Výkaz zisku nebo ztráty - Pojišťovny


Výkaz zisku nebo ztráty - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Výkaz zisku nebo ztráty České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 104 132 968.00 78 102 163.00 33.33 % 98 311 337.00 5.92 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění 107 771 336.00 81 651 527.00 31.99 % 100 539 303.00 7.19 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.1.1. Předepsané hrubé pojistné 150 185 926.00 113 702 155.00 32.09 % 139 229 674.00 7.87 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.1.2. Pojistné postoupené zajišťovatelům 42 414 589.00 32 050 627.00 32.34 % 38 690 369.00 9.63 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění 3 638 368.00 3 549 365.00 2.51 % 2 227 967.00 63.30 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné 4 375 007.00 4 999 448.00 -12.49 % 2 903 698.00 50.67 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.2.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů 736 638.00 1 450 082.00 -49.20 % 675 733.00 9.01 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 2. Převedené výnosy z investic z netechnického účtu 3 577 483.00 2 353 123.00 52.03 % 1 827 760.00 95.73 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 2 932 013.00 2 025 720.00 44.74 % 2 930 883.00 0.04 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4. Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění 56 127 387.00 42 709 201.00 31.42 % 53 291 804.00 5.32 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.1. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění 54 321 370.00 39 674 802.00 36.92 % 49 678 388.00 9.35 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.1.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění 72 564 530.00 52 897 300.00 37.18 % 68 601 259.00 5.78 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.1.2. Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů 18 243 162.00 13 222 498.00 37.97 % 18 922 870.00 -3.59 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné od zajištění 1 806 016.00 3 034 401.00 -40.48 % 3 613 416.00 -50.02 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění 2 438 304.00 3 644 558.00 -33.10 % 3 054 630.00 -20.18 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.2.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů 632 287.00 610 155.00 3.63 % -558 787.00 213.15 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění 30 360.00 35 024.00 -13.32 % -21 435.00 241.64 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění 1 947 207.00 1 351 364.00 44.09 % 1 709 361.00 13.91 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 7. Čistá výše provozních nákladů 34 183 423.00 25 380 899.00 34.68 % 31 858 850.00 7.30 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 7.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 31 333 543.00 22 833 104.00 37.23 % 27 623 784.00 13.43 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 7.2. Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů -1 526 402.00 -1 185 887.00 -28.71 % -517 226.00 -195.11 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 7.3. Správní režie 15 871 077.00 12 013 793.00 32.11 % 15 597 319.00 1.76 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 7.4. Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 11 494 794.00 8 280 110.00 38.82 % 10 845 027.00 5.99 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 7 270 907.00 5 385 860.00 35.00 % 8 336 069.00 -12.78 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 5 906 419.00 5 054 200.00 16.86 % 6 158 322.00 -4.09 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění 6 143 563.00 4 876 424.00 25.99 % 6 921 379.00 -11.24 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.1. Předepsané hrubé pojistné 8 977 222.00 6 844 196.00 31.17 % 8 682 173.00 3.40 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.2. Pojistné postoupené zajišťovatelům 2 833 659.00 1 967 771.00 44.00 % 1 760 793.00 60.93 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění 237 143.00 -177 776.00 233.39 % 763 058.00 -68.92 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné 510 817.00 156 371.00 226.67 % 889 862.00 -42.60 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.2.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů 273 673.00 334 147.00 -18.10 % 126 805.00 115.82 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 2. Převedené výnosy z investic z netechnického účtu 13 021.00 9 947.00 30.90 % 7 140.00 82.37 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění 96 461.00 52 104.00 85.13 % 61 346.00 57.24 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4. Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění 2 480 346.00 2 211 679.00 12.15 % 2 206 211.00 12.43 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.1. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění 1 930 458.00 1 324 209.00 45.78 % 1 846 783.00 4.53 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.1.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění 2 435 295.00 1 687 305.00 44.33 % 2 238 715.00 8.78 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.1.2. Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů 504 838.00 363 096.00 39.04 % 391 932.00 28.81 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné od zajištění 549 889.00 887 471.00 -38.04 % 359 427.00 52.99 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění 238 916.00 67 987.00 251.41 % 847 066.00 -71.79 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.2.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů -310 973.00 -819 485.00 62.05 % 487 639.00 -163.77 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění 6 196.00 6 052.00 2.38 % 12 995.00 -52.32 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění 52 493.00 26 916.00 95.03 % 72 323.00 -27.42 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7. Čistá výše provozních nákladů 3 210 596.00 2 439 271.00 31.62 % 3 398 895.00 -5.54 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 3 128 594.00 2 075 149.00 50.76 % 2 293 057.00 36.44 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.2. Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů -468 745.00 -7 363.00 -6266.22 % 109 009.00 -530.01 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.3. Správní režie 1 394 031.00 870 210.00 60.19 % 1 328 703.00 4.92 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.4. Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích 843 283.00 498 725.00 69.09 % 331 873.00 154.10 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění 63 731.00 54 830.00 16.23 % 13 793.00 362.05 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (1. - 9.) 202 539.00 377 502.00 -46.35 % 522 592.00 -61.24 %
Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění 98 226 549.00 73 047 963.00 34.47 % 92 153 015.00 6.59 %

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 104 132 968.00
30.09.2023 78 102 163.00
30.06.2023 50 897 301.00
31.03.2023 24 732 518.00
31.12.2022 98 311 337.00
30.09.2022 74 238 999.00
30.06.2022 48 054 278.00
31.03.2022 23 578 308.00
31.12.2021 85 981 633.00
30.09.2021 63 896 658.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 107 771 336.00
30.09.2023 81 651 527.00
30.06.2023 54 166 024.00
31.03.2023 27 165 248.00
31.12.2022 100 539 303.00
30.09.2022 76 152 649.00
30.06.2022 50 267 729.00
31.03.2022 24 840 312.00
31.12.2021 87 919 361.00
30.09.2021 66 103 655.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.1.1. Předepsané hrubé pojistné

Období Hodnota
31.12.2023 150 185 926.00
30.09.2023 113 702 155.00
30.06.2023 76 086 686.00
31.03.2023 38 593 470.00
31.12.2022 139 229 674.00
30.09.2022 105 743 146.00
30.06.2022 70 459 746.00
31.03.2022 35 773 075.00
31.12.2021 120 742 469.00
30.09.2021 90 834 027.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.1.2. Pojistné postoupené zajišťovatelům

Období Hodnota
31.12.2023 42 414 589.00
30.09.2023 32 050 627.00
30.06.2023 21 920 660.00
31.03.2023 11 428 220.00
31.12.2022 38 690 369.00
30.09.2022 29 590 497.00
30.06.2022 20 192 017.00
31.03.2022 10 932 764.00
31.12.2021 32 823 110.00
30.09.2021 24 730 371.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 3 638 368.00
30.09.2023 3 549 365.00
30.06.2023 3 268 729.00
31.03.2023 2 432 730.00
31.12.2022 2 227 967.00
30.09.2022 1 913 649.00
30.06.2022 2 213 450.00
31.03.2022 1 262 005.00
31.12.2021 1 937 724.00
30.09.2021 2 206 997.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné

Období Hodnota
31.12.2023 4 375 007.00
30.09.2023 4 999 448.00
30.06.2023 5 055 550.00
31.03.2023 4 128 629.00
31.12.2022 2 903 698.00
30.09.2022 3 302 333.00
30.06.2022 4 253 979.00
31.03.2022 3 233 579.00
31.12.2021 1 957 039.00
30.09.2021 2 733 938.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 1.2.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů

Období Hodnota
31.12.2023 736 638.00
30.09.2023 1 450 082.00
30.06.2023 1 786 823.00
31.03.2023 1 695 899.00
31.12.2022 675 733.00
30.09.2022 1 388 682.00
30.06.2022 2 040 530.00
31.03.2022 1 971 573.00
31.12.2021 19 312.00
30.09.2021 526 941.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 2. Převedené výnosy z investic z netechnického účtu

Období Hodnota
31.12.2023 3 577 483.00
30.09.2023 2 353 123.00
30.06.2023 1 708 761.00
31.03.2023 706 382.00
31.12.2022 1 827 760.00
30.09.2022 1 413 702.00
30.06.2022 726 268.00
31.03.2022 1 010 028.00
31.12.2021 7 698 549.00
30.09.2021 7 764 125.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 2 932 013.00
30.09.2023 2 025 720.00
30.06.2023 1 351 396.00
31.03.2023 754 865.00
31.12.2022 2 930 883.00
30.09.2022 2 551 528.00
30.06.2022 1 664 558.00
31.03.2022 1 516 180.00
31.12.2021 2 627 376.00
30.09.2021 2 317 288.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4. Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 56 127 387.00
30.09.2023 42 709 201.00
30.06.2023 27 153 520.00
31.03.2023 12 148 195.00
31.12.2022 53 291 804.00
30.09.2022 41 297 016.00
30.06.2022 27 613 022.00
31.03.2022 13 030 463.00
31.12.2021 43 554 517.00
30.09.2021 33 148 017.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.1. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 54 321 370.00
30.09.2023 39 674 802.00
30.06.2023 26 450 884.00
31.03.2023 13 282 291.00
31.12.2022 49 678 388.00
30.09.2022 36 540 849.00
30.06.2022 23 886 696.00
31.03.2022 11 649 996.00
31.12.2021 43 547 128.00
30.09.2021 32 126 394.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.1.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění

Období Hodnota
31.12.2023 72 564 530.00
30.09.2023 52 897 300.00
30.06.2023 35 366 574.00
31.03.2023 17 918 492.00
31.12.2022 68 601 259.00
30.09.2022 49 417 219.00
30.06.2022 32 297 015.00
31.03.2022 15 886 019.00
31.12.2021 58 986 835.00
30.09.2021 43 408 089.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.1.2. Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů

Období Hodnota
31.12.2023 18 243 162.00
30.09.2023 13 222 498.00
30.06.2023 8 915 691.00
31.03.2023 4 636 201.00
31.12.2022 18 922 870.00
30.09.2022 12 876 373.00
30.06.2022 8 410 319.00
31.03.2022 4 236 021.00
31.12.2021 15 439 706.00
30.09.2021 11 281 697.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 1 806 016.00
30.09.2023 3 034 401.00
30.06.2023 702 636.00
31.03.2023 -1 134 094.00
31.12.2022 3 613 416.00
30.09.2022 4 756 168.00
30.06.2022 3 726 325.00
31.03.2022 1 380 466.00
31.12.2021 7 390.00
30.09.2021 1 021 624.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění

Období Hodnota
31.12.2023 2 438 304.00
30.09.2023 3 644 558.00
30.06.2023 49 217.00
31.03.2023 -1 515 236.00
31.12.2022 3 054 630.00
30.09.2022 5 612 504.00
30.06.2022 4 292 341.00
31.03.2022 1 601 081.00
31.12.2021 5 278 171.00
30.09.2021 4 608 743.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 4.2.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů

Období Hodnota
31.12.2023 632 287.00
30.09.2023 610 155.00
30.06.2023 -653 419.00
31.03.2023 -381 140.00
31.12.2022 -558 787.00
30.09.2022 856 338.00
30.06.2022 566 017.00
31.03.2022 220 614.00
31.12.2021 5 270 782.00
30.09.2021 3 587 118.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 30 360.00
30.09.2023 35 024.00
30.06.2023 2 669.00
31.03.2023 38 804.00
31.12.2022 -21 435.00
30.09.2022 156 882.00
30.06.2022 90 911.00
31.03.2022 73 726.00
31.12.2021 51 753.00
30.09.2021 189 896.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 1 947 207.00
30.09.2023 1 351 364.00
30.06.2023 945 714.00
31.03.2023 406 166.00
31.12.2022 1 709 361.00
30.09.2022 1 035 936.00
30.06.2022 772 658.00
31.03.2022 407 794.00
31.12.2021 1 567 711.00
30.09.2021 1 104 452.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 7. Čistá výše provozních nákladů

Období Hodnota
31.12.2023 34 183 423.00
30.09.2023 25 380 899.00
30.06.2023 16 553 135.00
31.03.2023 8 137 417.00
31.12.2022 31 858 850.00
30.09.2022 23 585 758.00
30.06.2022 15 391 794.00
31.03.2022 7 664 353.00
31.12.2021 27 447 141.00
30.09.2021 20 425 110.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 7.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Období Hodnota
31.12.2023 31 333 543.00
30.09.2023 22 833 104.00
30.06.2023 15 295 508.00
31.03.2023 7 729 842.00
31.12.2022 27 623 784.00
30.09.2022 19 809 871.00
30.06.2022 12 873 101.00
31.03.2022 6 275 295.00
31.12.2021 23 534 721.00
30.09.2021 17 637 910.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 7.2. Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů

Období Hodnota
31.12.2023 -1 526 402.00
30.09.2023 -1 185 887.00
30.06.2023 -1 145 611.00
31.03.2023 -739 436.00
31.12.2022 -517 226.00
30.09.2022 -405 239.00
30.06.2022 -558 860.00
31.03.2022 -226 752.00
31.12.2021 -656 310.00
30.09.2021 -576 528.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 7.3. Správní režie

Období Hodnota
31.12.2023 15 871 077.00
30.09.2023 12 013 793.00
30.06.2023 8 029 103.00
31.03.2023 3 802 681.00
31.12.2022 15 597 319.00
30.09.2022 12 058 531.00
30.06.2022 8 149 520.00
31.03.2022 4 126 277.00
31.12.2021 13 702 672.00
30.09.2021 10 097 918.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 7.4. Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích

Období Hodnota
31.12.2023 11 494 794.00
30.09.2023 8 280 110.00
30.06.2023 5 625 864.00
31.03.2023 2 655 669.00
31.12.2022 10 845 027.00
30.09.2022 7 877 406.00
30.06.2022 5 071 967.00
31.03.2022 2 510 468.00
31.12.2021 9 133 941.00
30.09.2021 6 734 190.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 7 270 907.00
30.09.2023 5 385 860.00
30.06.2023 3 595 818.00
31.03.2023 1 900 954.00
31.12.2022 8 336 069.00
30.09.2022 6 652 376.00
30.06.2022 4 327 295.00
31.03.2022 2 778 412.00
31.12.2021 7 543 715.00
30.09.2021 5 917 450.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 5 906 419.00
30.09.2023 5 054 200.00
30.06.2023 3 524 481.00
31.03.2023 1 511 481.00
31.12.2022 6 158 322.00
30.09.2022 5 565 195.00
30.06.2022 3 293 140.00
31.03.2022 1 514 804.00
31.12.2021 4 179 343.00
30.09.2021 3 056 740.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 6 143 563.00
30.09.2023 4 876 424.00
30.06.2023 3 376 547.00
31.03.2023 1 861 452.00
31.12.2022 6 921 379.00
30.09.2022 5 277 152.00
30.06.2022 3 204 382.00
31.03.2022 1 502 430.00
31.12.2021 4 288 943.00
30.09.2021 3 188 038.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.1. Předepsané hrubé pojistné

Období Hodnota
31.12.2023 8 977 222.00
30.09.2023 6 844 196.00
30.06.2023 4 771 487.00
31.03.2023 2 406 178.00
31.12.2022 8 682 173.00
30.09.2022 6 559 664.00
30.06.2022 4 014 163.00
31.03.2022 1 976 606.00
31.12.2021 5 767 474.00
30.09.2021 4 301 613.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.2. Pojistné postoupené zajišťovatelům

Období Hodnota
31.12.2023 2 833 659.00
30.09.2023 1 967 771.00
30.06.2023 1 394 936.00
31.03.2023 544 726.00
31.12.2022 1 760 793.00
30.09.2022 1 282 512.00
30.06.2022 809 782.00
31.03.2022 474 176.00
31.12.2021 1 478 532.00
30.09.2021 1 113 575.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 237 143.00
30.09.2023 -177 776.00
30.06.2023 -147 932.00
31.03.2023 349 969.00
31.12.2022 763 058.00
30.09.2022 -288 043.00
30.06.2022 -88 759.00
31.03.2022 -12 374.00
31.12.2021 109 600.00
30.09.2021 131 298.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné

Období Hodnota
31.12.2023 510 817.00
30.09.2023 156 371.00
30.06.2023 96 156.00
31.03.2023 480 043.00
31.12.2022 889 862.00
30.09.2022 -181 903.00
30.06.2022 40 886.00
31.03.2022 118 346.00
31.12.2021 148 598.00
30.09.2021 206 227.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.2.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů

Období Hodnota
31.12.2023 273 673.00
30.09.2023 334 147.00
30.06.2023 244 088.00
31.03.2023 130 072.00
31.12.2022 126 805.00
30.09.2022 106 140.00
30.06.2022 129 645.00
31.03.2022 130 719.00
31.12.2021 38 997.00
30.09.2021 74 929.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 2. Převedené výnosy z investic z netechnického účtu

Období Hodnota
31.12.2023 13 021.00
30.09.2023 9 947.00
30.06.2023 6 711.00
31.03.2023 3 348.00
31.12.2022 7 140.00
30.09.2022 5 438.00
30.06.2022 3 064.00
31.03.2022 1 428.00
31.12.2021 5 143.00
30.09.2021 4 159.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 96 461.00
30.09.2023 52 104.00
30.06.2023 34 852.00
31.03.2023 18 403.00
31.12.2022 61 346.00
30.09.2022 49 107.00
30.06.2022 30 819.00
31.03.2022 21 414.00
31.12.2021 71 222.00
30.09.2021 46 067.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4. Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 2 480 346.00
30.09.2023 2 211 679.00
30.06.2023 1 408 572.00
31.03.2023 484 496.00
31.12.2022 2 206 211.00
30.09.2022 2 603 230.00
30.06.2022 1 620 957.00
31.03.2022 760 173.00
31.12.2021 1 540 039.00
30.09.2021 1 097 893.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.1. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 1 930 458.00
30.09.2023 1 324 209.00
30.06.2023 866 320.00
31.03.2023 410 529.00
31.12.2022 1 846 783.00
30.09.2022 1 388 560.00
30.06.2022 729 900.00
31.03.2022 269 542.00
31.12.2021 1 284 360.00
30.09.2021 991 968.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.1.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění

Období Hodnota
31.12.2023 2 435 295.00
30.09.2023 1 687 305.00
30.06.2023 1 150 084.00
31.03.2023 524 965.00
31.12.2022 2 238 715.00
30.09.2022 1 676 217.00
30.06.2022 880 405.00
31.03.2022 343 555.00
31.12.2021 1 560 363.00
30.09.2021 1 165 847.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.1.2. Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů

Období Hodnota
31.12.2023 504 838.00
30.09.2023 363 096.00
30.06.2023 283 764.00
31.03.2023 114 437.00
31.12.2022 391 932.00
30.09.2022 287 658.00
30.06.2022 150 505.00
31.03.2022 74 012.00
31.12.2021 276 002.00
30.09.2021 173 879.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 549 889.00
30.09.2023 887 471.00
30.06.2023 542 252.00
31.03.2023 73 968.00
31.12.2022 359 427.00
30.09.2022 1 214 672.00
30.06.2022 891 057.00
31.03.2022 490 631.00
31.12.2021 255 681.00
30.09.2021 105 925.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění

Období Hodnota
31.12.2023 238 916.00
30.09.2023 67 987.00
30.06.2023 -168 002.00
31.03.2023 107 390.00
31.12.2022 847 066.00
30.09.2022 1 665 915.00
30.06.2022 1 246 919.00
31.03.2022 977 982.00
31.12.2021 826 508.00
30.09.2021 514 922.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 4.2.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů

Období Hodnota
31.12.2023 -310 973.00
30.09.2023 -819 485.00
30.06.2023 -710 254.00
31.03.2023 33 423.00
31.12.2022 487 639.00
30.09.2022 451 244.00
30.06.2022 355 861.00
31.03.2022 487 351.00
31.12.2021 570 827.00
30.09.2021 408 997.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 6 196.00
30.09.2023 6 052.00
30.06.2023 4 211.00
31.03.2023 2 972.00
31.12.2022 12 995.00
30.09.2022 178 205.00
30.06.2022 116 727.00
31.03.2022 48 716.00
31.12.2021 44 076.00
30.09.2021 29 616.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 52 493.00
30.09.2023 26 916.00
30.06.2023 17 364.00
31.03.2023 18 885.00
31.12.2022 72 323.00
30.09.2022 25 666.00
30.06.2022 17 028.00
31.03.2022 8 637.00
31.12.2021 63 470.00
30.09.2021 23 348.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7. Čistá výše provozních nákladů

Období Hodnota
31.12.2023 3 210 596.00
30.09.2023 2 439 271.00
30.06.2023 1 639 536.00
31.03.2023 1 006 974.00
31.12.2022 3 398 895.00
30.09.2022 2 445 232.00
30.06.2022 1 495 893.00
31.03.2022 691 406.00
31.12.2021 2 281 270.00
30.09.2021 1 700 047.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Období Hodnota
31.12.2023 3 128 594.00
30.09.2023 2 075 149.00
30.06.2023 1 324 552.00
31.03.2023 679 524.00
31.12.2022 2 293 057.00
30.09.2022 1 549 642.00
30.06.2022 915 287.00
31.03.2022 410 301.00
31.12.2021 1 054 221.00
30.09.2021 759 725.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.2. Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů

Období Hodnota
31.12.2023 -468 745.00
30.09.2023 -7 363.00
30.06.2023 -22 820.00
31.03.2023 -22 666.00
31.12.2022 109 009.00
30.09.2022 103 708.00
30.06.2022 53 478.00
31.03.2022 17 377.00
31.12.2021 180 997.00
30.09.2021 138 699.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.3. Správní režie

Období Hodnota
31.12.2023 1 394 031.00
30.09.2023 870 210.00
30.06.2023 680 311.00
31.03.2023 374 387.00
31.12.2022 1 328 703.00
30.09.2022 1 037 609.00
30.06.2022 683 501.00
31.03.2022 341 895.00
31.12.2021 1 328 324.00
30.09.2021 1 005 367.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.4. Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích

Období Hodnota
31.12.2023 843 283.00
30.09.2023 498 725.00
30.06.2023 342 507.00
31.03.2023 24 270.00
31.12.2022 331 873.00
30.09.2022 245 727.00
30.06.2022 156 371.00
31.03.2022 78 166.00
31.12.2021 282 271.00
30.09.2021 203 744.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 63 731.00
30.09.2023 54 830.00
30.06.2023 53 637.00
31.03.2023 8 007.00
31.12.2022 13 793.00
30.09.2022 13 434.00
30.06.2022 8 833.00
31.03.2022 2 031.00
31.12.2021 62 628.00
30.09.2021 11 898.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (1. - 9.)

Období Hodnota
31.12.2023 202 539.00
30.09.2023 377 502.00
30.06.2023 442 723.00
31.03.2023 11 898.00
31.12.2022 522 592.00
30.09.2022 353 973.00
30.06.2022 67 583.00
31.03.2022 26 683.00
31.12.2021 264 225.00
30.09.2021 244 163.00
Další >>

Pojišťovny - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 98 226 549.00
30.09.2023 73 047 963.00
30.06.2023 47 372 820.00
31.03.2023 23 221 037.00
31.12.2022 92 153 015.00
30.09.2022 68 673 804.00
30.06.2022 44 761 138.00
31.03.2022 22 063 504.00
31.12.2021 81 802 290.00
30.09.2021 60 839 918.00
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V