Výkaz zisku nebo ztráty - Banky


Výkaz zisku nebo ztráty - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Výkaz zisku nebo ztráty České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.12.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 1. Úrokové výnosy 564 435.58 413 765.30 36.41 % 430 955.86 30.97 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z -2 546.81 -1 716.07 -48.41 % 405.25 -728.46 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 847.71 585.52 44.78 % -985.95 185.98 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 11 002.65 6 425.31 71.24 % 2 185.39 403.46 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování investic do dceřiných, společných a přidružených podniků 153.07 -8.46 1908.82 % 8.58 1684.76 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 14. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv -0.98 -20.76 95.27 % 461.06 -100.21 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 15. Ostatní provozní výnosy 6 748.62 4 605.32 46.54 % 6 044.07 11.66 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 16. Ostatní provozní náklady 1 671.62 1 048.99 59.36 % 1 502.87 11.23 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 17. Správní náklady 86 015.85 62 224.79 38.23 % 79 157.43 8.66 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 17.1. Náklady na zaměstnance 50 229.87 36 893.54 36.15 % 45 740.83 9.81 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 17.2. Ostatní správní náklady 35 785.98 25 331.25 41.27 % 33 416.60 7.09 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 18. Hotovostní příspěvky do fondů řešení krizí a systémů pojištění vkladů 6 077.84 5 912.64 2.79 % 5 959.26 1.99 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 19. Odpisy 14 455.82 10 592.14 36.48 % 14 056.34 2.84 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 2. Úrokové náklady 396 524.99 289 461.65 36.99 % 259 087.90 53.05 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 20. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 5.71 11.50 -50.40 % 13.63 -58.13 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 21. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 3.29 -311.60 101.06 % 4 233.90 -99.92 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 22. Ztráty ze znehodnocení celkem 9 956.16 3 874.20 156.99 % 9 894.00 0.63 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 22.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 4 028.79 104.93 3739.59 % 7 623.21 -47.15 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 22.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 4 340.17 3 746.45 15.85 % 2 149.66 101.90 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 22.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 1 587.20 22.82 6856.10 % 121.14 1210.22 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 23. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 24. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 542.21 359.01 51.03 % 1 116.38 -51.43 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 25. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin -57.77 -4.63 -1147.15 % 179.10 -132.26 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 26. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 18 708.61 15 040.80 24.39 % 19 588.02 -4.49 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 27. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 96.87 -156.21 162.01 % 0.00 100.00 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 4. Výnosy z dividend 11 542.55 11 378.55 1.44 % 9 345.06 23.51 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 5. Výnosy z poplatků a provizí 56 269.96 41 067.60 37.02 % 52 651.42 6.87 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 6. Náklady na poplatky a provize 16 154.08 11 639.51 38.79 % 14 548.56 11.04 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 86.18 370.55 -76.74 % -2 407.80 103.58 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování -192.16 2 376.36 -108.09 % -57.70 -233.05 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 5 027.39 3 389.56 48.32 % 10 346.41 -51.41 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění 104 392.50 82 945.33 25.86 % 102 232.47 2.11 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění 104 295.64 83 101.55 25.50 % 102 232.47 2.02 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním 123 004.25 98 142.35 25.33 % 121 820.49 0.97 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, Zisk z finanční a provozní činnosti 239 023.07 180 068.64 32.74 % 233 812.33 2.23 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 1. Úrokové výnosy 19 569.35 13 008.24 50.44 % 13 702.76 42.81 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 144.44 128.77 12.17 % -113.70 227.04 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví -1.16 -0.45 -156.72 % -0.99 -17.22 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 1 053.73 198.52 430.79 % 271.66 287.89 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování investic do dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 14. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 0.48 -0.95 150.82 % 1.01 -52.17 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 15. Ostatní provozní výnosy 59.51 43.07 38.18 % 63.55 -6.35 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 16. Ostatní provozní náklady 28.00 15.93 75.76 % 40.89 -31.53 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 17. Správní náklady 3 526.02 2 307.34 52.82 % 3 029.27 16.40 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 17.1. Náklady na zaměstnance 2 023.18 1 332.19 51.87 % 1 838.97 10.02 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 17.2. Ostatní správní náklady 1 502.84 975.15 54.11 % 1 190.30 26.26 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 18. Hotovostní příspěvky do fondů řešení krizí a systémů pojištění vkladů 199.79 145.37 37.44 % 134.79 48.22 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 19. Odpisy 727.17 480.59 51.31 % 708.13 2.69 %
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 2. Úrokové náklady 12 211.44 8 251.55 47.99 % 6 641.33 83.87 %

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 1. Úrokové výnosy

Období Hodnota
31.12.2023 564 435.58
30.09.2023 413 765.30
30.06.2023 269 467.71
31.03.2023 130 360.12
31.12.2022 430 955.86
30.09.2022 305 791.29
30.06.2022 186 148.99
31.03.2022 83 685.16
31.12.2021 184 672.38
30.09.2021 125 616.50
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z

Období Hodnota
31.12.2023 -2 546.81
30.09.2023 -1 716.07
30.06.2023 -1 420.46
31.03.2023 -600.89
31.12.2022 405.25
30.09.2022 933.90
30.06.2022 1 205.08
31.03.2022 265.23
31.12.2021 -618.89
30.09.2021 -86.20
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví

Období Hodnota
31.12.2023 847.71
30.09.2023 585.52
30.06.2023 210.90
31.03.2023 -119.94
31.12.2022 -985.95
30.09.2022 -1 053.74
30.06.2022 -875.77
31.03.2022 -689.80
31.12.2021 -845.91
30.09.2021 -356.35
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta

Období Hodnota
31.12.2023 11 002.65
30.09.2023 6 425.31
30.06.2023 3 862.69
31.03.2023 581.06
31.12.2022 2 185.39
30.09.2022 -3 864.68
30.06.2022 -2 971.16
31.03.2022 -672.00
31.12.2021 6 027.24
30.09.2021 2 844.63
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

Období Hodnota
31.12.2023 153.07
30.09.2023 -8.46
30.06.2023 -8.46
31.03.2023 -8.46
31.12.2022 8.58
30.09.2022 11.22
30.06.2022 11.22
31.03.2022 0.00
31.12.2021 17.00
30.09.2021 17.00
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 14. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv

Období Hodnota
31.12.2023 -0.98
30.09.2023 -20.76
30.06.2023 -10.51
31.03.2023 -5.49
31.12.2022 461.06
30.09.2022 117.27
30.06.2022 124.54
31.03.2022 78.63
31.12.2021 278.29
30.09.2021 294.70
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 15. Ostatní provozní výnosy

Období Hodnota
31.12.2023 6 748.62
30.09.2023 4 605.32
30.06.2023 2 889.55
31.03.2023 1 549.77
31.12.2022 6 044.07
30.09.2022 4 119.43
30.06.2022 2 835.32
31.03.2022 1 460.74
31.12.2021 5 163.43
30.09.2021 3 668.37
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 16. Ostatní provozní náklady

Období Hodnota
31.12.2023 1 671.62
30.09.2023 1 048.99
30.06.2023 752.74
31.03.2023 403.10
31.12.2022 1 502.87
30.09.2022 1 070.94
30.06.2022 782.46
31.03.2022 404.28
31.12.2021 1 338.35
30.09.2021 1 005.67
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 17. Správní náklady

Období Hodnota
31.12.2023 86 015.85
30.09.2023 62 224.79
30.06.2023 41 406.15
31.03.2023 20 492.50
31.12.2022 79 157.43
30.09.2022 57 769.95
30.06.2022 38 275.04
31.03.2022 19 373.98
31.12.2021 75 524.85
30.09.2021 55 123.26
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 17.1. Náklady na zaměstnance

Období Hodnota
31.12.2023 50 229.87
30.09.2023 36 893.54
30.06.2023 24 404.46
31.03.2023 12 199.77
31.12.2022 45 740.83
30.09.2022 33 686.32
30.06.2022 22 231.71
31.03.2022 11 239.10
31.12.2021 44 415.15
30.09.2021 32 359.57
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 17.2. Ostatní správní náklady

Období Hodnota
31.12.2023 35 785.98
30.09.2023 25 331.25
30.06.2023 17 001.68
31.03.2023 8 292.73
31.12.2022 33 416.60
30.09.2022 24 083.62
30.06.2022 16 043.33
31.03.2022 8 134.88
31.12.2021 31 109.70
30.09.2021 22 763.68
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 18. Hotovostní příspěvky do fondů řešení krizí a systémů pojištění vkladů

Období Hodnota
31.12.2023 6 077.84
30.09.2023 5 912.64
30.06.2023 5 748.58
31.03.2023 4 430.34
31.12.2022 5 959.26
30.09.2022 5 842.17
30.06.2022 5 617.37
31.03.2022 4 346.65
31.12.2021 5 333.00
30.09.2021 5 170.73
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 19. Odpisy

Období Hodnota
31.12.2023 14 455.82
30.09.2023 10 592.14
30.06.2023 6 990.58
31.03.2023 3 531.77
31.12.2022 14 056.34
30.09.2022 10 338.87
30.06.2022 6 856.51
31.03.2022 3 473.92
31.12.2021 13 501.44
30.09.2021 9 827.16
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 2. Úrokové náklady

Období Hodnota
31.12.2023 396 524.99
30.09.2023 289 461.65
30.06.2023 187 352.05
31.03.2023 90 102.16
31.12.2022 259 087.90
30.09.2022 176 342.32
30.06.2022 100 835.15
31.03.2022 41 852.96
31.12.2021 55 808.84
30.09.2021 35 310.26
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 20. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace

Období Hodnota
31.12.2023 5.71
30.09.2023 11.50
30.06.2023 11.32
31.03.2023 -0.84
31.12.2022 13.63
30.09.2022 8.08
30.06.2022 -11.60
31.03.2022 -59.91
31.12.2021 -40.91
30.09.2021 -47.87
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 21. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
31.12.2023 3.29
30.09.2023 -311.60
30.06.2023 -106.25
31.03.2023 1 000.56
31.12.2022 4 233.90
30.09.2022 536.66
30.06.2022 960.11
31.03.2022 1 860.61
31.12.2021 568.38
30.09.2021 -320.52
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 22. Ztráty ze znehodnocení celkem

Období Hodnota
31.12.2023 9 956.16
30.09.2023 3 874.20
30.06.2023 3 237.08
31.03.2023 397.82
31.12.2022 9 894.00
30.09.2022 3 819.26
30.06.2022 827.59
31.03.2022 1 592.41
31.12.2021 3 919.75
30.09.2021 1 161.08
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 22.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
31.12.2023 4 028.79
30.09.2023 104.93
30.06.2023 -321.56
31.03.2023 -69.46
31.12.2022 7 623.21
30.09.2022 3 542.67
30.06.2022 890.71
31.03.2022 1 488.02
31.12.2021 2 427.52
30.09.2021 927.31
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 22.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
31.12.2023 4 340.17
30.09.2023 3 746.45
30.06.2023 3 532.57
31.03.2023 461.12
31.12.2022 2 149.66
30.09.2022 287.96
30.06.2022 -63.72
31.03.2022 99.88
31.12.2021 956.58
30.09.2021 -30.62
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 22.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování

Období Hodnota
31.12.2023 1 587.20
30.09.2023 22.82
30.06.2023 26.07
31.03.2023 6.15
31.12.2022 121.14
30.09.2022 -11.37
30.06.2022 0.59
31.03.2022 4.51
31.12.2021 535.65
30.09.2021 264.39
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 23. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 24. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků

Období Hodnota
31.12.2023 542.21
30.09.2023 359.01
30.06.2023 185.95
31.03.2023 74.99
31.12.2022 1 116.38
30.09.2022 1 272.07
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 3.37
30.09.2021 18.38
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 25. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin

Období Hodnota
31.12.2023 -57.77
30.09.2023 -4.63
30.06.2023 -6.45
31.03.2023 -1.09
31.12.2022 179.10
30.09.2022 202.51
30.06.2022 187.10
31.03.2022 -32.94
31.12.2021 16.75
30.09.2021 -15.63
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 26. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností

Období Hodnota
31.12.2023 18 708.61
30.09.2023 15 040.80
30.06.2023 10 137.30
31.03.2023 4 891.92
31.12.2022 19 588.02
30.09.2022 16 043.05
30.06.2022 10 726.73
31.03.2022 4 992.81
31.12.2021 15 177.09
30.09.2021 10 796.02
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 27. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění

Období Hodnota
31.12.2023 96.87
30.09.2023 -156.21
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 -5.08
30.09.2021 0.00
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání

Období Hodnota
31.12.2023 0.00
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 4. Výnosy z dividend

Období Hodnota
31.12.2023 11 542.55
30.09.2023 11 378.55
30.06.2023 10 659.08
31.03.2023 708.22
31.12.2022 9 345.06
30.09.2022 6 721.02
30.06.2022 6 674.23
31.03.2022 2 249.94
31.12.2021 6 427.95
30.09.2021 4 239.36
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 5. Výnosy z poplatků a provizí

Období Hodnota
31.12.2023 56 269.96
30.09.2023 41 067.60
30.06.2023 26 988.82
31.03.2023 13 293.17
31.12.2022 52 651.42
30.09.2022 39 008.58
30.06.2022 26 144.79
31.03.2022 13 182.27
31.12.2021 48 451.82
30.09.2021 34 966.43
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 6. Náklady na poplatky a provize

Období Hodnota
31.12.2023 16 154.08
30.09.2023 11 639.51
30.06.2023 7 251.04
31.03.2023 3 563.61
31.12.2022 14 548.56
30.09.2022 10 511.03
30.06.2022 6 815.56
31.03.2022 3 305.77
31.12.2021 13 540.90
30.09.2021 9 350.13
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z

Období Hodnota
31.12.2023 86.18
30.09.2023 370.55
30.06.2023 630.61
31.03.2023 294.78
31.12.2022 -2 407.80
30.09.2022 -2 367.38
30.06.2022 -1 062.66
31.03.2022 -112.45
31.12.2021 89.20
30.09.2021 499.93
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování

Období Hodnota
31.12.2023 -192.16
30.09.2023 2 376.36
30.06.2023 2 118.89
31.03.2023 2 488.09
31.12.2022 -57.70
30.09.2022 3 563.46
30.06.2022 48.14
31.03.2022 1 416.71
31.12.2021 4 168.12
30.09.2021 5 326.94
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z

Období Hodnota
31.12.2023 5 027.39
30.09.2023 3 389.56
30.06.2023 2 877.46
31.03.2023 1 316.16
31.12.2022 10 346.41
30.09.2022 9 586.27
30.06.2022 7 848.78
31.03.2022 3 909.31
31.12.2021 1 251.65
30.09.2021 1 435.30
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění

Období Hodnota
31.12.2023 104 392.50
30.09.2023 82 945.33
30.06.2023 55 687.85
31.03.2023 21 115.89
31.12.2022 102 232.47
30.09.2022 81 775.06
30.06.2022 54 610.48
31.03.2022 23 477.50
31.12.2021 70 343.81
30.09.2021 50 997.69
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění

Období Hodnota
31.12.2023 104 295.64
30.09.2023 83 101.55
30.06.2023 55 687.85
31.03.2023 21 115.89
31.12.2022 102 232.47
30.09.2022 81 775.06
30.06.2022 54 610.48
31.03.2022 23 477.50
31.12.2021 70 348.90
30.09.2021 50 997.69
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním

Období Hodnota
31.12.2023 123 004.25
30.09.2023 98 142.35
30.06.2023 65 825.14
31.03.2023 26 007.81
31.12.2022 121 820.49
30.09.2022 97 818.11
30.06.2022 65 337.21
31.03.2022 28 470.30
31.12.2021 85 525.99
30.09.2021 61 793.71
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Celkem, Zisk z finanční a provozní činnosti

Období Hodnota
31.12.2023 239 023.07
30.09.2023 180 068.64
30.06.2023 122 910.45
31.03.2023 55 787.72
31.12.2022 233 812.33
30.09.2022 174 642.35
30.06.2022 117 698.33
31.03.2022 59 210.72
31.12.2021 184 394.20
30.09.2021 132 800.55
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 1. Úrokové výnosy

Období Hodnota
30.09.2023 19 569.35
30.06.2023 13 008.24
31.03.2023 6 110.42
31.12.2022 18 976.11
30.09.2022 13 702.76
30.06.2022 8 556.04
31.03.2022 4 397.22
31.12.2021 16 770.66
30.09.2021 11 440.07
30.06.2021 7 298.87
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z

Období Hodnota
30.09.2023 144.44
30.06.2023 128.77
31.03.2023 117.05
31.12.2022 -78.04
30.09.2022 -113.70
30.06.2022 -95.30
31.03.2022 -54.32
31.12.2021 -50.23
30.09.2021 -64.27
30.06.2021 -1.58
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví

Období Hodnota
30.09.2023 -1.16
30.06.2023 -0.45
31.03.2023 -0.30
31.12.2022 -0.82
30.09.2022 -0.99
30.06.2022 -1.44
31.03.2022 -18.23
31.12.2021 -35.12
30.09.2021 -15.98
30.06.2021 -7.03
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta

Období Hodnota
30.09.2023 1 053.73
30.06.2023 198.52
31.03.2023 -307.03
31.12.2022 204.69
30.09.2022 271.66
30.06.2022 191.45
31.03.2022 56.86
31.12.2021 1 482.23
30.09.2021 380.22
30.06.2021 237.29
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

Období Hodnota
30.09.2023 0.00
30.06.2023 0.00
31.03.2023 0.00
31.12.2022 0.00
30.09.2022 0.00
30.06.2022 0.00
31.03.2022 0.00
31.12.2021 0.00
30.09.2021 0.00
30.06.2021 0.00
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 14. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv

Období Hodnota
30.09.2023 0.48
30.06.2023 -0.95
31.03.2023 1.98
31.12.2022 15.03
30.09.2022 1.01
30.06.2022 0.54
31.03.2022 0.53
31.12.2021 -1.92
30.09.2021 0.81
30.06.2021 4.21
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 15. Ostatní provozní výnosy

Období Hodnota
30.09.2023 59.51
30.06.2023 43.07
31.03.2023 12.56
31.12.2022 90.19
30.09.2022 63.55
30.06.2022 49.14
31.03.2022 17.10
31.12.2021 117.18
30.09.2021 65.26
30.06.2021 45.12
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 16. Ostatní provozní náklady

Období Hodnota
30.09.2023 28.00
30.06.2023 15.93
31.03.2023 7.35
31.12.2022 75.56
30.09.2022 40.89
30.06.2022 34.94
31.03.2022 16.45
31.12.2021 209.35
30.09.2021 122.75
30.06.2021 82.15
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 17. Správní náklady

Období Hodnota
30.09.2023 3 526.02
30.06.2023 2 307.34
31.03.2023 1 111.96
31.12.2022 4 216.26
30.09.2022 3 029.27
30.06.2022 1 986.69
31.03.2022 1 243.51
31.12.2021 6 691.06
30.09.2021 4 638.91
30.06.2021 3 080.61
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 17.1. Náklady na zaměstnance

Období Hodnota
30.09.2023 2 023.18
30.06.2023 1 332.19
31.03.2023 666.86
31.12.2022 2 533.51
30.09.2022 1 838.97
30.06.2022 1 193.02
31.03.2022 788.32
31.12.2021 3 759.08
30.09.2021 2 521.97
30.06.2021 1 668.76
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 17.2. Ostatní správní náklady

Období Hodnota
30.09.2023 1 502.84
30.06.2023 975.15
31.03.2023 445.10
31.12.2022 1 682.74
30.09.2022 1 190.30
30.06.2022 793.67
31.03.2022 455.19
31.12.2021 2 931.98
30.09.2021 2 116.94
30.06.2021 1 411.85
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 18. Hotovostní příspěvky do fondů řešení krizí a systémů pojištění vkladů

Období Hodnota
30.09.2023 199.79
30.06.2023 145.37
31.03.2023 53.16
31.12.2022 179.09
30.09.2022 134.79
30.06.2022 102.52
31.03.2022 139.77
31.12.2021 289.06
30.09.2021 215.58
30.06.2021 171.27
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 19. Odpisy

Období Hodnota
30.09.2023 727.17
30.06.2023 480.59
31.03.2023 236.61
31.12.2022 1 016.01
30.09.2022 708.13
30.06.2022 474.82
31.03.2022 312.00
31.12.2021 1 637.39
30.09.2021 1 121.70
30.06.2021 730.92
Další >>

Banky - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, Malé banky, 2. Úrokové náklady

Období Hodnota
30.09.2023 12 211.44
30.06.2023 8 251.55
31.03.2023 3 829.20
31.12.2022 9 620.60
30.09.2022 6 641.33
30.06.2022 4 160.56
31.03.2022 1 952.05
31.12.2021 4 570.90
30.09.2021 3 134.89
30.06.2021 2 067.91
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V