1.2. Bonds issued by the EIB, EBRD, IBRD or by another international institution - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.2. Bonds issued by the EIB, EBRD, IBRD or by another international institution v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, 1.8. Dluhopisy vydané EIB, ECB, EBRD nebo IBRD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k životnímu pojištění, 1.8. Dluhopisy vydané EIB, ECB, EBRD nebo IBRD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k neživotnímu pojištění, 1.8. Dluhopisy vydané EIB, ECB, EBRD nebo IBRD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Nepoužité ke krytí technických rezerv, 1.8. Dluhopisy vydané EIB, ECB, EBRD nebo IBRD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), USD
31.03.2024 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
31.03.2024 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
31.03.2024 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, 1.1.3.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)

Graf hodnot, Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.2. Bonds issued by the EIB, EBRD, IBRD or by another international institution - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2013 578 063.00
Max 31.03.2013 2 267 045.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 994 388.00 1 010 215.00 -15 827.00 -1.57% 999 122.00 -4 734.00 -0.47%
31.12.2019 1 010 215.00 1 011 691.00 -1 476.00 -0.15% 1 006 903.00 3 312.00 0.33%
30.09.2019 1 011 691.00 1 003 365.00 8 326.00 0.83% 986 839.00 24 852.00 2.52%
30.06.2019 1 003 365.00 999 122.00 4 243.00 0.42% 1 235 616.00 - 232 251.00 -18.80%
31.03.2019 999 122.00 1 006 903.00 -7 781.00 -0.77% 1 239 629.00 - 240 507.00 -19.40%
31.12.2018 1 006 903.00 986 839.00 20 064.00 2.03% 1 421 236.00 - 414 333.00 -29.15%
30.09.2018 986 839.00 1 235 616.00 - 248 777.00 -20.13% 1 527 753.00 - 540 914.00 -35.41%
30.06.2018 1 235 616.00 1 239 629.00 -4 013.00 -0.32% 1 529 229.00 - 293 613.00 -19.20%
31.03.2018 1 239 629.00 1 421 236.00 - 181 607.00 -12.78% 1 499 906.00 - 260 277.00 -17.35%
31.12.2017 1 421 236.00 1 527 753.00 - 106 517.00 -6.97% 1 501 086.00 -79 850.00 -5.32%
30.09.2017 1 527 753.00 1 529 229.00 -1 476.00 -0.10% 1 502 775.00 24 978.00 1.66%
30.06.2017 1 529 229.00 1 499 906.00 29 323.00 1.95% 1 499 545.00 29 684.00 1.98%
31.03.2017 1 499 906.00 1 501 086.00 -1 180.00 -0.08% 1 431 609.00 68 297.00 4.77%
31.12.2016 1 501 086.00 1 502 775.00 -1 689.00 -0.11% 1 425 503.00 75 583.00 5.30%
30.09.2016 1 502 775.00 1 499 545.00 3 230.00 0.22% 1 422 620.00 80 155.00 5.63%
30.06.2016 1 499 545.00 1 431 609.00 67 936.00 4.75% 1 415 079.00 84 466.00 5.97%
31.03.2016 1 431 609.00 1 425 503.00 6 106.00 0.43% 1 464 623.00 -33 014.00 -2.25%
31.12.2015 1 425 503.00 1 422 620.00 2 883.00 0.20% 1 453 976.00 -28 473.00 -1.96%
30.09.2015 1 422 620.00 1 415 079.00 7 541.00 0.53% 1 447 200.00 -24 580.00 -1.70%
30.06.2015 1 415 079.00 1 464 623.00 -49 544.00 -3.38% 1 434 410.00 -19 331.00 -1.35%
31.03.2015 1 464 623.00 1 453 976.00 10 647.00 0.73% 578 790.00 885 833.00 153.05%
31.12.2014 1 453 976.00 1 447 200.00 6 776.00 0.47% 578 063.00 875 913.00 151.53%
30.09.2014 1 447 200.00 1 434 410.00 12 790.00 0.89% 1 573 658.00 - 126 458.00 -8.04%
30.06.2014 1 434 410.00 578 790.00 855 620.00 147.83% 1 500 356.00 -65 946.00 -4.40%
31.03.2014 578 790.00 578 063.00 727.00 0.13% 2 267 045.00 -1 688 255.00 -74.47%
31.12.2013 578 063.00 1 573 658.00 - 995 595.00 -63.27% - - -
30.09.2013 1 573 658.00 1 500 356.00 73 302.00 4.89% - - -
30.06.2013 1 500 356.00 2 267 045.00 - 766 689.00 -33.82% - - -
31.03.2013 2 267 045.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.2. Bonds issued by the EIB, EBRD, IBRD or by another international institution - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.2. Bonds issued by the EIB, EBRD, IBRD or by another international institution (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
1.2. Bonds issued by the EIB, EBRD, IBRD or by another international institution (Retirement funds (in CZK thousands))
1.2. Bonds issued by the EIB, EBRD, IBRD or by another international institution (Transformed funds (in CZK thousands))
1.2. Bonds issued by the EIB, EBRD, IBRD or by another international institution (Participating funds (in CZK thousands))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.