Previous month = 100, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Previous month = 100 (Industry producer prices index (PPI) (NACE Rev. 2)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Tržby v maloobchodě: Měsíční, 2010, Průměr basického roku = 100, NACE 47 Maloobchod kromě motorových vozidel
- Tržby v maloobchodě: Měsíční, 2010, Průměr basického roku = 100, NACE 47.3 Maloobchodní prodej pohonných hmot
- Tržby v maloobchodě: Měsíční, 2010, Stejné období předchozího roku = 100, NACE 47 Maloobchod kromě motorových vozidel
31.07.2023 Tržby v maloobchodě: Měsíční, 2015, Průměr basického roku = 100, NACE 47 Maloobchod kromě motorových vozidel
31.07.2023 Tržby v maloobchodě: Měsíční, 2015, Průměr basického roku = 100, NACE 47.3 Maloobchodní prodej pohonných hmot
31.07.2023 Tržby v maloobchodě: Měsíční, 2015, Stejné období předchozího roku = 100, NACE 47 Maloobchod kromě motorových vozidel
31.07.2023 Tržby v maloobchodě: Měsíční, 2015, Stejné období předchozího roku = 100, NACE 47.11 + 47.2 Maloobchod s potravinami
31.07.2023 Tržby v maloobchodě: Měsíční, 2015, Průměr basického roku = 100, NACE 47.11 + 47.2 Maloobchod s potravinami
- Tržby v maloobchodě: Měsíční, 2010, Stejné období předchozího roku = 100, NACE 47.11 + 47.2 Maloobchod s potravinami
- Tržby v maloobchodě: Měsíční, 2010, Průměr basického roku = 100, NACE 47.11 + 47.2 Maloobchod s potravinami
31.12.2025 Ceny komodit: Index cen potravinových komodit, Rok 2018 = 100, Index, Měsíční
31.12.2025 Ceny komodit: Index cen průmyslových kovů, Rok 2018 = 100, Index, Měsíční
31.12.2017 Ceny vývozu - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2005, Průměrný meziměsíční index za období, 2 Suroviny s výjimkou paliv
31.12.2023 Ceny vývozu - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Průměrný meziměsíční index za období, 2 Suroviny s výjimkou paliv
31.12.2017 Ceny vývozu - data ČSÚ: Roční, 2005, Průměrný meziměsíční index za období, 2 Suroviny s výjimkou paliv
31.12.2023 Ceny vývozu - data ČSÚ: Roční, 2015, Průměrný meziměsíční index za období, 2 Suroviny s výjimkou paliv
31.12.2017 Ceny dovozu - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2005, Průměrný meziměsíční index za období, 2 Suroviny s výjimkou paliv
31.12.2023 Ceny dovozu - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Průměrný meziměsíční index za období, 2 Suroviny s výjimkou paliv
31.12.2017 Ceny dovozu - data ČSÚ: Roční, 2005, Průměrný meziměsíční index za období, 2 Suroviny s výjimkou paliv
31.12.2023 Ceny dovozu - data ČSÚ: Roční, 2015, Průměrný meziměsíční index za období, 2 Suroviny s výjimkou paliv

Graf hodnot, Industry producer prices index (PPI) (NACE Rev. 2)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Previous month = 100

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 100.10 299.80 - 199.70 -66.61% 300.10 - 200.00 -66.64%
01.04.2020 299.80 300.10 -0.30 -0.10% 300.50 -0.70 -0.23%
01.01.2020 300.10 299.70 0.40 0.13% 301.80 -1.70 -0.56%
01.10.2019 299.70 300.10 -0.40 -0.13% 299.50 0.20 0.07%
01.07.2019 300.10 300.50 -0.40 -0.13% 300.70 -0.60 -0.20%
01.04.2019 300.50 301.80 -1.30 -0.43% 301.80 -1.30 -0.43%
01.01.2019 301.80 299.50 2.30 0.77% 300.40 1.40 0.47%
01.10.2018 299.50 300.70 -1.20 -0.40% 300.20 -0.70 -0.23%
01.07.2018 300.70 301.80 -1.10 -0.36% 300.40 0.30 0.10%
01.04.2018 301.80 300.40 1.40 0.47% 299.10 2.70 0.90%
01.01.2018 300.40 300.20 0.20 0.07% 301.00 -0.60 -0.20%
01.10.2017 300.20 300.40 -0.20 -0.07% 301.10 -0.90 -0.30%
01.07.2017 300.40 299.10 1.30 0.43% 300.10 0.30 0.10%
01.04.2017 299.10 301.00 -1.90 -0.63% 300.80 -1.70 -0.57%
01.01.2017 301.00 301.10 -0.10 -0.03% 297.80 3.20 1.07%
01.10.2016 301.10 300.10 1.00 0.33% 299.00 2.10 0.70%
01.07.2016 300.10 300.80 -0.70 -0.23% 298.10 2.00 0.67%
01.04.2016 300.80 297.80 3.00 1.01% 300.60 0.20 0.07%
01.01.2016 297.80 299.00 -1.20 -0.40% 299.40 -1.60 -0.53%
01.10.2015 299.00 298.10 0.90 0.30% 297.70 1.30 0.44%
01.07.2015 298.10 300.60 -2.50 -0.83% 300.00 -1.90 -0.63%
01.04.2015 300.60 299.40 1.20 0.40% 300.00 0.60 0.20%
01.01.2015 299.40 297.70 1.70 0.57% 298.50 0.90 0.30%
01.10.2014 297.70 300.00 -2.30 -0.77% 301.20 -3.50 -1.16%
01.07.2014 300.00 300.00 0.00 0.00 300.20 -0.20 -0.07%
01.04.2014 300.00 298.50 1.50 0.50% 299.30 0.70 0.23%
01.01.2014 298.50 301.20 -2.70 -0.90% 301.10 -2.60 -0.86%
01.10.2013 301.20 300.20 1.00 0.33% 300.00 1.20 0.40%
01.07.2013 300.20 299.30 0.90 0.30% 300.20 0.00 0.00
01.04.2013 299.30 301.10 -1.80 -0.60% 299.70 -0.40 -0.13%
01.01.2013 301.10 300.00 1.10 0.37% 301.40 -0.30 -0.10%
01.10.2012 300.00 300.20 -0.20 -0.07% 300.50 -0.50 -0.17%
01.07.2012 300.20 299.70 0.50 0.17% 300.00 0.20 0.07%
01.04.2012 299.70 301.40 -1.70 -0.56% 301.10 -1.40 -0.46%
01.01.2012 301.40 300.50 0.90 0.30% 302.90 -1.50 -0.50%
01.10.2011 300.50 300.00 0.50 0.17% 301.50 -1.00 -0.33%
01.07.2011 300.00 301.10 -1.10 -0.37% 299.90 0.10 0.03%
01.04.2011 301.10 302.90 -1.80 -0.59% 301.90 -0.80 -0.26%
01.01.2011 302.90 301.50 1.40 0.46% 300.30 2.60 0.87%
01.10.2010 301.50 299.90 1.60 0.53% 300.30 1.20 0.40%
01.07.2010 299.90 301.90 -2.00 -0.66% 299.40 0.50 0.17%
01.04.2010 301.90 300.30 1.60 0.53% 299.10 2.80 0.94%
01.01.2010 300.30 300.30 0.00 0.00 300.30 0.00 0.00
01.10.2009 300.30 299.40 0.90 0.30% 295.50 4.80 1.62%
01.07.2009 299.40 299.10 0.30 0.10% 300.50 -1.10 -0.37%
01.04.2009 299.10 300.30 -1.20 -0.40% 301.60 -2.50 -0.83%
01.01.2009 300.30 295.50 4.80 1.62% 302.30 -2.00 -0.66%
01.10.2008 295.50 300.50 -5.00 -1.66% 301.00 -5.50 -1.83%
01.07.2008 300.50 301.60 -1.10 -0.36% 300.20 0.30 0.10%
01.04.2008 301.60 302.30 -0.70 -0.23% 301.90 -0.30 -0.10%
01.01.2008 302.30 301.00 1.30 0.43% 302.20 0.10 0.03%
01.10.2007 301.00 300.20 0.80 0.27% 299.80 1.20 0.40%
01.07.2007 300.20 301.90 -1.70 -0.56% 300.80 -0.60 -0.20%
01.04.2007 301.90 302.20 -0.30 -0.10% 300.80 1.10 0.37%
01.01.2007 302.20 299.80 2.40 0.80% 301.30 0.90 0.30%
01.10.2006 299.80 300.80 -1.00 -0.33% 299.50 0.30 0.10%
01.07.2006 300.80 300.80 0.00 0.00 300.10 0.70 0.23%
01.04.2006 300.80 301.30 -0.50 -0.17% 299.40 1.40 0.47%
01.01.2006 301.30 299.50 1.80 0.60% 300.60 0.70 0.23%
01.10.2005 299.50 300.10 -0.60 -0.20% 300.90 -1.40 -0.47%
01.07.2005 300.10 299.40 0.70 0.23% 301.80 -1.70 -0.56%
01.04.2005 299.40 300.60 -1.20 -0.40% 302.80 -3.40 -1.12%
01.01.2005 300.60 300.90 -0.30 -0.10% 301.70 -1.10 -0.36%
01.10.2004 300.90 301.80 -0.90 -0.30% 301.00 -0.10 -0.03%
01.07.2004 301.80 302.80 -1.00 -0.33% 300.30 1.50 0.50%
01.04.2004 302.80 301.70 1.10 0.36% 298.80 4.00 1.34%
01.01.2004 301.70 301.00 0.70 0.23% 300.50 1.20 0.40%
01.10.2003 301.00 300.30 0.70 0.23% 300.40 0.60 0.20%
01.07.2003 300.30 298.80 1.50 0.50% 299.40 0.90 0.30%
01.04.2003 298.80 300.50 -1.70 -0.57% 299.20 -0.40 -0.13%
01.01.2003 300.50 300.40 0.10 0.03% 300.50 0.00 0.00
01.10.2002 300.40 299.40 1.00 0.33% 299.90 0.50 0.17%
01.07.2002 299.40 299.20 0.20 0.07% 299.60 -0.20 -0.07%
01.04.2002 299.20 300.50 -1.30 -0.43% 299.90 -0.70 -0.23%
01.01.2002 300.50 299.90 0.60 0.20% 301.30 -0.80 -0.27%
01.10.2001 299.90 299.60 0.30 0.10% 301.10 -1.20 -0.40%
01.07.2001 299.60 299.90 -0.30 -0.10% 301.10 -1.50 -0.50%
01.04.2001 299.90 301.30 -1.40 -0.46% 300.40 -0.50 -0.17%
01.01.2001 301.30 301.10 0.20 0.07% 302.30 -1.00 -0.33%
01.10.2000 301.10 301.10 0.00 0.00 - - -
01.07.2000 301.10 300.40 0.70 0.23% - - -
01.04.2000 300.40 302.30 -1.90 -0.63% - - -
01.01.2000 302.30 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
previous month = 100 (Consumer price index (CPI))
Previous month = 100 (Industry producer prices index (PPI) (NACE Rev. 2))
MONETARY BASE (end of month, CZK in bn) (End month position)
Key interest rates (end of month) (%) (Monetary Statistics Publication)
předchozí měsíc = 100 (Index spotřebitelských cen (CPI))
stejné období předchozího roku = 100 (Index spotřebitelských cen (CPI))
průměr roku 2015 = 100 (Index spotřebitelských cen (CPI))
předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2))
stejné období předchozího roku = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2))
průměr roku 2015 = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2))
Month (According to BPM5 Methodology)
Predetermined short-term net drains on foreign currency assets (nominal value) - maturity up to 1 month - v mill.USD (Reserve Assets (on a net basis January 1993 - October 2014))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.