Průmysl - Všeobecná ekonomická statistika


Průmysl - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Průmysl České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Průměr bazického roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Neočištěno 69.00 65.60 5.18 % 81.80 -15.65 %
Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Průměr bazického roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Neočištěno 117.80 105.00 12.19 % 118.10 -0.25 %
Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Průměr bazického roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Neočištěno 121.50 109.70 10.76 % 120.40 0.91 %
Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Průměr bazického roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Neočištěno 101.10 78.00 29.62 % 108.90 -7.16 %
Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Neočištěno 84.30 85.70 -1.63 % 97.80 -13.80 %
Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Neočištěno 99.70 95.50 4.40 % 102.30 -2.54 %
Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Neočištěno 100.90 96.70 4.34 % 104.30 -3.26 %
Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Neočištěno 92.90 85.70 8.40 % 88.90 4.50 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr basického roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Kalendářně očištěno 84.60 80.50 5.09 % 108.20 -21.81 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr basického roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Kalendářně očištěno 98.30 97.20 1.13 % 107.60 -8.64 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr basického roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Kalendářně očištěno 99.50 98.90 0.61 % 107.80 -7.70 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr basického roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Kalendářně očištěno 89.60 85.00 5.41 % 105.50 -15.07 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Neočištěno 61.60 71.30 -13.60 % 75.10 -17.98 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Sezónně očištěno 60.50 59.20 2.20 % 73.70 -17.91 %
Produkce průmysl, SOPR=100, měsíční data, B-D - Průmysl celkem, metodika 2015 105.00 124.20 -15.46 % 111.70 -6.00 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Sezónně očištěno 116.40 113.20 2.83 % 116.80 -0.34 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Neočištěno 106.10 128.90 -17.69 % 110.90 -4.33 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Sezónně očištěno 121.40 117.90 2.97 % 119.40 1.68 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Neočištěno 106.90 101.10 5.74 % 126.20 -15.29 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Sezónně očištěno 91.70 90.50 1.33 % 106.80 -14.14 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Kalendářně očištěno 83.30 83.60 -0.36 % 97.70 -14.74 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Neočištěno 82.00 83.60 -1.91 % 96.70 -15.20 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Sezónně očištěno 66.60 68.10 -2.20 % 78.80 -15.48 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Kalendářně očištěno 99.30 97.30 2.06 % 104.90 -5.34 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Neočištěno 94.00 97.30 -3.39 % 102.30 -8.11 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Sezónně očištěno 113.80 113.60 0.18 % 116.60 -2.40 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Kalendářně očištěno 101.90 98.00 3.98 % 106.00 -3.87 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Neočištěno 95.70 98.00 -2.35 % 103.00 -7.09 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Sezónně očištěno 117.90 117.80 0.08 % 119.40 -1.26 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Kalendářně očištěno 84.70 93.30 -9.22 % 99.20 -14.62 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Neočištěno 84.70 93.30 -9.22 % 99.20 -14.62 %
Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Sezónně očištěno 93.50 91.70 1.96 % 104.10 -10.18 %

Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Průměr bazického roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 69.00
30.09.2023 65.60
30.06.2023 59.30
31.03.2023 68.70
31.12.2022 81.80
30.09.2022 76.50
30.06.2022 73.90
31.03.2022 75.00
31.12.2021 83.70
30.09.2021 72.50
Další >>

Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Průměr bazického roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 117.80
30.09.2023 105.00
30.06.2023 116.80
31.03.2023 117.50
31.12.2022 118.10
30.09.2022 110.00
30.06.2022 117.80
31.03.2022 115.00
31.12.2021 115.40
30.09.2021 103.60
Další >>

Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Průměr bazického roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 121.50
30.09.2023 109.70
30.06.2023 124.00
31.03.2023 120.60
31.12.2022 120.40
30.09.2022 113.50
30.06.2022 123.10
31.03.2022 116.10
31.12.2021 115.50
30.09.2021 106.50
Další >>

Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Průměr bazického roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 101.10
30.09.2023 78.00
30.06.2023 75.70
31.03.2023 105.50
31.12.2022 108.90
30.09.2022 91.10
30.06.2022 88.10
31.03.2022 116.30
31.12.2021 122.50
30.09.2021 88.50
Další >>

Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 84.30
30.09.2023 85.70
30.06.2023 80.20
31.03.2023 91.50
31.12.2022 97.80
30.09.2022 105.50
30.06.2022 107.50
31.03.2022 106.00
31.12.2021 105.00
30.09.2021 112.40
Další >>

Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 99.70
30.09.2023 95.50
30.06.2023 99.20
31.03.2023 102.10
31.12.2022 102.30
30.09.2022 106.20
30.06.2022 100.90
31.03.2022 101.10
31.12.2021 99.00
30.09.2021 99.00
Další >>

Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 100.90
30.09.2023 96.70
30.06.2023 100.70
31.03.2023 103.90
31.12.2022 104.30
30.09.2022 106.50
30.06.2022 100.70
31.03.2022 101.40
31.12.2021 98.00
30.09.2021 98.60
Další >>

Index průmyslové produkce: Čtvrtletní, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 92.90
30.09.2023 85.70
30.06.2023 85.90
31.03.2023 90.70
31.12.2022 88.90
30.09.2022 102.90
30.06.2022 101.90
31.03.2022 97.70
31.12.2021 106.50
30.09.2021 100.00
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr basického roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Kalendářně očištěno

Období Hodnota
31.08.2023 84.60
31.07.2023 80.50
30.06.2023 71.20
31.05.2023 79.70
30.04.2023 92.90
31.03.2023 81.60
28.02.2023 95.70
31.01.2023 98.10
31.12.2022 97.70
30.11.2022 97.10
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr basického roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Kalendářně očištěno

Období Hodnota
31.08.2023 98.30
31.07.2023 97.20
30.06.2023 100.90
31.05.2023 100.60
30.04.2023 101.80
31.03.2023 102.90
28.02.2023 102.40
31.01.2023 98.00
31.12.2022 104.90
30.11.2022 101.30
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr basického roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Kalendářně očištěno

Období Hodnota
31.08.2023 99.50
31.07.2023 98.90
30.06.2023 103.20
31.05.2023 102.60
30.04.2023 102.80
31.03.2023 106.00
28.02.2023 103.00
31.01.2023 98.90
31.12.2022 106.00
30.11.2022 103.20
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr basického roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Kalendářně očištěno

Období Hodnota
31.08.2023 89.60
31.07.2023 85.00
30.06.2023 80.80
31.05.2023 82.60
30.04.2023 93.60
31.03.2023 82.00
28.02.2023 99.00
31.01.2023 92.20
31.12.2022 99.20
30.11.2022 87.00
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 61.60
30.11.2023 71.30
31.10.2023 74.10
30.09.2023 71.40
31.08.2023 65.50
31.07.2023 59.90
30.06.2023 55.00
31.05.2023 58.80
30.04.2023 64.10
31.03.2023 67.90
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Sezónně očištěno

Období Hodnota
31.12.2023 60.50
30.11.2023 59.20
31.10.2023 61.10
30.09.2023 68.30
31.08.2023 66.30
31.07.2023 67.80
30.06.2023 61.10
31.05.2023 63.40
30.04.2023 69.00
31.03.2023 65.20
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 105.00
30.11.2023 124.20
31.10.2023 124.10
30.09.2023 112.70
31.08.2023 106.10
31.07.2023 96.20
30.06.2023 125.30
31.05.2023 117.90
30.04.2023 107.40
31.03.2023 131.20
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Sezónně očištěno

Období Hodnota
31.12.2023 116.40
30.11.2023 113.20
31.10.2023 114.90
30.09.2023 111.60
31.08.2023 113.20
31.07.2023 113.20
30.06.2023 116.50
31.05.2023 114.70
30.04.2023 114.20
31.03.2023 116.10
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 106.10
30.11.2023 128.90
31.10.2023 129.40
30.09.2023 118.50
31.08.2023 110.60
31.07.2023 100.00
30.06.2023 134.60
31.05.2023 126.10
30.04.2023 111.40
31.03.2023 137.40
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Sezónně očištěno

Období Hodnota
31.12.2023 121.40
30.11.2023 117.90
31.10.2023 119.70
30.09.2023 116.30
31.08.2023 117.30
31.07.2023 117.50
30.06.2023 122.40
31.05.2023 121.10
30.04.2023 118.40
31.03.2023 121.20
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 106.90
30.11.2023 101.10
31.10.2023 95.30
30.09.2023 78.20
31.08.2023 81.00
31.07.2023 75.00
30.06.2023 70.60
31.05.2023 69.10
30.04.2023 87.30
31.03.2023 98.30
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Průměr bazického roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Sezónně očištěno

Období Hodnota
31.12.2023 91.70
30.11.2023 90.50
31.10.2023 90.50
30.09.2023 86.40
31.08.2023 93.30
31.07.2023 91.30
30.06.2023 84.40
31.05.2023 78.30
30.04.2023 93.10
31.03.2023 88.80
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Kalendářně očištěno

Období Hodnota
31.12.2023 83.30
30.11.2023 83.60
31.10.2023 84.70
30.09.2023 93.50
31.08.2023 84.40
31.07.2023 80.50
30.06.2023 71.20
31.05.2023 79.70
30.04.2023 92.90
31.03.2023 81.60
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 82.00
30.11.2023 83.60
31.10.2023 87.20
30.09.2023 92.20
31.08.2023 84.50
31.07.2023 80.30
30.06.2023 71.30
31.05.2023 78.40
30.04.2023 91.80
31.03.2023 81.60
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B - Těžba a dobývání, Sezónně očištěno

Období Hodnota
31.08.2023 66.60
31.07.2023 68.10
30.06.2023 61.10
31.05.2023 63.30
30.04.2023 68.80
31.03.2023 65.00
28.02.2023 74.40
31.01.2023 74.70
31.12.2022 73.30
30.11.2022 71.20
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Kalendářně očištěno

Období Hodnota
31.12.2023 99.30
30.11.2023 97.30
31.10.2023 101.90
30.09.2023 95.10
31.08.2023 97.80
31.07.2023 96.90
30.06.2023 100.90
31.05.2023 100.60
30.04.2023 101.80
31.03.2023 102.90
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 94.00
30.11.2023 97.30
31.10.2023 108.00
30.09.2023 92.30
31.08.2023 97.80
31.07.2023 96.80
30.06.2023 100.90
31.05.2023 97.70
30.04.2023 98.80
31.03.2023 103.10
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, B-D Průmysl celkem, Sezónně očištěno

Období Hodnota
31.08.2023 113.80
31.07.2023 113.60
30.06.2023 116.70
31.05.2023 114.90
30.04.2023 114.40
31.03.2023 116.30
28.02.2023 114.20
31.01.2023 113.10
31.12.2022 116.60
30.11.2022 115.90
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Kalendářně očištěno

Období Hodnota
31.12.2023 101.90
30.11.2023 98.00
31.10.2023 102.20
30.09.2023 96.30
31.08.2023 99.00
31.07.2023 98.50
30.06.2023 103.20
31.05.2023 102.60
30.04.2023 102.80
31.03.2023 106.00
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 95.70
30.11.2023 98.00
31.10.2023 108.90
30.09.2023 93.30
31.08.2023 99.00
31.07.2023 98.50
30.06.2023 103.20
31.05.2023 99.30
30.04.2023 99.50
31.03.2023 106.00
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, C - Zpracovatelský průmysl, Sezónně očištěno

Období Hodnota
31.08.2023 117.90
31.07.2023 117.80
30.06.2023 122.50
31.05.2023 121.10
30.04.2023 118.50
31.03.2023 121.30
28.02.2023 117.70
31.01.2023 116.70
31.12.2022 119.30
30.11.2022 120.00
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Kalendářně očištěno

Období Hodnota
31.12.2023 84.70
30.11.2023 93.30
31.10.2023 103.40
30.09.2023 82.60
31.08.2023 89.80
31.07.2023 84.90
30.06.2023 80.80
31.05.2023 82.60
30.04.2023 93.60
31.03.2023 82.00
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Neočištěno

Období Hodnota
31.12.2023 84.70
30.11.2023 93.30
31.10.2023 103.40
30.09.2023 82.60
31.08.2023 89.80
31.07.2023 84.90
30.06.2023 80.80
31.05.2023 82.60
30.04.2023 93.60
31.03.2023 82.00
Další >>

Index průmyslové produkce: Měsíční, Stejné období předchozího roku = 100, 2015, D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu, Sezónně očištěno

Období Hodnota
31.08.2023 93.50
31.07.2023 91.70
30.06.2023 85.10
31.05.2023 79.70
30.04.2023 94.60
31.03.2023 90.10
28.02.2023 96.80
31.01.2023 94.90
31.12.2022 106.00
30.11.2022 95.40
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.