Aktiva - Pojišťovny


Aktiva - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Aktiva České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0.00 0.00 0.00 % 146 377.00 -100.00 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 536 243.00 4 145 829.00 9.42 % 3 756 867.00 20.75 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill -937.00 -1 680.00 44.23 % -3 910.00 76.04 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3. Investice 311 262 499.00 298 731 460.00 4.19 % 299 460 618.00 3.94 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.1. Pozemky a stavby 3 263 675.00 3 390 228.00 -3.73 % 3 179 640.00 2.64 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti 2 205 599.00 2 311 724.00 -4.59 % 1 884 022.00 17.07 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.2. Investice v podnikatelských seskupeních 30 133 271.00 28 631 208.00 5.25 % 27 007 603.00 11.57 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.2.1. Podíly v ovládaných osobách 26 373 995.00 25 075 836.00 5.18 % 22 874 193.00 15.30 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.2.2. Dluhové CP vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 2 815 626.00 2 637 681.00 6.75 % 2 579 382.00 9.16 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.2.3. Podíly s podstatným vlivem 812 584.00 788 584.00 3.04 % 1 554 028.00 -47.71 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.2.4. Dluhové CP vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv 131 066.00 129 108.00 1.52 % 0.00 100.00 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3. Jiné investice 277 760 071.00 266 604 326.00 4.18 % 269 217 772.00 3.17 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.1. Akcie a ostatní CP s proměnlivým výnosem, ostatní podíly 19 256 334.00 18 317 895.00 5.12 % 25 571 552.00 -24.70 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.2. Dluhové cenné papíry 216 549 277.00 211 172 272.00 2.55 % 209 554 793.00 3.34 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.3. Investice v investičních sdruženích 476 534.00 462 405.00 3.06 % 435 543.00 9.41 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.4. Ostatní zápůjčky a úvěry 9 687 300.00 7 961 023.00 21.68 % 6 827 548.00 41.89 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.5. Depozita u finančních institucí 26 261 451.00 24 178 729.00 8.61 % 19 833 337.00 32.41 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.6. Ostatní investice 5 529 176.00 4 512 001.00 22.54 % 6 994 999.00 -20.96 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.4. Depozita při aktivním zajištění 105 480.00 105 697.00 -0.21 % 55 602.00 89.71 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 4. Investice ŽP, je-li nositelem investičního rizika pojistník 110 035 788.00 104 167 599.00 5.63 % 97 105 433.00 13.32 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5. Dlužníci 41 186 508.00 45 908 850.00 -10.29 % 48 059 126.00 -14.30 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5.1. Pohledávky z operací přímého pojištění 10 340 667.00 10 971 980.00 -5.75 % 10 542 992.00 -1.92 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5.1.1. Pojistníci 9 602 492.00 10 308 760.00 -6.85 % 9 969 186.00 -3.68 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5.1.2. Pojišťovací zprostředkovatelé 738 174.00 663 220.00 11.30 % 573 805.00 28.65 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5.2. Pohledávky z operací zajištění 5 731 945.00 5 535 648.00 3.55 % 5 233 598.00 9.52 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5.3. Ostatní pohledávky 25 113 895.00 29 401 221.00 -14.58 % 32 282 533.00 -22.21 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 6. Ostatní aktiva 10 564 542.00 10 588 599.00 -0.23 % 10 164 155.00 3.94 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 6.1. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby, a zásoby 1 297 514.00 1 393 856.00 -6.91 % 1 186 513.00 9.36 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 6.2. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně 8 580 408.00 8 305 178.00 3.31 % 8 965 744.00 -4.30 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 6.3. Jiná aktiva 686 618.00 889 567.00 -22.81 % 11 898.00 5670.87 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7. Přechodné účty aktiv 36 563 908.00 34 609 134.00 5.65 % 34 188 804.00 6.95 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.1. Naběhlé úroky a nájemné 41 292.00 4 248.00 872.03 % 6 346.00 550.68 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.2. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy 27 542 735.00 26 226 476.00 5.02 % 23 655 461.00 16.43 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.2.1. v životním pojištění 17 654 503.00 16 790 419.00 5.15 % 14 780 117.00 19.45 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.2.2. v neživotním pojištění 9 888 230.00 9 436 057.00 4.79 % 8 875 344.00 11.41 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.3. Ostatní přechodné účty aktiv 8 979 881.00 8 378 410.00 7.18 % 10 526 997.00 -14.70 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.3.1. z toho dohadné položky aktivní 3 698 703.00 3 009 131.00 22.92 % 3 720 247.00 -0.58 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Celkem 514 149 484.00 498 151 474.00 3.21 % 492 881 376.00 4.32 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0.00 0.00 0.00 % 146 377.00 -100.00 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 304 790.00 300 822.00 1.32 % 84 513.00 260.64 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 2.1. z toho goodwill -2 725.00 -3 468.00 21.42 % -5 698.00 52.18 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3. Investice 16 069 422.00 15 796 610.00 1.73 % 16 159 725.00 -0.56 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.1. Pozemky a stavby 2 845.00 2 974.00 -4.34 % 3 360.00 -15.33 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.2. Investice v podnikatelských seskupeních 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.2.1. Podíly v ovládaných osobách 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.2.2. Dluhové CP vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.2.3. Podíly s podstatným vlivem 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.2.4. Dluhové CP vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.3. Jiné investice 15 961 514.00 15 688 244.00 1.74 % 16 101 064.00 -0.87 %

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 146 000.00
31.12.2022 146 377.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Období Hodnota
31.12.2023 4 536 243.00
30.09.2023 4 145 829.00
30.06.2023 4 040 297.00
31.03.2023 3 943 511.00
31.12.2022 3 756 867.00
30.09.2022 3 682 635.00
30.06.2022 3 648 498.00
31.03.2022 3 479 691.00
31.12.2021 3 544 316.00
30.09.2021 3 099 460.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill

Období Hodnota
31.12.2023 -937.00
30.09.2023 -1 680.00
30.06.2023 -2 424.00
31.03.2023 -3 167.00
31.12.2022 -3 910.00
30.09.2022 -4 653.00
30.06.2022 -5 397.00
31.03.2022 -7 928.00
31.12.2021 -6 883.00
30.09.2021 -7 580.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3. Investice

Období Hodnota
31.12.2023 311 262 499.00
30.09.2023 298 731 460.00
30.06.2023 292 060 449.00
31.03.2023 298 905 002.00
31.12.2022 299 460 618.00
30.09.2022 293 431 763.00
30.06.2022 294 079 462.00
31.03.2022 323 060 002.00
31.12.2021 329 023 443.00
30.09.2021 317 596 759.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.1. Pozemky a stavby

Období Hodnota
31.12.2023 3 263 675.00
30.09.2023 3 390 228.00
30.06.2023 3 427 165.00
31.03.2023 3 508 927.00
31.12.2022 3 179 640.00
30.09.2022 3 274 277.00
30.06.2022 3 459 288.00
31.03.2022 3 464 499.00
31.12.2021 3 562 679.00
30.09.2021 3 504 134.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti

Období Hodnota
31.12.2023 2 205 599.00
30.09.2023 2 311 724.00
30.06.2023 2 337 866.00
31.03.2023 2 301 664.00
31.12.2022 1 884 022.00
30.09.2022 1 823 823.00
30.06.2022 1 926 554.00
31.03.2022 2 075 991.00
31.12.2021 2 167 066.00
30.09.2021 2 134 210.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.2. Investice v podnikatelských seskupeních

Období Hodnota
31.12.2023 30 133 271.00
30.09.2023 28 631 208.00
30.06.2023 28 525 608.00
31.03.2023 28 182 815.00
31.12.2022 27 007 603.00
30.09.2022 27 198 212.00
30.06.2022 26 969 548.00
31.03.2022 26 895 870.00
31.12.2021 26 725 023.00
30.09.2021 25 013 868.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.2.1. Podíly v ovládaných osobách

Období Hodnota
31.12.2023 26 373 995.00
30.09.2023 25 075 836.00
30.06.2023 24 966 090.00
31.03.2023 24 705 564.00
31.12.2022 22 874 193.00
30.09.2022 22 828 046.00
30.06.2022 22 597 898.00
31.03.2022 22 452 828.00
31.12.2021 22 273 663.00
30.09.2021 21 847 577.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.2.2. Dluhové CP vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám

Období Hodnota
31.12.2023 2 815 626.00
30.09.2023 2 637 681.00
30.06.2023 2 643 783.00
31.03.2023 2 563 455.00
31.12.2022 2 579 382.00
30.09.2022 2 524 088.00
30.06.2022 2 525 572.00
31.03.2022 2 596 965.00
31.12.2021 2 606 082.00
30.09.2021 2 712 361.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.2.3. Podíly s podstatným vlivem

Období Hodnota
31.12.2023 812 584.00
30.09.2023 788 584.00
30.06.2023 788 584.00
31.03.2023 788 584.00
31.12.2022 1 554 028.00
30.09.2022 1 846 078.00
30.06.2022 1 846 078.00
31.03.2022 1 846 078.00
31.12.2021 1 845 278.00
30.09.2021 453 929.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.2.4. Dluhové CP vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv

Období Hodnota
31.12.2023 131 066.00
30.09.2023 129 108.00
30.06.2023 127 150.00
31.03.2023 125 213.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3. Jiné investice

Období Hodnota
31.12.2023 277 760 071.00
30.09.2023 266 604 326.00
30.06.2023 260 000 265.00
31.03.2023 267 100 720.00
31.12.2022 269 217 772.00
30.09.2022 262 899 723.00
30.06.2022 263 607 820.00
31.03.2022 292 670 878.00
31.12.2021 298 714 397.00
30.09.2021 289 053 794.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.1. Akcie a ostatní CP s proměnlivým výnosem, ostatní podíly

Období Hodnota
31.12.2023 19 256 334.00
30.09.2023 18 317 895.00
30.06.2023 18 080 365.00
31.03.2023 17 839 599.00
31.12.2022 25 571 552.00
30.09.2022 24 641 040.00
30.06.2022 23 929 062.00
31.03.2022 28 725 846.00
31.12.2021 32 243 511.00
30.09.2021 30 964 009.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.2. Dluhové cenné papíry

Období Hodnota
31.12.2023 216 549 277.00
30.09.2023 211 172 272.00
30.06.2023 209 873 535.00
31.03.2023 213 350 971.00
31.12.2022 209 554 793.00
30.09.2022 203 145 300.00
30.06.2022 211 652 806.00
31.03.2022 229 262 778.00
31.12.2021 245 840 212.00
30.09.2021 231 200 727.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.3. Investice v investičních sdruženích

Období Hodnota
31.12.2023 476 534.00
30.09.2023 462 405.00
30.06.2023 449 741.00
31.03.2023 444 142.00
31.12.2022 435 543.00
30.09.2022 452 811.00
30.06.2022 455 631.00
31.03.2022 448 427.00
31.12.2021 460 727.00
30.09.2021 386 162.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.4. Ostatní zápůjčky a úvěry

Období Hodnota
31.12.2023 9 687 300.00
30.09.2023 7 961 023.00
30.06.2023 5 725 209.00
31.03.2023 9 092 625.00
31.12.2022 6 827 548.00
30.09.2022 8 721 430.00
30.06.2022 2 650 560.00
31.03.2022 5 921 241.00
31.12.2021 2 213 906.00
30.09.2021 5 670 199.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.5. Depozita u finančních institucí

Období Hodnota
31.12.2023 26 261 451.00
30.09.2023 24 178 729.00
30.06.2023 20 610 629.00
31.03.2023 19 881 548.00
31.12.2022 19 833 337.00
30.09.2022 22 261 957.00
30.06.2022 19 497 052.00
31.03.2022 23 961 100.00
31.12.2021 15 281 235.00
30.09.2021 17 694 393.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.3.6. Ostatní investice

Období Hodnota
31.12.2023 5 529 176.00
30.09.2023 4 512 001.00
30.06.2023 5 260 786.00
31.03.2023 6 491 836.00
31.12.2022 6 994 999.00
30.09.2022 3 677 186.00
30.06.2022 5 422 712.00
31.03.2022 4 351 486.00
31.12.2021 2 674 807.00
30.09.2021 3 138 305.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.4. Depozita při aktivním zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 105 480.00
30.09.2023 105 697.00
30.06.2023 107 412.00
31.03.2023 112 539.00
31.12.2022 55 602.00
30.09.2022 59 551.00
30.06.2022 42 806.00
31.03.2022 28 754.00
31.12.2021 21 342.00
30.09.2021 24 966.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 4. Investice ŽP, je-li nositelem investičního rizika pojistník

Období Hodnota
31.12.2023 110 035 788.00
30.09.2023 104 167 599.00
30.06.2023 103 571 880.00
31.03.2023 99 577 833.00
31.12.2022 97 105 433.00
30.09.2022 94 796 104.00
30.06.2022 99 091 497.00
31.03.2022 106 342 074.00
31.12.2021 110 740 816.00
30.09.2021 106 625 282.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5. Dlužníci

Období Hodnota
31.12.2023 41 186 508.00
30.09.2023 45 908 850.00
30.06.2023 44 611 189.00
31.03.2023 42 670 241.00
31.12.2022 48 059 126.00
30.09.2022 44 545 694.00
30.06.2022 43 348 410.00
31.03.2022 38 922 053.00
31.12.2021 35 770 343.00
30.09.2021 30 042 511.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5.1. Pohledávky z operací přímého pojištění

Období Hodnota
31.12.2023 10 340 667.00
30.09.2023 10 971 980.00
30.06.2023 12 085 012.00
31.03.2023 10 085 675.00
31.12.2022 10 542 992.00
30.09.2022 9 498 008.00
30.06.2022 9 745 537.00
31.03.2022 8 991 291.00
31.12.2021 9 195 951.00
30.09.2021 7 628 531.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5.1.1. Pojistníci

Období Hodnota
31.12.2023 9 602 492.00
30.09.2023 10 308 760.00
30.06.2023 11 406 205.00
31.03.2023 9 342 940.00
31.12.2022 9 969 186.00
30.09.2022 8 937 990.00
30.06.2022 9 138 560.00
31.03.2022 8 312 835.00
31.12.2021 8 810 775.00
30.09.2021 7 203 032.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5.1.2. Pojišťovací zprostředkovatelé

Období Hodnota
31.12.2023 738 174.00
30.09.2023 663 220.00
30.06.2023 678 807.00
31.03.2023 742 735.00
31.12.2022 573 805.00
30.09.2022 560 018.00
30.06.2022 606 978.00
31.03.2022 678 457.00
31.12.2021 385 177.00
30.09.2021 425 499.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5.2. Pohledávky z operací zajištění

Období Hodnota
31.12.2023 5 731 945.00
30.09.2023 5 535 648.00
30.06.2023 5 230 611.00
31.03.2023 5 396 942.00
31.12.2022 5 233 598.00
30.09.2022 4 670 656.00
30.06.2022 4 797 996.00
31.03.2022 4 800 328.00
31.12.2021 4 310 354.00
30.09.2021 4 632 157.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5.3. Ostatní pohledávky

Období Hodnota
31.12.2023 25 113 895.00
30.09.2023 29 401 221.00
30.06.2023 27 295 566.00
31.03.2023 27 187 625.00
31.12.2022 32 282 533.00
30.09.2022 30 377 029.00
30.06.2022 28 804 879.00
31.03.2022 25 130 433.00
31.12.2021 22 264 041.00
30.09.2021 17 781 822.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 6. Ostatní aktiva

Období Hodnota
31.12.2023 10 564 542.00
30.09.2023 10 588 599.00
30.06.2023 14 860 132.00
31.03.2023 15 661 153.00
31.12.2022 10 164 155.00
30.09.2022 13 447 468.00
30.06.2022 15 980 307.00
31.03.2022 14 853 818.00
31.12.2021 14 255 194.00
30.09.2021 18 013 974.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 6.1. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby, a zásoby

Období Hodnota
31.12.2023 1 297 514.00
30.09.2023 1 393 856.00
30.06.2023 1 343 653.00
31.03.2023 1 148 750.00
31.12.2022 1 186 513.00
30.09.2022 943 915.00
30.06.2022 806 136.00
31.03.2022 780 222.00
31.12.2021 808 278.00
30.09.2021 914 148.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 6.2. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně

Období Hodnota
31.12.2023 8 580 408.00
30.09.2023 8 305 178.00
30.06.2023 12 616 563.00
31.03.2023 13 649 191.00
31.12.2022 8 965 744.00
30.09.2022 12 501 775.00
30.06.2022 15 167 019.00
31.03.2022 14 074 116.00
31.12.2021 13 424 288.00
30.09.2021 17 050 304.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 6.3. Jiná aktiva

Období Hodnota
31.12.2023 686 618.00
30.09.2023 889 567.00
30.06.2023 899 916.00
31.03.2023 863 212.00
31.12.2022 11 898.00
30.09.2022 1 779.00
30.06.2022 7 152.00
31.03.2022 -521.00
31.12.2021 22 628.00
30.09.2021 49 522.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7. Přechodné účty aktiv

Období Hodnota
31.12.2023 36 563 908.00
30.09.2023 34 609 134.00
30.06.2023 34 048 146.00
31.03.2023 32 956 152.00
31.12.2022 34 188 804.00
30.09.2022 32 779 297.00
30.06.2022 32 498 869.00
31.03.2022 31 548 829.00
31.12.2021 31 213 034.00
30.09.2021 28 703 864.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.1. Naběhlé úroky a nájemné

Období Hodnota
31.12.2023 41 292.00
30.09.2023 4 248.00
30.06.2023 4 435.00
31.03.2023 3 787.00
31.12.2022 6 346.00
30.09.2022 4 934.00
30.06.2022 4 786.00
31.03.2022 4 778.00
31.12.2021 5 595.00
30.09.2021 5 003.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.2. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy

Období Hodnota
31.12.2023 27 542 735.00
30.09.2023 26 226 476.00
30.06.2023 25 746 029.00
31.03.2023 24 619 703.00
31.12.2022 23 655 461.00
30.09.2022 22 213 606.00
30.06.2022 21 404 953.00
31.03.2022 20 682 179.00
31.12.2021 19 864 866.00
30.09.2021 19 035 004.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.2.1. v životním pojištění

Období Hodnota
31.12.2023 17 654 503.00
30.09.2023 16 790 419.00
30.06.2023 16 086 981.00
31.03.2023 15 298 717.00
31.12.2022 14 780 117.00
30.09.2022 13 493 298.00
30.06.2022 12 938 273.00
31.03.2022 12 790 354.00
31.12.2021 12 308 819.00
30.09.2021 11 221 713.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.2.2. v neživotním pojištění

Období Hodnota
31.12.2023 9 888 230.00
30.09.2023 9 436 057.00
30.06.2023 9 659 049.00
31.03.2023 9 320 984.00
31.12.2022 8 875 344.00
30.09.2022 8 720 307.00
30.06.2022 8 466 677.00
31.03.2022 7 891 824.00
31.12.2021 7 556 047.00
30.09.2021 7 813 291.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.3. Ostatní přechodné účty aktiv

Období Hodnota
31.12.2023 8 979 881.00
30.09.2023 8 378 410.00
30.06.2023 8 297 682.00
31.03.2023 8 332 659.00
31.12.2022 10 526 997.00
30.09.2022 10 560 758.00
30.06.2022 11 089 129.00
31.03.2022 10 861 873.00
31.12.2021 11 342 570.00
30.09.2021 9 663 858.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.3.1. z toho dohadné položky aktivní

Období Hodnota
31.12.2023 3 698 703.00
30.09.2023 3 009 131.00
30.06.2023 3 168 462.00
31.03.2023 3 240 559.00
31.12.2022 3 720 247.00
30.09.2022 3 153 677.00
30.06.2022 3 372 675.00
31.03.2022 3 080 980.00
31.12.2021 3 549 244.00
30.09.2021 3 225 807.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Celkem

Období Hodnota
31.12.2023 514 149 484.00
30.09.2023 498 151 474.00
30.06.2023 493 192 090.00
31.03.2023 493 859 893.00
31.12.2022 492 881 376.00
30.09.2022 482 682 961.00
30.06.2022 488 647 045.00
31.03.2022 518 206 471.00
31.12.2021 524 547 147.00
30.09.2021 504 081 851.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 146 000.00
31.12.2022 146 377.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Období Hodnota
31.12.2023 304 790.00
30.09.2023 300 822.00
30.06.2023 287 514.00
31.03.2023 281 657.00
31.12.2022 84 513.00
30.09.2022 273 883.00
30.06.2022 240 984.00
31.03.2022 51 740.00
31.12.2021 50 274.00
30.09.2021 51 954.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 2.1. z toho goodwill

Období Hodnota
31.12.2023 -2 725.00
30.09.2023 -3 468.00
30.06.2023 -4 212.00
31.03.2023 -4 955.00
31.12.2022 -5 698.00
30.09.2022 -6 441.00
30.06.2022 -7 185.00
31.03.2022 -7 928.00
31.12.2021 -8 671.00
30.09.2021 -9 414.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3. Investice

Období Hodnota
31.12.2023 16 069 422.00
30.09.2023 15 796 610.00
30.06.2023 15 632 953.00
31.03.2023 15 696 731.00
31.12.2022 16 159 725.00
30.09.2022 16 168 011.00
30.06.2022 17 490 064.00
31.03.2022 19 525 441.00
31.12.2021 20 292 454.00
30.09.2021 20 967 791.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.1. Pozemky a stavby

Období Hodnota
31.12.2023 2 845.00
30.09.2023 2 974.00
30.06.2023 3 102.00
31.03.2023 3 231.00
31.12.2022 3 360.00
30.09.2022 3 489.00
30.06.2022 3 617.00
31.03.2022 3 746.00
31.12.2021 3 874.00
30.09.2021 4 002.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.2. Investice v podnikatelských seskupeních

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.2.1. Podíly v ovládaných osobách

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.2.2. Dluhové CP vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.2.3. Podíly s podstatným vlivem

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.2.4. Dluhové CP vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.3. Jiné investice

Období Hodnota
31.12.2023 15 961 514.00
30.09.2023 15 688 244.00
30.06.2023 15 523 113.00
31.03.2023 15 581 282.00
31.12.2022 16 101 064.00
30.09.2022 16 105 276.00
30.06.2022 17 443 948.00
31.03.2022 19 493 245.00
31.12.2021 20 267 547.00
30.09.2021 20 939 140.00
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V