Družstevní záložny - Struktura kapitálu (1039)


Družstevní záložny - Struktura kapitálu (1039) - tis. CZK - detail sestavy, přehled ukazatelů v sestavě.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Kapitál 1 746 460.76 1 750 014.88 -0.20 % 1 694 546.45 3.06 %
1. Tier 1 (T1) kapitál 1 711 995.43 1 712 195.96 -0.01 % 1 644 885.07 4.08 %
1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál 1 711 995.43 1 712 195.96 -0.01 % 1 644 885.07 4.08 %
1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 1 709 375.25 1 702 094.85 0.43 % 1 693 305.54 0.95 %
1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta -25 798.23 -17 410.18 -48.18 % -61 461.85 58.03 %
1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) -2 978.49 -4 101.84 27.39 % -8 744.55 65.94 %
1.1.4. Ostatní rezervní fondy 56 668.07 51 396.47 10.26 % 37 789.26 49.96 %
1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 90.00 90.00 0.00 % 90.00 0.00 %
1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů -202.02 -120.70 -67.37 % -174.95 -15.47 %
1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu -25 159.15 -19 752.63 -27.37 % -15 918.38 -58.05 %
1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
2. Tier 2 (T2) kapitál 34 465.33 37 818.92 -8.87 % 49 661.38 -30.60 %
2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 34 465.33 37 818.92 -8.87 % 49 661.38 -30.60 %
2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %

Kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 1 746 460.76
30.09.2023 1 750 014.88
30.06.2023 1 751 438.19
31.03.2023 1 733 708.07
31.12.2022 1 694 546.45
30.09.2022 1 683 297.50
30.06.2022 1 648 395.88
31.03.2022 1 629 608.60
31.12.2021 1 588 517.74
30.09.2021 1 591 884.09
Další >>

1. Tier 1 (T1) kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 1 711 995.43
30.09.2023 1 712 195.96
30.06.2023 1 709 514.03
31.03.2023 1 687 927.96
31.12.2022 1 644 885.07
30.09.2022 1 629 973.08
30.06.2022 1 601 707.40
31.03.2022 1 579 855.91
31.12.2021 1 545 380.60
30.09.2021 1 546 972.89
Další >>

1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 1 711 995.43
30.09.2023 1 712 195.96
30.06.2023 1 709 514.03
31.03.2023 1 687 927.96
31.12.2022 1 644 885.07
30.09.2022 1 629 973.08
30.06.2022 1 601 707.40
31.03.2022 1 579 855.91
31.12.2021 1 545 380.60
30.09.2021 1 546 972.89
Další >>

1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 1 709 375.25
30.09.2023 1 702 094.85
30.06.2023 1 730 779.85
31.03.2023 1 724 717.54
31.12.2022 1 693 305.54
30.09.2022 1 665 473.56
30.06.2022 1 653 032.56
31.03.2022 1 639 576.59
31.12.2021 1 600 983.40
30.09.2021 1 597 422.96
Další >>

1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta

Období Hodnota
31.12.2023 -25 798.23
30.09.2023 -17 410.18
30.06.2023 -35 583.07
31.03.2023 -43 840.79
31.12.2022 -61 461.85
30.09.2022 -46 739.24
30.06.2022 -59 669.44
31.03.2022 -85 231.16
31.12.2021 -84 833.16
30.09.2021 -83 709.99
Další >>

1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

Období Hodnota
31.12.2023 -2 978.49
30.09.2023 -4 101.84
30.06.2023 -6 006.69
31.03.2023 -6 344.86
31.12.2022 -8 744.55
30.09.2022 -10 395.17
30.06.2022 -13 105.90
31.03.2022 -6 006.58
31.12.2021 -2 724.48
30.09.2021 -910.88
Další >>

1.1.4. Ostatní rezervní fondy

Období Hodnota
31.12.2023 56 668.07
30.09.2023 51 396.47
30.06.2023 50 673.52
31.03.2023 37 972.26
31.12.2022 37 789.26
30.09.2022 36 918.26
30.06.2022 36 838.26
31.03.2022 47 976.18
31.12.2021 47 849.18
30.09.2021 47 305.18
Další >>

1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika

Období Hodnota
31.12.2023 90.00
30.09.2023 90.00
30.06.2023 90.00
31.03.2023 90.00
31.12.2022 90.00
30.09.2022 90.00
30.06.2022 90.00
31.03.2022 90.00
31.12.2021 90.00
30.09.2021 90.00
Další >>

1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů

Období Hodnota
31.12.2023 -202.02
30.09.2023 -120.70
30.06.2023 -119.45
31.03.2023 -123.58
31.12.2022 -174.95
30.09.2022 -173.52
30.06.2022 -221.56
31.03.2022 -226.73
31.12.2021 -260.56
30.09.2021 -263.19
Další >>

1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu

Období Hodnota
31.12.2023 -25 159.15
30.09.2023 -19 752.63
30.06.2023 -21 228.21
31.03.2023 -15 320.20
31.12.2022 -15 918.38
30.09.2022 -15 200.82
30.06.2022 -15 256.51
31.03.2022 -16 322.05
31.12.2021 -15 723.19
30.09.2021 -12 960.85
Další >>

1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

2. Tier 2 (T2) kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 34 465.33
30.09.2023 37 818.92
30.06.2023 41 924.16
31.03.2023 45 780.11
31.12.2022 49 661.38
30.09.2022 53 324.43
30.06.2022 46 688.48
31.03.2022 49 752.69
31.12.2021 43 137.14
30.09.2021 44 911.20
Další >>

2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 34 465.33
30.09.2023 37 818.92
30.06.2023 41 924.16
31.03.2023 45 780.11
31.12.2022 49 661.38
30.09.2022 53 324.43
30.06.2022 46 688.48
31.03.2022 49 752.69
31.12.2021 43 137.14
30.09.2021 44 911.20
Další >>

2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V