Rizikové expozice - Družstevní záložny


Rizikové expozice - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Rizikové expozice České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 5 389 757.84 5 299 217.39 1.71 % 6 162 038.02 -12.53 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 5 389 757.84 5 299 217.39 1.71 % 6 162 038.02 -12.53 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 410.92 410.92 0.00 % 5 306.03 -92.26 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.10. Expozice v selhání 575 568.20 453 352.73 26.96 % 739 874.25 -22.21 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.11. Vysoce rizikové expozice 3 083 541.78 2 965 486.37 3.98 % 3 464 198.00 -10.99 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.14. Nástroje kolektivního investování 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.15. Akcie 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.16. Ostatní expozice 116 924.02 118 161.11 -1.05 % 92 845.20 25.93 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.6. Expozice vůči institucím 131 507.48 177 069.36 -25.73 % 145 459.36 -9.59 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.7. Expozice vůči podnikům 1 265 186.99 1 368 978.45 -7.58 % 1 490 989.19 -15.14 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.8. Expozice vůči retailu 67 475.94 68 573.43 -1.60 % 70 336.21 -4.07 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 149 142.52 147 185.02 1.33 % 153 029.80 -2.54 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 2. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 75 192.79 58 811.78 27.85 % 47 465.15 58.42 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 3. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 672 433.70 672 433.70 0.00 % 618 558.34 8.71 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 4. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 5. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 6. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Rizikové expozice celkem 6 137 384.32 6 030 462.87 1.77 % 6 828 061.51 -10.12 %

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem

Období Hodnota
31.12.2023 5 389 757.84
30.09.2023 5 299 217.39
30.06.2023 5 197 275.51
31.03.2023 5 370 711.09
31.12.2022 6 162 038.02
30.09.2022 6 239 223.71
30.06.2022 6 338 945.23
31.03.2022 5 925 655.46
31.12.2021 5 759 421.51
30.09.2021 5 625 425.28
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic

Období Hodnota
31.12.2023 5 389 757.84
30.09.2023 5 299 217.39
30.06.2023 5 197 275.51
31.03.2023 5 370 711.09
31.12.2022 6 162 038.02
30.09.2022 6 239 223.71
30.06.2022 6 338 945.23
31.03.2022 5 925 655.46
31.12.2021 5 759 421.51
30.09.2021 5 625 425.28
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám

Období Hodnota
31.12.2023 410.92
30.09.2023 410.92
30.06.2023 410.92
31.03.2023 1 082.28
31.12.2022 5 306.03
30.09.2022 1 039.97
30.06.2022 1 039.97
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.10. Expozice v selhání

Období Hodnota
31.12.2023 575 568.20
30.09.2023 453 352.73
30.06.2023 474 278.72
31.03.2023 472 623.18
31.12.2022 739 874.25
30.09.2022 706 762.88
30.06.2022 683 129.67
31.03.2022 624 328.93
31.12.2021 648 656.20
30.09.2021 719 257.03
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.11. Vysoce rizikové expozice

Období Hodnota
31.12.2023 3 083 541.78
30.09.2023 2 965 486.37
30.06.2023 2 812 343.59
31.03.2023 3 038 482.76
31.12.2022 3 464 198.00
30.09.2022 3 707 640.87
30.06.2022 3 726 599.49
31.03.2022 3 331 428.92
31.12.2021 3 200 787.45
30.09.2021 2 784 796.23
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.14. Nástroje kolektivního investování

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.15. Akcie

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.16. Ostatní expozice

Období Hodnota
31.12.2023 116 924.02
30.09.2023 118 161.11
30.06.2023 90 996.90
31.03.2023 95 347.24
31.12.2022 92 845.20
30.09.2022 93 159.80
30.06.2022 90 410.56
31.03.2022 110 430.22
31.12.2021 99 526.60
30.09.2021 101 168.74
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.6. Expozice vůči institucím

Období Hodnota
31.12.2023 131 507.48
30.09.2023 177 069.36
30.06.2023 179 520.43
31.03.2023 166 132.47
31.12.2022 145 459.36
30.09.2022 191 467.83
30.06.2022 222 942.48
31.03.2022 234 535.71
31.12.2021 277 086.29
30.09.2021 308 125.53
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.7. Expozice vůči podnikům

Období Hodnota
31.12.2023 1 265 186.99
30.09.2023 1 368 978.45
30.06.2023 1 414 918.70
31.03.2023 1 377 764.44
31.12.2022 1 490 989.19
30.09.2022 1 299 785.68
30.06.2022 1 390 590.39
31.03.2022 1 383 124.39
31.12.2021 1 305 654.00
30.09.2021 1 460 620.98
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.8. Expozice vůči retailu

Období Hodnota
31.12.2023 67 475.94
30.09.2023 68 573.43
30.06.2023 69 301.65
31.03.2023 70 069.13
31.12.2022 70 336.21
30.09.2022 70 059.01
30.06.2022 67 945.64
31.03.2022 66 111.19
31.12.2021 48 564.78
30.09.2021 64 576.36
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi

Období Hodnota
31.12.2023 149 142.52
30.09.2023 147 185.02
30.06.2023 155 504.60
31.03.2023 149 209.60
31.12.2022 153 029.80
30.09.2022 169 307.68
30.06.2022 156 287.04
31.03.2022 175 696.10
31.12.2021 179 146.19
30.09.2021 186 880.40
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 1.2. Sekuritizované expozice STA

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 2. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem

Období Hodnota
31.12.2023 75 192.79
30.09.2023 58 811.78
30.06.2023 31 344.02
31.03.2023 29 509.78
31.12.2022 47 465.15
30.09.2022 55 362.87
30.06.2022 79 667.95
31.03.2022 90 824.56
31.12.2021 77 732.88
30.09.2021 89 762.23
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 3. Rizikové expozice pro operační riziko celkem

Období Hodnota
31.12.2023 672 433.70
30.09.2023 672 433.70
30.06.2023 672 433.70
31.03.2023 643 613.21
31.12.2022 618 558.34
30.09.2022 617 697.87
30.06.2022 617 697.87
31.03.2022 617 799.09
31.12.2021 637 553.47
30.09.2021 637 553.47
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 4. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 5. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, 6. Ostatní rizikové expozice

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Družstevní záložny - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Rizikové expozice celkem

Období Hodnota
31.12.2023 6 137 384.32
30.09.2023 6 030 462.87
30.06.2023 5 901 053.23
31.03.2023 6 043 834.08
31.12.2022 6 828 061.51
30.09.2022 6 912 284.45
30.06.2022 7 036 311.05
31.03.2022 6 634 279.11
31.12.2021 6 474 707.86
30.09.2021 6 352 740.97
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V