Přehled cenných papírů - Fondy penzijních společností


Přehled cenných papírů - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Přehled cenných papírů České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 30.9.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1. Portfolio CP celkem 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.2.2. Podílové listy 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1. Portfolio CP celkem 506 188 996.00 505 523 609.00 0.13 % 496 828 331.00 1.88 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 460 348 619.00 462 998 050.00 -0.57 % 467 136 293.00 -1.45 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 417 847 429.00 418 656 683.00 -0.19 % 420 123 239.00 -0.54 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 409 802 754.00 411 871 858.00 -0.50 % 413 583 292.00 -0.91 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 409 802 754.00 411 871 858.00 -0.50 % 413 583 292.00 -0.91 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 8 044 675.00 6 784 825.00 18.57 % 6 539 947.00 23.01 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 977 235.00 976 614.00 0.06 % 1 875 509.00 -47.89 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 41 523 955.00 43 364 753.00 -4.24 % 45 137 545.00 -8.01 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 22 700 457.00 23 259 825.00 -2.40 % 23 954 837.00 -5.24 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 18 823 498.00 20 104 928.00 -6.37 % 21 182 708.00 -11.14 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 45 840 377.00 42 525 559.00 7.79 % 29 692 038.00 54.39 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2.1. Akcie 19 100 669.00 17 787 537.00 7.38 % 12 634 306.00 51.18 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2.2. Podílové listy 26 710 529.00 24 724 821.00 8.03 % 17 012 864.00 57.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 29 179.00 13 201.00 121.04 % 44 868.00 -34.97 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1. Portfolio CP celkem 390 551 240.00 398 896 037.00 -2.09 % 413 379 500.00 -5.52 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 389 888 199.00 398 232 996.00 -2.10 % 412 731 083.00 -5.53 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou 359 033 296.00 365 872 987.00 -1.87 % 375 794 201.00 -4.46 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR 353 950 399.00 360 883 232.00 -1.92 % 370 450 375.00 -4.45 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR 353 950 399.00 360 883 232.00 -1.92 % 370 450 375.00 -4.45 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy 5 082 897.00 4 989 755.00 1.87 % 5 343 826.00 -4.88 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí 872 824.00 872 240.00 0.07 % 1 562 567.00 -44.14 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry 29 982 079.00 31 487 769.00 -4.78 % 35 374 315.00 -15.24 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami 17 221 337.00 18 363 575.00 -6.22 % 20 083 270.00 -14.25 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi 12 760 742.00 13 124 194.00 -2.77 % 15 291 045.00 -16.55 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem 663 041.00 663 041.00 0.00 % 648 417.00 2.26 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2.1. Akcie 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2.2. Podílové listy 663 041.00 663 041.00 0.00 % 648 417.00 2.26 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.3. Ostatní cenné papíry 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1. Portfolio CP celkem 115 637 756.00 106 627 572.00 8.45 % 83 448 831.00 38.57 %
Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1. Dluhové cenné papíry celkem 70 460 420.00 64 765 054.00 8.79 % 54 405 210.00 29.51 %

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1. Portfolio CP celkem

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1. Dluhové cenné papíry celkem

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.2.1. Akcie

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.2.2. Podílové listy

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Důchodové fondy, 1.3. Ostatní cenné papíry

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1. Portfolio CP celkem

Období Hodnota
30.09.2023 506 188 996.00
30.06.2023 505 523 609.00
31.03.2023 520 242 814.00
31.12.2022 509 775 315.00
30.09.2022 496 828 331.00
30.06.2022 493 092 175.00
31.03.2022 498 372 375.00
31.12.2021 499 649 382.00
30.09.2021 484 866 521.00
30.06.2021 484 045 860.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1. Dluhové cenné papíry celkem

Období Hodnota
30.09.2023 460 348 619.00
30.06.2023 462 998 050.00
31.03.2023 481 847 776.00
31.12.2022 475 351 163.00
30.09.2022 467 136 293.00
30.06.2022 464 408 333.00
31.03.2022 469 418 270.00
31.12.2021 471 336 472.00
30.09.2021 458 051 291.00
30.06.2021 459 391 986.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou

Období Hodnota
30.09.2023 417 847 429.00
30.06.2023 418 656 683.00
31.03.2023 436 170 272.00
31.12.2022 427 872 531.00
30.09.2022 420 123 239.00
30.06.2022 415 125 801.00
31.03.2022 420 134 723.00
31.12.2021 419 798 606.00
30.09.2021 405 048 993.00
30.06.2021 407 060 753.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR

Období Hodnota
30.09.2023 409 802 754.00
30.06.2023 411 871 858.00
31.03.2023 429 397 294.00
31.12.2022 420 467 914.00
30.09.2022 413 583 292.00
30.06.2022 408 425 752.00
31.03.2022 411 522 385.00
31.12.2021 410 567 093.00
30.09.2021 395 489 049.00
30.06.2021 397 332 833.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 4 394 758.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR

Období Hodnota
30.09.2023 409 802 754.00
30.06.2023 411 871 858.00
31.03.2023 429 397 294.00
31.12.2022 420 467 914.00
30.09.2022 413 583 292.00
30.06.2022 408 425 752.00
31.03.2022 411 522 385.00
31.12.2021 406 172 335.00
30.09.2021 395 489 049.00
30.06.2021 397 332 833.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy

Období Hodnota
30.09.2023 8 044 675.00
30.06.2023 6 784 825.00
31.03.2023 6 772 978.00
31.12.2022 7 404 617.00
30.09.2022 6 539 947.00
30.06.2022 6 700 049.00
31.03.2022 8 612 338.00
31.12.2021 9 231 513.00
30.09.2021 9 559 944.00
30.06.2021 9 727 920.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí

Období Hodnota
30.09.2023 977 235.00
30.06.2023 976 614.00
31.03.2023 975 934.00
31.12.2022 1 026 526.00
30.09.2022 1 875 509.00
30.06.2022 1 826 897.00
31.03.2022 1 027 025.00
31.12.2021 1 020 430.00
30.09.2021 1 013 994.00
30.06.2021 1 002 570.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry

Období Hodnota
30.09.2023 41 523 955.00
30.06.2023 43 364 753.00
31.03.2023 44 701 570.00
31.12.2022 46 452 106.00
30.09.2022 45 137 545.00
30.06.2022 47 455 635.00
31.03.2022 48 256 522.00
31.12.2021 50 517 436.00
30.09.2021 51 988 304.00
30.06.2021 51 328 663.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami

Období Hodnota
30.09.2023 22 700 457.00
30.06.2023 23 259 825.00
31.03.2023 23 966 737.00
31.12.2022 25 658 537.00
30.09.2022 23 954 837.00
30.06.2022 24 836 045.00
31.03.2022 23 849 413.00
31.12.2021 24 888 821.00
30.09.2021 25 546 928.00
30.06.2021 25 341 160.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi

Období Hodnota
30.09.2023 18 823 498.00
30.06.2023 20 104 928.00
31.03.2023 20 734 833.00
31.12.2022 20 793 569.00
30.09.2022 21 182 708.00
30.06.2022 22 619 590.00
31.03.2022 24 407 109.00
31.12.2021 25 628 615.00
30.09.2021 26 441 376.00
30.06.2021 25 987 503.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem

Období Hodnota
30.09.2023 45 840 377.00
30.06.2023 42 525 559.00
31.03.2023 38 395 038.00
31.12.2022 34 424 152.00
30.09.2022 29 692 038.00
30.06.2022 28 683 842.00
31.03.2022 28 954 105.00
31.12.2021 28 312 910.00
30.09.2021 26 815 230.00
30.06.2021 24 653 874.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2.1. Akcie

Období Hodnota
30.09.2023 19 100 669.00
30.06.2023 17 787 537.00
31.03.2023 16 059 068.00
31.12.2022 14 568 516.00
30.09.2022 12 634 306.00
30.06.2022 11 783 972.00
31.03.2022 11 893 377.00
31.12.2021 11 447 974.00
30.09.2021 10 357 977.00
30.06.2021 9 260 837.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2.2. Podílové listy

Období Hodnota
30.09.2023 26 710 529.00
30.06.2023 24 724 821.00
31.03.2023 22 323 879.00
31.12.2022 19 744 980.00
30.09.2022 17 012 864.00
30.06.2022 16 853 455.00
31.03.2022 17 014 626.00
31.12.2021 16 807 610.00
30.09.2021 16 364 595.00
30.06.2021 15 298 773.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry

Období Hodnota
30.09.2023 29 179.00
30.06.2023 13 201.00
31.03.2023 12 091.00
31.12.2022 110 656.00
30.09.2022 44 868.00
30.06.2022 46 415.00
31.03.2022 46 102.00
31.12.2021 57 326.00
30.09.2021 92 658.00
30.06.2021 94 264.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Fondy celkem, 1.3. Ostatní cenné papíry

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1. Portfolio CP celkem

Období Hodnota
30.09.2023 390 551 240.00
30.06.2023 398 896 037.00
31.03.2023 421 244 319.00
31.12.2022 416 715 328.00
30.09.2022 413 379 500.00
30.06.2022 413 972 923.00
31.03.2022 418 496 144.00
31.12.2021 418 335 426.00
30.09.2021 410 030 847.00
30.06.2021 411 729 516.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1. Dluhové cenné papíry celkem

Období Hodnota
30.09.2023 389 888 199.00
30.06.2023 398 232 996.00
31.03.2023 420 590 625.00
31.12.2022 416 036 623.00
30.09.2022 412 731 083.00
30.06.2022 413 324 505.00
31.03.2022 417 621 220.00
31.12.2021 416 725 138.00
30.09.2021 407 670 911.00
30.06.2021 409 421 963.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1. Dluhopisy vydané státem OECD nebo jeho centrální bankou

Období Hodnota
30.09.2023 359 033 296.00
30.06.2023 365 872 987.00
31.03.2023 385 793 009.00
31.12.2022 379 379 729.00
30.09.2022 375 794 201.00
30.06.2022 373 880 849.00
31.03.2022 378 135 608.00
31.12.2021 374 420 545.00
30.09.2021 363 765 635.00
30.06.2021 365 935 014.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1. Dluhopisy vydané ČR

Období Hodnota
30.09.2023 353 950 399.00
30.06.2023 360 883 232.00
31.03.2023 380 681 243.00
31.12.2022 373 713 931.00
30.09.2022 370 450 375.00
30.06.2022 368 348 493.00
31.03.2022 370 712 209.00
31.12.2021 366 270 324.00
30.09.2021 355 271 828.00
30.06.2021 357 314 698.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.1. Státní pokladniční poukázky ČR

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 2 496 467.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.1.2. Státní dluhopisy ČR

Období Hodnota
30.09.2023 353 950 399.00
30.06.2023 360 883 232.00
31.03.2023 380 681 243.00
31.12.2022 373 713 931.00
30.09.2022 370 450 375.00
30.06.2022 368 348 493.00
31.03.2022 370 712 209.00
31.12.2021 363 773 857.00
30.09.2021 355 271 828.00
30.06.2021 357 314 698.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.1.2. Dluhopisy vydané ostatními členskými státy

Období Hodnota
30.09.2023 5 082 897.00
30.06.2023 4 989 755.00
31.03.2023 5 111 766.00
31.12.2022 5 665 798.00
30.09.2022 5 343 826.00
30.06.2022 5 532 356.00
31.03.2022 7 423 399.00
31.12.2021 8 150 221.00
30.09.2021 8 493 807.00
30.06.2021 8 620 316.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.2. Dluhopisy vydané EIB, EBRD, IBRD nebo jinou mezinárodní institucí

Období Hodnota
30.09.2023 872 824.00
30.06.2023 872 240.00
31.03.2023 871 572.00
31.12.2022 921 844.00
30.09.2022 1 562 567.00
30.06.2022 1 551 429.00
31.03.2022 940 124.00
31.12.2021 933 736.00
30.09.2021 927 388.00
30.06.2021 916 794.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3. Ostatní dluhové cenné papíry

Období Hodnota
30.09.2023 29 982 079.00
30.06.2023 31 487 769.00
31.03.2023 33 926 044.00
31.12.2022 35 735 050.00
30.09.2022 35 374 315.00
30.06.2022 37 892 227.00
31.03.2022 38 545 488.00
31.12.2021 41 370 857.00
30.09.2021 42 977 888.00
30.06.2021 42 570 155.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3.1. Dluhové cenné papíry vydané bankami

Období Hodnota
30.09.2023 17 221 337.00
30.06.2023 18 363 575.00
31.03.2023 19 207 981.00
31.12.2022 20 877 425.00
30.09.2022 20 083 270.00
30.06.2022 21 356 145.00
31.03.2022 20 428 064.00
31.12.2021 21 664 680.00
30.09.2021 22 342 429.00
30.06.2021 22 188 855.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.1.3.2. Dluhové cenné papíry vydané obchodními společnostmi

Období Hodnota
30.09.2023 12 760 742.00
30.06.2023 13 124 194.00
31.03.2023 14 718 063.00
31.12.2022 14 857 625.00
30.09.2022 15 291 045.00
30.06.2022 16 536 082.00
31.03.2022 18 117 424.00
31.12.2021 19 706 177.00
30.09.2021 20 635 459.00
30.06.2021 20 381 300.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2. Majetkové cenné papíry celkem

Období Hodnota
30.09.2023 663 041.00
30.06.2023 663 041.00
31.03.2023 653 694.00
31.12.2022 678 705.00
30.09.2022 648 417.00
30.06.2022 648 418.00
31.03.2022 874 924.00
31.12.2021 1 610 288.00
30.09.2021 2 359 936.00
30.06.2021 2 307 553.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2.1. Akcie

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2.2. Podílové listy

Období Hodnota
30.09.2023 663 041.00
30.06.2023 663 041.00
31.03.2023 653 694.00
31.12.2022 678 705.00
30.09.2022 648 417.00
30.06.2022 648 418.00
31.03.2022 874 924.00
31.12.2021 1 610 288.00
30.09.2021 2 359 936.00
30.06.2021 2 307 553.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.2.3. Ostatní majetkové cenné papíry

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Transformované fondy, 1.3. Ostatní cenné papíry

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1. Portfolio CP celkem

Období Hodnota
30.09.2023 115 637 756.00
30.06.2023 106 627 572.00
31.03.2023 98 998 495.00
31.12.2022 93 059 987.00
30.09.2022 83 448 831.00
30.06.2022 79 119 252.00
31.03.2022 79 876 231.00
31.12.2021 81 313 956.00
30.09.2021 74 835 674.00
30.06.2021 72 316 344.00
Další >>

Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.1. Dluhové cenné papíry celkem

Období Hodnota
30.09.2023 70 460 420.00
30.06.2023 64 765 054.00
31.03.2023 61 257 151.00
31.12.2022 59 314 540.00
30.09.2022 54 405 210.00
30.06.2022 51 083 828.00
31.03.2022 51 797 050.00
31.12.2021 54 611 334.00
30.09.2021 50 380 380.00
30.06.2021 49 970 023.00
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V