Tax revenue - VAT (Representative Indicators of State Budget) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Tax revenue - VAT (Representative Indicators of State Budget) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Representative Indicators of State Budget

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Přepočtený graf hodnot

Časová řada Tax revenue - VAT obsahuje kumulované roční údaje. Následující graf hodnot zobrazuje přepočtená rozdílová data.

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Representative Indicators of State Budget - Tax revenue - VAT - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 291 319.00
Min 31.01.2003 10 036.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 158 370.00 127 256.00 31 114.00 24.45% 165 147.00 -6 777.00 -4.10%
30.06.2020 127 256.00 105 379.00 21 877.00 20.76% 135 459.00 -8 203.00 -6.06%
31.05.2020 105 379.00 90 148.00 15 231.00 16.90% 113 234.00 -7 855.00 -6.94%
30.04.2020 90 148.00 66 367.00 23 781.00 35.83% 91 497.00 -1 349.00 -1.47%
31.03.2020 66 367.00 48 987.00 17 380.00 35.48% 62 657.00 3 710.00 5.92%
29.02.2020 48 987.00 32 307.00 16 680.00 51.63% 44 608.00 4 379.00 9.82%
31.01.2020 32 307.00 291 319.00 - 259 012.00 -88.91% 30 579.00 1 728.00 5.65%
31.12.2019 291 319.00 265 778.00 25 541.00 9.61% 278 978.00 12 341.00 4.42%
30.11.2019 265 778.00 239 844.00 25 934.00 10.81% 255 829.00 9 949.00 3.89%
31.10.2019 239 844.00 207 665.00 32 179.00 15.50% 229 687.00 10 157.00 4.42%
30.09.2019 207 665.00 186 713.00 20 952.00 11.22% 198 337.00 9 328.00 4.70%
31.08.2019 186 713.00 165 147.00 21 566.00 13.06% 177 555.00 9 158.00 5.16%
31.07.2019 165 147.00 135 459.00 29 688.00 21.92% 160 348.00 4 799.00 2.99%
30.06.2019 135 459.00 113 234.00 22 225.00 19.63% 131 478.00 3 981.00 3.03%
31.05.2019 113 234.00 91 497.00 21 737.00 23.76% 109 242.00 3 992.00 3.65%
30.04.2019 91 497.00 62 657.00 28 840.00 46.03% 89 278.00 2 219.00 2.49%
31.03.2019 62 657.00 44 608.00 18 049.00 40.46% 62 795.00 - 138.00 -0.22%
28.02.2019 44 608.00 30 579.00 14 029.00 45.88% 46 638.00 -2 030.00 -4.35%
31.01.2019 30 579.00 278 978.00 - 248 399.00 -89.04% 31 464.00 - 885.00 -2.81%
31.12.2018 278 978.00 255 829.00 23 149.00 9.05% 265 958.00 13 020.00 4.90%
30.11.2018 255 829.00 229 687.00 26 142.00 11.38% 241 597.00 14 232.00 5.89%
31.10.2018 229 687.00 198 337.00 31 350.00 15.81% 219 314.00 10 373.00 4.73%
30.09.2018 198 337.00 177 555.00 20 782.00 11.70% 190 322.00 8 015.00 4.21%
31.08.2018 177 555.00 160 348.00 17 207.00 10.73% 168 009.00 9 546.00 5.68%
31.07.2018 160 348.00 131 478.00 28 870.00 21.96% 153 494.00 6 854.00 4.47%
30.06.2018 131 478.00 109 242.00 22 236.00 20.35% 125 328.00 6 150.00 4.91%
31.05.2018 109 242.00 89 278.00 19 964.00 22.36% 102 967.00 6 275.00 6.09%
30.04.2018 89 278.00 62 795.00 26 483.00 42.17% 85 413.00 3 865.00 4.53%
31.03.2018 62 795.00 46 638.00 16 157.00 34.64% 57 160.00 5 635.00 9.86%
28.02.2018 46 638.00 31 464.00 15 174.00 48.23% 48 036.00 -1 398.00 -2.91%
31.01.2018 31 464.00 265 958.00 - 234 494.00 -88.17% 29 146.00 2 318.00 7.95%
31.12.2017 265 958.00 241 597.00 24 361.00 10.08% 245 680.00 20 278.00 8.25%
30.11.2017 241 597.00 219 314.00 22 283.00 10.16% 221 833.00 19 764.00 8.91%
31.10.2017 219 314.00 190 322.00 28 992.00 15.23% 202 850.00 16 464.00 8.12%
30.09.2017 190 322.00 168 009.00 22 313.00 13.28% 173 551.00 16 771.00 9.66%
31.08.2017 168 009.00 153 494.00 14 515.00 9.46% 153 471.00 14 538.00 9.47%
31.07.2017 153 494.00 125 328.00 28 166.00 22.47% 139 071.00 14 423.00 10.37%
30.06.2017 125 328.00 102 967.00 22 361.00 21.72% 110 837.00 14 491.00 13.07%
31.05.2017 102 967.00 85 413.00 17 554.00 20.55% 94 099.00 8 868.00 9.42%
30.04.2017 85 413.00 57 160.00 28 253.00 49.43% 77 561.00 7 852.00 10.12%
31.03.2017 57 160.00 48 036.00 9 124.00 18.99% 53 220.00 3 940.00 7.40%
28.02.2017 48 036.00 29 146.00 18 890.00 64.81% 37 008.00 11 028.00 29.80%
31.01.2017 29 146.00 245 680.00 - 216 534.00 -88.14% 28 197.00 949.00 3.37%
31.12.2016 245 680.00 221 833.00 23 847.00 10.75% 236 632.00 9 048.00 3.82%
30.11.2016 221 833.00 202 850.00 18 983.00 9.36% 216 760.00 5 073.00 2.34%
31.10.2016 202 850.00 173 551.00 29 299.00 16.88% 196 426.00 6 424.00 3.27%
30.09.2016 173 551.00 153 471.00 20 080.00 13.08% 166 709.00 6 842.00 4.10%
31.08.2016 153 471.00 139 071.00 14 400.00 10.35% 151 454.00 2 017.00 1.33%
31.07.2016 139 071.00 110 837.00 28 234.00 25.47% 135 254.00 3 817.00 2.82%
30.06.2016 110 837.00 94 099.00 16 738.00 17.79% 106 201.00 4 636.00 4.37%
31.05.2016 94 099.00 77 561.00 16 538.00 21.32% 89 840.00 4 259.00 4.74%
30.04.2016 77 561.00 53 220.00 24 341.00 45.74% 76 235.00 1 326.00 1.74%
31.03.2016 53 220.00 37 008.00 16 212.00 43.81% 51 737.00 1 483.00 2.87%
29.02.2016 37 008.00 28 197.00 8 811.00 31.25% 36 871.00 137.00 0.37%
31.01.2016 28 197.00 236 632.00 - 208 435.00 -88.08% 28 367.00 - 170.00 -0.60%
31.12.2015 236 632.00 216 760.00 19 872.00 9.17% 230 245.00 6 387.00 2.77%
30.11.2015 216 760.00 196 426.00 20 334.00 10.35% 213 371.00 3 389.00 1.59%
31.10.2015 196 426.00 166 709.00 29 717.00 17.83% 195 585.00 841.00 0.43%
30.09.2015 166 709.00 151 454.00 15 255.00 10.07% 166 313.00 396.00 0.24%
31.08.2015 151 454.00 135 254.00 16 200.00 11.98% 151 886.00 - 432.00 -0.28%
31.07.2015 135 254.00 106 201.00 29 053.00 27.36% 137 607.00 -2 353.00 -1.71%
30.06.2015 106 201.00 89 840.00 16 361.00 18.21% 111 544.00 -5 343.00 -4.79%
31.05.2015 89 840.00 76 235.00 13 605.00 17.85% 97 033.00 -7 193.00 -7.41%
30.04.2015 76 235.00 51 737.00 24 498.00 47.35% 84 131.00 -7 896.00 -9.39%
31.03.2015 51 737.00 36 871.00 14 866.00 40.32% 60 330.00 -8 593.00 -14.24%
28.02.2015 36 871.00 28 367.00 8 504.00 29.98% 46 615.00 -9 744.00 -20.90%
31.01.2015 28 367.00 230 245.00 - 201 878.00 -87.68% 31 988.00 -3 621.00 -11.32%
31.12.2014 230 245.00 213 371.00 16 874.00 7.91% 219 965.00 10 280.00 4.67%
30.11.2014 213 371.00 195 585.00 17 786.00 9.09% 202 161.00 11 210.00 5.54%
31.10.2014 195 585.00 166 313.00 29 272.00 17.60% 182 883.00 12 702.00 6.95%
30.09.2014 166 313.00 151 886.00 14 427.00 9.50% 158 272.00 8 041.00 5.08%
31.08.2014 151 886.00 137 607.00 14 279.00 10.38% 141 817.00 10 069.00 7.10%
31.07.2014 137 607.00 111 544.00 26 063.00 23.37% 127 065.00 10 542.00 8.30%
30.06.2014 111 544.00 97 033.00 14 511.00 14.95% 104 242.00 7 302.00 7.00%
31.05.2014 97 033.00 84 131.00 12 902.00 15.34% 89 090.00 7 943.00 8.92%
30.04.2014 84 131.00 60 330.00 23 801.00 39.45% 74 697.00 9 434.00 12.63%
31.03.2014 60 330.00 46 615.00 13 715.00 29.42% 52 374.00 7 956.00 15.19%
28.02.2014 46 615.00 31 988.00 14 627.00 45.73% 39 366.00 7 249.00 18.41%
31.01.2014 31 988.00 219 965.00 - 187 977.00 -85.46% 34 555.00 -2 567.00 -7.43%
31.12.2013 219 965.00 202 161.00 17 804.00 8.81% 199 715.00 20 250.00 10.14%
30.11.2013 202 161.00 182 883.00 19 278.00 10.54% 182 743.00 19 418.00 10.63%
31.10.2013 182 883.00 158 272.00 24 611.00 15.55% 174 873.00 8 010.00 4.58%
30.09.2013 158 272.00 141 817.00 16 455.00 11.60% 143 396.00 14 876.00 10.37%
31.08.2013 141 817.00 127 065.00 14 752.00 11.61% 127 472.00 14 345.00 11.25%
31.07.2013 127 065.00 104 242.00 22 823.00 21.89% 122 605.00 4 460.00 3.64%
30.06.2013 104 242.00 89 090.00 15 152.00 17.01% 92 144.00 12 098.00 13.13%
31.05.2013 89 090.00 74 697.00 14 393.00 19.27% 75 659.00 13 431.00 17.75%
30.04.2013 74 697.00 52 374.00 22 323.00 42.62% 72 430.00 2 267.00 3.13%
31.03.2013 52 374.00 39 366.00 13 008.00 33.04% 42 021.00 10 353.00 24.64%
28.02.2013 39 366.00 34 555.00 4 811.00 13.92% 29 177.00 10 189.00 34.92%
31.01.2013 34 555.00 199 715.00 - 165 160.00 -82.70% 32 621.00 1 934.00 5.93%
31.12.2012 199 715.00 182 743.00 16 972.00 9.29% 191 894.00 7 821.00 4.08%
30.11.2012 182 743.00 174 873.00 7 870.00 4.50% 175 892.00 6 851.00 3.90%
31.10.2012 174 873.00 143 396.00 31 477.00 21.95% 169 555.00 5 318.00 3.14%
30.09.2012 143 396.00 127 472.00 15 924.00 12.49% 140 140.00 3 256.00 2.32%
31.08.2012 127 472.00 122 605.00 4 867.00 3.97% 125 405.00 2 067.00 1.65%
31.07.2012 122 605.00 92 144.00 30 461.00 33.06% 122 503.00 102.00 0.08%
30.06.2012 92 144.00 75 659.00 16 485.00 21.79% 94 601.00 -2 457.00 -2.60%
31.05.2012 75 659.00 72 430.00 3 229.00 4.46% 77 915.00 -2 256.00 -2.90%
30.04.2012 72 430.00 42 021.00 30 409.00 72.37% 67 149.00 5 281.00 7.86%
31.03.2012 42 021.00 29 177.00 12 844.00 44.02% 39 401.00 2 620.00 6.65%
29.02.2012 29 177.00 32 621.00 -3 444.00 -10.56% 27 449.00 1 728.00 6.30%
31.01.2012 32 621.00 191 894.00 - 159 273.00 -83.00% 30 726.00 1 895.00 6.17%
31.12.2011 191 894.00 175 892.00 16 002.00 9.10% 187 821.00 4 073.00 2.17%
30.11.2011 175 892.00 169 555.00 6 337.00 3.74% 171 948.00 3 944.00 2.29%
31.10.2011 169 555.00 140 140.00 29 415.00 20.99% 167 276.00 2 279.00 1.36%
30.09.2011 140 140.00 125 405.00 14 735.00 11.75% 137 503.00 2 637.00 1.92%
31.08.2011 125 405.00 122 503.00 2 902.00 2.37% 123 417.00 1 988.00 1.61%
31.07.2011 122 503.00 94 601.00 27 902.00 29.49% 117 886.00 4 617.00 3.92%
30.06.2011 94 601.00 77 915.00 16 686.00 21.42% 88 434.00 6 167.00 6.97%
31.05.2011 77 915.00 67 149.00 10 766.00 16.03% 74 070.00 3 845.00 5.19%
30.04.2011 67 149.00 39 401.00 27 748.00 70.42% 68 516.00 -1 367.00 -2.00%
31.03.2011 39 401.00 27 449.00 11 952.00 43.54% 42 273.00 -2 872.00 -6.79%
28.02.2011 27 449.00 30 726.00 -3 277.00 -10.67% 30 157.00 -2 708.00 -8.98%
31.01.2011 30 726.00 187 821.00 - 157 095.00 -83.64% 28 680.00 2 046.00 7.13%
31.12.2010 187 821.00 171 948.00 15 873.00 9.23% 176 717.00 11 104.00 6.28%
30.11.2010 171 948.00 167 276.00 4 672.00 2.79% 162 059.00 9 889.00 6.10%
31.10.2010 167 276.00 137 503.00 29 773.00 21.65% 154 132.00 13 144.00 8.53%
30.09.2010 137 503.00 123 417.00 14 086.00 11.41% 127 277.00 10 226.00 8.03%
31.08.2010 123 417.00 117 886.00 5 531.00 4.69% 113 970.00 9 447.00 8.29%
31.07.2010 117 886.00 88 434.00 29 452.00 33.30% 108 019.00 9 867.00 9.13%
30.06.2010 88 434.00 74 070.00 14 364.00 19.39% 82 221.00 6 213.00 7.56%
31.05.2010 74 070.00 68 516.00 5 554.00 8.11% 69 108.00 4 962.00 7.18%
30.04.2010 68 516.00 42 273.00 26 243.00 62.08% 62 241.00 6 275.00 10.08%
31.03.2010 42 273.00 30 157.00 12 116.00 40.18% 37 825.00 4 448.00 11.76%
28.02.2010 30 157.00 28 680.00 1 477.00 5.15% 27 218.00 2 939.00 10.80%
31.01.2010 28 680.00 176 717.00 - 148 037.00 -83.77% 27 776.00 904.00 3.25%
31.12.2009 176 717.00 162 059.00 14 658.00 9.04% 177 816.00 -1 099.00 -0.62%
30.11.2009 162 059.00 154 132.00 7 927.00 5.14% 164 199.00 -2 140.00 -1.30%
31.10.2009 154 132.00 127 277.00 26 855.00 21.10% 156 088.00 -1 956.00 -1.25%
30.09.2009 127 277.00 113 970.00 13 307.00 11.68% 127 696.00 - 419.00 -0.33%
31.08.2009 113 970.00 108 019.00 5 951.00 5.51% 115 133.00 -1 163.00 -1.01%
31.07.2009 108 019.00 82 221.00 25 798.00 31.38% 109 539.00 -1 520.00 -1.39%
30.06.2009 82 221.00 69 108.00 13 113.00 18.97% 83 400.00 -1 179.00 -1.41%
31.05.2009 69 108.00 62 241.00 6 867.00 11.03% 70 273.00 -1 165.00 -1.66%
30.04.2009 62 241.00 37 825.00 24 416.00 64.55% 63 424.00 -1 183.00 -1.87%
31.03.2009 37 825.00 27 218.00 10 607.00 38.97% 40 493.00 -2 668.00 -6.59%
28.02.2009 27 218.00 27 776.00 - 558.00 -2.01% 26 281.00 937.00 3.57%
31.01.2009 27 776.00 177 816.00 - 150 040.00 -84.38% 28 162.00 - 386.00 -1.37%
31.12.2008 177 816.00 164 199.00 13 617.00 8.29% 166 628.00 11 188.00 6.71%
30.11.2008 164 199.00 156 088.00 8 111.00 5.20% 151 726.00 12 473.00 8.22%
31.10.2008 156 088.00 127 696.00 28 392.00 22.23% 143 802.00 12 286.00 8.54%
30.09.2008 127 696.00 115 133.00 12 563.00 10.91% 119 552.00 8 144.00 6.81%
31.08.2008 115 133.00 109 539.00 5 594.00 5.11% 107 142.00 7 991.00 7.46%
31.07.2008 109 539.00 83 400.00 26 139.00 31.34% 103 458.00 6 081.00 5.88%
30.06.2008 83 400.00 70 273.00 13 127.00 18.68% 80 246.00 3 154.00 3.93%
31.05.2008 70 273.00 63 424.00 6 849.00 10.80% 68 412.00 1 861.00 2.72%
30.04.2008 63 424.00 40 493.00 22 931.00 56.63% 61 913.00 1 511.00 2.44%
31.03.2008 40 493.00 26 281.00 14 212.00 54.08% 39 166.00 1 327.00 3.39%
29.02.2008 26 281.00 28 162.00 -1 881.00 -6.68% 27 095.00 - 814.00 -3.00%
31.01.2008 28 162.00 166 628.00 - 138 466.00 -83.10% 24 766.00 3 396.00 13.71%
31.12.2007 166 628.00 151 726.00 14 902.00 9.82% 153 516.00 13 112.00 8.54%
30.11.2007 151 726.00 143 802.00 7 924.00 5.51% 141 186.00 10 540.00 7.47%
31.10.2007 143 802.00 119 552.00 24 250.00 20.28% 130 919.00 12 883.00 9.84%
30.09.2007 119 552.00 107 142.00 12 410.00 11.58% 108 293.00 11 259.00 10.40%
31.08.2007 107 142.00 103 458.00 3 684.00 3.56% 98 459.00 8 683.00 8.82%
31.07.2007 103 458.00 80 246.00 23 212.00 28.93% 92 634.00 10 824.00 11.68%
30.06.2007 80 246.00 68 412.00 11 834.00 17.30% 70 373.00 9 873.00 14.03%
31.05.2007 68 412.00 61 913.00 6 499.00 10.50% 62 675.00 5 737.00 9.15%
30.04.2007 61 913.00 39 166.00 22 747.00 58.08% 56 332.00 5 581.00 9.91%
31.03.2007 39 166.00 27 095.00 12 071.00 44.55% 37 551.00 1 615.00 4.30%
28.02.2007 27 095.00 24 766.00 2 329.00 9.40% 32 039.00 -4 944.00 -15.43%
31.01.2007 24 766.00 153 516.00 - 128 750.00 -83.87% 22 253.00 2 513.00 11.29%
31.12.2006 153 516.00 141 186.00 12 330.00 8.73% 146 823.00 6 693.00 4.56%
30.11.2006 141 186.00 130 919.00 10 267.00 7.84% 133 068.00 8 118.00 6.10%
31.10.2006 130 919.00 108 293.00 22 626.00 20.89% 122 210.00 8 709.00 7.13%
30.09.2006 108 293.00 98 459.00 9 834.00 9.99% 101 406.00 6 887.00 6.79%
31.08.2006 98 459.00 92 634.00 5 825.00 6.29% 90 385.00 8 074.00 8.93%
31.07.2006 92 634.00 70 373.00 22 261.00 31.63% 83 691.00 8 943.00 10.69%
30.06.2006 70 373.00 62 675.00 7 698.00 12.28% 64 030.00 6 343.00 9.91%
31.05.2006 62 675.00 56 332.00 6 343.00 11.26% 53 430.00 9 245.00 17.30%
30.04.2006 56 332.00 37 551.00 18 781.00 50.01% 46 010.00 10 322.00 22.43%
31.03.2006 37 551.00 32 039.00 5 512.00 17.20% 29 397.00 8 154.00 27.74%
28.02.2006 32 039.00 22 253.00 9 786.00 43.98% 23 370.00 8 669.00 37.09%
31.01.2006 22 253.00 146 823.00 - 124 570.00 -84.84% 16 470.00 5 783.00 35.11%
31.12.2005 146 823.00 133 068.00 13 755.00 10.34% 140 383.00 6 440.00 4.59%
30.11.2005 133 068.00 122 210.00 10 858.00 8.88% 126 072.00 6 996.00 5.55%
31.10.2005 122 210.00 101 406.00 20 804.00 20.52% 115 025.00 7 185.00 6.25%
30.09.2005 101 406.00 90 385.00 11 021.00 12.19% 94 368.00 7 038.00 7.46%
31.08.2005 90 385.00 83 691.00 6 694.00 8.00% 82 213.00 8 172.00 9.94%
31.07.2005 83 691.00 64 030.00 19 661.00 30.71% 73 266.00 10 425.00 14.23%
30.06.2005 64 030.00 53 430.00 10 600.00 19.84% 57 404.00 6 626.00 11.54%
31.05.2005 53 430.00 46 010.00 7 420.00 16.13% 54 048.00 - 618.00 -1.14%
30.04.2005 46 010.00 29 397.00 16 613.00 56.51% 51 067.00 -5 057.00 -9.90%
31.03.2005 29 397.00 23 370.00 6 027.00 25.79% 34 408.00 -5 011.00 -14.56%
28.02.2005 23 370.00 16 470.00 6 900.00 41.89% 19 103.00 4 267.00 22.34%
31.01.2005 16 470.00 140 383.00 - 123 913.00 -88.27% 12 857.00 3 613.00 28.10%
31.12.2004 140 383.00 126 072.00 14 311.00 11.35% 125 553.00 14 830.00 11.81%
30.11.2004 126 072.00 115 025.00 11 047.00 9.60% 112 371.00 13 701.00 12.19%
31.10.2004 115 025.00 94 368.00 20 657.00 21.89% 104 440.00 10 585.00 10.13%
30.09.2004 94 368.00 82 213.00 12 155.00 14.78% 87 020.00 7 348.00 8.44%
31.08.2004 82 213.00 73 266.00 8 947.00 12.21% 76 910.00 5 303.00 6.89%
31.07.2004 73 266.00 57 404.00 15 862.00 27.63% 71 296.00 1 970.00 2.76%
30.06.2004 57 404.00 54 048.00 3 356.00 6.21% 56 724.00 680.00 1.20%
31.05.2004 54 048.00 51 067.00 2 981.00 5.84% 46 355.00 7 693.00 16.60%
30.04.2004 51 067.00 34 408.00 16 659.00 48.42% 38 689.00 12 378.00 31.99%
31.03.2004 34 408.00 19 103.00 15 305.00 80.12% 25 480.00 8 928.00 35.04%
29.02.2004 19 103.00 12 857.00 6 246.00 48.58% 14 335.00 4 768.00 33.26%
31.01.2004 12 857.00 125 553.00 - 112 696.00 -89.76% 10 036.00 2 821.00 28.11%
31.12.2003 125 553.00 112 371.00 13 182.00 11.73% 118 061.00 7 492.00 6.35%
30.11.2003 112 371.00 104 440.00 7 931.00 7.59% 106 580.00 5 791.00 5.43%
31.10.2003 104 440.00 87 020.00 17 420.00 20.02% 97 549.00 6 891.00 7.06%
30.09.2003 87 020.00 76 910.00 10 110.00 13.15% 82 701.00 4 319.00 5.22%
31.08.2003 76 910.00 71 296.00 5 614.00 7.87% 71 959.00 4 951.00 6.88%
31.07.2003 71 296.00 56 724.00 14 572.00 25.69% 67 119.00 4 177.00 6.22%
30.06.2003 56 724.00 46 355.00 10 369.00 22.37% 53 175.00 3 549.00 6.67%
31.05.2003 46 355.00 38 689.00 7 666.00 19.81% 44 535.00 1 820.00 4.09%
30.04.2003 38 689.00 25 480.00 13 209.00 51.84% 37 952.00 737.00 1.94%
31.03.2003 25 480.00 14 335.00 11 145.00 77.75% 24 867.00 613.00 2.47%
28.02.2003 14 335.00 10 036.00 4 299.00 42.84% 13 627.00 708.00 5.20%
31.01.2003 10 036.00 118 061.00 - 108 025.00 -91.50% 10 145.00 - 109.00 -1.07%
31.12.2002 118 061.00 106 580.00 11 481.00 10.77% - - -
30.11.2002 106 580.00 97 549.00 9 031.00 9.26% - - -
31.10.2002 97 549.00 82 701.00 14 848.00 17.95% - - -
30.09.2002 82 701.00 71 959.00 10 742.00 14.93% - - -
31.08.2002 71 959.00 67 119.00 4 840.00 7.21% - - -
31.07.2002 67 119.00 53 175.00 13 944.00 26.22% - - -
30.06.2002 53 175.00 44 535.00 8 640.00 19.40% - - -
31.05.2002 44 535.00 37 952.00 6 583.00 17.35% - - -
30.04.2002 37 952.00 24 867.00 13 085.00 52.62% - - -
31.03.2002 24 867.00 13 627.00 11 240.00 82.48% - - -
28.02.2002 13 627.00 10 145.00 3 482.00 34.32% - - -
31.01.2002 10 145.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Tax revenue - VAT - Graf
Tax revenue - VAT - Graf rozdílový

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Tax revenue - VAT (Representative Indicators of State Budget)
Tax revenue - corporate income tax (Representative Indicators of State Budget)
Tax revenue - individual income tax (Representative Indicators of State Budget)
Tax revenue - VAT (Representative Indicators of State Budget)
Tax revenue - excise taxes (Representative Indicators of State Budget)
Tax revenue - social contribution (Representative Indicators of State Budget)
Tax revenue - property taxes (Representative Indicators of State Budget)
Tax revenue - customs (Representative Indicators of State Budget)
Tax revenue - administratice charge (Representative Indicators of State Budget)
Tax revenue - other taxes and contributions (Representative Indicators of State Budget)
Non-tax revenue - interests (Representative Indicators of State Budget)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.