Oběživo (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Oběživo (Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Oběživo
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Centrální vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Centrální vláda - pasiva
29.02.2024 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Toky, Ostatní vláda - pasiva
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry podnikům (bez cenných papírů)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - protipoložky: Měsíční, Stavy (zůstatek), Úvěry domácnostem (bez cenných papírů)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2-M1 (quasi peníze)
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s dohodnutou splatností
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady se splatností - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vklady s výpovědní lhůtou
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Repo operace
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Meziroční změny, M1

Graf hodnot, Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva - Oběživo - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2016 514 294.80
Min 28.02.1993 31 400.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2016 514 294.80 504 935.00 9 359.80 1.85% 467 054.90 47 239.90 10.11%
30.11.2016 504 935.00 501 585.00 3 350.00 0.67% 465 533.80 39 401.20 8.46%
31.10.2016 501 585.00 495 685.90 5 899.10 1.19% 462 207.40 39 377.60 8.52%
30.09.2016 495 685.90 490 052.10 5 633.80 1.15% 457 234.30 38 451.60 8.41%
31.08.2016 490 052.10 490 816.50 - 764.40 -0.16% 452 783.80 37 268.30 8.23%
31.07.2016 490 816.50 488 970.40 1 846.10 0.38% 450 305.80 40 510.70 9.00%
30.06.2016 488 970.40 481 746.00 7 224.40 1.50% 448 187.70 40 782.70 9.10%
31.05.2016 481 746.00 478 898.30 2 847.70 0.59% 447 812.00 33 934.00 7.58%
30.04.2016 478 898.30 475 698.80 3 199.50 0.67% 445 550.20 33 348.10 7.48%
31.03.2016 475 698.80 472 526.70 3 172.10 0.67% 437 544.00 38 154.80 8.72%
29.02.2016 472 526.70 469 239.80 3 286.90 0.70% 436 596.80 35 929.90 8.23%
31.01.2016 469 239.80 467 054.90 2 184.90 0.47% 433 490.40 35 749.40 8.25%
31.12.2015 467 054.90 465 533.80 1 521.10 0.33% 432 159.90 34 895.00 8.07%
30.11.2015 465 533.80 462 207.40 3 326.40 0.72% 431 036.70 34 497.10 8.00%
31.10.2015 462 207.40 457 234.30 4 973.10 1.09% 424 415.20 37 792.20 8.90%
30.09.2015 457 234.30 452 783.80 4 450.50 0.98% 420 735.30 36 499.00 8.68%
31.08.2015 452 783.80 450 305.80 2 478.00 0.55% 420 008.20 32 775.60 7.80%
31.07.2015 450 305.80 448 187.70 2 118.10 0.47% 416 929.00 33 376.80 8.01%
30.06.2015 448 187.70 447 812.00 375.70 0.08% 414 533.70 33 654.00 8.12%
31.05.2015 447 812.00 445 550.20 2 261.80 0.51% 412 435.70 35 376.30 8.58%
30.04.2015 445 550.20 437 544.00 8 006.20 1.83% 411 100.90 34 449.30 8.38%
31.03.2015 437 544.00 436 596.80 947.20 0.22% 405 280.00 32 264.00 7.96%
28.02.2015 436 596.80 433 490.40 3 106.40 0.72% 405 214.10 31 382.70 7.74%
31.01.2015 433 490.40 432 159.90 1 330.50 0.31% 402 908.00 30 582.40 7.59%
31.12.2014 432 159.90 431 036.70 1 123.20 0.26% 405 445.20 26 714.70 6.59%
30.11.2014 431 036.70 424 415.20 6 621.50 1.56% 405 362.80 25 673.90 6.33%
31.10.2014 424 415.20 420 735.30 3 679.90 0.87% 400 455.10 23 960.10 5.98%
30.09.2014 420 735.30 420 008.20 727.10 0.17% 399 126.80 21 608.50 5.41%
31.08.2014 420 008.20 416 929.00 3 079.20 0.74% 398 635.10 21 373.10 5.36%
31.07.2014 416 929.00 414 533.70 2 395.30 0.58% 396 819.50 20 109.50 5.07%
30.06.2014 414 533.70 412 435.70 2 098.00 0.51% 399 431.30 15 102.40 3.78%
31.05.2014 412 435.70 411 100.90 1 334.80 0.32% 396 230.80 16 204.90 4.09%
30.04.2014 411 100.90 405 280.00 5 820.90 1.44% 395 906.50 15 194.40 3.84%
31.03.2014 405 280.00 405 214.10 65.90 0.02% 391 662.80 13 617.20 3.48%
28.02.2014 405 214.10 402 908.00 2 306.10 0.57% 387 983.50 17 230.60 4.44%
31.01.2014 402 908.00 405 445.20 -2 537.20 -0.63% 386 815.80 16 092.20 4.16%
31.12.2013 405 445.20 405 362.80 82.40 0.02% 388 879.50 16 565.70 4.26%
30.11.2013 405 362.80 400 455.10 4 907.70 1.23% 387 843.60 17 519.20 4.52%
31.10.2013 400 455.10 399 126.80 1 328.30 0.33% 383 623.90 16 831.20 4.39%
30.09.2013 399 126.80 398 635.10 491.70 0.12% 386 421.70 12 705.10 3.29%
31.08.2013 398 635.10 396 819.50 1 815.60 0.46% 382 274.00 16 361.10 4.28%
31.07.2013 396 819.50 399 431.30 -2 611.80 -0.65% 382 339.00 14 480.50 3.79%
30.06.2013 399 431.30 396 230.80 3 200.50 0.81% 386 484.40 12 946.90 3.35%
31.05.2013 396 230.80 395 906.50 324.30 0.08% 382 638.40 13 592.40 3.55%
30.04.2013 395 906.50 391 662.80 4 243.70 1.08% 382 063.60 13 842.90 3.62%
31.03.2013 391 662.80 387 983.50 3 679.30 0.95% 379 210.20 12 452.60 3.28%
28.02.2013 387 983.50 386 815.80 1 167.70 0.30% 378 152.90 9 830.60 2.60%
31.01.2013 386 815.80 388 879.50 -2 063.70 -0.53% 376 435.10 10 380.70 2.76%
31.12.2012 388 879.50 387 843.60 1 035.90 0.27% 377 942.10 10 937.40 2.89%
30.11.2012 387 843.60 383 623.90 4 219.70 1.10% 374 050.30 13 793.30 3.69%
31.10.2012 383 623.90 386 421.70 -2 797.80 -0.72% 370 350.20 13 273.70 3.58%
30.09.2012 386 421.70 382 274.00 4 147.70 1.08% 368 289.60 18 132.10 4.92%
31.08.2012 382 274.00 382 339.00 -65.00 -0.02% 363 640.20 18 633.80 5.12%
31.07.2012 382 339.00 386 484.40 -4 145.40 -1.07% 364 070.80 18 268.20 5.02%
30.06.2012 386 484.40 382 638.40 3 846.00 1.01% 364 297.90 22 186.50 6.09%
31.05.2012 382 638.40 382 063.60 574.80 0.15% 360 514.00 22 124.40 6.14%
30.04.2012 382 063.60 379 210.20 2 853.40 0.75% 361 700.00 20 363.60 5.63%
31.03.2012 379 210.20 378 152.90 1 057.30 0.28% 358 081.00 21 129.20 5.90%
29.02.2012 378 152.90 376 435.10 1 717.80 0.46% 357 511.80 20 641.10 5.77%
31.01.2012 376 435.10 377 942.10 -1 507.00 -0.40% 356 157.20 20 277.90 5.69%
31.12.2011 377 942.10 374 050.30 3 891.80 1.04% 357 510.10 20 432.00 5.71%
30.11.2011 374 050.30 370 350.20 3 700.10 1.00% 356 544.50 17 505.80 4.91%
31.10.2011 370 350.20 368 289.60 2 060.60 0.56% 356 830.80 13 519.40 3.79%
30.09.2011 368 289.60 363 640.20 4 649.40 1.28% 355 509.30 12 780.30 3.59%
31.08.2011 363 640.20 364 070.80 - 430.60 -0.12% 352 621.80 11 018.40 3.12%
31.07.2011 364 070.80 364 297.90 - 227.10 -0.06% 354 234.60 9 836.20 2.78%
30.06.2011 364 297.90 360 514.00 3 783.90 1.05% 356 495.90 7 802.00 2.19%
31.05.2011 360 514.00 361 700.00 -1 186.00 -0.33% 354 199.00 6 315.00 1.78%
30.04.2011 361 700.00 358 081.00 3 619.00 1.01% 353 177.80 8 522.20 2.41%
31.03.2011 358 081.00 357 511.80 569.20 0.16% 351 641.40 6 439.60 1.83%
28.02.2011 357 511.80 356 157.20 1 354.60 0.38% 354 190.80 3 321.00 0.94%
31.01.2011 356 157.20 357 510.10 -1 352.90 -0.38% 353 635.00 2 522.20 0.71%
31.12.2010 357 510.10 356 544.50 965.60 0.27% 353 557.10 3 953.00 1.12%
30.11.2010 356 544.50 356 830.80 - 286.30 -0.08% 354 238.90 2 305.60 0.65%
31.10.2010 356 830.80 355 509.30 1 321.50 0.37% 353 210.80 3 620.00 1.02%
30.09.2010 355 509.30 352 621.80 2 887.50 0.82% 351 332.20 4 177.10 1.19%
31.08.2010 352 621.80 354 234.60 -1 612.80 -0.46% 351 360.70 1 261.10 0.36%
31.07.2010 354 234.60 356 495.90 -2 261.30 -0.63% 352 411.50 1 823.10 0.52%
30.06.2010 356 495.90 354 199.00 2 296.90 0.65% 354 316.80 2 179.10 0.61%
31.05.2010 354 199.00 353 177.80 1 021.20 0.29% 358 761.00 -4 562.00 -1.27%
30.04.2010 353 177.80 351 641.40 1 536.40 0.44% 360 339.70 -7 161.90 -1.99%
31.03.2010 351 641.40 354 190.80 -2 549.40 -0.72% 359 258.10 -7 616.70 -2.12%
28.02.2010 354 190.80 353 635.00 555.80 0.16% 363 723.60 -9 532.80 -2.62%
31.01.2010 353 635.00 353 557.10 77.90 0.02% 362 797.20 -9 162.20 -2.53%
31.12.2009 353 557.10 354 238.90 - 681.80 -0.19% 365 547.60 -11 990.50 -3.28%
30.11.2009 354 238.90 353 210.80 1 028.10 0.29% 368 054.00 -13 815.10 -3.75%
31.10.2009 353 210.80 351 332.20 1 878.60 0.53% 364 741.10 -11 530.30 -3.16%
30.09.2009 351 332.20 351 360.70 -28.50 -0.01% 331 670.40 19 661.80 5.93%
31.08.2009 351 360.70 352 411.50 -1 050.80 -0.30% 329 334.00 22 026.70 6.69%
31.07.2009 352 411.50 354 316.80 -1 905.30 -0.54% 326 938.50 25 473.00 7.79%
30.06.2009 354 316.80 358 761.00 -4 444.20 -1.24% 326 939.60 27 377.20 8.37%
31.05.2009 358 761.00 360 339.70 -1 578.70 -0.44% 327 741.80 31 019.20 9.46%
30.04.2009 360 339.70 359 258.10 1 081.60 0.30% 326 434.50 33 905.20 10.39%
31.03.2009 359 258.10 363 723.60 -4 465.50 -1.23% 322 476.60 36 781.50 11.41%
28.02.2009 363 723.60 362 797.20 926.40 0.26% 323 512.00 40 211.60 12.43%
31.01.2009 362 797.20 365 547.60 -2 750.40 -0.75% 320 946.80 41 850.40 13.04%
31.12.2008 365 547.60 368 054.00 -2 506.40 -0.68% 324 064.70 41 482.90 12.80%
30.11.2008 368 054.00 364 741.10 3 312.90 0.91% 323 294.50 44 759.50 13.84%
31.10.2008 364 741.10 331 670.40 33 070.70 9.97% 316 777.30 47 963.80 15.14%
30.09.2008 331 670.40 329 334.00 2 336.40 0.71% 319 403.60 12 266.80 3.84%
31.08.2008 329 334.00 326 938.50 2 395.50 0.73% 314 011.50 15 322.50 4.88%
31.07.2008 326 938.50 326 939.60 -1.10 -0.00% 311 389.30 15 549.20 4.99%
30.06.2008 326 939.60 327 741.80 - 802.20 -0.24% 313 986.80 12 952.80 4.13%
31.05.2008 327 741.80 326 434.50 1 307.30 0.40% 309 835.90 17 905.90 5.78%
30.04.2008 326 434.50 322 476.60 3 957.90 1.23% 306 278.10 20 156.40 6.58%
31.03.2008 322 476.60 323 512.00 -1 035.40 -0.32% 300 290.70 22 185.90 7.39%
29.02.2008 323 512.00 320 946.80 2 565.20 0.80% 296 197.90 27 314.10 9.22%
31.01.2008 320 946.80 324 064.70 -3 117.90 -0.96% 291 688.70 29 258.10 10.03%
31.12.2007 324 064.70 323 294.50 770.20 0.24% 295 263.20 28 801.50 9.75%
30.11.2007 323 294.50 316 777.30 6 517.20 2.06% 292 017.00 31 277.50 10.71%
31.10.2007 316 777.30 319 403.60 -2 626.30 -0.82% 287 150.90 29 626.40 10.32%
30.09.2007 319 403.60 314 011.50 5 392.10 1.72% 287 499.60 31 904.00 11.10%
31.08.2007 314 011.50 311 389.30 2 622.20 0.84% 282 408.20 31 603.30 11.19%
31.07.2007 311 389.30 313 986.80 -2 597.50 -0.83% 279 123.20 32 266.10 11.56%
30.06.2007 313 986.80 309 835.90 4 150.90 1.34% 279 945.30 34 041.50 12.16%
31.05.2007 309 835.90 306 278.10 3 557.80 1.16% 273 259.50 36 576.40 13.39%
30.04.2007 306 278.10 300 290.70 5 987.40 1.99% 272 683.20 33 594.90 12.32%
31.03.2007 300 290.70 296 197.90 4 092.80 1.38% 267 267.70 33 023.00 12.36%
28.02.2007 296 197.90 291 688.70 4 509.20 1.55% 264 793.00 31 404.90 11.86%
31.01.2007 291 688.70 295 263.20 -3 574.50 -1.21% 261 811.00 29 877.70 11.41%
31.12.2006 295 263.20 292 017.00 3 246.20 1.11% 263 787.20 31 476.00 11.93%
30.11.2006 292 017.00 287 150.90 4 866.10 1.69% 262 695.00 29 322.00 11.16%
31.10.2006 287 150.90 287 499.60 - 348.70 -0.12% 258 547.60 28 603.30 11.06%
30.09.2006 287 499.60 282 408.20 5 091.40 1.80% 256 287.10 31 212.50 12.18%
31.08.2006 282 408.20 279 123.20 3 285.00 1.18% 252 859.60 29 548.60 11.69%
31.07.2006 279 123.20 279 945.30 - 822.10 -0.29% 252 997.50 26 125.70 10.33%
30.06.2006 279 945.30 273 259.50 6 685.80 2.45% 253 195.80 26 749.50 10.56%
31.05.2006 273 259.50 272 683.20 576.30 0.21% 248 750.10 24 509.40 9.85%
30.04.2006 272 683.20 267 267.70 5 415.50 2.03% 245 941.50 26 741.70 10.87%
31.03.2006 267 267.70 264 793.00 2 474.70 0.93% 242 863.00 24 404.70 10.05%
28.02.2006 264 793.00 261 811.00 2 982.00 1.14% 240 849.50 23 943.50 9.94%
31.01.2006 261 811.00 263 787.20 -1 976.20 -0.75% 237 759.30 24 051.70 10.12%
31.12.2005 263 787.20 262 695.00 1 092.20 0.42% 236 774.60 27 012.60 11.41%
30.11.2005 262 695.00 258 547.60 4 147.40 1.60% 238 384.40 24 310.60 10.20%
31.10.2005 258 547.60 256 287.10 2 260.50 0.88% 236 838.40 21 709.20 9.17%
30.09.2005 256 287.10 252 859.60 3 427.50 1.36% 236 765.20 19 521.90 8.25%
31.08.2005 252 859.60 252 997.50 - 137.90 -0.05% 233 736.80 19 122.80 8.18%
31.07.2005 252 997.50 253 195.80 - 198.30 -0.08% 233 153.00 19 844.50 8.51%
30.06.2005 253 195.80 248 750.10 4 445.70 1.79% 234 941.60 18 254.20 7.77%
31.05.2005 248 750.10 245 941.50 2 808.60 1.14% 228 853.80 19 896.30 8.69%
30.04.2005 245 941.50 242 863.00 3 078.50 1.27% 227 248.10 18 693.40 8.23%
31.03.2005 242 863.00 240 849.50 2 013.50 0.84% 224 014.60 18 848.40 8.41%
28.02.2005 240 849.50 237 759.30 3 090.20 1.30% 223 715.10 17 134.40 7.66%
31.01.2005 237 759.30 236 774.60 984.70 0.42% 221 851.80 15 907.50 7.17%
31.12.2004 236 774.60 238 384.40 -1 609.80 -0.68% 221 361.80 15 412.80 6.96%
30.11.2004 238 384.40 236 838.40 1 546.00 0.65% 224 735.10 13 649.30 6.07%
31.10.2004 236 838.40 236 765.20 73.20 0.03% 221 337.30 15 501.10 7.00%
30.09.2004 236 765.20 233 736.80 3 028.40 1.30% 219 361.80 17 403.40 7.93%
31.08.2004 233 736.80 233 153.00 583.80 0.25% 218 245.20 15 491.60 7.10%
31.07.2004 233 153.00 234 941.60 -1 788.60 -0.76% 216 182.50 16 970.50 7.85%
30.06.2004 234 941.60 228 853.80 6 087.80 2.66% 215 199.10 19 742.50 9.17%
31.05.2004 228 853.80 227 248.10 1 605.70 0.71% 211 403.20 17 450.60 8.25%
30.04.2004 227 248.10 224 014.60 3 233.50 1.44% 208 483.50 18 764.60 9.00%
31.03.2004 224 014.60 223 715.10 299.50 0.13% 205 881.80 18 132.80 8.81%
29.02.2004 223 715.10 221 851.80 1 863.30 0.84% 201 708.90 22 006.20 10.91%
31.01.2004 221 851.80 221 361.80 490.00 0.22% 197 619.70 24 232.10 12.26%
31.12.2003 221 361.80 224 735.10 -3 373.30 -1.50% 197 808.20 23 553.60 11.91%
30.11.2003 224 735.10 221 337.30 3 397.80 1.54% 198 604.10 26 131.00 13.16%
31.10.2003 221 337.30 219 361.80 1 975.50 0.90% 195 147.30 26 190.00 13.42%
30.09.2003 219 361.80 218 245.20 1 116.60 0.51% 192 157.50 27 204.30 14.16%
31.08.2003 218 245.20 216 182.50 2 062.70 0.95% 190 505.80 27 739.40 14.56%
31.07.2003 216 182.50 215 199.10 983.40 0.46% 185 627.10 30 555.40 16.46%
30.06.2003 215 199.10 211 403.20 3 795.90 1.80% 188 500.00 26 699.10 14.16%
31.05.2003 211 403.20 208 483.50 2 919.70 1.40% 184 867.80 26 535.40 14.35%
30.04.2003 208 483.50 205 881.80 2 601.70 1.26% 183 261.30 25 222.20 13.76%
31.03.2003 205 881.80 201 708.90 4 172.90 2.07% 182 772.30 23 109.50 12.64%
28.02.2003 201 708.90 197 619.70 4 089.20 2.07% 182 257.20 19 451.70 10.67%
31.01.2003 197 619.70 197 808.20 - 188.50 -0.10% 179 912.70 17 707.00 9.84%
31.12.2002 197 808.20 198 604.10 - 795.90 -0.40% 180 400.00 17 408.20 9.65%
30.11.2002 198 604.10 195 147.30 3 456.80 1.77% 181 800.00 16 804.10 9.24%
31.10.2002 195 147.30 192 157.50 2 989.80 1.56% 175 900.00 19 247.30 10.94%
30.09.2002 192 157.50 190 505.80 1 651.70 0.87% 177 100.00 15 057.50 8.50%
31.08.2002 190 505.80 185 627.10 4 878.70 2.63% 172 600.00 17 905.80 10.37%
31.07.2002 185 627.10 188 500.00 -2 872.90 -1.52% 170 600.00 15 027.10 8.81%
30.06.2002 188 500.00 184 867.80 3 632.20 1.96% 173 900.00 14 600.00 8.40%
31.05.2002 184 867.80 183 261.30 1 606.50 0.88% 172 600.00 12 267.80 7.11%
30.04.2002 183 261.30 182 772.30 489.00 0.27% 172 600.00 10 661.30 6.18%
31.03.2002 182 772.30 182 257.20 515.10 0.28% 171 500.00 11 272.30 6.57%
28.02.2002 182 257.20 179 912.70 2 344.50 1.30% 170 600.00 11 657.20 6.83%
31.01.2002 179 912.70 180 400.00 - 487.30 -0.27% 168 200.00 11 712.70 6.96%
31.12.2001 180 400.00 181 800.00 -1 400.00 -0.77% 171 800.00 8 600.00 5.01%
30.11.2001 181 800.00 175 900.00 5 900.00 3.35% 173 000.00 8 800.00 5.09%
31.10.2001 175 900.00 177 100.00 -1 200.00 -0.68% 171 100.00 4 800.00 2.81%
30.09.2001 177 100.00 172 600.00 4 500.00 2.61% 173 300.00 3 800.00 2.19%
31.08.2001 172 600.00 170 600.00 2 000.00 1.17% 171 100.00 1 500.00 0.88%
31.07.2001 170 600.00 173 900.00 -3 300.00 -1.90% 171 300.00 - 700.00 -0.41%
30.06.2001 173 900.00 172 600.00 1 300.00 0.75% 176 900.00 -3 000.00 -1.70%
31.05.2001 172 600.00 172 600.00 0.00 0.00 159 700.00 12 900.00 8.08%
30.04.2001 172 600.00 171 500.00 1 100.00 0.64% 160 400.00 12 200.00 7.61%
31.03.2001 171 500.00 170 600.00 900.00 0.53% 157 000.00 14 500.00 9.24%
28.02.2001 170 600.00 168 200.00 2 400.00 1.43% 156 100.00 14 500.00 9.29%
31.01.2001 168 200.00 171 800.00 -3 600.00 -2.10% 153 600.00 14 600.00 9.51%
31.12.2000 171 800.00 173 000.00 -1 200.00 -0.69% 157 900.00 13 900.00 8.80%
30.11.2000 173 000.00 171 100.00 1 900.00 1.11% 151 700.00 21 300.00 14.04%
31.10.2000 171 100.00 173 300.00 -2 200.00 -1.27% 147 100.00 24 000.00 16.32%
30.09.2000 173 300.00 171 100.00 2 200.00 1.29% 144 700.00 28 600.00 19.77%
31.08.2000 171 100.00 171 300.00 - 200.00 -0.12% 139 300.00 31 800.00 22.83%
31.07.2000 171 300.00 176 900.00 -5 600.00 -3.17% 137 900.00 33 400.00 24.22%
30.06.2000 176 900.00 159 700.00 17 200.00 10.77% 140 900.00 36 000.00 25.55%
31.05.2000 159 700.00 160 400.00 - 700.00 -0.44% 138 200.00 21 500.00 15.56%
30.04.2000 160 400.00 157 000.00 3 400.00 2.17% 134 100.00 26 300.00 19.61%
31.03.2000 157 000.00 156 100.00 900.00 0.58% 132 200.00 24 800.00 18.76%
29.02.2000 156 100.00 153 600.00 2 500.00 1.63% 130 500.00 25 600.00 19.62%
31.01.2000 153 600.00 157 900.00 -4 300.00 -2.72% 128 400.00 25 200.00 19.63%
31.12.1999 157 900.00 151 700.00 6 200.00 4.09% 127 200.00 30 700.00 24.14%
30.11.1999 151 700.00 147 100.00 4 600.00 3.13% 125 000.00 26 700.00 21.36%
31.10.1999 147 100.00 144 700.00 2 400.00 1.66% 123 700.00 23 400.00 18.92%
30.09.1999 144 700.00 139 300.00 5 400.00 3.88% 120 300.00 24 400.00 20.28%
31.08.1999 139 300.00 137 900.00 1 400.00 1.02% 119 600.00 19 700.00 16.47%
31.07.1999 137 900.00 140 900.00 -3 000.00 -2.13% 118 200.00 19 700.00 16.67%
30.06.1999 140 900.00 138 200.00 2 700.00 1.95% 120 100.00 20 800.00 17.32%
31.05.1999 138 200.00 134 100.00 4 100.00 3.06% 118 100.00 20 100.00 17.02%
30.04.1999 134 100.00 132 200.00 1 900.00 1.44% 117 200.00 16 900.00 14.42%
31.03.1999 132 200.00 130 500.00 1 700.00 1.30% 114 700.00 17 500.00 15.26%
28.02.1999 130 500.00 128 400.00 2 100.00 1.64% 116 900.00 13 600.00 11.63%
31.01.1999 128 400.00 127 200.00 1 200.00 0.94% 117 600.00 10 800.00 9.18%
31.12.1998 127 200.00 125 000.00 2 200.00 1.76% 119 300.00 7 900.00 6.62%
30.11.1998 125 000.00 123 700.00 1 300.00 1.05% 122 100.00 2 900.00 2.38%
31.10.1998 123 700.00 120 300.00 3 400.00 2.83% 118 900.00 4 800.00 4.04%
30.09.1998 120 300.00 119 600.00 700.00 0.59% 117 200.00 3 100.00 2.65%
31.08.1998 119 600.00 118 200.00 1 400.00 1.18% 115 800.00 3 800.00 3.28%
31.07.1998 118 200.00 120 100.00 -1 900.00 -1.58% 114 100.00 4 100.00 3.59%
30.06.1998 120 100.00 118 100.00 2 000.00 1.69% 113 900.00 6 200.00 5.44%
31.05.1998 118 100.00 117 200.00 900.00 0.77% 116 700.00 1 400.00 1.20%
30.04.1998 117 200.00 114 700.00 2 500.00 2.18% 118 100.00 - 900.00 -0.76%
31.03.1998 114 700.00 116 900.00 -2 200.00 -1.88% 117 400.00 -2 700.00 -2.30%
28.02.1998 116 900.00 117 600.00 - 700.00 -0.60% 116 800.00 100.00 0.09%
31.01.1998 117 600.00 119 300.00 -1 700.00 -1.42% 116 100.00 1 500.00 1.29%
31.12.1997 119 300.00 122 100.00 -2 800.00 -2.29% 118 900.00 400.00 0.34%
30.11.1997 122 100.00 118 900.00 3 200.00 2.69% 118 700.00 3 400.00 2.86%
31.10.1997 118 900.00 117 200.00 1 700.00 1.45% 116 000.00 2 900.00 2.50%
30.09.1997 117 200.00 115 800.00 1 400.00 1.21% 115 900.00 1 300.00 1.12%
31.08.1997 115 800.00 114 100.00 1 700.00 1.49% 111 900.00 3 900.00 3.49%
31.07.1997 114 100.00 113 900.00 200.00 0.18% 110 600.00 3 500.00 3.16%
30.06.1997 113 900.00 116 700.00 -2 800.00 -2.40% 112 900.00 1 000.00 0.89%
31.05.1997 116 700.00 118 100.00 -1 400.00 -1.19% 106 800.00 9 900.00 9.27%
30.04.1997 118 100.00 117 400.00 700.00 0.60% 105 200.00 12 900.00 12.26%
31.03.1997 117 400.00 116 800.00 600.00 0.51% 103 500.00 13 900.00 13.43%
28.02.1997 116 800.00 116 100.00 700.00 0.60% 103 300.00 13 500.00 13.07%
31.01.1997 116 100.00 118 900.00 -2 800.00 -2.35% 102 600.00 13 500.00 13.16%
31.12.1996 118 900.00 118 700.00 200.00 0.17% 104 300.00 14 600.00 14.00%
30.11.1996 118 700.00 116 000.00 2 700.00 2.33% 100 900.00 17 800.00 17.64%
31.10.1996 116 000.00 115 900.00 100.00 0.09% 95 900.00 20 100.00 20.96%
30.09.1996 115 900.00 111 900.00 4 000.00 3.57% 95 200.00 20 700.00 21.74%
31.08.1996 111 900.00 110 600.00 1 300.00 1.18% 91 900.00 20 000.00 21.76%
31.07.1996 110 600.00 112 900.00 -2 300.00 -2.04% 91 300.00 19 300.00 21.14%
30.06.1996 112 900.00 106 800.00 6 100.00 5.71% 92 300.00 20 600.00 22.32%
31.05.1996 106 800.00 105 200.00 1 600.00 1.52% 87 600.00 19 200.00 21.92%
30.04.1996 105 200.00 103 500.00 1 700.00 1.64% 87 500.00 17 700.00 20.23%
31.03.1996 103 500.00 103 300.00 200.00 0.19% 84 400.00 19 100.00 22.63%
29.02.1996 103 300.00 102 600.00 700.00 0.68% 85 100.00 18 200.00 21.39%
31.01.1996 102 600.00 104 300.00 -1 700.00 -1.63% 83 700.00 18 900.00 22.58%
31.12.1995 104 300.00 100 900.00 3 400.00 3.37% 84 000.00 20 300.00 24.17%
30.11.1995 100 900.00 95 900.00 5 000.00 5.21% 82 200.00 18 700.00 22.75%
31.10.1995 95 900.00 95 200.00 700.00 0.74% 79 800.00 16 100.00 20.18%
30.09.1995 95 200.00 91 900.00 3 300.00 3.59% 78 700.00 16 500.00 20.97%
31.08.1995 91 900.00 91 300.00 600.00 0.66% 74 900.00 17 000.00 22.70%
31.07.1995 91 300.00 92 300.00 -1 000.00 -1.08% 74 500.00 16 800.00 22.55%
30.06.1995 92 300.00 87 600.00 4 700.00 5.37% 73 000.00 19 300.00 26.44%
31.05.1995 87 600.00 87 500.00 100.00 0.11% 70 100.00 17 500.00 24.96%
30.04.1995 87 500.00 84 400.00 3 100.00 3.67% 68 300.00 19 200.00 28.11%
31.03.1995 84 400.00 85 100.00 - 700.00 -0.82% 67 000.00 17 400.00 25.97%
28.02.1995 85 100.00 83 700.00 1 400.00 1.67% 64 800.00 20 300.00 31.33%
31.01.1995 83 700.00 84 000.00 - 300.00 -0.36% 62 500.00 21 200.00 33.92%
31.12.1994 84 000.00 82 200.00 1 800.00 2.19% 59 800.00 24 200.00 40.47%
30.11.1994 82 200.00 79 800.00 2 400.00 3.01% 58 600.00 23 600.00 40.27%
31.10.1994 79 800.00 78 700.00 1 100.00 1.40% 55 700.00 24 100.00 43.27%
30.09.1994 78 700.00 74 900.00 3 800.00 5.07% 53 100.00 25 600.00 48.21%
31.08.1994 74 900.00 74 500.00 400.00 0.54% 50 300.00 24 600.00 48.91%
31.07.1994 74 500.00 73 000.00 1 500.00 2.05% 47 900.00 26 600.00 55.53%
30.06.1994 73 000.00 70 100.00 2 900.00 4.14% 46 900.00 26 100.00 55.65%
31.05.1994 70 100.00 68 300.00 1 800.00 2.64% 43 600.00 26 500.00 60.78%
30.04.1994 68 300.00 67 000.00 1 300.00 1.94% 40 800.00 27 500.00 67.40%
31.03.1994 67 000.00 64 800.00 2 200.00 3.40% 36 000.00 31 000.00 86.11%
28.02.1994 64 800.00 62 500.00 2 300.00 3.68% 31 400.00 33 400.00 106.37%
31.01.1994 62 500.00 59 800.00 2 700.00 4.51% 31 500.00 31 000.00 98.41%
31.12.1993 59 800.00 58 600.00 1 200.00 2.05% - - -
30.11.1993 58 600.00 55 700.00 2 900.00 5.21% - - -
31.10.1993 55 700.00 53 100.00 2 600.00 4.90% - - -
30.09.1993 53 100.00 50 300.00 2 800.00 5.57% - - -
31.08.1993 50 300.00 47 900.00 2 400.00 5.01% - - -
31.07.1993 47 900.00 46 900.00 1 000.00 2.13% - - -
30.06.1993 46 900.00 43 600.00 3 300.00 7.57% - - -
31.05.1993 43 600.00 40 800.00 2 800.00 6.86% - - -
30.04.1993 40 800.00 36 000.00 4 800.00 13.33% - - -
31.03.1993 36 000.00 31 400.00 4 600.00 14.65% - - -
28.02.1993 31 400.00 31 500.00 - 100.00 -0.32% - - -
31.01.1993 31 500.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Oběživo - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky)
Oběživo (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Oběživo (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Centrální banka)
Oběživo (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Centrální banka)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Ostatní finanční zprostředkovatelé s výjimkou pojišťovacích společností a penzijních fondů)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Finanční pomocné instituce)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Vládní instituce)
Oběživo (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Oběživo a vklady (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo a vklady (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Oběživo a vklady (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky)
Oběživo (Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Nefinanční podniky)
Oběživo a vklady (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Oběživo (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Oběživo a vklady (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Centrální banka)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.