Export (FOB) (Export of Goods»Mil CZK FOB, monthly data) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Export (FOB) (Export of Goods»Mil CZK FOB, monthly data) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Vnější ekonomické vztahy: Měsíční, Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB)
29.02.2024 Vnější ekonomické vztahy: Měsíční, Saldo zahraničního obchodu (FOB/CIF)
29.02.2024 Vnější ekonomické vztahy: Měsíční, Vývoz (FOB)
29.02.2024 Vnější ekonomické vztahy: Měsíční, Dovoz (FOB)
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba oděvů (spotřební zboží celkem)
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba spotřebičů převážně pro domácnost (spotřební zboží celkem)
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba dopravních prostředků a zařízení j.n. (spotřební zboží celkem)
29.02.2024 Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Zboží krátkodobé spotřeby celkem
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba spotřební elektroniky (zboží dlouhododobé spotřeby celkem)
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba spotřební elektroniky (spotřební zboží celkem)
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba spotřebičů převážně pro domácnost (zboží dlouhododobé spotřeby celkem)
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba ostatních chemických výrobků
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba syntetických chemických vláken
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství (meziprodukt celkem)
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů, prášková metalurgie
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba ostatních kovodělných výrobků
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba elektronických součástek a desek
- Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Výroba magnetických a optických médií
29.02.2024 Nové zakázky v průmyslu: Měsíční, Export, 2021, Meziprodukt celkem

Graf hodnot, Mil CZK FOB, monthly data

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Mil CZK FOB, monthly data - Export (FOB) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 347 038.00
Min 31.01.1993 24 939.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 301 538.00 234 954.00 66 584.00 28.34% 302 865.00 -1 327.00 -0.44%
31.05.2020 234 954.00 194 505.00 40 449.00 20.80% 330 805.00 -95 851.00 -28.98%
30.04.2020 194 505.00 290 363.00 -95 858.00 -33.01% 315 160.00 - 120 655.00 -38.28%
31.03.2020 290 363.00 297 971.00 -7 608.00 -2.55% 327 894.00 -37 531.00 -11.45%
29.02.2020 297 971.00 305 078.00 -7 107.00 -2.33% 299 047.00 -1 076.00 -0.36%
31.01.2020 305 078.00 250 151.00 54 927.00 21.96% 304 825.00 253.00 0.08%
31.12.2019 250 151.00 326 924.00 -76 773.00 -23.48% 253 020.00 -2 869.00 -1.13%
30.11.2019 326 924.00 340 009.00 -13 085.00 -3.85% 346 997.00 -20 073.00 -5.78%
31.10.2019 340 009.00 326 827.00 13 182.00 4.03% 347 038.00 -7 029.00 -2.03%
30.09.2019 326 827.00 276 284.00 50 543.00 18.29% 300 638.00 26 189.00 8.71%
31.08.2019 276 284.00 291 611.00 -15 327.00 -5.26% 286 097.00 -9 813.00 -3.43%
31.07.2019 291 611.00 302 865.00 -11 254.00 -3.72% 267 133.00 24 478.00 9.16%
30.06.2019 302 865.00 330 805.00 -27 940.00 -8.45% 316 987.00 -14 122.00 -4.46%
31.05.2019 330 805.00 315 160.00 15 645.00 4.96% 307 262.00 23 543.00 7.66%
30.04.2019 315 160.00 327 894.00 -12 734.00 -3.88% 292 969.00 22 191.00 7.57%
31.03.2019 327 894.00 299 047.00 28 847.00 9.65% 312 427.00 15 467.00 4.95%
28.02.2019 299 047.00 304 825.00 -5 778.00 -1.90% 284 066.00 14 981.00 5.27%
31.01.2019 304 825.00 253 020.00 51 805.00 20.47% 301 607.00 3 218.00 1.07%
31.12.2018 253 020.00 346 997.00 -93 977.00 -27.08% 251 331.00 1 689.00 0.67%
30.11.2018 346 997.00 347 038.00 -41.00 -0.01% 316 986.00 30 011.00 9.47%
31.10.2018 347 038.00 300 638.00 46 400.00 15.43% 316 054.00 30 984.00 9.80%
30.09.2018 300 638.00 286 097.00 14 541.00 5.08% 296 516.00 4 122.00 1.39%
31.08.2018 286 097.00 267 133.00 18 964.00 7.10% 276 212.00 9 885.00 3.58%
31.07.2018 267 133.00 316 987.00 -49 854.00 -15.73% 241 161.00 25 972.00 10.77%
30.06.2018 316 987.00 307 262.00 9 725.00 3.17% 313 336.00 3 651.00 1.17%
31.05.2018 307 262.00 292 969.00 14 293.00 4.88% 313 841.00 -6 579.00 -2.10%
30.04.2018 292 969.00 312 427.00 -19 458.00 -6.23% 277 472.00 15 497.00 5.58%
31.03.2018 312 427.00 284 066.00 28 361.00 9.98% 337 017.00 -24 590.00 -7.30%
28.02.2018 284 066.00 301 607.00 -17 541.00 -5.82% 284 924.00 - 858.00 -0.30%
31.01.2018 301 607.00 251 331.00 50 276.00 20.00% 288 048.00 13 559.00 4.71%
31.12.2017 251 331.00 316 986.00 -65 655.00 -20.71% 247 306.00 4 025.00 1.63%
30.11.2017 316 986.00 316 054.00 932.00 0.29% 302 981.00 14 005.00 4.62%
31.10.2017 316 054.00 296 516.00 19 538.00 6.59% 284 766.00 31 288.00 10.99%
30.09.2017 296 516.00 276 212.00 20 304.00 7.35% 288 613.00 7 903.00 2.74%
31.08.2017 276 212.00 241 161.00 35 051.00 14.53% 262 624.00 13 588.00 5.17%
31.07.2017 241 161.00 313 336.00 -72 175.00 -23.03% 226 868.00 14 293.00 6.30%
30.06.2017 313 336.00 313 841.00 - 505.00 -0.16% 295 345.00 17 991.00 6.09%
31.05.2017 313 841.00 277 472.00 36 369.00 13.11% 279 617.00 34 224.00 12.24%
30.04.2017 277 472.00 337 017.00 -59 545.00 -17.67% 284 184.00 -6 712.00 -2.36%
31.03.2017 337 017.00 284 924.00 52 093.00 18.28% 291 622.00 45 395.00 15.57%
28.02.2017 284 924.00 288 048.00 -3 124.00 -1.08% 279 095.00 5 829.00 2.09%
31.01.2017 288 048.00 247 306.00 40 742.00 16.47% 256 084.00 31 964.00 12.48%
31.12.2016 247 306.00 302 981.00 -55 675.00 -18.38% 244 683.00 2 623.00 1.07%
30.11.2016 302 981.00 284 766.00 18 215.00 6.40% 290 327.00 12 654.00 4.36%
31.10.2016 284 766.00 288 613.00 -3 847.00 -1.33% 296 601.00 -11 835.00 -3.99%
30.09.2016 288 613.00 262 624.00 25 989.00 9.90% 289 142.00 - 529.00 -0.18%
31.08.2016 262 624.00 226 868.00 35 756.00 15.76% 226 536.00 36 088.00 15.93%
31.07.2016 226 868.00 295 345.00 -68 477.00 -23.19% 272 528.00 -45 660.00 -16.75%
30.06.2016 295 345.00 279 617.00 15 728.00 5.62% 292 969.00 2 376.00 0.81%
31.05.2016 279 617.00 284 184.00 -4 567.00 -1.61% 259 558.00 20 059.00 7.73%
30.04.2016 284 184.00 291 622.00 -7 438.00 -2.55% 275 577.00 8 607.00 3.12%
31.03.2016 291 622.00 279 095.00 12 527.00 4.49% 297 172.00 -5 550.00 -1.87%
29.02.2016 279 095.00 256 084.00 23 011.00 8.99% 264 067.00 15 028.00 5.69%
31.01.2016 256 084.00 244 683.00 11 401.00 4.66% 253 812.00 2 272.00 0.90%
31.12.2015 244 683.00 290 327.00 -45 644.00 -15.72% 236 906.00 7 777.00 3.28%
30.11.2015 290 327.00 296 601.00 -6 274.00 -2.12% 274 883.00 15 444.00 5.62%
31.10.2015 296 601.00 289 142.00 7 459.00 2.58% 290 333.00 6 268.00 2.16%
30.09.2015 289 142.00 226 536.00 62 606.00 27.64% 289 345.00 - 203.00 -0.07%
31.08.2015 226 536.00 272 528.00 -45 992.00 -16.88% 221 805.00 4 731.00 2.13%
31.07.2015 272 528.00 292 969.00 -20 441.00 -6.98% 269 298.00 3 230.00 1.20%
30.06.2015 292 969.00 259 558.00 33 411.00 12.87% 267 324.00 25 645.00 9.59%
31.05.2015 259 558.00 275 577.00 -16 019.00 -5.81% 258 124.00 1 434.00 0.56%
30.04.2015 275 577.00 297 172.00 -21 595.00 -7.27% 265 533.00 10 044.00 3.78%
31.03.2015 297 172.00 264 067.00 33 105.00 12.54% 273 254.00 23 918.00 8.75%
28.02.2015 264 067.00 253 812.00 10 255.00 4.04% 251 391.00 12 676.00 5.04%
31.01.2015 253 812.00 236 906.00 16 906.00 7.14% 251 002.00 2 810.00 1.12%
31.12.2014 236 906.00 274 883.00 -37 977.00 -13.82% 214 416.00 22 490.00 10.49%
30.11.2014 274 883.00 290 333.00 -15 450.00 -5.32% 263 538.00 11 345.00 4.30%
31.10.2014 290 333.00 289 345.00 988.00 0.34% 261 161.00 29 172.00 11.17%
30.09.2014 289 345.00 221 805.00 67 540.00 30.45% 249 160.00 40 185.00 16.13%
31.08.2014 221 805.00 269 298.00 -47 493.00 -17.64% 216 391.00 5 414.00 2.50%
31.07.2014 269 298.00 267 324.00 1 974.00 0.74% 223 787.00 45 511.00 20.34%
30.06.2014 267 324.00 258 124.00 9 200.00 3.56% 229 599.00 37 725.00 16.43%
31.05.2014 258 124.00 265 533.00 -7 409.00 -2.79% 231 406.00 26 718.00 11.55%
30.04.2014 265 533.00 273 254.00 -7 721.00 -2.83% 235 539.00 29 994.00 12.73%
31.03.2014 273 254.00 251 391.00 21 863.00 8.70% 233 258.00 39 996.00 17.15%
28.02.2014 251 391.00 251 002.00 389.00 0.15% 215 645.00 35 746.00 16.58%
31.01.2014 251 002.00 214 416.00 36 586.00 17.06% 212 330.00 38 672.00 18.21%
31.12.2013 214 416.00 263 538.00 -49 122.00 -18.64% 185 676.00 28 740.00 15.48%
30.11.2013 263 538.00 261 161.00 2 377.00 0.91% 243 049.00 20 489.00 8.43%
31.10.2013 261 161.00 249 160.00 12 001.00 4.82% 248 374.00 12 787.00 5.15%
30.09.2013 249 160.00 216 391.00 32 769.00 15.14% 228 113.00 21 047.00 9.23%
31.08.2013 216 391.00 223 787.00 -7 396.00 -3.30% 211 421.00 4 970.00 2.35%
31.07.2013 223 787.00 229 599.00 -5 812.00 -2.53% 217 028.00 6 759.00 3.11%
30.06.2013 229 599.00 231 406.00 -1 807.00 -0.78% 234 720.00 -5 121.00 -2.18%
31.05.2013 231 406.00 235 539.00 -4 133.00 -1.75% 230 693.00 713.00 0.31%
30.04.2013 235 539.00 233 258.00 2 281.00 0.98% 224 568.00 10 971.00 4.89%
31.03.2013 233 258.00 215 645.00 17 613.00 8.17% 249 895.00 -16 637.00 -6.66%
28.02.2013 215 645.00 212 330.00 3 315.00 1.56% 229 080.00 -13 435.00 -5.86%
31.01.2013 212 330.00 185 676.00 26 654.00 14.36% 223 226.00 -10 896.00 -4.88%
31.12.2012 185 676.00 243 049.00 -57 373.00 -23.61% 200 635.00 -14 959.00 -7.46%
30.11.2012 243 049.00 248 374.00 -5 325.00 -2.14% 236 252.00 6 797.00 2.88%
31.10.2012 248 374.00 228 113.00 20 261.00 8.88% 229 299.00 19 075.00 8.32%
30.09.2012 228 113.00 211 421.00 16 692.00 7.90% 229 365.00 -1 252.00 -0.55%
31.08.2012 211 421.00 217 028.00 -5 607.00 -2.58% 197 366.00 14 055.00 7.12%
31.07.2012 217 028.00 234 720.00 -17 692.00 -7.54% 195 922.00 21 106.00 10.77%
30.06.2012 234 720.00 230 693.00 4 027.00 1.75% 220 620.00 14 100.00 6.39%
31.05.2012 230 693.00 224 568.00 6 125.00 2.73% 221 608.00 9 085.00 4.10%
30.04.2012 224 568.00 249 895.00 -25 327.00 -10.13% 206 324.00 18 244.00 8.84%
31.03.2012 249 895.00 229 080.00 20 815.00 9.09% 233 376.00 16 519.00 7.08%
29.02.2012 229 080.00 223 226.00 5 854.00 2.62% 198 669.00 30 411.00 15.31%
31.01.2012 223 226.00 200 635.00 22 591.00 11.26% 201 505.00 21 721.00 10.78%
31.12.2011 200 635.00 236 252.00 -35 617.00 -15.08% 189 454.00 11 181.00 5.90%
30.11.2011 236 252.00 229 299.00 6 953.00 3.03% 222 301.00 13 951.00 6.28%
31.10.2011 229 299.00 229 365.00 -66.00 -0.03% 213 677.00 15 622.00 7.31%
30.09.2011 229 365.00 197 366.00 31 999.00 16.21% 214 689.00 14 676.00 6.84%
31.08.2011 197 366.00 195 922.00 1 444.00 0.74% 184 664.00 12 702.00 6.88%
31.07.2011 195 922.00 220 620.00 -24 698.00 -11.19% 182 734.00 13 188.00 7.22%
30.06.2011 220 620.00 221 608.00 - 988.00 -0.45% 206 838.00 13 782.00 6.66%
31.05.2011 221 608.00 206 324.00 15 284.00 7.41% 194 320.00 27 288.00 14.04%
30.04.2011 206 324.00 233 376.00 -27 052.00 -11.59% 188 766.00 17 558.00 9.30%
31.03.2011 233 376.00 198 669.00 34 707.00 17.47% 202 245.00 31 131.00 15.39%
28.02.2011 198 669.00 201 505.00 -2 836.00 -1.41% 172 495.00 26 174.00 15.17%
31.01.2011 201 505.00 189 454.00 12 051.00 6.36% 162 658.00 38 847.00 23.88%
31.12.2010 189 454.00 222 301.00 -32 847.00 -14.78% 161 881.00 27 573.00 17.03%
30.11.2010 222 301.00 213 677.00 8 624.00 4.04% 189 837.00 32 464.00 17.10%
31.10.2010 213 677.00 214 689.00 -1 012.00 -0.47% 189 752.00 23 925.00 12.61%
30.09.2010 214 689.00 184 664.00 30 025.00 16.26% 181 973.00 32 716.00 17.98%
31.08.2010 184 664.00 182 734.00 1 930.00 1.06% 153 822.00 30 842.00 20.05%
31.07.2010 182 734.00 206 838.00 -24 104.00 -11.65% 161 262.00 21 472.00 13.31%
30.06.2010 206 838.00 194 320.00 12 518.00 6.44% 174 551.00 32 287.00 18.50%
31.05.2010 194 320.00 188 766.00 5 554.00 2.94% 158 337.00 35 983.00 22.73%
30.04.2010 188 766.00 202 245.00 -13 479.00 -6.66% 164 895.00 23 871.00 14.48%
31.03.2010 202 245.00 172 495.00 29 750.00 17.25% 182 708.00 19 537.00 10.69%
28.02.2010 172 495.00 162 658.00 9 837.00 6.05% 161 600.00 10 895.00 6.74%
31.01.2010 162 658.00 161 881.00 777.00 0.48% 152 737.00 9 921.00 6.50%
31.12.2009 161 881.00 189 837.00 -27 956.00 -14.73% 149 886.00 11 995.00 8.00%
30.11.2009 189 837.00 189 752.00 85.00 0.04% 181 877.00 7 960.00 4.38%
31.10.2009 189 752.00 181 973.00 7 779.00 4.27% 199 370.00 -9 618.00 -4.82%
30.09.2009 181 973.00 153 822.00 28 151.00 18.30% 201 484.00 -19 511.00 -9.68%
31.08.2009 153 822.00 161 262.00 -7 440.00 -4.61% 164 628.00 -10 806.00 -6.56%
31.07.2009 161 262.00 174 551.00 -13 289.00 -7.61% 189 650.00 -28 388.00 -14.97%
30.06.2009 174 551.00 158 337.00 16 214.00 10.24% 201 880.00 -27 329.00 -13.54%
31.05.2009 158 337.00 164 895.00 -6 558.00 -3.98% 194 916.00 -36 579.00 -18.77%
30.04.2009 164 895.00 182 708.00 -17 813.00 -9.75% 208 901.00 -44 006.00 -21.07%
31.03.2009 182 708.00 161 600.00 21 108.00 13.06% 192 402.00 -9 694.00 -5.04%
28.02.2009 161 600.00 152 737.00 8 863.00 5.80% 198 889.00 -37 289.00 -18.75%
31.01.2009 152 737.00 149 886.00 2 851.00 1.90% 195 968.00 -43 231.00 -22.06%
31.12.2008 149 886.00 181 877.00 -31 991.00 -17.59% 171 062.00 -21 176.00 -12.38%
30.11.2008 181 877.00 199 370.00 -17 493.00 -8.77% 219 852.00 -37 975.00 -17.27%
31.10.2008 199 370.00 201 484.00 -2 114.00 -1.05% 225 747.00 -26 377.00 -11.68%
30.09.2008 201 484.00 164 628.00 36 856.00 22.39% 192 268.00 9 216.00 4.79%
31.08.2008 164 628.00 189 650.00 -25 022.00 -13.19% 179 818.00 -15 190.00 -8.45%
31.07.2008 189 650.00 201 880.00 -12 230.00 -6.06% 187 174.00 2 476.00 1.32%
30.06.2008 201 880.00 194 916.00 6 964.00 3.57% 197 321.00 4 559.00 2.31%
31.05.2008 194 916.00 208 901.00 -13 985.00 -6.69% 193 869.00 1 047.00 0.54%
30.04.2008 208 901.00 192 402.00 16 499.00 8.58% 184 862.00 24 039.00 13.00%
31.03.2008 192 402.00 198 889.00 -6 487.00 -3.26% 201 964.00 -9 562.00 -4.73%
29.02.2008 198 889.00 195 968.00 2 921.00 1.49% 180 603.00 18 286.00 10.12%
31.01.2008 195 968.00 171 062.00 24 906.00 14.56% 179 618.00 16 350.00 9.10%
31.12.2007 171 062.00 219 852.00 -48 790.00 -22.19% 166 217.00 4 845.00 2.91%
30.11.2007 219 852.00 225 747.00 -5 895.00 -2.61% 204 913.00 14 939.00 7.29%
31.10.2007 225 747.00 192 268.00 33 479.00 17.41% 202 065.00 23 682.00 11.72%
30.09.2007 192 268.00 179 818.00 12 450.00 6.92% 180 016.00 12 252.00 6.81%
31.08.2007 179 818.00 187 174.00 -7 356.00 -3.93% 162 698.00 17 120.00 10.52%
31.07.2007 187 174.00 197 321.00 -10 147.00 -5.14% 158 905.00 28 269.00 17.79%
30.06.2007 197 321.00 193 869.00 3 452.00 1.78% 179 173.00 18 148.00 10.13%
31.05.2007 193 869.00 184 862.00 9 007.00 4.87% 178 101.00 15 768.00 8.85%
30.04.2007 184 862.00 201 964.00 -17 102.00 -8.47% 159 002.00 25 860.00 16.26%
31.03.2007 201 964.00 180 603.00 21 361.00 11.83% 182 558.00 19 406.00 10.63%
28.02.2007 180 603.00 179 618.00 985.00 0.55% 158 032.00 22 571.00 14.28%
31.01.2007 179 618.00 166 217.00 13 401.00 8.06% 159 373.00 20 245.00 12.70%
31.12.2006 166 217.00 204 913.00 -38 696.00 -18.88% 154 462.00 11 755.00 7.61%
30.11.2006 204 913.00 202 065.00 2 848.00 1.41% 183 396.00 21 517.00 11.73%
31.10.2006 202 065.00 180 016.00 22 049.00 12.25% 172 537.00 29 528.00 17.11%
30.09.2006 180 016.00 162 698.00 17 318.00 10.64% 170 174.00 9 842.00 5.78%
31.08.2006 162 698.00 158 905.00 3 793.00 2.39% 152 575.00 10 123.00 6.63%
31.07.2006 158 905.00 179 173.00 -20 268.00 -11.31% 141 994.00 16 911.00 11.91%
30.06.2006 179 173.00 178 101.00 1 072.00 0.60% 167 598.00 11 575.00 6.91%
31.05.2006 178 101.00 159 002.00 19 099.00 12.01% 157 044.00 21 057.00 13.41%
30.04.2006 159 002.00 182 558.00 -23 556.00 -12.90% 156 276.00 2 726.00 1.74%
31.03.2006 182 558.00 158 032.00 24 526.00 15.52% 153 227.00 29 331.00 19.14%
28.02.2006 158 032.00 159 373.00 -1 341.00 -0.84% 139 059.00 18 973.00 13.64%
31.01.2006 159 373.00 154 462.00 4 911.00 3.18% 135 449.00 23 924.00 17.66%
31.12.2005 154 462.00 183 396.00 -28 934.00 -15.78% 136 190.60 18 271.40 13.42%
30.11.2005 183 396.00 172 537.00 10 859.00 6.29% 165 860.50 17 535.50 10.57%
31.10.2005 172 537.00 170 174.00 2 363.00 1.39% 158 621.80 13 915.20 8.77%
30.09.2005 170 174.00 152 575.00 17 599.00 11.53% 158 002.40 12 171.60 7.70%
31.08.2005 152 575.00 141 994.00 10 581.00 7.45% 132 084.80 20 490.20 15.51%
31.07.2005 141 994.00 167 598.00 -25 604.00 -15.28% 135 167.40 6 826.60 5.05%
30.06.2005 167 598.00 157 044.00 10 554.00 6.72% 156 309.40 11 288.60 7.22%
31.05.2005 157 044.00 156 276.00 768.00 0.49% 155 378.20 1 665.80 1.07%
30.04.2005 156 276.00 153 227.00 3 049.00 1.99% 148 454.00 7 822.00 5.27%
31.03.2005 153 227.00 139 059.00 14 168.00 10.19% 142 673.00 10 554.00 7.40%
28.02.2005 139 059.00 135 449.00 3 610.00 2.67% 125 848.00 13 211.00 10.50%
31.01.2005 135 449.00 136 190.60 - 741.60 -0.54% 108 066.00 27 383.00 25.34%
31.12.2004 136 190.60 165 860.50 -29 669.90 -17.89% 112 252.00 23 938.60 21.33%
30.11.2004 165 860.50 158 621.80 7 238.70 4.56% 119 902.00 45 958.50 38.33%
31.10.2004 158 621.80 158 002.40 619.40 0.39% 132 882.00 25 739.80 19.37%
30.09.2004 158 002.40 132 084.80 25 917.60 19.62% 123 822.00 34 180.40 27.60%
31.08.2004 132 084.80 135 167.40 -3 082.60 -2.28% 98 354.00 33 730.80 34.30%
31.07.2004 135 167.40 156 309.40 -21 142.00 -13.53% 110 280.00 24 887.40 22.57%
30.06.2004 156 309.40 155 378.20 931.20 0.60% 111 025.00 45 284.40 40.79%
31.05.2004 155 378.20 148 454.00 6 924.20 4.66% 112 853.00 42 525.20 37.68%
30.04.2004 148 454.00 142 673.00 5 781.00 4.05% 116 344.00 32 110.00 27.60%
31.03.2004 142 673.00 125 848.00 16 825.00 13.37% 119 335.00 23 338.00 19.56%
29.02.2004 125 848.00 108 066.00 17 782.00 16.45% 105 624.00 20 224.00 19.15%
31.01.2004 108 066.00 112 252.00 -4 186.00 -3.73% 108 256.00 - 190.00 -0.18%
31.12.2003 112 252.00 119 902.00 -7 650.00 -6.38% 92 293.00 19 959.00 21.63%
30.11.2003 119 902.00 132 882.00 -12 980.00 -9.77% 118 230.00 1 672.00 1.41%
31.10.2003 132 882.00 123 822.00 9 060.00 7.32% 117 017.00 15 865.00 13.56%
30.09.2003 123 822.00 98 354.00 25 468.00 25.89% 112 713.00 11 109.00 9.86%
31.08.2003 98 354.00 110 280.00 -11 926.00 -10.81% 87 227.00 11 127.00 12.76%
31.07.2003 110 280.00 111 025.00 - 745.00 -0.67% 96 847.00 13 433.00 13.87%
30.06.2003 111 025.00 112 853.00 -1 828.00 -1.62% 102 013.00 9 012.00 8.83%
31.05.2003 112 853.00 116 344.00 -3 491.00 -3.00% 104 070.00 8 783.00 8.44%
30.04.2003 116 344.00 119 335.00 -2 991.00 -2.51% 111 060.00 5 284.00 4.76%
31.03.2003 119 335.00 105 624.00 13 711.00 12.98% 110 557.00 8 778.00 7.94%
28.02.2003 105 624.00 108 256.00 -2 632.00 -2.43% 103 932.00 1 692.00 1.63%
31.01.2003 108 256.00 92 293.00 15 963.00 17.30% 98 435.00 9 821.00 9.98%
31.12.2002 92 293.00 118 230.00 -25 937.00 -21.94% 90 140.00 2 153.00 2.39%
30.11.2002 118 230.00 117 017.00 1 213.00 1.04% 119 014.00 - 784.00 -0.66%
31.10.2002 117 017.00 112 713.00 4 304.00 3.82% 120 175.00 -3 158.00 -2.63%
30.09.2002 112 713.00 87 227.00 25 486.00 29.22% 106 020.00 6 693.00 6.31%
31.08.2002 87 227.00 96 847.00 -9 620.00 -9.93% 97 007.00 -9 780.00 -10.08%
31.07.2002 96 847.00 102 013.00 -5 166.00 -5.06% 94 813.00 2 034.00 2.15%
30.06.2002 102 013.00 104 070.00 -2 057.00 -1.98% 108 750.00 -6 737.00 -6.19%
31.05.2002 104 070.00 111 060.00 -6 990.00 -6.29% 112 338.00 -8 268.00 -7.36%
30.04.2002 111 060.00 110 557.00 503.00 0.45% 102 545.00 8 515.00 8.30%
31.03.2002 110 557.00 103 932.00 6 625.00 6.37% 115 273.00 -4 716.00 -4.09%
28.02.2002 103 932.00 98 435.00 5 497.00 5.58% 103 040.00 892.00 0.87%
31.01.2002 98 435.00 90 140.00 8 295.00 9.20% 100 519.00 -2 084.00 -2.07%
31.12.2001 90 140.00 119 014.00 -28 874.00 -24.26% 90 630.00 - 490.00 -0.54%
30.11.2001 119 014.00 120 175.00 -1 161.00 -0.97% 112 906.00 6 108.00 5.41%
31.10.2001 120 175.00 106 020.00 14 155.00 13.35% 108 561.00 11 614.00 10.70%
30.09.2001 106 020.00 97 007.00 9 013.00 9.29% 97 520.00 8 500.00 8.72%
31.08.2001 97 007.00 94 813.00 2 194.00 2.31% 89 106.00 7 901.00 8.87%
31.07.2001 94 813.00 108 750.00 -13 937.00 -12.82% 83 094.00 11 719.00 14.10%
30.06.2001 108 750.00 112 338.00 -3 588.00 -3.19% 102 594.00 6 156.00 6.00%
31.05.2001 112 338.00 102 545.00 9 793.00 9.55% 97 000.00 15 338.00 15.81%
30.04.2001 102 545.00 115 273.00 -12 728.00 -11.04% 83 230.00 19 315.00 23.21%
31.03.2001 115 273.00 103 040.00 12 233.00 11.87% 95 863.00 19 410.00 20.25%
28.02.2001 103 040.00 100 519.00 2 521.00 2.51% 84 384.00 18 656.00 22.11%
31.01.2001 100 519.00 90 630.00 9 889.00 10.91% 76 210.00 24 309.00 31.90%
31.12.2000 90 630.00 112 906.00 -22 276.00 -19.73% 79 072.00 11 558.00 14.62%
30.11.2000 112 906.00 108 561.00 4 345.00 4.00% 87 930.00 24 976.00 28.40%
31.10.2000 108 561.00 97 520.00 11 041.00 11.32% 80 046.00 28 515.00 35.62%
30.09.2000 97 520.00 89 106.00 8 414.00 9.44% 82 711.00 14 809.00 17.90%
31.08.2000 89 106.00 83 094.00 6 012.00 7.24% 70 885.00 18 221.00 25.70%
31.07.2000 83 094.00 102 594.00 -19 500.00 -19.01% 70 264.00 12 830.00 18.26%
30.06.2000 102 594.00 97 000.00 5 594.00 5.77% 82 812.00 19 782.00 23.89%
31.05.2000 97 000.00 83 230.00 13 770.00 16.54% 78 679.00 18 321.00 23.29%
30.04.2000 83 230.00 95 863.00 -12 633.00 -13.18% 75 429.00 7 801.00 10.34%
31.03.2000 95 863.00 84 384.00 11 479.00 13.60% 80 102.00 15 761.00 19.68%
29.02.2000 84 384.00 76 210.00 8 174.00 10.73% 62 423.00 21 961.00 35.18%
31.01.2000 76 210.00 79 072.00 -2 862.00 -3.62% 58 403.00 17 807.00 30.49%
31.12.1999 79 072.00 87 930.00 -8 858.00 -10.07% 59 128.00 19 944.00 33.73%
30.11.1999 87 930.00 80 046.00 7 884.00 9.85% 71 141.00 16 789.00 23.60%
31.10.1999 80 046.00 82 711.00 -2 665.00 -3.22% 70 460.00 9 586.00 13.60%
30.09.1999 82 711.00 70 885.00 11 826.00 16.68% 72 848.00 9 863.00 13.54%
31.08.1999 70 885.00 70 264.00 621.00 0.88% 61 275.00 9 610.00 15.68%
31.07.1999 70 264.00 82 812.00 -12 548.00 -15.15% 68 502.00 1 762.00 2.57%
30.06.1999 82 812.00 78 679.00 4 133.00 5.25% 76 699.00 6 113.00 7.97%
31.05.1999 78 679.00 75 429.00 3 250.00 4.31% 68 867.00 9 812.00 14.25%
30.04.1999 75 429.00 80 102.00 -4 673.00 -5.83% 72 523.00 2 906.00 4.01%
31.03.1999 80 102.00 62 423.00 17 679.00 28.32% 77 183.00 2 919.00 3.78%
28.02.1999 62 423.00 58 403.00 4 020.00 6.88% 70 770.00 -8 347.00 -11.79%
31.01.1999 58 403.00 59 128.00 - 725.00 -1.23% 64 831.00 -6 428.00 -9.91%
31.12.1998 59 128.00 71 141.00 -12 013.00 -16.89% 62 812.00 -3 684.00 -5.87%
30.11.1998 71 141.00 70 460.00 681.00 0.97% 68 082.00 3 059.00 4.49%
31.10.1998 70 460.00 72 848.00 -2 388.00 -3.28% 74 494.00 -4 034.00 -5.42%
30.09.1998 72 848.00 61 275.00 11 573.00 18.89% 68 841.00 4 007.00 5.82%
31.08.1998 61 275.00 68 502.00 -7 227.00 -10.55% 54 843.00 6 432.00 11.73%
31.07.1998 68 502.00 76 699.00 -8 197.00 -10.69% 58 543.00 9 959.00 17.01%
30.06.1998 76 699.00 68 867.00 7 832.00 11.37% 62 765.00 13 934.00 22.20%
31.05.1998 68 867.00 72 523.00 -3 656.00 -5.04% 52 379.00 16 488.00 31.48%
30.04.1998 72 523.00 77 183.00 -4 660.00 -6.04% 58 539.00 13 984.00 23.89%
31.03.1998 77 183.00 70 770.00 6 413.00 9.06% 51 688.00 25 495.00 49.32%
28.02.1998 70 770.00 64 831.00 5 939.00 9.16% 49 685.00 21 085.00 42.44%
31.01.1998 64 831.00 62 812.00 2 019.00 3.21% 46 590.00 18 241.00 39.15%
31.12.1997 62 812.00 68 082.00 -5 270.00 -7.74% 48 388.00 14 424.00 29.81%
30.11.1997 68 082.00 74 494.00 -6 412.00 -8.61% 54 862.00 13 220.00 24.10%
31.10.1997 74 494.00 68 841.00 5 653.00 8.21% 54 684.00 19 810.00 36.23%
30.09.1997 68 841.00 54 843.00 13 998.00 25.52% 52 181.00 16 660.00 31.93%
31.08.1997 54 843.00 58 543.00 -3 700.00 -6.32% 44 720.00 10 123.00 22.64%
31.07.1997 58 543.00 62 765.00 -4 222.00 -6.73% 50 668.00 7 875.00 15.54%
30.06.1997 62 765.00 52 379.00 10 386.00 19.83% 49 236.00 13 529.00 27.48%
31.05.1997 52 379.00 58 539.00 -6 160.00 -10.52% 50 701.00 1 678.00 3.31%
30.04.1997 58 539.00 51 688.00 6 851.00 13.25% 49 303.00 9 236.00 18.73%
31.03.1997 51 688.00 49 685.00 2 003.00 4.03% 51 447.00 241.00 0.47%
28.02.1997 49 685.00 46 590.00 3 095.00 6.64% 47 640.00 2 045.00 4.29%
31.01.1997 46 590.00 48 388.00 -1 798.00 -3.72% 47 853.00 -1 263.00 -2.64%
31.12.1996 48 388.00 54 862.00 -6 474.00 -11.80% 47 494.00 894.00 1.88%
30.11.1996 54 862.00 54 684.00 178.00 0.33% 55 184.00 - 322.00 -0.58%
31.10.1996 54 684.00 52 181.00 2 503.00 4.80% 53 432.00 1 252.00 2.34%
30.09.1996 52 181.00 44 720.00 7 461.00 16.68% 50 351.00 1 830.00 3.63%
31.08.1996 44 720.00 50 668.00 -5 948.00 -11.74% 42 869.00 1 851.00 4.32%
31.07.1996 50 668.00 49 236.00 1 432.00 2.91% 44 109.00 6 559.00 14.87%
30.06.1996 49 236.00 50 701.00 -1 465.00 -2.89% 50 421.00 -1 185.00 -2.35%
31.05.1996 50 701.00 49 303.00 1 398.00 2.84% 49 270.00 1 431.00 2.90%
30.04.1996 49 303.00 51 447.00 -2 144.00 -4.17% 43 329.00 5 974.00 13.79%
31.03.1996 51 447.00 47 640.00 3 807.00 7.99% 49 443.00 2 004.00 4.05%
29.02.1996 47 640.00 47 853.00 - 213.00 -0.45% 42 351.00 5 289.00 12.49%
31.01.1996 47 853.00 47 494.00 359.00 0.76% 37 918.00 9 935.00 26.20%
31.12.1995 47 494.00 55 184.00 -7 690.00 -13.94% 42 349.00 5 145.00 12.15%
30.11.1995 55 184.00 53 432.00 1 752.00 3.28% 46 018.00 9 166.00 19.92%
31.10.1995 53 432.00 50 351.00 3 081.00 6.12% 40 301.00 13 131.00 32.58%
30.09.1995 50 351.00 42 869.00 7 482.00 17.45% 40 164.00 10 187.00 25.36%
31.08.1995 42 869.00 44 109.00 -1 240.00 -2.81% 35 352.00 7 517.00 21.26%
31.07.1995 44 109.00 50 421.00 -6 312.00 -12.52% 33 759.00 10 350.00 30.66%
30.06.1995 50 421.00 49 270.00 1 151.00 2.34% 40 164.00 10 257.00 25.54%
31.05.1995 49 270.00 43 329.00 5 941.00 13.71% 39 893.00 9 377.00 23.51%
30.04.1995 43 329.00 49 443.00 -6 114.00 -12.37% 36 756.00 6 573.00 17.88%
31.03.1995 49 443.00 42 351.00 7 092.00 16.75% 39 704.00 9 739.00 24.53%
28.02.1995 42 351.00 37 918.00 4 433.00 11.69% 35 258.00 7 093.00 20.12%
31.01.1995 37 918.00 42 349.00 -4 431.00 -10.46% 29 126.00 8 792.00 30.19%
31.12.1994 42 349.00 46 018.00 -3 669.00 -7.97% 36 678.00 5 671.00 15.46%
30.11.1994 46 018.00 40 301.00 5 717.00 14.19% 41 302.00 4 716.00 11.42%
31.10.1994 40 301.00 40 164.00 137.00 0.34% 35 861.00 4 440.00 12.38%
30.09.1994 40 164.00 35 352.00 4 812.00 13.61% 36 106.00 4 058.00 11.24%
31.08.1994 35 352.00 33 759.00 1 593.00 4.72% 30 681.00 4 671.00 15.22%
31.07.1994 33 759.00 40 164.00 -6 405.00 -15.95% 31 706.00 2 053.00 6.48%
30.06.1994 40 164.00 39 893.00 271.00 0.68% 37 282.00 2 882.00 7.73%
31.05.1994 39 893.00 36 756.00 3 137.00 8.53% 35 606.00 4 287.00 12.04%
30.04.1994 36 756.00 39 704.00 -2 948.00 -7.42% 35 210.00 1 546.00 4.39%
31.03.1994 39 704.00 35 258.00 4 446.00 12.61% 44 180.00 -4 476.00 -10.13%
28.02.1994 35 258.00 29 126.00 6 132.00 21.05% 32 050.00 3 208.00 10.01%
31.01.1994 29 126.00 36 678.00 -7 552.00 -20.59% 24 939.00 4 187.00 16.79%
31.12.1993 36 678.00 41 302.00 -4 624.00 -11.20% - - -
30.11.1993 41 302.00 35 861.00 5 441.00 15.17% - - -
31.10.1993 35 861.00 36 106.00 - 245.00 -0.68% - - -
30.09.1993 36 106.00 30 681.00 5 425.00 17.68% - - -
31.08.1993 30 681.00 31 706.00 -1 025.00 -3.23% - - -
31.07.1993 31 706.00 37 282.00 -5 576.00 -14.96% - - -
30.06.1993 37 282.00 35 606.00 1 676.00 4.71% - - -
31.05.1993 35 606.00 35 210.00 396.00 1.12% - - -
30.04.1993 35 210.00 44 180.00 -8 970.00 -20.30% - - -
31.03.1993 44 180.00 32 050.00 12 130.00 37.85% - - -
28.02.1993 32 050.00 24 939.00 7 111.00 28.51% - - -
31.01.1993 24 939.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Export (FOB) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Export (FOB) (Mil CZK FOB, monthly data)
oběž.aktiva,sez.nákl.,export,import celkem (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
oběž.aktiva,sez.nákl.,export,import celkem (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
oběž.aktiva,sez.nákl.,export,import celkem (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
Trade Balance - Export (Current Account (in millions of USD))
Trade Balance - Export (Current Account (in millions of EUR))
Trade balance - Export (Current account, trade balance, transportation, travel (in millions of CZK))
Trade Balance - Export (Current Account (in millions of CZK))
Trade Balance - Export (Current Account (in millions of USD))
Trade Balance - Export (Current Account (in millions of EUR))
Export promotion - the significance (1=none, 5=highest; mean) (Quality of business environment)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.