Peněžní agregáty - A. Statistika měnového vývoje v ČR


Peněžní agregáty - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Peněžní agregáty České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.3.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314) 0.57 6.10 -90.70 % 6.41 -91.15 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) 0.75 1.67 -55.23 % 2.50 -70.20 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127) -21.57 0.44 -5050.62 % 1.94 -1211.07 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11) 8.63 3.13 176.02 % 7.22 19.49 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314) 1.88 12.11 -84.45 % 5.31 -64.49 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) 3.78 0.61 518.78 % -8.97 142.16 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314) 1.30 7.19 -81.93 % 14.54 -91.07 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) 22.53 24.66 -8.66 % 67.55 -66.65 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127) -7.57 20.15 -137.56 % 129.58 -105.84 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11) 15.34 13.84 10.80 % 100.40 -84.73 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314) 58.44 63.76 -8.34 % 56.17 4.04 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) -5.99 -17.54 65.85 % -17.63 66.02 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) 2 800 427.48 2 798 220.79 0.08 % 2 664 918.58 5.08 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129) 4 349 803.50 4 390 358.53 -0.92 % 4 153 012.74 4.74 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127) 114 270.61 123 101.07 -7.17 % 112 249.33 1.80 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11) 1 093 879.16 1 126 092.70 -2.86 % 1 037 504.08 5.43 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314) 320 171.47 318 367.51 0.57 % 315 988.63 1.32 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) 21 054.79 24 576.46 -14.33 % 22 352.13 -5.80 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) 778 274.65 772 591.31 0.74 % 632 324.40 23.08 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129) 1 523 912.30 1 517 686.43 0.41 % 1 263 152.84 20.64 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127) 133 319.75 170 010.12 -21.58 % 143 535.56 -7.12 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11) 422 725.49 389 231.38 8.61 % 362 170.85 16.72 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314) 176 629.58 173 364.20 1.88 % 111 470.45 58.45 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) 12 962.83 12 489.41 3.79 % 13 651.58 -5.05 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) 90.56 90.31 0.27 % 130.13 -30.41 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129) 245 166.56 244 694.81 0.19 % 238 005.48 3.01 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127) 98 668.70 97 335.79 1.37 % 53 472.28 84.52 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11) 23 967.99 7 427.15 222.71 % 28 012.06 -14.44 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) 87 157.59 84 076.91 3.66 % 53 256.45 63.66 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) 2 562.57 16 317.35 -84.30 % 71.83 3467.62 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129) -39 464.02 38 522.90 -202.44 % -14 878.81 -165.24 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127) -8 749.72 4 450.13 -296.62 % -18 606.41 52.97 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11) -31 569.92 -1 038.76 -2939.20 % -14 911.38 -111.72 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314) 1 806.61 18 315.48 -90.14 % 19 045.96 -90.51 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) -3 513.57 478.70 -833.98 % -478.82 -633.80 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) 5 762.86 12 645.17 -54.43 % 15 446.04 -62.69 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129) 6 421.03 43 958.77 -85.39 % 46 869.14 -86.30 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127) -36 679.37 736.99 -5076.94 % 2 736.14 -1440.55 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11) 33 599.19 11 768.48 185.50 % 24 417.96 37.60 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314) 3 266.00 18 732.42 -82.56 % 5 615.86 -41.84 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) 472.35 75.70 523.96 % -1 346.84 135.07 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15) 0.25 -8.78 102.82 % 10.01 -97.52 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129) 471.76 13 621.17 -96.54 % 20 425.49 -97.69 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127) 1 332.91 2 927.76 -54.47 % 6 109.63 -78.18 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11) 16 540.84 -81 459.32 120.31 % -24 283.38 168.12 %
Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129) 3 080.68 -2 539.35 221.32 % -311.23 1089.85 %
Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Celkem -0.69 0.80 -185.82 % -0.25 -177.42 %
Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Jednodenní vklady -0.90 0.89 -201.33 % -0.36 -151.93 %
Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Oběživo 0.68 0.27 153.38 % 0.43 56.11 %
Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Celkem -0.43 1.30 -133.34 % 0.58 -175.20 %

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)

Období Hodnota
31.03.2024 0.57
29.02.2024 6.10
31.01.2024 5.00
31.12.2023 -13.70
30.11.2023 -2.04
31.10.2023 -4.22
30.09.2023 4.97
31.08.2023 -5.16
31.07.2023 5.82
30.06.2023 4.75
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Období Hodnota
31.03.2024 0.75
29.02.2024 1.67
31.01.2024 4.50
31.12.2023 1.41
30.11.2023 2.25
31.10.2023 2.36
30.09.2023 1.91
31.08.2023 1.65
31.07.2023 1.09
30.06.2023 1.69
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)

Období Hodnota
31.03.2024 -21.57
29.02.2024 0.44
31.01.2024 1.11
31.12.2023 -4.88
30.11.2023 1.83
31.10.2023 -6.53
30.09.2023 -1.10
31.08.2023 0.67
31.07.2023 3.41
30.06.2023 -2.63
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 8.63
29.02.2024 3.13
31.01.2024 6.04
31.12.2023 -4.80
30.11.2023 0.72
31.10.2023 -0.35
30.09.2023 0.34
31.08.2023 -12.12
31.07.2023 11.50
30.06.2023 5.72
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)

Období Hodnota
31.03.2024 1.88
29.02.2024 12.11
31.01.2024 116.83
31.12.2023 -51.64
30.11.2023 4.37
31.10.2023 1.58
30.09.2023 0.56
31.08.2023 6.72
31.07.2023 7.78
30.06.2023 1.17
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 3.78
29.02.2024 0.61
31.01.2024 -2.18
31.12.2023 18.76
30.11.2023 7.06
31.10.2023 -17.52
30.09.2023 -13.56
31.08.2023 -13.62
31.07.2023 61.33
30.06.2023 -18.28
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)

Období Hodnota
31.03.2024 1.30
29.02.2024 7.19
31.01.2024 14.28
31.12.2023 23.09
30.11.2023 7.48
31.10.2023 11.28
30.09.2023 11.98
31.08.2023 9.09
31.07.2023 10.19
30.06.2023 7.12
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Období Hodnota
31.03.2024 22.53
29.02.2024 24.66
31.01.2024 25.00
31.12.2023 23.64
30.11.2023 24.84
31.10.2023 27.75
30.09.2023 27.64
31.08.2023 32.67
31.07.2023 37.75
30.06.2023 43.85
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)

Období Hodnota
31.03.2024 -7.57
29.02.2024 20.15
31.01.2024 39.51
31.12.2023 79.53
30.11.2023 59.77
31.10.2023 61.92
30.09.2023 81.47
31.08.2023 104.30
31.07.2023 111.23
30.06.2023 120.55
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 15.34
29.02.2024 13.84
31.01.2024 20.10
31.12.2023 22.75
30.11.2023 24.53
31.10.2023 28.46
30.09.2023 38.67
31.08.2023 46.77
31.07.2023 71.23
30.06.2023 67.87
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)

Období Hodnota
31.03.2024 58.44
29.02.2024 63.76
31.01.2024 59.59
31.12.2023 79.80
30.11.2023 99.14
31.10.2023 61.79
30.09.2023 63.43
31.08.2023 65.38
31.07.2023 58.94
30.06.2023 78.72
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Roční míry růstu, M2 - Krátkodobé vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 -5.99
29.02.2024 -17.54
31.01.2024 -0.92
31.12.2023 9.20
30.11.2023 -29.30
31.10.2023 -30.95
30.09.2023 -23.35
31.08.2023 0.94
31.07.2023 13.36
30.06.2023 -22.54
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Období Hodnota
31.03.2024 2 800 427.48
29.02.2024 2 798 220.79
31.01.2024 2 779 563.46
31.12.2023 2 762 993.14
30.11.2023 2 731 442.37
31.10.2023 2 736 709.71
30.09.2023 2 743 811.64
31.08.2023 2 735 158.03
31.07.2023 2 724 513.23
30.06.2023 2 712 980.25
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 4 349 803.50
29.02.2024 4 390 358.53
31.01.2024 4 342 801.88
31.12.2023 4 310 763.93
30.11.2023 4 318 512.03
31.10.2023 4 324 807.45
30.09.2023 4 301 850.91
31.08.2023 4 296 587.35
31.07.2023 4 283 708.49
30.06.2023 4 240 664.49
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)

Období Hodnota
31.03.2024 114 270.61
29.02.2024 123 101.07
31.01.2024 117 985.41
31.12.2023 123 285.68
30.11.2023 130 882.54
31.10.2023 135 700.84
30.09.2023 127 268.77
31.08.2023 123 585.79
31.07.2023 119 212.58
30.06.2023 125 154.35
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 1 093 879.16
29.02.2024 1 126 092.70
31.01.2024 1 121 180.12
31.12.2023 1 115 965.65
30.11.2023 1 099 974.74
31.10.2023 1 089 027.95
30.09.2023 1 057 054.99
31.08.2023 1 081 283.00
31.07.2023 1 064 802.61
30.06.2023 1 048 014.42
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)

Období Hodnota
31.03.2024 320 171.47
29.02.2024 318 367.51
31.01.2024 300 034.58
31.12.2023 285 749.59
30.11.2023 331 089.52
31.10.2023 338 005.74
30.09.2023 352 894.72
31.08.2023 336 165.60
31.07.2023 354 441.14
30.06.2023 334 946.45
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 21 054.79
29.02.2024 24 576.46
31.01.2024 24 038.30
31.12.2023 22 769.87
30.11.2023 25 122.86
31.10.2023 25 363.22
30.09.2023 20 820.80
31.08.2023 20 394.92
31.07.2023 20 738.93
30.06.2023 19 569.02
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Období Hodnota
31.03.2024 778 274.65
29.02.2024 772 591.31
31.01.2024 759 005.87
31.12.2023 725 727.75
30.11.2023 714 987.35
31.10.2023 700 136.65
30.09.2023 683 658.12
31.08.2023 670 110.66
31.07.2023 658 791.75
30.06.2023 651 621.41
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 1 523 912.30
29.02.2024 1 517 686.43
31.01.2024 1 471 415.16
31.12.2023 1 331 121.86
30.11.2023 1 419 880.15
31.10.2023 1 393 485.45
30.09.2023 1 389 553.85
31.08.2023 1 376 817.72
31.07.2023 1 407 827.79
30.06.2023 1 335 609.97
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)

Období Hodnota
31.03.2024 133 319.75
29.02.2024 170 010.12
31.01.2024 169 092.61
31.12.2023 167 118.20
30.11.2023 175 536.03
31.10.2023 172 585.34
30.09.2023 184 498.96
31.08.2023 186 314.39
31.07.2023 184 948.78
30.06.2023 178 821.16
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 422 725.49
29.02.2024 389 231.38
31.01.2024 376 302.30
31.12.2023 354 315.60
30.11.2023 371 250.37
31.10.2023 369 495.52
30.09.2023 370 224.41
31.08.2023 368 163.47
31.07.2023 418 409.51
30.06.2023 374 954.71
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)

Období Hodnota
31.03.2024 176 629.58
29.02.2024 173 364.20
31.01.2024 154 627.74
31.12.2023 71 312.72
30.11.2023 147 461.18
31.10.2023 141 294.51
30.09.2023 139 092.90
31.08.2023 138 318.11
31.07.2023 129 608.10
30.06.2023 120 251.72
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 12 962.83
29.02.2024 12 489.41
31.01.2024 12 386.64
31.12.2023 12 647.58
30.11.2023 10 645.23
31.10.2023 9 973.43
30.09.2023 12 079.45
31.08.2023 13 911.08
31.07.2023 16 069.66
30.06.2023 9 960.98
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Období Hodnota
31.08.2023 90.56
31.07.2023 90.31
30.06.2023 99.10
31.05.2023 95.60
30.04.2023 85.09
31.03.2023 55.06
28.02.2023 75.08
31.01.2023 70.07
31.12.2022 70.08
30.11.2022 60.06
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 245 166.56
29.02.2024 244 694.81
31.01.2024 231 073.63
31.12.2023 213 083.33
30.11.2023 234 843.55
31.10.2023 219 429.80
30.09.2023 192 033.81
31.08.2023 209 937.62
31.07.2023 188 997.22
30.06.2023 270 076.91
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)

Období Hodnota
31.08.2023 98 668.70
31.07.2023 97 335.79
30.06.2023 94 408.03
31.05.2023 93 794.28
30.04.2023 91 409.36
31.03.2023 89 278.97
28.02.2023 78 098.53
31.01.2023 70 461.59
31.12.2022 59 669.60
30.11.2022 62 157.01
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.08.2023 23 967.99
31.07.2023 7 427.15
30.06.2023 88 886.47
31.05.2023 97 502.72
30.04.2023 87 239.20
31.03.2023 75 191.10
28.02.2023 67 394.80
31.01.2023 49 350.82
31.12.2022 325.35
30.11.2022 67 270.89
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)

Období Hodnota
31.08.2023 87 157.59
31.07.2023 84 076.91
30.06.2023 86 616.26
31.05.2023 89 807.00
30.04.2023 91 425.69
31.03.2023 73 442.33
28.02.2023 71 973.54
31.01.2023 75 221.46
31.12.2022 75 638.74
30.11.2022 64 406.87
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Období Hodnota
31.03.2024 2 562.57
29.02.2024 16 317.35
31.01.2024 15 295.70
31.12.2023 29 419.36
30.11.2023 -3 143.13
31.10.2023 -8 230.14
30.09.2023 6 529.17
31.08.2023 9 343.40
31.07.2023 10 814.21
30.06.2023 10 797.55
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 -39 464.02
29.02.2024 38 522.90
31.01.2024 27 800.50
31.12.2023 -15 698.39
30.11.2023 940.62
31.10.2023 18 866.50
30.09.2023 -1 792.77
31.08.2023 8 578.80
31.07.2023 40 168.33
30.06.2023 -11 597.97
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)

Období Hodnota
31.03.2024 -8 749.72
29.02.2024 4 450.13
31.01.2024 -5 607.95
31.12.2023 -8 266.34
30.11.2023 -4 133.09
31.10.2023 8 054.36
30.09.2023 3 050.48
31.08.2023 4 002.92
31.07.2023 -6 159.63
30.06.2023 -9 697.92
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 -31 569.92
29.02.2024 -1 038.76
31.01.2024 2 595.92
31.12.2023 10 901.43
30.11.2023 15 320.32
31.10.2023 29 424.63
30.09.2023 -28 488.18
31.08.2023 13 877.78
31.07.2023 14 867.95
30.06.2023 -25 885.53
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)

Období Hodnota
31.03.2024 1 806.61
29.02.2024 18 315.48
31.01.2024 14 278.87
31.12.2023 -45 360.39
30.11.2023 -6 903.48
31.10.2023 -14 899.60
30.09.2023 16 715.60
31.08.2023 -18 281.90
31.07.2023 19 486.90
30.06.2023 15 176.69
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 -3 513.57
29.02.2024 478.70
31.01.2024 1 237.97
31.12.2023 -2 392.46
30.11.2023 -199.99
31.10.2023 4 517.25
30.09.2023 400.15
31.08.2023 -363.41
31.07.2023 1 158.91
30.06.2023 -1 988.75
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Období Hodnota
31.03.2024 5 762.86
29.02.2024 12 645.17
31.01.2024 32 687.24
31.12.2023 10 091.21
30.11.2023 15 732.38
31.10.2023 16 124.34
30.09.2023 12 792.68
31.08.2023 10 898.80
31.07.2023 7 072.64
30.06.2023 10 810.91
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 6 421.03
29.02.2024 43 958.77
31.01.2024 138 970.99
31.12.2023 -90 455.05
30.11.2023 28 442.89
31.10.2023 2 877.18
30.09.2023 10 879.81
31.08.2023 -32 077.21
31.07.2023 71 753.75
30.06.2023 25 434.90
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)

Období Hodnota
31.03.2024 -36 679.37
29.02.2024 736.99
31.01.2024 1 861.35
31.12.2023 -8 567.77
30.11.2023 3 159.92
31.10.2023 -12 051.82
30.09.2023 -2 047.25
31.08.2023 1 232.09
31.07.2023 6 098.42
30.06.2023 -4 826.82
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.03.2024 33 599.19
29.02.2024 11 768.48
31.01.2024 21 384.02
31.12.2023 -17 825.01
30.11.2023 2 677.66
31.10.2023 -1 278.94
30.09.2023 1 246.92
31.08.2023 -50 728.91
31.07.2023 43 118.33
30.06.2023 20 294.65
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Ostatní vládní instituce (S.1313 + S.1314)

Období Hodnota
31.03.2024 3 266.00
29.02.2024 18 732.42
31.01.2024 83 313.70
31.12.2023 -76 150.90
30.11.2023 6 168.35
31.10.2023 2 200.08
30.09.2023 773.13
31.08.2023 8 708.90
31.07.2023 9 355.54
30.06.2023 1 388.47
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 472.35
29.02.2024 75.70
31.01.2024 -275.33
31.12.2023 1 997.41
30.11.2023 704.57
31.10.2023 -2 116.49
30.09.2023 -1 885.66
31.08.2023 -2 188.09
31.07.2023 6 108.82
30.06.2023 -2 232.31
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)

Období Hodnota
31.08.2023 0.25
31.07.2023 -8.78
30.06.2023 3.49
31.05.2023 10.52
30.04.2023 30.03
31.03.2023 -20.02
28.02.2023 5.01
31.01.2023 0.00
31.12.2022 10.01
30.11.2022 -8.00
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční a nefinanční sektory bez MFI a centrální vlády (S.1313 + S.1314 + S.11 + S.14 + S.15 + S.124 - S.129)

Období Hodnota
31.03.2024 471.76
29.02.2024 13 621.17
31.01.2024 17 990.30
31.12.2023 -21 760.22
30.11.2023 15 413.75
31.10.2023 27 395.99
30.09.2023 -17 903.81
31.08.2023 20 940.40
31.07.2023 -81 079.69
30.06.2023 -11 189.75
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)

Období Hodnota
31.08.2023 1 332.91
31.07.2023 2 927.76
30.06.2023 613.75
31.05.2023 2 384.92
30.04.2023 2 130.39
31.03.2023 11 180.44
28.02.2023 7 636.94
31.01.2023 10 791.99
31.12.2022 -2 487.42
30.11.2022 2 938.95
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)

Období Hodnota
31.08.2023 16 540.84
31.07.2023 -81 459.32
30.06.2023 -8 616.25
31.05.2023 10 263.51
30.04.2023 12 048.11
31.03.2023 7 796.30
28.02.2023 18 043.98
31.01.2023 49 025.46
31.12.2022 -66 945.54
30.11.2022 -7 061.20
Další >>

Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)

Období Hodnota
31.08.2023 3 080.68
31.07.2023 -2 539.35
30.06.2023 -3 190.74
31.05.2023 -1 618.69
30.04.2023 17 983.37
31.03.2023 1 468.78
28.02.2023 -3 247.91
31.01.2023 -417.28
31.12.2022 11 231.87
30.11.2022 -95.68
Další >>

Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Celkem

Období Hodnota
31.03.2024 -0.69
29.02.2024 0.80
31.01.2024 0.41
31.12.2023 -0.23
30.11.2023 0.07
31.10.2023 0.36
30.09.2023 0.05
31.08.2023 0.16
31.07.2023 0.76
30.06.2023 -0.16
Další >>

Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Jednodenní vklady

Období Hodnota
31.03.2024 -0.90
29.02.2024 0.89
31.01.2024 0.64
31.12.2023 -0.36
30.11.2023 0.02
31.10.2023 0.44
30.09.2023 -0.04
31.08.2023 0.20
31.07.2023 0.95
30.06.2023 -0.27
Další >>

Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M1 - Oběživo

Období Hodnota
31.03.2024 0.68
29.02.2024 0.27
31.01.2024 -1.12
31.12.2023 0.64
30.11.2023 0.38
31.10.2023 -0.11
30.09.2023 0.66
31.08.2023 -0.08
31.07.2023 -0.40
30.06.2023 0.54
Další >>

Peněžní agregáty: Měsíční, Měsíční míry růstu, M2 - Celkem

Období Hodnota
31.03.2024 -0.43
29.02.2024 1.30
31.01.2024 2.52
31.12.2023 -1.59
30.11.2023 0.50
31.10.2023 0.33
30.09.2023 0.21
31.08.2023 -0.38
31.07.2023 1.75
30.06.2023 0.28
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V