Pasiva - Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí (vč. ČNB)


Pasiva - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Pasiva České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 30.4.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry 307 278.08 309 016.94 -0.56 % 200 888.49 52.96 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy 495 431.60 591 576.03 -16.25 % 276 870.82 78.94 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy (bez podílových listů FPT) 317 461.84 307 376.49 3.28 % 535 085.24 -40.67 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Oběživo 672 971.26 672 865.00 0.02 % 665 104.57 1.18 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Ostatní pasiva 458 686.55 464 285.07 -1.21 % 553 284.56 -17.10 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Pasiva celkem 10 473 701.68 10 543 279.64 -0.66 % 9 568 546.29 9.46 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků -3 626.49 -3 900.06 7.01 % -3 462.46 -4.74 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem 7 000 287.37 6 951 759.64 0.70 % 6 455 159.65 8.44 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda 577 948.66 589 055.64 -1.89 % 465 602.89 24.13 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem 6 422 338.71 6 362 704.01 0.94 % 5 989 556.76 7.23 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní 4 455 926.07 4 349 762.27 2.44 % 4 158 044.56 7.16 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace 227 325.78 245 164.24 -7.28 % 270 204.39 -15.87 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností 1 535 960.91 1 558 422.75 -1.44 % 1 345 843.52 14.13 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou 203 125.94 209 354.75 -2.98 % 215 464.29 -5.73 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva 1 542 673.29 1 557 677.01 -0.96 % 1 420 700.65 8.59 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry -550.05 -898.73 38.80 % -1 035.01 46.86 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy -25 227.83 -136.69 -18356.55 % -34 788.96 27.48 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Oběživo 106.26 4 533.25 -97.66 % 3 721.84 -97.14 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Ostatní pasiva -5 598.52 26 957.99 -120.77 % 12 563.53 -144.56 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Pasiva celkem 10 976.58 166 269.19 -93.40 % -47 022.19 123.34 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků 271.28 -74.88 462.30 % 10 226.39 -97.35 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda -10 943.41 99 244.15 -111.03 % -50 907.63 78.50 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem 62 769.64 -34 082.24 284.17 % 95 722.75 -34.43 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní 108 689.34 -39 505.24 375.13 % 5 399.87 1912.82 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace -17 838.41 469.43 -3900.01 % 32 198.90 -155.40 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností -21 892.03 7 558.48 -389.64 % 59 826.65 -136.59 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou -6 189.26 -2 604.91 -137.60 % -1 702.67 -263.50 %
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva -9 850.79 70 726.34 -113.93 % -82 525.10 88.06 %

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry

Období Hodnota
30.04.2024 307 278.08
31.03.2024 309 016.94
29.02.2024 310 310.42
31.01.2024 285 851.92
31.12.2023 272 660.31
30.11.2023 265 912.48
31.10.2023 266 949.08
30.09.2023 262 640.63
31.08.2023 232 423.25
31.07.2023 230 260.35
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy

Období Hodnota
30.04.2024 495 431.60
31.03.2024 591 576.03
29.02.2024 562 316.88
31.01.2024 501 374.47
31.12.2023 459 249.98
30.11.2023 345 229.19
31.10.2023 326 418.97
30.09.2023 333 238.45
31.08.2023 317 464.77
31.07.2023 307 376.48
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy (bez podílových listů FPT)

Období Hodnota
31.08.2023 317 461.84
31.07.2023 307 376.49
30.06.2023 287 232.39
31.05.2023 320 732.35
30.04.2023 276 870.82
31.03.2023 298 636.99
28.02.2023 292 473.27
31.01.2023 347 411.32
31.12.2022 340 588.75
30.11.2022 449 896.27
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Oběživo

Období Hodnota
30.04.2024 672 971.26
31.03.2024 672 865.00
29.02.2024 668 331.75
31.01.2024 666 547.32
31.12.2023 674 111.94
30.11.2023 669 837.58
31.10.2023 667 276.93
30.09.2023 668 029.90
31.08.2023 663 656.41
31.07.2023 664 165.58
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Ostatní pasiva

Období Hodnota
30.04.2024 458 686.55
31.03.2024 464 285.07
29.02.2024 437 327.08
31.01.2024 438 211.85
31.12.2023 431 846.67
30.11.2023 471 776.52
31.10.2023 460 700.07
30.09.2023 470 626.99
31.08.2023 455 418.91
31.07.2023 467 476.06
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Pasiva celkem

Období Hodnota
30.04.2024 10 473 701.68
31.03.2024 10 543 279.64
29.02.2024 10 351 223.62
31.01.2024 10 237 902.33
31.12.2023 10 148 404.58
30.11.2023 10 002 964.56
31.10.2023 9 980 902.56
30.09.2023 10 012 528.62
31.08.2023 9 860 610.59
31.07.2023 9 829 519.54
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků

Období Hodnota
30.04.2024 -3 626.49
31.03.2024 -3 900.06
29.02.2024 -3 826.73
31.01.2024 -4 860.50
31.12.2023 -3 694.59
30.11.2023 -4 223.40
31.10.2023 -12 029.75
30.09.2023 -2 357.44
31.08.2023 -3 576.94
31.07.2023 -3 489.80
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Celkem

Období Hodnota
30.04.2024 7 000 287.37
31.03.2024 6 951 759.64
29.02.2024 6 887 934.57
31.01.2024 6 845 107.78
31.12.2023 6 748 710.97
30.11.2023 6 730 075.11
31.10.2023 6 710 613.30
30.09.2023 6 739 462.75
31.08.2023 6 683 835.98
31.07.2023 6 687 557.60
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda

Období Hodnota
30.04.2024 577 948.66
31.03.2024 589 055.64
29.02.2024 489 857.97
31.01.2024 554 626.66
31.12.2023 649 619.81
30.11.2023 515 246.39
31.10.2023 532 101.87
30.09.2023 615 639.37
31.08.2023 559 773.75
31.07.2023 565 699.36
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem

Období Hodnota
30.04.2024 6 422 338.71
31.03.2024 6 362 704.01
29.02.2024 6 398 076.60
31.01.2024 6 290 481.12
31.12.2023 6 099 091.16
30.11.2023 6 214 828.72
31.10.2023 6 178 511.43
30.09.2023 6 123 823.38
31.08.2023 6 124 062.23
31.07.2023 6 121 858.24
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní

Období Hodnota
30.04.2024 4 455 926.07
31.03.2024 4 349 762.27
29.02.2024 4 390 358.53
31.01.2024 4 342 801.88
31.12.2023 4 310 763.93
30.11.2023 4 318 512.03
31.10.2023 4 324 807.45
30.09.2023 4 301 850.91
31.08.2023 4 296 587.35
31.07.2023 4 283 708.49
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace

Období Hodnota
30.04.2024 227 325.78
31.03.2024 245 164.24
29.02.2024 244 694.81
31.01.2024 231 073.63
31.12.2023 213 083.33
30.11.2023 234 843.55
31.10.2023 219 429.80
30.09.2023 192 033.81
31.08.2023 209 937.62
31.07.2023 188 997.22
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností

Období Hodnota
30.04.2024 1 535 960.91
31.03.2024 1 558 422.75
29.02.2024 1 551 049.53
31.01.2024 1 496 765.00
31.12.2023 1 370 806.49
30.11.2023 1 443 929.45
31.10.2023 1 417 490.37
30.09.2023 1 412 371.58
31.08.2023 1 401 170.27
31.07.2023 1 433 652.84
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou

Období Hodnota
30.04.2024 203 125.94
31.03.2024 209 354.75
29.02.2024 211 973.74
31.01.2024 219 840.61
31.12.2023 204 437.40
30.11.2023 217 543.69
31.10.2023 216 783.81
30.09.2023 217 567.09
31.08.2023 216 366.99
31.07.2023 215 499.69
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva

Období Hodnota
30.04.2024 1 542 673.29
31.03.2024 1 557 677.01
29.02.2024 1 488 829.64
31.01.2024 1 505 669.49
31.12.2023 1 565 519.30
30.11.2023 1 524 357.08
31.10.2023 1 560 973.96
30.09.2023 1 540 887.34
31.08.2023 1 511 388.20
31.07.2023 1 476 173.27
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Emitované dluhové cenné papíry

Období Hodnota
30.04.2024 -550.05
31.03.2024 -898.73
29.02.2024 20 096.14
31.01.2024 11 712.58
31.12.2023 4 187.36
30.11.2023 1 235.57
31.10.2023 2 614.10
30.09.2023 28 168.29
31.08.2023 961.83
31.07.2023 94.13
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Kapitál a rezervy

Období Hodnota
30.04.2024 -25 227.83
31.03.2024 -136.69
29.02.2024 10 512.00
31.01.2024 5 083.12
31.12.2023 3 330.85
30.11.2023 -13 988.16
31.10.2023 -7 163.90
30.09.2023 19 004.87
31.08.2023 3 003.27
31.07.2023 -6 276.42
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Oběživo

Období Hodnota
30.04.2024 106.26
31.03.2024 4 533.25
29.02.2024 1 784.43
31.01.2024 -7 564.62
31.12.2023 4 274.36
30.11.2023 2 560.65
31.10.2023 -752.96
30.09.2023 4 373.49
31.08.2023 -509.17
31.07.2023 -2 662.64
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Ostatní pasiva

Období Hodnota
30.04.2024 -5 598.52
31.03.2024 26 957.99
29.02.2024 -884.78
31.01.2024 6 365.18
31.12.2023 -39 929.85
30.11.2023 11 076.46
31.10.2023 -9 926.92
30.09.2023 15 208.08
31.08.2023 -12 057.15
31.07.2023 -11 612.85
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Pasiva celkem

Období Hodnota
30.04.2024 10 976.58
31.03.2024 166 269.19
29.02.2024 29 473.96
31.01.2024 37 374.69
31.12.2023 6 112.27
30.11.2023 14 735.64
31.10.2023 -47 105.80
30.09.2023 130 952.39
31.08.2023 9 838.64
31.07.2023 -7 610.44
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Přebytek mezibankovních závazků

Období Hodnota
30.04.2024 271.28
31.03.2024 -74.88
29.02.2024 1 034.95
31.01.2024 -1 167.95
31.12.2023 525.34
30.11.2023 7 818.49
31.10.2023 -9 697.98
30.09.2023 1 206.37
31.08.2023 -96.25
31.07.2023 -220.44
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda

Období Hodnota
30.04.2024 -10 943.41
31.03.2024 99 244.15
29.02.2024 -65 210.36
31.01.2024 -95 195.28
31.12.2023 134 074.30
30.11.2023 -16 526.97
31.10.2023 -83 854.63
30.09.2023 55 224.63
31.08.2023 -6 507.07
31.07.2023 19 297.84
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem

Období Hodnota
30.04.2024 62 769.64
31.03.2024 -34 082.24
29.02.2024 96 183.42
31.01.2024 185 776.56
31.12.2023 -125 418.20
30.11.2023 45 686.15
31.10.2023 49 522.67
30.09.2023 -9 226.23
31.08.2023 -3 202.18
31.07.2023 30 856.95
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní

Období Hodnota
30.04.2024 108 689.34
31.03.2024 -39 505.24
29.02.2024 38 522.90
31.01.2024 27 800.50
31.12.2023 -15 698.39
30.11.2023 940.62
31.10.2023 18 866.50
30.09.2023 -1 792.77
31.08.2023 8 578.80
31.07.2023 40 168.33
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace

Období Hodnota
30.04.2024 -17 838.41
31.03.2024 469.43
29.02.2024 13 621.17
31.01.2024 17 990.30
31.12.2023 -21 760.22
30.11.2023 15 413.75
31.10.2023 27 395.99
30.09.2023 -17 903.81
31.08.2023 20 940.40
31.07.2023 -81 079.69
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností

Období Hodnota
30.04.2024 -21 892.03
31.03.2024 7 558.48
29.02.2024 52 033.91
31.01.2024 124 634.65
31.12.2023 -74 747.08
30.11.2023 28 488.29
31.10.2023 4 095.07
30.09.2023 9 341.53
31.08.2023 -33 549.20
31.07.2023 71 485.79
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou

Období Hodnota
30.04.2024 -6 189.26
31.03.2024 -2 604.91
29.02.2024 -7 994.56
31.01.2024 15 351.10
31.12.2023 -13 212.51
30.11.2023 843.50
31.10.2023 -834.89
30.09.2023 1 128.82
31.08.2023 827.81
31.07.2023 282.52
Další >>

Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva

Období Hodnota
30.04.2024 -9 850.79
31.03.2024 70 726.34
29.02.2024 -34 041.85
31.01.2024 -67 634.89
31.12.2023 25 068.11
30.11.2023 -23 126.54
31.10.2023 12 153.84
30.09.2023 16 992.90
31.08.2023 28 245.36
31.07.2023 -37 087.00
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.