cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  14.05.2021 16:14:41

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 17. – 23. května 2021

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • Na plénu Evropského parlamentu příští týden budou poslanci hlasovat o následujících zprávách: Evropská strategie pro vodík, fond pro spravedlivou transformaci, odpovědnost společností za škody na životním prostředí a digitální budoucnost Evropy: jednotný digitální trh a využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele.
 • Evropská komise v úterý předloží sdělení o zdanění podniků pro 21. století a sdělení o globálním přístupu k výzkumu a inovacím.
 • pátek se výbor pro Evropské záležitosti PSP ČR bude věnovat přezkumu obchodní politiky, digitálnímu kompasu 2030 a digitálnímu zelenému certifikátu.

Pondělí 17. května 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport: Vzdělávání – jednání o vyvíjejících se plánech transformace vysokoškolského vzdělávání v EU; Schválení závěrů o rovnosti a inkluzi ve vzdělávání a odborné přípravě s cílem podpořit úspěch ve vzdělávání pro všechny; Schválení závěrů o iniciativě „Evropské univerzity“; Vzdělávání dospělých a obnovení evropského programu pro vzdělávání dospělých s komisařem Schmidtem a komisařkou Gabrielovou; Mládež – jednání o přístupu k politikám v oblasti mládeže založeném na právech; Rozvíjení politiky v oblasti mládeže, výzvy s ohledem na covid-19; Schválení závěrů o posilování víceúrovňové správy v rámci podpory účasti mladých lidí v rozhodovacích procesech; Snídaně ministrů a komisařky Gabrielové se zástupci evropských mládežnických organizací
  • Neformální zasedání ministrů pro evropské záležitosti
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií
  • Poradci pro oblast justice a vnitra (2x)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Společná debata: Energie a vodík – Evropská strategie pro integraci energetických systémů; Evropská strategie pro vodík; Fond spravedlivé transformace; Dopady pravidel EU na volný pohyb pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil v rámci EU jako nástroj pro přizpůsobení potřeb a dovedností trhu práce; Přezkum Fondu solidarity Evropské unie; Výzvy organizátorů sportovních akcí v digitálním prostředí; Zvrátit demografické trendy v regionech EU pomocí nástrojů politiky soudržnosti; Zajištění cílů povinnosti vykládky podle článku 15 společné rybářské politiky; Dopady změny klimatu na zranitelné populace v rozvojových zemích; Urychlení pokroku a řešení nerovností směrem k ukončení AIDS jako ohrožení veřejného zdraví do roku 2030

Úterý 18. května 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport: Kultura a audiovizuální oblast – Diverzifikace zdrojů a mechanismů financování na zachování a ochranu evropského kulturního dědictví; Schválení závěrů o oživení, odolnosti a udržitelnosti kulturního a kreativního odvětví; Schválení závěrů ke sdělení „Evropská média v digitální dekádě – Akční plán na podporu oživení a transformace“; Sport – rozprava o sportovní diplomacii, prosazování zájmů a hodnot Evropy ve světě; Schválení závěrů o inovacích v oblasti sportu; Jiné – Aktuální informace o současném stavu dopadu pandemie COVID-19 na vzdělávání, odbornou přípravu a sport; Informace o příštích zasedáních agentury WADA (20. a 21. května 2021 v Montrealu, Kanada); Dopad platforem videí na vyžádání (VOD) na audiovizuální trh EU, zejména na vztahy mezi různými aktéry v hodnotovém řetězci; Pohled kulturní politiky na jednání o změně směrnice o DPH, zejména pokud jde o zdanění obchodu s uměním; Informace o jmenování Evropského hlavního města kultury pro rok 2025; Informace o iniciativě „Zdravý životní styl pro všechny“ („Healthy Lifestyle 4 All“), která má být zahájena v září 2021; Představení pracovního programu a priorit slovinského nastupujícího předsednictví (druhá pol. 2021) v oblasti vzdělávání, mládeže, kultury a audiovizuální oblasti a sportu
  • Neformální zasedání ministrů odpovědných za politiku soudržnosti
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost 
 • V rámci Evropské komise bude projednáno:
  • Sdělení o zdanění podniků pro 21. století
  • Sdělení o globálním přístupu k výzkumu a inovacím
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Právo Parlamentu na informace o probíhajícím hodnocení národních plánů obnovy a odolnosti; Nedávná úmrtí ve Středomoří a pátrání a záchrana na moři; Revidovaná průmyslová strategie pro Evropu; Zprávy týkající se Turecka za období 2019—2020; Ochrana lidských práv a vnější migrační politika EU; Strategie EU vůči Izraeli a Palestině; Zprávy 2019-2020 o Černé Hoře; Dopady změny klimatu na lidská práva a role obránců životního prostředí v této věci; Zdanění podniků; Program Kreativní Evropa; Erasmus +: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, mládež a sport; Evropský sbor solidarity; Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a audiovizuálním sektoru
   • HLASOVÁNÍ: Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy – kandidát: Natasha Cazenave; Jmenování předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění – kandidát: Petra Hielkema; Fond pro spravedlivou transformaci; Přezkum Fondu solidarity Evropské unie; Výměnný, asistenční a školicí program na ochranu eura proti padělání na období 2021–2027 (program Pericles IV): rozšíření na nezúčastněné členské státy; Dohoda mezi EU a Kubou: úprava koncesí na všechny celní kvóty obsažené v seznamu EU CLXXV v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie; Protokol k Evropsko-středomořské dohodě o přidružení EU / Tunisko (přistoupení Chorvatska); Protokol k dohodě o přidružení mezi EU a Střední Amerikou (přistoupení Chorvatska); Dohoda EU / USA / Island / Norsko: Časová omezení týkající se opatření pro poskytování letadel s posádkou; Režim přístavních poplatků ve francouzských nejvzdálenějších regionech; Zajištění cílů povinnosti vykládky podle článku 15 společné rybářské politiky; Společný systém daně z přidané hodnoty: osvobození od daní při dovozu a při určitých dodávkách, pokud jde o opatření Unie ve veřejném zájmu; Mobilizace Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF / 2020/002 EE / Cestovní ruchEstonsko; Mobilizace Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku a Francii v případě přírodních katastrof a Albánii, Rakousku, Belgii, Chorvatsku, Česku, Estonsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Černé Hoře, Portugalsku, Rumunsku, Srbsku, Španělsku v souvislosti s mimořádnou situací v oblasti veřejného zdraví; Evropská strategie pro integraci energetických systémů; Evropská strategie pro vodík; Výzkumný fond pro uhlí a ocel; Výzvy organizátorů sportovních akcí v digitálním prostředí; Dopady změny klimatu na zranitelné populace v rozvojových zemích; Návrh opravného rozpočtu č. 2/2021: financování reakce COVID-19, včetně vylepšení a aktualizací souvisejících s konečným přijetím víceletého finančního rámce; Zprávy týkající se Turecka za období 2019—2020; Ochrana lidských práv a vnější migrační politika EU; Zprávy 2019-2020 o Černé Hoře; Dopady změny klimatu na lidská práva a role obránců životního prostředí v této věci

Středa 19. května 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • COREPER I
  • COREPER II
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Poradci pro oblast justice a vnitra (2x)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Přístup k celosvětové výzvě Covid-19: důsledky vzdání se dohody WTO TRIPS na vakcíny proti Covid-19, léčbu, vybavení a zvýšení výroby a výrobní kapacity v rozvojových zemích; Střet zájmů předsedy vlády České republiky; Agentura Evropské unie pro základní práva: průběžná zpráva; Nové možnosti legální pracovní migrace; Digitální budoucnost Evropy: jednotný digitální trh a využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele; Odpovědnost společností za škody na životním prostředí; Význam civilního soudnictví pro hospodářské oživení po COVID-19; Životní prostředí: Aarhuské nařízení; Evropské kompetenční centrum pro kybernetickou bezpečnost; Program Fiscalis pro spolupráci v oblasti daní 2021-2027
   • HLASOVÁNÍ: Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a audiovizuálním sektoru; Program Kreativní Evropa; Erasmus +: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, mládež a sport; Evropský sbor solidarity; Dopady pravidel EU na volný pohyb pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil v rámci EU jako nástroj pro přizpůsobení potřeb a dovedností trhu práce; Zvrátit demografické trendy v regionech EU pomocí nástrojů politiky soudržnosti; Návrhy usnesení – Urychlení pokroku a řešení nerovností směřujících k ukončení AIDS jako ohrožení veřejného zdraví do roku 2030; Návrhy usnesení – Právo Parlamentu na informace o probíhajícím hodnocení národních plánů obnovy a odolnosti; Evropská strategie pro integraci energetických systémů; Evropská strategie pro vodík; Zprávy o Turecku za období 2019—2020; Ochrana lidských práv a vnější migrační politika EU; Zprávy 2019-2020 o Černé Hoře; Dopady změny klimatu na lidská práva a role obránců životního prostředí v této věci; Agentura Evropské unie pro základní práva: průběžná zpráva; Odpovědnost společností za škody na životním prostředí; Nové možnosti legální pracovní migrace; Digitální budoucnost Evropy: jednotný digitální trh a využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Setkání GŘ pro územní kohezi
  • Setkání ředitelů a odborníků na „Better regulation“
  • Světový den metrologie 2021

Čtvrtek 20. května

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Rada pro zahraniční věci (obchod): Informace o nástroji pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek; Schválení závěrů o přezkumu obchodní politiky; Aktuální stav reformy WTO; Aktuální stav příprav souvisejících s příští ministerskou konferencí – zaměření na obchodní vztahy mezi EU a USA; Aktuální situaci – ochranná opatření týkající se oceli; Obchodní dohoda mezi EU a Mercosurem; Výměna názorů s generální ředitelkou WTO Ngozi Okonjo-Iwealovou a zástupkyní Spojených států pro obchod Katherine Taiovou
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro vztahy s Velkou Británií
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Společná rozprava – Přiměřenost ochrany údajů – Komisař pro ochranu údajů v. Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems („Schrems II“); Odpovídající ochrana osobních údajů Spojeným královstvím; Rovnost Romů a jejich začlenění; Váleční zajatci v důsledku posledního konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem; Situace na Haiti; Situace v Čadu; Vážný dopad nedávného jarního mrazu na pěstitele ovoce a vína
   • HLASOVÁNÍ: Váleční zajatci v důsledku posledního konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem; Situace na Haiti; Situace v Čadu; Vážný dopad nedávného jarního mrazu na pěstitele ovoce a vína; Životní prostředí: Aarhuské nařízení; Evropské kompetenční centrum pro kybernetickou bezpečnost; Program Fiscalis pro spolupráci v oblasti daní 2021-2027; Návrhy usnesení – působení Číny na subjekty EU a europoslance a poslance; Přiměřenost ochrany údajů – Komisař pro ochranu údajů v. Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems („Schrems II“); Odpovídající ochrana osobních údajů Spojeným královstvím; Agentura Evropské unie pro základní práva: průběžná zpráva; Odpovědnost společností za škody na životním prostředí; Nové možnosti legální pracovní migrace; Digitální budoucnost Evropy: jednotný digitální trh a využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Světový den metrologie 2021
  • Mezinárodní konference „Datová věda podporující lepší regulaci“

Pátek 21. května

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Euroskupina: Výměna názorů s předsedkyní Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu ohledně makroekonomického a fiskálního vývoje v eurozóně; Tematická diskuse: fungování mechanismů úprav v rámci eurozóny – postřehy z pandemie COVID-19; Pracovní program Euroskupiny – druhé pololetí 2021; Ve formátu bankovní unie – Informace o provozních aspektech bankovní unie; Třinácté slyšení předsedy Rady dohledu; Zpráva o nedávné činnosti Jednotného výboru pro řešení krizí
  • Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí
  • COREPER II
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Poradci pro oblast justice a vnitra
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Výbor pro evropské záležitosti:
   • Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na mimořádném zasedání Evropské rady, jež proběhne dne 25. května 2021 v Bruselu; Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 – Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP; Finanční mechanismy EHP a Norska a Program švýcarsko-české spolupráce; Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci čerpání výdajů na společné programy ČR a EU/FM; Odvody do rozpočtu EU; Čistá pozice ČR vůči EU (bez spol. zemědělské politiky); Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v souvislosti s opatřeními Unie ve veřejném zájmu; Přezkum obchodní politiky – Otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika; Digitální kompas 2030: evropské pojetí digitální dekády; Společná cesta k bezpečnému a trvalému opětovnému otevření; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát); Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát)
 • V rámci Portugalského předsednictví proběhne:
  • Světový den metrologie 2021
  • Mezinárodní konference „Datová věda podporující lepší regulaci“

Sobota 22. května 

 • V rámci Rady EU zasedne:
  • Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí 

Neděle 23. května 

Veřejné konzultace (přehled)

Do 18.05.

Letecká doprava – Počítačové rezervační systémy (aktualizovaná pravidla)

Do 28.05.

Kolektivní smlouvy pro osoby samostatně výdělečně činné – oblast působnosti pravidel hospodářské soutěže EU

Do 02.06.

Daňové podvody a úniky – posílení pravidel správní spolupráce a rozšíření výměny informací

Do 02.06.

Práva daňových poplatníků v EU – zjednodušení postupů s ohledem na plnění daňových povinností (doporučení)

Do 09.06.

Iniciativa pro udržitelné produkty

Do 15.06.

Obchod – mechanismus pro odrazování a mírnění donucovacích opatření ze strany zemí mimo EU

Do 18.06.

Plynárenské sítě – revize předpisů EU o přístupu na trh

Do 18.06.

Revize určitých procedurálních aspektů kontroly fůzí podniků v EU

Do 22.06.

Energetická účinnost – revize směrnice o energetické náročnosti budov

Do 22.06.

Zdanění tabákových výrobků – spotřební daně z tabákových výrobků (aktualizovaná pravidla)

Do 23.06.

Okamžité platby

Do 23.06.

Zemědělské a potravinářské produkty EU – přezkum marketingové politiky v Unii i mimo ni

Do 12.07

Sdílení geoprostorových dat o životním prostředí – hodnocení (směrnice INSPIRE)

Do 13.07

Mikrokredity – rozšíření příležitostí k celoživotnímu učení a zaměstnatelnosti

Do 16.07.

Dovednosti dospělých – individuální vzdělávací účty: nástroj ke zlepšení přístupu k odborné přípravě

Do 19.07.

Celní kodex Unie – hodnocení v polovině období

Do 21.07.

Znečištění vod – Pravidla EU o čištění městských odpadních vod (aktualizace)

Do 22.07.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech)

Do 22.07.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (směrnice o průmyslových vzorech)

Do 22.07.

Ochrana zeměpisných označení nezemědělských produktů v rámci EU

Do 26.07.

Digitální zdravotní údaje a zdravotnické služby – Evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví

Do 03.08.

Strategie EU pro retailové investory

Do 04.08

Strategie EU pro udržitelné textilní výrobky

Do 02.09.

Deklarace digitálních principů – „evropská cesta“ k digitální společnosti

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 14. 5. 2021.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.