Items of the Portfolio Investments (Details) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Items of the Portfolio Investments (Details) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Malé banky, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Střední banky, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Velké banky, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
31.03.2024 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
31.03.2024 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 Družstevní záložny - závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních OCP (nebanky), Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
31.03.2024 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy z finančních aktiv k obchodování
31.03.2024 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy ze zajišťovacích úrokových derivátů
31.03.2024 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy z ostatních aktiv
31.03.2024 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy ze závazků
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Items of the Portfolio Investments in millions of CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 2 - Portfolio investment - net - 859 087.60 - 833 663.10 3.05% - 859 919.10 -0.10%
IND2 2 - Portfolio investment - assets 685 521.80 734 053.00 -6.61% 758 238.50 -9.59%
IND3 2 - Portfolio investment - liabilities 1 544 609.40 1 567 716.10 -1.47% 1 618 157.60 -4.55%
IND4 2.1 - Equity and investment fund shares - net 226 609.40 215 502.00 5.15% 219 329.00 3.32%
IND5 2.1 - Equity and investment fund shares - assets 361 842.00 408 682.90 -11.46% 419 024.70 -13.65%
IND6 2.1 - Equity and investment fund shares - liabilities 135 232.60 193 180.90 -30.00% 199 695.80 -32.28%
IND7 2.1.1 - Central bank - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 2.1.1 - Central bank - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 2.1.1 - Central bank - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND10 2.1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net -33 975.40 -75 570.00 -55.04% -79 620.20 -57.33%
IND11 2.1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets 8 657.60 8 358.10 3.58% 7 096.50 22.00%
IND12 2.1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities 42 633.00 83 928.10 -49.20% 86 716.80 -50.84%
IND13 2.1.3 - General government - net 2 844.60 2 179.50 30.52% 2 841.50 0.11%
IND14 2.1.3 - General government - assets 2 844.60 2 179.50 30.52% 2 841.50 0.11%
IND15 2.1.3 - General government - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND16 2.1.4 - Other sectors - net 257 740.20 288 892.50 -10.78% 296 107.70 -12.96%
IND17 2.1.4 - Other sectors - assets 350 339.80 398 145.30 -12.01% 409 086.70 -14.36%
IND18 2.1.4 - Other sectors - libilities 92 599.60 109 252.90 -15.24% 112 979.00 -18.04%
IND19 2.2 - Debt securities - net -1 085 697.00 -1 049 165.10 3.48% -1 079 248.00 0.60%
IND20 2.2 - Debt securities - assets 323 679.80 325 370.10 -0.52% 339 213.80 -4.58%
IND21 2.2 - Debt securities - liabilities 1 409 376.80 1 374 535.20 2.53% 1 418 461.80 -0.64%
IND22 2.2.1 - Central bank - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND23 2.2.1 - Central bank - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND24 2.2.1 - Central bank - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND25 2.2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net - 312 045.50 - 355 989.30 -12.34% - 376 079.90 -17.03%
IND26 2.2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets 77 810.40 74 983.60 3.77% 84 123.30 -7.50%
IND27 2.2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities 389 855.90 430 972.90 -9.54% 460 203.10 -15.29%
IND28 2.2.3 - General government - net - 667 884.50 - 605 905.10 10.23% - 661 353.70 0.99%
IND29 2.2.3 - General government - assets 412.20 486.50 -15.27% 325.80 26.52%
IND30 2.2.3 - General government - liabilities 668 296.80 606 391.60 10.21% 661 679.50 1.00%
IND31 2.2.4 - Other sectors - net - 105 766.90 -87 270.60 21.19% -41 814.40 152.94%
IND32 2.2.4 - Other sectors - assets 245 457.20 249 900.10 -1.78% 254 764.70 -3.65%
IND33 2.2.4 - Other sectors - liabilities 351 224.10 337 170.70 4.17% 296 579.10 18.43%

Items of the Portfolio Investments in millions of EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 2 - Portfolio investment - net -31 439.60 -32 808.50 -4.17% -33 330.20 -5.67%
IND2 2 - Portfolio investment - assets 25 087.70 28 888.40 -13.16% 29 389.10 -14.64%
IND3 2 - Portfolio investment - liabilities 56 527.30 61 696.80 -8.38% 62 719.30 -9.87%
IND4 2.1 - Equity and investment fund shares - net 8 293.10 8 481.00 -2.22% 8 501.10 -2.45%
IND5 2.1 - Equity and investment fund shares - assets 13 242.20 16 083.50 -17.67% 16 241.30 -18.47%
IND6 2.1 - Equity and investment fund shares - liabilities 4 949.00 7 602.60 -34.90% 7 740.10 -36.06%
IND7 2.1.1 - Central bank - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 2.1.1 - Central bank - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 2.1.1 - Central bank - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND10 2.1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net -1 243.40 -2 974.00 -58.19% -3 086.10 -59.71%
IND11 2.1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets 316.80 328.90 -3.68% 275.10 15.16%
IND12 2.1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities 1 560.20 3 303.00 -52.76% 3 361.10 -53.58%
IND13 2.1.3 - General government - net 104.10 85.80 21.33% 110.10 -5.45%
IND14 2.1.3 - General government - assets 104.10 85.80 21.33% 110.10 -5.45%
IND15 2.1.3 - General government - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND16 2.1.4 - Other sectors - net 9 432.40 11 369.20 -17.04% 11 477.00 -17.81%
IND17 2.1.4 - Other sectors - assets 12 821.20 15 668.80 -18.17% 15 856.10 -19.14%
IND18 2.1.4 - Other sectors - libilities 3 388.80 4 299.60 -21.18% 4 379.00 -22.61%
IND19 2.2 - Debt securities - net -39 732.70 -41 289.50 -3.77% -41 831.30 -5.02%
IND20 2.2 - Debt securities - assets 11 845.60 12 804.80 -7.49% 13 147.80 -9.90%
IND21 2.2 - Debt securities - liabilities 51 578.30 54 094.30 -4.65% 54 979.10 -6.19%
IND22 2.2.1 - Central bank - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND23 2.2.1 - Central bank - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND24 2.2.1 - Central bank - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND25 2.2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net -11 419.80 -14 009.80 -18.49% -14 576.70 -21.66%
IND26 2.2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets 2 847.60 2 950.90 -3.50% 3 260.60 -12.67%
IND27 2.2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities 14 267.40 16 960.80 -15.88% 17 837.30 -20.01%
IND28 2.2.3 - General government - net -24 442.30 -23 845.10 2.50% -25 633.90 -4.65%
IND29 2.2.3 - General government - assets 15.10 19.10 -20.94% 12.60 19.84%
IND30 2.2.3 - General government - liabilities 24 457.30 23 864.30 2.48% 25 646.50 -4.64%
IND31 2.2.4 - Other sectors - net -3 870.70 -3 434.50 12.70% -1 620.70 138.83%
IND32 2.2.4 - Other sectors - assets 8 982.90 9 834.70 -8.66% 9 874.60 -9.03%
IND33 2.2.4 - Other sectors - liabilities 12 853.60 13 269.20 -3.13% 11 495.30 11.82%

Items of the Portfolio Investments in millions of USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 2 - Portfolio investment - net -34 442.00 -36 853.50 -6.54% -37 439.90 -8.01%
IND2 2 - Portfolio investment - assets 27 483.50 32 450.10 -15.31% 33 012.80 -16.75%
IND3 2 - Portfolio investment - liabilities 61 925.60 69 303.60 -10.65% 70 452.70 -12.10%
IND4 2.1 - Equity and investment fund shares - net 9 085.10 9 526.60 -4.63% 9 549.30 -4.86%
IND5 2.1 - Equity and investment fund shares - assets 14 506.80 18 066.50 -19.70% 18 243.80 -20.48%
IND6 2.1 - Equity and investment fund shares - liabilities 5 421.70 8 539.90 -36.51% 8 694.50 -37.64%
IND7 2.1.1 - Central bank - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 2.1.1 - Central bank - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 2.1.1 - Central bank - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND10 2.1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net -1 362.10 -3 340.70 -59.23% -3 466.60 -60.71%
IND11 2.1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets 347.10 369.50 -6.06% 309.00 12.33%
IND12 2.1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities 1 709.20 3 710.20 -53.93% 3 775.50 -54.73%
IND13 2.1.3 - General government - net 114.00 96.30 18.38% 123.70 -7.84%
IND14 2.1.3 - General government - assets 114.00 96.30 18.38% 123.70 -7.84%
IND15 2.1.3 - General government - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND16 2.1.4 - Other sectors - net 10 333.20 12 771.00 -19.09% 12 892.20 -19.85%
IND17 2.1.4 - Other sectors - assets 14 045.60 17 600.70 -20.20% 17 811.20 -21.14%
IND18 2.1.4 - Other sectors - libilities 3 712.40 4 829.70 -23.13% 4 919.00 -24.53%
IND19 2.2 - Debt securities - net -43 527.10 -46 380.10 -6.15% -46 989.20 -7.37%
IND20 2.2 - Debt securities - assets 12 976.80 14 383.50 -9.78% 14 769.00 -12.13%
IND21 2.2 - Debt securities - liabilities 56 503.90 60 763.70 -7.01% 61 758.20 -8.51%
IND22 2.2.1 - Central bank - net 0.00 0.00 - 0.00 -
IND23 2.2.1 - Central bank - assets 0.00 0.00 - 0.00 -
IND24 2.2.1 - Central bank - liabilities 0.00 0.00 - 0.00 -
IND25 2.2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net -12 510.30 -15 737.10 -20.50% -16 374.10 -23.60%
IND26 2.2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets 3 119.50 3 314.80 -5.89% 3 662.60 -14.83%
IND27 2.2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities 15 629.90 19 051.90 -17.96% 20 036.70 -21.99%
IND28 2.2.3 - General government - net -26 776.40 -26 785.10 -0.03% -28 794.60 -7.01%
IND29 2.2.3 - General government - assets 16.50 21.50 -23.26% 14.20 16.20%
IND30 2.2.3 - General government - liabilities 26 793.00 26 806.60 -0.05% 28 808.80 -7.00%
IND31 2.2.4 - Other sectors - net -4 240.30 -3 857.90 9.91% -1 820.60 132.91%
IND32 2.2.4 - Other sectors - assets 9 840.70 11 047.30 -10.92% 11 092.20 -11.28%
IND33 2.2.4 - Other sectors - liabilities 14 081.10 14 905.20 -5.53% 12 912.70 9.05%
Items of the Portfolio Investments in millions of CZK
2 - Portfolio investment - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Portfolio investment - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Portfolio investment - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - General government - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - General government - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - General government - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.4 - Other sectors - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.4 - Other sectors - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.4 - Other sectors - libilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt securities - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt securities - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt securities - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - General government - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - General government - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - General government - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.4 - Other sectors - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.4 - Other sectors - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.4 - Other sectors - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
Items of the Portfolio Investments in millions of USD
2 - Portfolio investment - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Portfolio investment - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Portfolio investment - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - General government - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - General government - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - General government - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.4 - Other sectors - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.4 - Other sectors - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.4 - Other sectors - libilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt securities - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt securities - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt securities - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - General government - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - General government - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - General government - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.4 - Other sectors - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.4 - Other sectors - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.4 - Other sectors - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
Items of the Portfolio Investments in millions of EUR
2 - Portfolio investment - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Portfolio investment - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Portfolio investment - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1 - Equity and investment fund shares - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.1 - Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - General government - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - General government - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.3 - General government - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
1.4 - Other sectors - net (88 hodnot, 31.03.2020)
1.4 - Other sectors - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
1.4 - Other sectors - libilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt securities - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt securities - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2 - Debt securities - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.1 - Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.2 - Deposit-taking corporations, except the Central bank - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - General government - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - General government - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.3 - General government - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)
2.4 - Other sectors - net (88 hodnot, 31.03.2020)
2.4 - Other sectors - assets (88 hodnot, 31.03.2020)
2.4 - Other sectors - liabilities (88 hodnot, 31.03.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Items of the Portfolio Investments (Details)
Items of the Portfolio Investments (Details)
Items of the Portfolio Investments (Details)
Items of the Portfolio Investments (Items of the Portfolio Investments)
Items of the Portfolio Investments (Details)
Items of the Portfolio Investments (Details)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.