4.0.1 - Short-term - assets 1 830.20 1 933.60 -5.35% 2 280.50 -19.75%
IND42 4.3.4.0.1 - Short-term - liabilities 6 083.90 6 385.10 -4.72% 6 080.60 0.05%
IND43 4.3.4.0.2 - Long-term - net -3 177.00 -3 390.60 -6.30% -2 988.80 6.30%
IND44 4.3.4.0.2 - Long-term - assets 163.10 185.40 -12.03% 320.00 -49.03%
IND45 4.3.4.0.2 - Long-term - libilities 3 340.10 3 576.00 -6.60% 3 308.80 0.95%

Loans by Sectors and Maturity in millions of USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 4.3 - Loans - net 2 019.90 1 959.50 3.08% 3 033.30 -33.41%
IND2 4.3 - Loans - assets 17 649.80 17 923.50 -1.53% 18 481.00 -4.50%
IND3 4.3 - Loans - liabilities 15 629.90 15 964.00 -2.09% 15 447.70 1.18%
IND4 4.3.1 - Central bank - net - 946.70 -1 091.80 -13.29% - 144.30 556.06%
IND5 4.3.1 - Central bank - assets 7.80 7.80 0.00 7.90 -1.27%
IND6 4.3.1 - Central bank - liabilities 954.50 1 099.60 -13.20% 152.10 527.55%
IND7 4.3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 4.3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 4.3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND10 4.3.1.2 - Other Short-term - net - 946.70 -1 091.80 -13.29% - 144.30 556.06%
IND11 4.3.1.2 - Other Short-term - assets 7.80 7.80 0.00 7.90 -1.27%
IND12 4.3.1.2 - Other Short-term - liabilities 954.50 1 099.60 -13.20% 152.10 527.55%
IND13 4.3.1.3 - Other Long-term - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND14 4.3.1.3 - Other Long-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND15 4.3.1.3 - Other Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND16 4.3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net 14 833.80 14 859.40 -0.17% 14 863.90 -0.20%
IND17 4.3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets 14 833.80 14 859.40 -0.17% 14 863.90 -0.20%
IND18 4.3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND19 4.3.2.1 - Short-term - net 2 366.40 1 718.50 37.70% 2 089.70 13.24%
IND20 4.3.2.1 - Short-term - assets 2 366.40 1 718.50 37.70% 2 089.70 13.24%
IND21 4.3.2.1 - Short-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND22 4.3.2.2 - Long-term - net 12 467.30 13 140.80 -5.13% 12 774.20 -2.40%
IND23 4.3.2.2 - Long-term - assets 12 467.30 13 140.80 -5.13% 12 774.20 -2.40%
IND24 4.3.2.2 - Long-term - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND25 4.3.3 - General government - net -3 726.70 -2 999.10 24.26% -4 060.40 -8.22%
IND26 4.3.3 - General government - assets 624.70 676.10 -7.60% 688.00 -9.20%
IND27 4.3.3 - General government - liabilities 4 351.50 3 675.10 18.40% 4 748.40 -8.36%
IND28 4.3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND29 4.3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND30 4.3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND31 4.3.3.2 - Other Short-term - net -1 597.80 - 567.30 181.65% -1 331.10 20.04%
IND32 4.3.3.2 - Other Short-term - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND33 4.3.3.2 - Other Short-term - liabilities 1 597.80 567.30 181.65% 1 331.10 20.04%
IND34 4.3.3.3 - Other Long-term - net -2 129.00 -2 431.80 -12.45% -2 729.30 -21.99%
IND35 4.3.3.3 - Other Long-term - assets 624.70 676.10 -7.60% 688.00 -9.20%
IND36 4.3.3.3 - Other Long-term - liabilities 2 753.70 3 107.90 -11.40% 3 417.30 -19.42%
IND37 4.3.4 - Other sectors - net -8 140.40 -8 809.00 -7.59% -7 625.90 6.75%
IND38 4.3.4 - Other sectors - assets 2 183.60 2 380.20 -8.26% 2 921.20 -25.25%
IND39 4.3.4 - Other sectors - liabilities 10 323.90 11 189.20 -7.73% 10 547.10 -2.12%
IND40 4.3.4.0.1 - Short-term - net -4 660.00 -5 000.40 -6.81% -4 268.60 9.17%
IND41 4.3.4.0.1 - Short-term - assets 2 004.90 2 172.00 -7.69% 2 561.70 -21.74%
IND42 4.3.4.0.1 - Short-term - liabilities 6 664.90 7 172.30 -7.07% 6 830.30 -2.42%
IND43 4.3.4.0.2 - Long-term - net -3 480.40 -3 808.60 -8.62% -3 357.30 3.67%
IND44 4.3.4.0.2 - Long-term - assets 178.60 208.20 -14.22% 359.50 -50.32%
IND45 4.3.4.0.2 - Long-term - libilities 3 659.10 4 016.90 -8.91% 3 716.80 -1.55%
Loans by Sectors and Maturity in millions of USD
3 - Loans - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3 - Loans - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3 - Loans - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1 - Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1 - Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1 - Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.2 - Other Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.2 - Other Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.2 - Other Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.3 - Other Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.3 - Other Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.3 - Other Long-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.1 - Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.1 - Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.1 - Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.2 - Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.2 - Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.2 - Long-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3 - General government - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3 - General government - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3 - General government - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.2 - Other Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.2 - Other Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.2 - Other Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.3 - Other Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.3 - Other Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.3 - Other Long-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4 - Other sectors - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4 - Other sectors - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4 - Other sectors - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.1 - Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.1 - Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.1 - Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.2 - Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.2 - Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.2 - Long-term - libilities (88 hodnot, 31.03.2020)
Loans by Sectors and Maturity in millions of EUR
3 - Loans - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3 - Loans - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3 - Loans - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1 - Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1 - Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1 - Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.2 - Other Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.2 - Other Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.2 - Other Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.3 - Other Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.3 - Other Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.3 - Other Long-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.1 - Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.1 - Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.1 - Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.2 - Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.2 - Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.2 - Long-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3 - General government - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3 - General government - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3 - General government - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.2 - Other Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.2 - Other Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.2 - Other Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.3 - Other Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.3 - Other Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.3 - Other Long-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4 - Other sectors - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4 - Other sectors - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4 - Other sectors - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.1 - Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.1 - Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.1 - Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.2 - Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.2 - Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.2 - Long-term - libilities (88 hodnot, 31.03.2020)
Loans by Sectors and Maturity in millions of CZK
3 - Loans - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3 - Loans - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3 - Loans - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1 - Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1 - Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1 - Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.2 - Other Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.2 - Other Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.2 - Other Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.3 - Other Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.3 - Other Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.1.3 - Other Long-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.1 - Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.1 - Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.1 - Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.2 - Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.2 - Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.2.2 - Long-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3 - General government - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3 - General government - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3 - General government - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.1 - Credit and loans with the IMF (other than reserves) - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.2 - Other Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.2 - Other Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.2 - Other Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.3 - Other Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.3 - Other Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.3.3 - Other Long-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4 - Other sectors - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4 - Other sectors - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4 - Other sectors - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.1 - Short-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.1 - Short-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.1 - Short-term - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.2 - Long-term - net (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.2 - Long-term - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
3.4.0.2 - Long-term - libilities (88 hodnot, 31.03.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity)
Loans by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity)
Loans by Sectors and Maturity (Items of the Other Investments)
Loans by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity)
Loans by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity)
Loans by Sectors and Maturity (Selected Items of the Other Investments by Sectors and Maturity)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.