2.1. Shares (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 2.1. Shares (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Obchodníci s CP - Počty subjektů: Čtvrtletní, Investiční společnosti s asset managementem
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 1 rok do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.03.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem

Graf hodnot, Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands) - 2.1. Shares - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 5 171 628.00
Min 30.09.2014 487 320.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 4 255 280.00 5 171 628.00 - 916 348.00 -17.72% 3 939 449.00 315 831.00 8.02%
31.12.2019 5 171 628.00 4 581 895.00 589 733.00 12.87% 3 294 534.00 1 877 094.00 56.98%
30.09.2019 4 581 895.00 4 119 954.00 461 941.00 11.21% 3 454 289.00 1 127 606.00 32.64%
30.06.2019 4 119 954.00 3 939 449.00 180 505.00 4.58% 3 169 535.00 950 419.00 29.99%
31.03.2019 3 939 449.00 3 294 534.00 644 915.00 19.58% 2 705 303.00 1 234 146.00 45.62%
31.12.2018 3 294 534.00 3 454 289.00 - 159 755.00 -4.62% 2 524 934.00 769 600.00 30.48%
30.09.2018 3 454 289.00 3 169 535.00 284 754.00 8.98% 2 315 683.00 1 138 606.00 49.17%
30.06.2018 3 169 535.00 2 705 303.00 464 232.00 17.16% 1 847 222.00 1 322 313.00 71.58%
31.03.2018 2 705 303.00 2 524 934.00 180 369.00 7.14% 1 633 648.00 1 071 655.00 65.60%
31.12.2017 2 524 934.00 2 315 683.00 209 251.00 9.04% 1 396 070.00 1 128 864.00 80.86%
30.09.2017 2 315 683.00 1 847 222.00 468 461.00 25.36% 1 218 334.00 1 097 349.00 90.07%
30.06.2017 1 847 222.00 1 633 648.00 213 574.00 13.07% 1 011 247.00 835 975.00 82.67%
31.03.2017 1 633 648.00 1 396 070.00 237 578.00 17.02% 946 516.00 687 132.00 72.60%
31.12.2016 1 396 070.00 1 218 334.00 177 736.00 14.59% 920 784.00 475 286.00 51.62%
30.09.2016 1 218 334.00 1 011 247.00 207 087.00 20.48% 737 409.00 480 925.00 65.22%
30.06.2016 1 011 247.00 946 516.00 64 731.00 6.84% 720 624.00 290 623.00 40.33%
31.03.2016 946 516.00 920 784.00 25 732.00 2.79% 706 730.00 239 786.00 33.93%
31.12.2015 920 784.00 737 409.00 183 375.00 24.87% 500 171.00 420 613.00 84.09%
30.09.2015 737 409.00 720 624.00 16 785.00 2.33% 487 320.00 250 089.00 51.32%
30.06.2015 720 624.00 706 730.00 13 894.00 1.97% 567 852.00 152 772.00 26.90%
31.03.2015 706 730.00 500 171.00 206 559.00 41.30% 672 107.00 34 623.00 5.15%
31.12.2014 500 171.00 487 320.00 12 851.00 2.64% 791 546.00 - 291 375.00 -36.81%
30.09.2014 487 320.00 567 852.00 -80 532.00 -14.18% 760 935.00 - 273 615.00 -35.96%
30.06.2014 567 852.00 672 107.00 - 104 255.00 -15.51% 1 402 118.00 - 834 266.00 -59.50%
31.03.2014 672 107.00 791 546.00 - 119 439.00 -15.09% 1 539 821.00 - 867 714.00 -56.35%
31.12.2013 791 546.00 760 935.00 30 611.00 4.02% - - -
30.09.2013 760 935.00 1 402 118.00 - 641 183.00 -45.73% - - -
30.06.2013 1 402 118.00 1 539 821.00 - 137 703.00 -8.94% - - -
31.03.2013 1 539 821.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2.1. Shares - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2.1. Shares (Collective investment funds (in CZK thousands))
2.1. Shares (UCITs (in CZK thousands))
2.1. Shares (money market funds (in CZK thousands))
2.1. Shares (equity funds (in CZK thousands))
2.1. Shares (fund of funds (in CZK thousands))
2.1. Shares (real estate funds (in CZK thousands))
2.1. Shares (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
2.1. Shares (Retirement funds (in CZK thousands))
2.1. Shares (Collective investment funds (in CZK thousands))
2.1. Shares (bonds funds (in CZK thousands))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Money market fund shares/units (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.