1.1. Bonds issued in an OECD member state or its central bank - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.1. Bonds issued in an OECD member state or its central bank v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
30.09.2023 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, 1.10. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD (dluhové)
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k životnímu pojištění, 1.10. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD (dluhové)
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k životnímu pojištění, 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k neživotnímu pojištění, 1.10. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD (dluhové)
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, Použité ke krytí technických rezerv k neživotnímu pojištění, 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD

Graf hodnot, Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 1.1. Bonds issued in an OECD member state or its central bank - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 335 959 207.00
Min 31.03.2013 198 363 415.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 335 959 207.00 320 508 689.00 15 450 518.00 4.82% 313 180 323.00 22 778 884.00 7.27%
31.12.2019 320 508 689.00 322 224 140.00 -1 715 451.00 -0.53% 310 512 900.00 9 995 789.00 3.22%
30.09.2019 322 224 140.00 315 103 529.00 7 120 611.00 2.26% 299 516 992.00 22 707 148.00 7.58%
30.06.2019 315 103 529.00 313 180 323.00 1 923 206.00 0.61% 301 560 787.00 13 542 742.00 4.49%
31.03.2019 313 180 323.00 310 512 900.00 2 667 423.00 0.86% 294 922 891.00 18 257 432.00 6.19%
31.12.2018 310 512 900.00 299 516 992.00 10 995 908.00 3.67% 291 326 256.00 19 186 644.00 6.59%
30.09.2018 299 516 992.00 301 560 787.00 -2 043 795.00 -0.68% 275 755 726.00 23 761 266.00 8.62%
30.06.2018 301 560 787.00 294 922 891.00 6 637 896.00 2.25% 280 064 489.00 21 496 298.00 7.68%
31.03.2018 294 922 891.00 291 326 256.00 3 596 635.00 1.23% 286 856 462.00 8 066 429.00 2.81%
31.12.2017 291 326 256.00 275 755 726.00 15 570 530.00 5.65% 297 693 509.00 -6 367 253.00 -2.14%
30.09.2017 275 755 726.00 280 064 489.00 -4 308 763.00 -1.54% 295 913 129.00 -20 157 403.00 -6.81%
30.06.2017 280 064 489.00 286 856 462.00 -6 791 973.00 -2.37% 283 527 790.00 -3 463 301.00 -1.22%
31.03.2017 286 856 462.00 297 693 509.00 -10 837 047.00 -3.64% 277 794 522.00 9 061 940.00 3.26%
31.12.2016 297 693 509.00 295 913 129.00 1 780 380.00 0.60% 274 387 444.00 23 306 065.00 8.49%
30.09.2016 295 913 129.00 283 527 790.00 12 385 339.00 4.37% 265 444 101.00 30 469 028.00 11.48%
30.06.2016 283 527 790.00 277 794 522.00 5 733 268.00 2.06% 263 329 385.00 20 198 405.00 7.67%
31.03.2016 277 794 522.00 274 387 444.00 3 407 078.00 1.24% 262 775 840.00 15 018 682.00 5.72%
31.12.2015 274 387 444.00 265 444 101.00 8 943 343.00 3.37% 255 307 740.00 19 079 704.00 7.47%
30.09.2015 265 444 101.00 263 329 385.00 2 114 716.00 0.80% 242 787 862.00 22 656 239.00 9.33%
30.06.2015 263 329 385.00 262 775 840.00 553 545.00 0.21% 237 700 542.00 25 628 843.00 10.78%
31.03.2015 262 775 840.00 255 307 740.00 7 468 100.00 2.93% 220 066 881.00 42 708 959.00 19.41%
31.12.2014 255 307 740.00 242 787 862.00 12 519 878.00 5.16% 215 201 812.00 40 105 928.00 18.64%
30.09.2014 242 787 862.00 237 700 542.00 5 087 320.00 2.14% 209 229 210.00 33 558 652.00 16.04%
30.06.2014 237 700 542.00 220 066 881.00 17 633 661.00 8.01% 204 232 450.00 33 468 092.00 16.39%
31.03.2014 220 066 881.00 215 201 812.00 4 865 069.00 2.26% 198 363 415.00 21 703 466.00 10.94%
31.12.2013 215 201 812.00 209 229 210.00 5 972 602.00 2.85% - - -
30.09.2013 209 229 210.00 204 232 450.00 4 996 760.00 2.45% - - -
30.06.2013 204 232 450.00 198 363 415.00 5 869 035.00 2.96% - - -
31.03.2013 198 363 415.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.1. Bonds issued in an OECD member state or its central bank - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.1. Bonds issued in an OECD member state or its central bank (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
1.1. Bonds issued in an OECD member state or its central bank (Retirement funds (in CZK thousands))
1.1. Bonds issued in an OECD member state or its central bank (Transformed funds (in CZK thousands))
1.1. Bonds issued in an OECD member state or its central bank (Participating funds (in CZK thousands))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.