Stavy obchodů - B. Úrokové sazby měnových finančních institucí včetně objemů


Stavy obchodů - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Stavy obchodů České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.3.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK 1 651 352,29 1 646 717,15 0,28 % 1 588 179,30 3,98 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK 92 899,39 92 282,55 0,67 % 86 031,33 7,98 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK 2 259 151,31 2 249 742,85 0,42 % 2 153 200,94 4,92 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Do 1 roku včetně 33 397,13 32 883,00 1,56 % 33 549,59 -0,45 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně 43 027,02 42 801,38 0,53 % 40 766,02 5,55 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let 2 182 727,16 2 174 058,47 0,40 % 2 078 885,34 5,00 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Kontokorentní a DZ na BÚ, CZK 11 606,71 11 225,62 3,39 % 10 934,79 6,14 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Kontokorenty a revovingy, CZK 17 399,88 16 966,86 2,55 % 16 909,23 2,90 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK 1 754 555,55 1 749 016,27 0,32 % 1 683 756,95 4,20 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Do 1 roku včetně 1 022,96 1 008,58 1,43 % 1 122,28 -8,85 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně 2 173,91 2 148,83 1,17 % 2 175,05 -0,05 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Nad 5 let 1 751 358,69 1 745 858,87 0,32 % 1 680 459,61 4,22 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK 173 696,53 173 120,36 0,33 % 164 719,91 5,45 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Do 1 roku včetně 8 521,55 8 330,76 2,29 % 8 386,50 1,61 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně 7 742,37 7 732,80 0,12 % 7 716,62 0,33 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Nad 5 let 157 432,61 157 056,80 0,24 % 148 616,79 5,93 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Pohledávky z karet, CZK 15 826,29 15 812,78 0,09 % 16 414,47 -3,58 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (včetně KTK, BÚ a karet), CZK 330 899,22 327 606,22 1,01 % 304 724,09 8,59 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (včetně KTK, BÚ a karet), CZK, Do 1 roku včetně 23 852,62 23 543,66 1,31 % 24 040,81 -0,78 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (včetně KTK, BÚ a karet), CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně 33 110,74 32 919,75 0,58 % 30 874,35 7,24 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (včetně KTK, BÚ a karet), CZK, Nad 5 let 273 935,86 271 142,81 1,03 % 249 808,93 9,66 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské a ostatní úvěry, CZK 504 595,75 500 726,58 0,77 % 469 444,00 7,49 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Úročený úvěr z kreditních karet, CZK 10 369,83 10 523,04 -1,46 % 11 580,61 -10,46 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK 666 692,18 662 039,98 0,70 % 671 776,96 -0,76 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Do 1 roku včetně 141 982,27 135 929,27 4,45 % 141 628,91 0,25 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně 144 250,62 144 790,38 -0,37 % 147 641,69 -2,30 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let 380 459,28 381 320,33 -0,23 % 382 506,37 -0,54 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Kontokorentní a DZ na BÚ, CZK 79 262,47 74 496,78 6,40 % 75 629,67 4,80 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Kontokorenty, revolvingy a pohledávky z kreditních karet, CZK 158 888,61 153 801,15 3,31 % 161 808,88 -1,80 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK 3,14 3,11 1,03 % 2,67 17,66 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Kontokorentní a DZ na BÚ, CZK 20,22 20,42 -1,01 % 20,31 -0,45 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Kontokorenty a revovingy, CZK 18,37 18,45 -0,44 % 17,91 2,57 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Pohledávky z karet, CZK 16,86 17,21 -1,99 % 18,13 -7,01 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK 5,69 5,66 0,56 % 5,18 9,85 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Úročený úvěr z kreditních karet, CZK 25,74 25,79 -0,21 % 25,87 -0,49 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK 4,17 4,14 0,70 % 3,72 12,04 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK, Do 1 roku včetně 16,22 16,44 -1,32 % 16,88 -3,90 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně 9,72 9,76 -0,44 % 9,44 3,01 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let 3,91 3,87 0,81 % 3,43 13,97 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Kontokorentní a DZ na BÚ, CZK 17,25 17,36 -0,62 % 17,60 -1,96 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Kontokorenty a revovingy, CZK 15,34 15,42 -0,52 % 15,42 -0,52 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK 3,29 3,26 1,00 % 2,81 17,01 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Do 1 roku včetně 16,06 14,43 11,27 % 11,62 38,22 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně 6,11 6,09 0,35 % 5,26 16,13 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Nad 5 let 3,29 3,25 1,00 % 2,81 17,03 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK 4,65 4,64 0,09 % 4,26 9,08 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Do 1 roku včetně 11,89 12,04 -1,29 % 12,13 -2,05 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně 9,26 9,44 -1,87 % 9,64 -3,89 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Nad 5 let 4,07 4,05 0,45 % 3,57 13,86 %
Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Pohledávky z karet, CZK 16,90 17,24 -1,92 % 18,13 -6,78 %

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 1 651 352,29
29.02.2024 1 646 717,15
31.01.2024 1 644 102,00
31.12.2023 1 640 436,20
30.11.2023 1 637 858,59
31.10.2023 1 633 504,09
30.09.2023 1 628 718,96
31.08.2023 1 625 161,55
31.07.2023 1 621 093,48
30.06.2023 1 619 021,33
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 92 899,39
29.02.2024 92 282,55
31.01.2024 91 621,75
31.12.2023 91 417,80
30.11.2023 91 154,17
31.10.2023 90 661,73
30.09.2023 90 213,76
31.08.2023 89 850,17
31.07.2023 88 972,29
30.06.2023 88 504,57
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 2 259 151,31
29.02.2024 2 249 742,85
31.01.2024 2 243 739,65
31.12.2023 2 238 777,44
30.11.2023 2 235 103,63
31.10.2023 2 227 661,53
30.09.2023 2 218 867,35
31.08.2023 2 213 671,52
31.07.2023 2 205 636,02
30.06.2023 2 200 627,32
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Do 1 roku včetně

Období Hodnota
31.03.2024 33 397,13
29.02.2024 32 883,00
31.01.2024 33 220,54
31.12.2023 34 294,28
30.11.2023 34 459,43
31.10.2023 34 361,19
30.09.2023 33 979,14
31.08.2023 34 301,68
31.07.2023 34 173,39
30.06.2023 33 777,35
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně

Období Hodnota
31.03.2024 43 027,02
29.02.2024 42 801,38
31.01.2024 42 531,00
31.12.2023 42 366,50
30.11.2023 42 428,90
31.10.2023 42 460,78
30.09.2023 42 134,39
31.08.2023 42 366,94
31.07.2023 42 307,02
30.06.2023 42 176,30
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let

Období Hodnota
31.03.2024 2 182 727,16
29.02.2024 2 174 058,47
31.01.2024 2 167 988,11
31.12.2023 2 162 116,65
30.11.2023 2 158 215,30
31.10.2023 2 150 839,55
30.09.2023 2 142 753,82
31.08.2023 2 137 002,89
31.07.2023 2 129 155,61
30.06.2023 2 124 673,66
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Kontokorentní a DZ na BÚ, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 11 606,71
29.02.2024 11 225,62
31.01.2024 11 344,26
31.12.2023 11 564,28
30.11.2023 11 456,91
31.10.2023 11 623,63
30.09.2023 11 264,73
31.08.2023 11 199,27
31.07.2023 11 220,28
30.06.2023 11 062,25
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Kontokorenty a revovingy, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 17 399,88
29.02.2024 16 966,86
31.01.2024 17 142,09
31.12.2023 17 417,20
30.11.2023 17 297,26
31.10.2023 17 485,43
30.09.2023 17 183,30
31.08.2023 17 090,57
31.07.2023 17 176,63
30.06.2023 16 950,87
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK

Období Hodnota
31.03.2024 1 754 555,55
29.02.2024 1 749 016,27
31.01.2024 1 745 522,89
31.12.2023 1 741 949,25
30.11.2023 1 738 911,14
31.10.2023 1 734 246,63
30.09.2023 1 728 940,66
31.08.2023 1 725 107,15
31.07.2023 1 719 801,27
30.06.2023 1 717 277,59
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Do 1 roku včetně

Období Hodnota
31.03.2024 1 022,96
29.02.2024 1 008,58
31.01.2024 1 020,74
31.12.2023 1 047,19
30.11.2023 1 079,76
31.10.2023 1 090,96
30.09.2023 1 109,79
31.08.2023 1 122,15
31.07.2023 1 132,62
30.06.2023 1 129,90
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně

Období Hodnota
31.03.2024 2 173,91
29.02.2024 2 148,83
31.01.2024 2 192,71
31.12.2023 2 212,88
30.11.2023 2 225,04
31.10.2023 2 272,28
30.09.2023 2 242,91
31.08.2023 2 259,40
31.07.2023 2 267,89
30.06.2023 2 240,70
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Nad 5 let

Období Hodnota
31.03.2024 1 751 358,69
29.02.2024 1 745 858,87
31.01.2024 1 742 309,44
31.12.2023 1 738 689,19
30.11.2023 1 735 606,35
31.10.2023 1 730 883,38
30.09.2023 1 725 587,96
31.08.2023 1 721 725,60
31.07.2023 1 716 400,77
30.06.2023 1 713 906,99
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 173 696,53
29.02.2024 173 120,36
31.01.2024 172 813,27
31.12.2023 172 322,87
30.11.2023 171 528,15
31.10.2023 170 671,46
30.09.2023 169 845,72
31.08.2023 169 191,53
31.07.2023 168 651,43
30.06.2023 168 120,29
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Do 1 roku včetně

Období Hodnota
31.03.2024 8 521,55
29.02.2024 8 330,76
31.01.2024 8 309,54
31.12.2023 8 543,65
30.11.2023 8 487,93
31.10.2023 8 556,49
30.09.2023 8 605,26
31.08.2023 8 531,79
31.07.2023 8 659,49
30.06.2023 8 661,96
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně

Období Hodnota
31.03.2024 7 742,37
29.02.2024 7 732,80
31.01.2024 7 722,67
31.12.2023 7 723,74
30.11.2023 7 692,59
31.10.2023 7 787,65
30.09.2023 7 744,98
31.08.2023 7 783,93
31.07.2023 7 835,06
30.06.2023 7 917,68
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Nad 5 let

Období Hodnota
31.03.2024 157 432,61
29.02.2024 157 056,80
31.01.2024 156 781,05
31.12.2023 156 055,48
30.11.2023 155 347,64
31.10.2023 154 327,32
30.09.2023 153 495,48
31.08.2023 152 875,81
31.07.2023 152 156,88
30.06.2023 151 540,65
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Pohledávky z karet, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 15 826,29
29.02.2024 15 812,78
31.01.2024 15 987,91
31.12.2023 16 717,79
30.11.2023 16 956,15
31.10.2023 16 718,56
30.09.2023 16 471,70
31.08.2023 16 805,56
31.07.2023 16 736,80
30.06.2023 16 532,27
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (včetně KTK, BÚ a karet), CZK

Období Hodnota
31.03.2024 330 899,22
29.02.2024 327 606,22
31.01.2024 325 403,49
31.12.2023 324 505,32
30.11.2023 324 664,33
31.10.2023 322 743,44
30.09.2023 320 080,97
31.08.2023 319 372,83
31.07.2023 317 183,32
30.06.2023 315 229,44
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (včetně KTK, BÚ a karet), CZK, Do 1 roku včetně

Období Hodnota
31.03.2024 23 852,62
29.02.2024 23 543,66
31.01.2024 23 890,27
31.12.2023 24 703,45
30.11.2023 24 891,75
31.10.2023 24 713,74
30.09.2023 24 264,09
31.08.2023 24 647,75
31.07.2023 24 381,28
30.06.2023 23 985,50
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (včetně KTK, BÚ a karet), CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně

Období Hodnota
31.03.2024 33 110,74
29.02.2024 32 919,75
31.01.2024 32 615,61
31.12.2023 32 429,89
30.11.2023 32 511,28
31.10.2023 32 400,85
30.09.2023 32 146,49
31.08.2023 32 323,61
31.07.2023 32 204,08
30.06.2023 32 017,93
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (včetně KTK, BÚ a karet), CZK, Nad 5 let

Období Hodnota
31.03.2024 273 935,86
29.02.2024 271 142,81
31.01.2024 268 897,62
31.12.2023 267 371,98
30.11.2023 267 261,31
31.10.2023 265 628,85
30.09.2023 263 670,38
31.08.2023 262 401,48
31.07.2023 260 597,96
30.06.2023 259 226,01
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské a ostatní úvěry, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 504 595,75
29.02.2024 500 726,58
31.01.2024 498 216,76
31.12.2023 496 828,19
30.11.2023 496 192,49
31.10.2023 493 414,90
30.09.2023 489 926,70
31.08.2023 488 564,37
31.07.2023 485 834,75
30.06.2023 483 349,72
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Úročený úvěr z kreditních karet, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 10 369,83
29.02.2024 10 523,04
31.01.2024 10 662,86
31.12.2023 11 082,62
30.11.2023 11 401,31
31.10.2023 11 481,98
30.09.2023 11 423,56
31.08.2023 11 637,26
31.07.2023 11 616,05
30.06.2023 11 537,92
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 666 692,18
29.02.2024 662 039,98
31.01.2024 666 636,33
31.12.2023 668 489,36
30.11.2023 677 469,46
31.10.2023 675 270,71
30.09.2023 678 685,32
31.08.2023 672 135,48
31.07.2023 675 717,17
30.06.2023 678 344,99
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Do 1 roku včetně

Období Hodnota
31.03.2024 141 982,27
29.02.2024 135 929,27
31.01.2024 139 737,28
31.12.2023 136 917,17
30.11.2023 148 314,49
31.10.2023 143 315,85
30.09.2023 143 809,00
31.08.2023 139 012,66
31.07.2023 142 536,20
30.06.2023 147 068,08
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně

Období Hodnota
31.03.2024 144 250,62
29.02.2024 144 790,38
31.01.2024 145 070,94
31.12.2023 149 658,16
30.11.2023 148 425,59
31.10.2023 149 690,32
30.09.2023 151 744,85
31.08.2023 149 171,58
31.07.2023 148 918,91
30.06.2023 146 504,33
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let

Období Hodnota
31.03.2024 380 459,28
29.02.2024 381 320,33
31.01.2024 381 828,11
31.12.2023 381 914,04
30.11.2023 380 729,37
31.10.2023 382 264,54
30.09.2023 383 131,46
31.08.2023 383 951,25
31.07.2023 384 262,06
30.06.2023 384 772,58
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Kontokorentní a DZ na BÚ, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 79 262,47
29.02.2024 74 496,78
31.01.2024 79 916,33
31.12.2023 73 478,70
30.11.2023 76 868,87
31.10.2023 76 696,00
30.09.2023 80 063,68
31.08.2023 75 255,01
31.07.2023 77 501,76
30.06.2023 78 515,14
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Kontokorenty, revolvingy a pohledávky z kreditních karet, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 158 888,61
29.02.2024 153 801,15
31.01.2024 159 495,07
31.12.2023 154 587,99
30.11.2023 159 949,87
31.10.2023 158 346,51
30.09.2023 163 144,06
31.08.2023 157 851,17
31.07.2023 161 339,66
30.06.2023 163 076,52
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 3,14
29.02.2024 3,11
31.01.2024 3,08
31.12.2023 3,05
30.11.2023 3,01
31.10.2023 2,96
30.09.2023 2,92
31.08.2023 2,88
31.07.2023 2,83
30.06.2023 2,79
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Kontokorentní a DZ na BÚ, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 20,22
29.02.2024 20,42
31.01.2024 20,51
31.12.2023 20,40
30.11.2023 20,47
31.10.2023 20,49
30.09.2023 20,53
31.08.2023 20,49
31.07.2023 20,23
30.06.2023 20,20
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Kontokorenty a revovingy, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 18,37
29.02.2024 18,45
31.01.2024 18,47
31.12.2023 18,34
30.11.2023 18,35
31.10.2023 18,39
30.09.2023 18,31
31.08.2023 18,30
31.07.2023 18,02
30.06.2023 17,88
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Pohledávky z karet, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 16,86
29.02.2024 17,21
31.01.2024 17,25
31.12.2023 17,15
30.11.2023 17,44
31.10.2023 17,71
30.09.2023 17,94
31.08.2023 17,92
31.07.2023 17,82
30.06.2023 17,96
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 5,69
29.02.2024 5,66
31.01.2024 5,62
31.12.2023 5,59
30.11.2023 5,56
31.10.2023 5,52
30.09.2023 5,47
31.08.2023 5,42
31.07.2023 5,38
30.06.2023 5,33
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Úročený úvěr z kreditních karet, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 25,74
29.02.2024 25,79
31.01.2024 25,81
31.12.2023 25,83
30.11.2023 25,89
31.10.2023 26,00
30.09.2023 26,06
31.08.2023 26,07
31.07.2023 25,85
30.06.2023 25,90
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 4,17
29.02.2024 4,14
31.01.2024 4,12
31.12.2023 4,09
30.11.2023 4,06
31.10.2023 4,02
30.09.2023 3,98
31.08.2023 3,94
31.07.2023 3,89
30.06.2023 3,85
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK, Do 1 roku včetně

Období Hodnota
31.03.2024 16,22
29.02.2024 16,44
31.01.2024 16,52
31.12.2023 16,39
30.11.2023 16,56
31.10.2023 16,70
30.09.2023 16,75
31.08.2023 16,78
31.07.2023 16,67
30.06.2023 16,67
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně

Období Hodnota
31.03.2024 9,72
29.02.2024 9,76
31.01.2024 9,80
31.12.2023 9,82
30.11.2023 9,79
31.10.2023 9,75
30.09.2023 9,72
31.08.2023 9,69
31.07.2023 9,62
30.06.2023 9,56
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let

Období Hodnota
31.03.2024 3,91
29.02.2024 3,87
31.01.2024 3,84
31.12.2023 3,81
30.11.2023 3,78
31.10.2023 3,74
30.09.2023 3,69
31.08.2023 3,65
31.07.2023 3,60
30.06.2023 3,56
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Kontokorentní a DZ na BÚ, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 17,25
29.02.2024 17,36
31.01.2024 17,53
31.12.2023 17,42
30.11.2023 17,50
31.10.2023 17,56
30.09.2023 17,54
31.08.2023 17,55
31.07.2023 17,37
30.06.2023 17,22
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Kontokorenty a revovingy, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 15,34
29.02.2024 15,42
31.01.2024 15,57
31.12.2023 15,52
30.11.2023 15,55
31.10.2023 15,60
30.09.2023 15,51
31.08.2023 15,52
31.07.2023 15,34
30.06.2023 15,24
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK

Období Hodnota
31.03.2024 3,29
29.02.2024 3,26
31.01.2024 3,23
31.12.2023 3,20
30.11.2023 3,16
31.10.2023 3,11
30.09.2023 3,07
31.08.2023 3,02
31.07.2023 2,98
30.06.2023 2,94
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Do 1 roku včetně

Období Hodnota
31.03.2024 16,06
29.02.2024 14,43
31.01.2024 11,96
31.12.2023 13,36
30.11.2023 14,18
31.10.2023 11,70
30.09.2023 13,01
31.08.2023 13,00
31.07.2023 11,76
30.06.2023 12,18
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně

Období Hodnota
31.03.2024 6,11
29.02.2024 6,09
31.01.2024 6,10
31.12.2023 5,98
30.11.2023 5,90
31.10.2023 5,90
30.09.2023 5,84
31.08.2023 5,81
31.07.2023 5,65
30.06.2023 5,59
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Nad 5 let

Období Hodnota
31.03.2024 3,29
29.02.2024 3,25
31.01.2024 3,22
31.12.2023 3,19
30.11.2023 3,16
31.10.2023 3,11
30.09.2023 3,06
31.08.2023 3,02
31.07.2023 2,98
30.06.2023 2,94
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 4,65
29.02.2024 4,64
31.01.2024 4,64
31.12.2023 4,63
30.11.2023 4,59
31.10.2023 4,56
30.09.2023 4,52
31.08.2023 4,48
31.07.2023 4,44
30.06.2023 4,39
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Do 1 roku včetně

Období Hodnota
31.03.2024 11,89
29.02.2024 12,04
31.01.2024 12,20
31.12.2023 12,11
30.11.2023 12,07
31.10.2023 12,18
30.09.2023 12,09
31.08.2023 12,09
31.07.2023 12,06
30.06.2023 11,93
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Nad 1 rok do 5 let včetně

Období Hodnota
31.03.2024 9,26
29.02.2024 9,44
31.01.2024 9,63
31.12.2023 9,80
30.11.2023 9,78
31.10.2023 9,75
30.09.2023 9,75
31.08.2023 9,76
31.07.2023 9,74
30.06.2023 9,68
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Nad 5 let

Období Hodnota
31.03.2024 4,07
29.02.2024 4,05
31.01.2024 4,03
31.12.2023 4,00
30.11.2023 3,96
31.10.2023 3,91
30.09.2023 3,87
31.08.2023 3,82
31.07.2023 3,77
30.06.2023 3,73
Další >>

Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Pohledávky z karet, CZK

Období Hodnota
31.03.2024 16,90
29.02.2024 17,24
31.01.2024 17,27
31.12.2023 17,18
30.11.2023 17,46
31.10.2023 17,73
30.09.2023 17,95
31.08.2023 17,92
31.07.2023 17,83
30.06.2023 17,96
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.