Vybrané ukazatele - Investiční fondy


Vybrané ukazatele - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Vybrané ukazatele České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Aktiva celkem 722 823 840.00 665 895 183.00 8.55 % 559 050 360.00 29.29 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč) 55 708 072.00 26 969 866.00 106.56 % -24 677 094.00 325.75 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Fondový kapitál (v tis. Kč) 712 976 283.00 654 658 995.00 8.91 % 546 948 964.00 30.36 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč) 202 597 629.00 145 738 403.00 39.01 % 185 922 475.00 8.97 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč) 101 209 134.00 72 124 086.00 40.33 % 90 905 198.00 11.33 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 479 208 911 124.00 461 186 417 564.00 3.91 % 408 448 698 174.00 17.32 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Aktiva celkem 409 846 274.00 397 896 968.00 3.00 % 325 809 300.00 25.79 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Čistý zisk celkem (v tis. Kč) 15 249 161.00 13 886 089.00 9.82 % -16 813 945.00 190.69 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Fondový kapitál (v tis. Kč) 402 811 381.00 389 730 503.00 3.36 % 319 500 675.00 26.08 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč) 85 522 816.00 60 689 414.00 40.92 % 89 376 175.00 -4.31 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč) 45 064 963.00 30 293 277.00 48.76 % 37 933 848.00 18.80 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 305 990 873 278.00 297 788 768 713.00 2.75 % 256 845 565 913.00 19.13 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Aktiva celkem 256 060 096.00 244 069 470.00 4.91 % 193 420 776.00 32.39 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč) 11 720 706.00 13 610 873.00 -13.89 % -25 708 629.00 145.59 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Fondový kapitál (v tis. Kč) 251 847 615.00 241 063 720.00 4.47 % 190 193 043.00 32.42 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč) 60 215 587.00 40 566 794.00 48.44 % 49 734 019.00 21.08 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč) 27 059 123.00 19 945 182.00 35.67 % 30 530 783.00 -11.37 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 155 195 544 286.00 148 192 261 307.00 4.73 % 132 382 773 006.00 17.23 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Aktiva celkem 665 906 270.00 641 966 338.00 3.73 % 519 229 976.00 28.25 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč) 26 969 867.00 27 496 962.00 -1.92 % -42 522 574.00 163.42 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondový kapitál (v tis. Kč) 654 658 896.00 630 794 123.00 3.78 % 509 693 618.00 28.44 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Aktiva celkem 111 455 573.00 113 001 616.00 -1.37 % 95 477 412.00 16.74 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Čistý zisk celkem (v tis. Kč) 5 961 134.00 8 420 724.00 -29.21 % -20 788 235.00 128.68 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Fondový kapitál (v tis. Kč) 109 131 253.00 110 665 343.00 -1.39 % 93 587 541.00 16.61 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč) 12 211 595.00 7 937 080.00 53.86 % 19 076 941.00 -35.99 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč) 10 852 415.00 7 495 625.00 44.78 % 11 686 509.00 -7.14 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 66 488 873 429.00 66 060 051 156.00 0.65 % 64 996 377 010.00 2.30 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Aktiva celkem 270 514 743.00 247 685 885.00 9.22 % 165 039 678.00 63.91 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Čistý zisk celkem (v tis. Kč) 10 415 031.00 7 326 313.00 42.16 % -4 719 823.00 320.67 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Fondový kapitál (v tis. Kč) 267 546 704.00 246 126 094.00 8.70 % 163 612 630.00 63.52 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč) 98 656 586.00 70 337 487.00 40.26 % 80 133 682.00 23.12 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč) 31 266 817.00 21 234 532.00 47.25 % 22 683 335.00 37.84 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 199 696 291 979.00 187 116 493 453.00 6.72 % 132 133 232 911.00 51.13 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Aktiva celkem 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Čistý zisk celkem (v tis. Kč) 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Fondový kapitál (v tis. Kč) 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč) 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč) 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Aktiva celkem 91 800 926.00 91 031 408.00 0.85 % 83 413 966.00 10.05 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč) 919 625.00 1 414 256.00 -34.97 % 2 101 855.00 -56.25 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Fondový kapitál (v tis. Kč) 88 248 838.00 86 385 022.00 2.16 % 79 667 874.00 10.77 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč) 12 062 523.00 8 431 576.00 43.06 % 12 910 611.00 -6.57 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč) 8 134 197.00 5 371 287.00 51.44 % 6 193 283.00 31.34 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) 60 527 928 981.00 59 947 185 686.00 0.97 % 57 501 004 846.00 5.26 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Aktiva celkem 2 387 152.00 2 371 820.00 0.65 % 1 271 427.00 87.75 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč) 117 112.00 96 236.00 21.69 % -119 114.00 198.32 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Fondový kapitál (v tis. Kč) 2 369 570.00 2 351 975.00 0.75 % 1 257 950.00 88.37 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč) 81 989.00 55 486.00 47.77 % 97 889.00 -16.24 %
Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč) 97 835.00 68 051.00 43.77 % 96 885.00 0.98 %

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Aktiva celkem

Období Hodnota
31.12.2023 722 823 840.00
30.09.2023 665 895 183.00
30.06.2023 641 966 438.00
31.03.2023 606 854 445.00
31.12.2022 559 050 360.00
30.09.2022 519 230 076.00
30.06.2022 497 147 164.00
31.03.2022 505 360 509.00
31.12.2021 486 660 072.00
30.09.2021 469 893 185.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)

Období Hodnota
31.12.2023 55 708 072.00
30.09.2023 26 969 866.00
30.06.2023 27 496 962.00
31.03.2023 14 505 768.00
31.12.2022 -24 677 094.00
30.09.2022 -42 522 574.00
30.06.2022 -42 500 735.00
31.03.2022 -15 735 391.00
31.12.2021 17 995 375.00
30.09.2021 15 003 456.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Fondový kapitál (v tis. Kč)

Období Hodnota
31.12.2023 712 976 283.00
30.09.2023 654 658 995.00
30.06.2023 630 794 223.00
31.03.2023 594 054 319.00
31.12.2022 546 948 964.00
30.09.2022 509 693 718.00
30.06.2022 488 132 427.00
31.03.2022 495 701 968.00
31.12.2021 478 843 126.00
30.09.2021 459 077 549.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
31.12.2023 202 597 629.00
30.09.2023 145 738 403.00
30.06.2023 101 256 208.00
31.03.2023 54 655 416.00
31.12.2022 185 922 475.00
30.09.2022 139 110 194.00
30.06.2022 99 557 357.00
31.03.2022 59 232 484.00
31.12.2021 127 922 786.00
30.09.2021 91 081 879.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
31.12.2023 101 209 134.00
30.09.2023 72 124 086.00
30.06.2023 50 238 459.00
31.03.2023 27 344 608.00
31.12.2022 90 905 198.00
30.09.2022 68 464 631.00
30.06.2022 49 962 696.00
31.03.2022 27 609 694.00
31.12.2021 74 773 653.00
30.09.2021 55 630 619.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)

Období Hodnota
31.12.2023 479 208 911 124.00
30.09.2023 461 186 417 564.00
30.06.2023 445 981 030 020.00
31.03.2023 429 743 952 030.00
31.12.2022 408 448 698 174.00
30.09.2022 389 228 338 919.00
30.06.2022 370 901 586 702.00
31.03.2022 355 007 537 416.00
31.12.2021 331 960 114 989.00
30.09.2021 318 631 629 050.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Aktiva celkem

Období Hodnota
30.09.2023 409 846 274.00
30.06.2023 397 896 968.00
31.03.2023 379 649 401.00
31.12.2022 353 189 160.00
30.09.2022 325 809 300.00
30.06.2022 309 314 373.00
31.03.2022 302 777 037.00
31.12.2021 288 633 950.00
30.09.2021 275 733 702.00
30.06.2021 265 311 842.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 15 249 161.00
30.06.2023 13 886 089.00
31.03.2023 7 546 386.00
31.12.2022 -8 708 470.00
30.09.2022 -16 813 945.00
30.06.2022 -17 059 861.00
31.03.2022 -5 529 514.00
31.12.2021 9 795 061.00
30.09.2021 7 452 952.00
30.06.2021 7 070 363.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Fondový kapitál (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 402 811 381.00
30.06.2023 389 730 503.00
31.03.2023 371 298 407.00
31.12.2022 345 560 172.00
30.09.2022 319 500 675.00
30.06.2022 302 893 442.00
31.03.2022 297 074 479.00
31.12.2021 283 610 051.00
30.09.2021 267 995 730.00
30.06.2021 256 313 029.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 85 522 816.00
30.06.2023 60 689 414.00
31.03.2023 33 537 148.00
31.12.2022 120 389 692.00
30.09.2022 89 376 175.00
30.06.2022 63 395 486.00
31.03.2022 33 824 282.00
31.12.2021 74 683 508.00
30.09.2021 52 328 963.00
30.06.2021 34 192 901.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 45 064 963.00
30.06.2023 30 293 277.00
31.03.2023 15 194 107.00
31.12.2022 51 522 702.00
30.09.2022 37 933 848.00
30.06.2022 27 651 822.00
31.03.2022 14 354 592.00
31.12.2021 40 756 384.00
30.09.2021 30 604 564.00
30.06.2021 23 284 454.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)

Období Hodnota
30.09.2023 305 990 873 278.00
30.06.2023 297 788 768 713.00
31.03.2023 288 292 110 983.00
31.12.2022 272 339 578 298.00
30.09.2022 256 845 565 913.00
30.06.2022 241 489 335 345.00
31.03.2022 226 150 429 856.00
31.12.2021 208 487 378 708.00
30.09.2021 198 577 667 871.00
30.06.2021 190 392 379 541.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Aktiva celkem

Období Hodnota
30.09.2023 256 060 096.00
30.06.2023 244 069 470.00
31.03.2023 227 205 044.00
31.12.2022 205 861 200.00
30.09.2022 193 420 776.00
30.06.2022 187 832 791.00
31.03.2022 202 583 472.00
31.12.2021 198 026 122.00
30.09.2021 194 159 483.00
30.06.2021 189 293 070.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 11 720 706.00
30.06.2023 13 610 873.00
31.03.2023 6 959 382.00
31.12.2022 -15 968 624.00
30.09.2022 -25 708 629.00
30.06.2022 -25 440 874.00
31.03.2022 -10 205 877.00
31.12.2021 8 200 314.00
30.09.2021 7 550 504.00
30.06.2021 8 289 579.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Fondový kapitál (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 251 847 615.00
30.06.2023 241 063 720.00
31.03.2023 222 755 912.00
31.12.2022 201 388 792.00
30.09.2022 190 193 043.00
30.06.2022 185 238 985.00
31.03.2022 198 627 489.00
31.12.2021 195 233 075.00
30.09.2021 191 081 819.00
30.06.2021 186 097 867.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 60 215 587.00
30.06.2023 40 566 794.00
31.03.2023 21 118 269.00
31.12.2022 65 532 784.00
30.09.2022 49 734 019.00
30.06.2022 36 161 871.00
31.03.2022 25 408 201.00
31.12.2021 53 239 278.00
30.09.2021 38 752 916.00
30.06.2021 25 671 475.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 27 059 123.00
30.06.2023 19 945 182.00
31.03.2023 12 150 501.00
31.12.2022 39 382 497.00
30.09.2022 30 530 783.00
30.06.2022 22 310 873.00
31.03.2022 13 255 102.00
31.12.2021 34 017 270.00
30.09.2021 25 026 055.00
30.06.2021 17 560 094.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)

Období Hodnota
30.09.2023 155 195 544 286.00
30.06.2023 148 192 261 307.00
31.03.2023 141 451 841 047.00
31.12.2022 136 109 119 876.00
30.09.2022 132 382 773 006.00
30.06.2022 129 412 251 357.00
31.03.2022 128 857 107 560.00
31.12.2021 123 472 736 281.00
30.09.2021 120 053 961 179.00
30.06.2021 116 738 021 844.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Aktiva celkem

Období Hodnota
30.09.2023 665 906 270.00
30.06.2023 641 966 338.00
31.03.2023 606 854 345.00
31.12.2022 564 524 977.00
30.09.2022 519 229 976.00
30.06.2022 497 147 064.00
31.03.2022 505 360 409.00
31.12.2021 488 978 145.00
30.09.2021 469 893 085.00
30.06.2021 454 604 812.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 26 969 867.00
30.06.2023 27 496 962.00
31.03.2023 14 505 768.00
31.12.2022 -24 368 942.00
30.09.2022 -42 522 574.00
30.06.2022 -42 500 735.00
31.03.2022 -15 735 391.00
31.12.2021 18 130 666.00
30.09.2021 15 003 456.00
30.06.2021 15 359 942.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondový kapitál (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 654 658 896.00
30.06.2023 630 794 123.00
31.03.2023 594 054 219.00
31.12.2022 552 371 647.00
30.09.2022 509 693 618.00
30.06.2022 488 132 327.00
31.03.2022 495 701 868.00
31.12.2021 481 152 745.00
30.09.2021 459 077 449.00
30.06.2021 442 410 796.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Aktiva celkem

Období Hodnota
30.09.2023 111 455 573.00
30.06.2023 113 001 616.00
31.03.2023 108 484 474.00
31.12.2022 104 660 960.00
30.09.2022 95 477 412.00
30.06.2022 96 444 611.00
31.03.2022 108 630 920.00
31.12.2021 109 968 697.00
30.09.2021 103 846 994.00
30.06.2021 101 452 402.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 5 961 134.00
30.06.2023 8 420 724.00
31.03.2023 3 851 159.00
31.12.2022 -14 021 029.00
30.09.2022 -20 788 235.00
30.06.2022 -18 661 630.00
31.03.2022 -6 195 187.00
31.12.2021 13 576 015.00
30.09.2021 10 768 682.00
30.06.2021 10 260 482.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Fondový kapitál (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 109 131 253.00
30.06.2023 110 665 343.00
31.03.2023 106 077 109.00
31.12.2022 101 756 924.00
30.09.2022 93 587 541.00
30.06.2022 94 733 097.00
31.03.2022 106 167 853.00
31.12.2021 108 108 208.00
30.09.2021 101 871 839.00
30.06.2021 98 858 333.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 12 211 595.00
30.06.2023 7 937 080.00
31.03.2023 3 988 260.00
31.12.2022 23 251 317.00
30.09.2022 19 076 941.00
30.06.2022 15 189 506.00
31.03.2022 10 591 421.00
31.12.2021 22 667 254.00
30.09.2021 15 786 443.00
30.06.2021 10 595 923.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 10 852 415.00
30.06.2023 7 495 625.00
31.03.2023 3 581 082.00
31.12.2022 14 968 284.00
30.09.2022 11 686 509.00
30.06.2022 8 859 788.00
31.03.2022 5 211 813.00
31.12.2021 13 655 238.00
30.09.2021 10 206 069.00
30.06.2021 7 527 558.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)

Období Hodnota
30.09.2023 66 488 873 429.00
30.06.2023 66 060 051 156.00
31.03.2023 66 053 810 859.00
31.12.2022 65 717 187 357.00
30.09.2022 64 996 377 010.00
30.06.2022 64 504 459 793.00
31.03.2022 63 959 648 736.00
31.12.2021 62 065 175 843.00
30.09.2021 60 145 512 022.00
30.06.2021 58 789 388 566.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Aktiva celkem

Období Hodnota
30.09.2023 270 514 743.00
30.06.2023 247 685 885.00
31.03.2023 224 024 304.00
31.12.2022 191 188 797.00
30.09.2022 165 039 678.00
30.06.2022 143 201 836.00
31.03.2022 129 128 702.00
31.12.2021 111 200 470.00
30.09.2021 108 907 960.00
30.06.2021 108 958 826.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 10 415 031.00
30.06.2023 7 326 313.00
31.03.2023 3 624 855.00
31.12.2022 -1 111 521.00
30.09.2022 -4 719 823.00
30.06.2022 -6 159 929.00
31.03.2022 -3 362 005.00
31.12.2021 -2 809 678.00
30.09.2021 -1 147 231.00
30.06.2021 -688 393.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Fondový kapitál (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 267 546 704.00
30.06.2023 246 126 094.00
31.03.2023 222 012 238.00
31.12.2022 189 677 819.00
30.09.2022 163 612 630.00
30.06.2022 141 981 656.00
31.03.2022 127 670 472.00
31.12.2021 110 272 418.00
30.09.2021 107 895 354.00
30.06.2021 107 559 252.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 98 656 586.00
30.06.2023 70 337 487.00
31.03.2023 39 941 735.00
31.12.2022 110 832 222.00
30.09.2022 80 133 682.00
30.06.2022 53 560 647.00
31.03.2022 29 970 057.00
31.12.2021 29 723 028.00
30.09.2021 19 272 664.00
30.06.2021 13 196 656.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 31 266 817.00
30.06.2023 21 234 532.00
31.03.2023 11 399 724.00
31.12.2022 30 924 399.00
30.09.2022 22 683 335.00
30.06.2022 15 570 873.00
31.03.2022 9 088 695.00
31.12.2021 28 941 217.00
30.09.2021 22 531 828.00
30.06.2021 17 245 968.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)

Období Hodnota
30.09.2023 199 696 291 979.00
30.06.2023 187 116 493 453.00
31.03.2023 172 290 602 972.00
31.12.2022 150 608 763 588.00
30.09.2022 132 133 232 911.00
30.06.2022 114 629 203 881.00
31.03.2022 99 047 305 130.00
31.12.2021 82 268 704 071.00
30.09.2021 78 549 585 759.00
30.06.2021 78 389 972 372.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Aktiva celkem

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Fondový kapitál (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Aktiva celkem

Období Hodnota
30.09.2023 91 800 926.00
30.06.2023 91 031 408.00
31.03.2023 89 577 616.00
31.12.2022 86 926 921.00
30.09.2022 83 413 966.00
30.06.2022 79 586 554.00
31.03.2022 75 349 358.00
31.12.2021 71 984 181.00
30.09.2021 67 206 952.00
30.06.2021 62 566 615.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 919 625.00
30.06.2023 1 414 256.00
31.03.2023 1 700 486.00
31.12.2022 3 468 193.00
30.09.2022 2 101 855.00
30.06.2022 390 352.00
31.03.2022 367 568.00
31.12.2021 575 137.00
30.09.2021 458 259.00
30.06.2021 529 586.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Fondový kapitál (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 88 248 838.00
30.06.2023 86 385 022.00
31.03.2023 84 194 106.00
31.12.2022 82 022 160.00
30.09.2022 79 667 874.00
30.06.2022 76 114 767.00
31.03.2022 72 301 285.00
31.12.2021 68 847 778.00
30.09.2021 63 988 855.00
30.06.2021 59 803 549.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 12 062 523.00
30.06.2023 8 431 576.00
31.03.2023 3 996 990.00
31.12.2022 16 786 725.00
30.09.2022 12 910 611.00
30.06.2022 8 954 243.00
31.03.2022 4 576 441.00
31.12.2021 18 118 499.00
30.09.2021 12 899 821.00
30.06.2021 7 912 916.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 8 134 197.00
30.06.2023 5 371 287.00
31.03.2023 2 973 383.00
31.12.2022 9 070 304.00
30.09.2022 6 193 283.00
30.06.2022 4 162 312.00
31.03.2022 1 919 227.00
31.12.2021 6 498 981.00
30.09.2021 4 970 745.00
30.06.2021 3 758 624.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)

Období Hodnota
30.09.2023 60 527 928 981.00
30.06.2023 59 947 185 686.00
31.03.2023 58 997 732 865.00
31.12.2022 58 172 452 712.00
30.09.2022 57 501 004 846.00
30.06.2022 55 960 670 416.00
31.03.2022 54 261 901 236.00
31.12.2021 52 101 244 804.00
30.09.2021 49 130 892 825.00
30.06.2021 45 972 027 315.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Aktiva celkem

Období Hodnota
30.09.2023 2 387 152.00
30.06.2023 2 371 820.00
31.03.2023 2 334 393.00
31.12.2022 2 288 787.00
30.09.2022 1 271 427.00
30.06.2022 1 278 648.00
31.03.2022 1 376 436.00
31.12.2021 1 384 706.00
30.09.2021 1 099 199.00
30.06.2021 1 078 735.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 117 112.00
30.06.2023 96 236.00
31.03.2023 58 265.00
31.12.2022 -66 105.00
30.09.2022 -119 114.00
30.06.2022 -106 325.00
31.03.2022 -26 669.00
31.12.2021 62 745.00
30.09.2021 44 566.00
30.06.2021 41 949.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Fondový kapitál (v tis. Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 2 369 570.00
30.06.2023 2 351 975.00
31.03.2023 2 322 377.00
31.12.2022 2 282 100.00
30.09.2022 1 257 950.00
30.06.2022 1 266 013.00
31.03.2022 1 355 402.00
31.12.2021 1 376 954.00
30.09.2021 1 088 653.00
30.06.2021 1 068 738.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 81 989.00
30.06.2023 55 486.00
31.03.2023 28 215.00
31.12.2022 1 133 747.00
30.09.2022 97 889.00
30.06.2022 67 877.00
31.03.2022 37 938.00
31.12.2021 410 782.00
30.09.2021 113 749.00
30.06.2021 72 133.00
Další >>

Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)

Období Hodnota
30.09.2023 97 835.00
30.06.2023 68 051.00
31.03.2023 32 405.00
31.12.2022 166 093.00
30.09.2022 96 885.00
30.06.2022 71 598.00
31.03.2022 31 924.00
31.12.2021 115 484.00
30.09.2021 88 438.00
30.06.2021 64 120.00
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V