Hlavní pohledávky a závazky měnových finančních institucí vůči nerezidentům - A. Statistika měnového vývoje v ČR


Hlavní pohledávky a závazky měnových finančních institucí vůči nerezidentům - přehled ukazatelů a sestav spadajících do sekce Hlavní pohledávky a závazky měnových finančních institucí vůči nerezidentům České národní banky.

Název ukazatele - Údaje k 31.3.2024 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Banky - nerezidenti 65 664,16 58 784,77 11,70 % 50 251,71 30,67 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Celkem - nerezidenti 370 902,37 328 519,74 12,90 % 262 003,54 41,56 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Nebanky- ostatní - nerezidenti 305 238,21 269 734,97 13,16 % 211 751,84 44,15 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba cenných papírů jiných než akcií , Banky - nerezidenti 110 336,12 50 124,00 120,13 % 18 611,40 492,84 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba cenných papírů jiných než akcií , Celkem - nerezidenti 1 398 891,42 1 221 945,15 14,48 % 1 050 332,87 33,19 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba cenných papírů jiných než akcií , Nebanky - celkem - nerezidenti 1 288 555,30 1 171 821,15 9,96 % 1 031 721,47 24,89 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba cenných papírů jiných než akcií , Nebanky - vládní instituce - nerezidenti 1 159 565,60 1 049 939,46 10,44 % 932 508,82 24,35 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba cenných papírů jiných než akcií , Nebanky- ostatní - nerezidenti 128 989,70 121 881,69 5,83 % 99 212,64 30,01 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Banky - nerezidenti 255 671,26 281 455,57 -9,16 % 199 717,23 28,02 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti 394 239,67 400 892,28 -1,66 % 285 304,71 38,18 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Nebanky - celkem - nerezidenti 138 568,41 119 436,71 16,02 % 85 587,48 61,90 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Nebanky - vládní instituce - nerezidenti 10 146,15 10 607,36 -4,35 % 8 375,32 21,14 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Nebanky- ostatní - nerezidenti 128 422,26 108 829,35 18,00 % 77 212,16 66,32 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Banky - nerezidenti 147 005,36 116 605,73 26,07 % 180 526,97 -18,57 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti 283 328,03 251 833,26 12,51 % 319 777,30 -11,40 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Nebanky - celkem - nerezidenti 136 322,66 135 227,52 0,81 % 139 250,33 -2,10 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Nebanky - vládní instituce - nerezidenti 10 257,19 13 704,93 -25,16 % 11 108,78 -7,67 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Nebanky- ostatní - nerezidenti 126 065,47 121 522,59 3,74 % 128 141,55 -1,62 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Celkem - nerezidenti 326 397,93 314 325,10 3,84 % 279 921,76 16,60 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti 63 090,19 58 003,71 8,77 % 46 261,40 36,38 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti 263 307,74 256 321,39 2,73 % 233 660,36 12,69 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Celkem - nerezidenti 821 929,33 729 997,41 12,59 % 645 820,47 27,27 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , MFI - nerezidenti 74 557,78 74 011,01 0,74 % 57 135,02 30,49 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti 747 371,55 655 986,40 13,93 % 588 685,44 26,96 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti 184 692,54 114 076,00 61,90 % 141 446,62 30,57 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti 562 679,00 541 910,40 3,83 % 447 238,82 25,81 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti 814 999,61 961 284,49 -15,22 % 1 065 356,83 -23,50 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti 509 647,79 658 602,54 -22,62 % 793 292,75 -35,76 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti 305 351,83 302 681,95 0,88 % 272 064,08 12,24 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti 305 351,83 302 681,95 0,88 % 272 064,08 12,24 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti 1 183 542,24 1 126 275,14 5,08 % 1 068 052,82 10,81 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti 976 718,74 938 621,02 4,06 % 892 603,91 9,42 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti 206 823,50 187 654,12 10,22 % 175 448,91 17,88 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti 183 207,63 177 693,18 3,10 % 174 332,69 5,09 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti 23 615,87 9 960,95 137,08 % 1 116,22 2015,70 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Celkem - nerezidenti 97,20 1 072,96 -90,94 % 1 251,78 -92,24 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti -605,98 199,69 -403,47 % 1 994,98 -130,38 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti 703,18 873,27 -19,48 % -743,20 194,62 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Celkem - nerezidenti 88 655,91 14 351,25 517,76 % -13 514,27 756,02 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , MFI - nerezidenti 233,54 2 276,49 -89,74 % -774,29 130,16 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti 88 422,37 12 074,76 632,29 % -12 739,97 794,05 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti 70 195,32 -12 681,69 653,52 % 483,98 14403,78 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti 18 227,04 24 756,44 -26,37 % -13 223,95 237,83 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti -144 475,03 -17 504,08 -725,38 % 65 700,21 -319,90 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti -147 660,23 -15 130,04 -875,94 % 61 673,32 -339,42 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti 3 185,20 -2 374,03 234,17 % 4 026,90 -20,90 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti 3 185,20 -2 374,03 234,17 % 4 026,90 -20,90 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti 0,00 0,00 0,00 % 0,00 100,00 %
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti 58 423,84 -34 231,57 270,67 % 132 370,24 -55,86 %

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Banky - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 65 664,16
31.12.2023 58 784,77
30.09.2023 54 950,16
30.06.2023 53 335,03
31.03.2023 50 251,71
31.12.2022 46 186,24
30.09.2022 46 008,91
30.06.2022 46 483,67
31.03.2022 51 269,57
31.12.2021 51 184,01
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 370 902,37
31.12.2023 328 519,74
30.09.2023 304 902,03
30.06.2023 294 400,16
31.03.2023 262 003,54
31.12.2022 259 166,26
30.09.2022 262 749,78
30.06.2022 264 752,36
31.03.2022 289 309,90
31.12.2021 295 083,02
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Nebanky- ostatní - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 305 238,21
31.12.2023 269 734,97
30.09.2023 249 951,87
30.06.2023 241 065,13
31.03.2023 211 751,84
31.12.2022 212 980,02
30.09.2022 216 740,86
30.06.2022 218 268,69
31.03.2022 238 040,33
31.12.2021 243 899,01
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba cenných papírů jiných než akcií , Banky - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 110 336,12
31.12.2023 50 124,00
30.09.2023 20 117,43
30.06.2023 18 591,97
31.03.2023 18 611,40
31.12.2022 18 488,55
30.09.2022 18 465,59
30.06.2022 18 999,92
31.03.2022 19 320,37
31.12.2021 20 628,83
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba cenných papírů jiných než akcií , Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 1 398 891,42
31.12.2023 1 221 945,15
30.09.2023 1 192 785,92
30.06.2023 1 084 390,62
31.03.2023 1 050 332,87
31.12.2022 1 021 553,93
30.09.2022 1 071 074,42
30.06.2022 1 060 634,75
31.03.2022 1 009 987,99
31.12.2021 1 074 799,82
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba cenných papírů jiných než akcií , Nebanky - celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 1 288 555,30
31.12.2023 1 171 821,15
30.09.2023 1 172 668,49
30.06.2023 1 065 798,65
31.03.2023 1 031 721,47
31.12.2022 1 003 065,38
30.09.2022 1 052 608,83
30.06.2022 1 041 634,84
31.03.2022 990 667,62
31.12.2021 1 054 170,99
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba cenných papírů jiných než akcií , Nebanky - vládní instituce - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 1 159 565,60
31.12.2023 1 049 939,46
30.09.2023 1 081 152,86
30.06.2023 978 318,65
31.03.2023 932 508,82
31.12.2022 897 483,44
30.09.2022 928 536,57
30.06.2022 911 303,19
31.03.2022 864 239,04
31.12.2021 925 615,87
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Držba cenných papírů jiných než akcií , Nebanky- ostatní - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 128 989,70
31.12.2023 121 881,69
30.09.2023 91 515,63
30.06.2023 87 480,00
31.03.2023 99 212,64
31.12.2022 105 581,94
30.09.2022 124 072,26
30.06.2022 130 331,65
31.03.2022 126 428,58
31.12.2021 128 555,12
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Banky - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 255 671,26
31.12.2023 281 455,57
30.09.2023 297 699,13
30.06.2023 242 266,33
31.03.2023 199 717,23
31.12.2022 217 153,68
30.09.2022 279 323,65
30.06.2022 264 425,19
31.03.2022 263 072,00
31.12.2021 250 747,54
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 394 239,67
31.12.2023 400 892,28
30.09.2023 408 120,62
30.06.2023 359 099,75
31.03.2023 285 304,71
31.12.2022 306 620,73
30.09.2022 366 017,54
30.06.2022 344 589,71
31.03.2022 341 873,43
31.12.2021 326 164,69
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Nebanky - celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 138 568,41
31.12.2023 119 436,71
30.09.2023 110 421,49
30.06.2023 116 833,41
31.03.2023 85 587,48
31.12.2022 89 467,05
30.09.2022 86 693,89
30.06.2022 80 164,52
31.03.2022 78 801,43
31.12.2021 75 417,15
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Nebanky - vládní instituce - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 10 146,15
31.12.2023 10 607,36
30.09.2023 8 875,07
30.06.2023 8 315,44
31.03.2023 8 375,32
31.12.2022 8 790,83
30.09.2022 9 083,22
30.06.2022 9 228,20
31.03.2022 9 019,30
31.12.2021 9 078,23
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Nebanky- ostatní - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 128 422,26
31.12.2023 108 829,35
30.09.2023 101 546,42
30.06.2023 108 517,98
31.03.2023 77 212,16
31.12.2022 80 676,22
30.09.2022 77 610,67
30.06.2022 70 936,32
31.03.2022 69 782,14
31.12.2021 66 338,92
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Banky - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 147 005,36
31.12.2023 116 605,73
30.09.2023 183 806,38
30.06.2023 179 720,02
31.03.2023 180 526,97
31.12.2022 214 423,89
30.09.2022 360 866,35
30.06.2022 261 381,98
31.03.2022 235 037,56
31.12.2021 73 188,36
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 283 328,03
31.12.2023 251 833,26
30.09.2023 326 988,79
30.06.2023 300 215,60
31.03.2023 319 777,30
31.12.2022 383 923,33
30.09.2022 493 239,32
30.06.2022 384 894,54
31.03.2022 377 876,44
31.12.2021 212 187,02
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Nebanky - celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 136 322,66
31.12.2023 135 227,52
30.09.2023 143 182,40
30.06.2023 120 495,58
31.03.2023 139 250,33
31.12.2022 169 499,44
30.09.2022 132 372,97
30.06.2022 123 512,56
31.03.2022 142 838,88
31.12.2021 138 998,66
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Nebanky - vládní instituce - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 10 257,19
31.12.2023 13 704,93
30.09.2023 17 918,90
30.06.2023 10 096,39
31.03.2023 11 108,78
31.12.2022 15 493,98
30.09.2022 24 501,80
30.06.2022 20 530,43
31.03.2022 11 839,93
31.12.2021 34 211,68
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Nebanky- ostatní - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 126 065,47
31.12.2023 121 522,59
30.09.2023 125 263,50
30.06.2023 110 399,19
31.03.2023 128 141,55
31.12.2022 154 005,46
30.09.2022 107 871,17
30.06.2022 102 982,13
31.03.2022 130 998,95
31.12.2021 104 786,98
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 326 397,93
29.02.2024 314 325,10
31.01.2024 297 300,57
31.12.2023 287 904,27
30.11.2023 274 742,07
31.10.2023 258 811,11
30.09.2023 264 791,67
31.08.2023 269 775,10
31.07.2023 276 069,21
30.06.2023 276 407,71
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 63 090,19
29.02.2024 58 003,71
31.01.2024 54 996,88
31.12.2023 52 745,43
30.11.2023 48 568,41
31.10.2023 45 476,28
30.09.2023 46 405,47
31.08.2023 46 054,53
31.07.2023 47 207,04
30.06.2023 46 046,36
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 263 307,74
29.02.2024 256 321,39
31.01.2024 242 303,69
31.12.2023 235 158,84
30.11.2023 226 173,66
31.10.2023 213 334,83
30.09.2023 218 386,20
31.08.2023 223 720,56
31.07.2023 228 862,18
30.06.2023 230 361,35
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 821 929,33
29.02.2024 729 997,41
31.01.2024 710 975,88
31.12.2023 704 232,40
30.11.2023 720 643,75
31.10.2023 680 772,99
30.09.2023 683 785,71
31.08.2023 662 293,34
31.07.2023 704 823,11
30.06.2023 616 666,13
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , MFI - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 74 557,78
29.02.2024 74 011,01
31.01.2024 70 998,99
31.12.2023 70 578,22
30.11.2023 69 950,45
31.10.2023 67 534,40
30.09.2023 64 828,20
31.08.2023 63 058,37
31.07.2023 61 221,04
30.06.2023 63 355,73
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 747 371,55
29.02.2024 655 986,40
31.01.2024 639 976,89
31.12.2023 633 654,19
30.11.2023 650 693,30
31.10.2023 613 238,60
30.09.2023 618 957,51
31.08.2023 599 234,97
31.07.2023 643 602,07
30.06.2023 553 310,40
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 184 692,54
29.02.2024 114 076,00
31.01.2024 125 597,68
31.12.2023 112 116,52
30.11.2023 147 422,64
31.10.2023 116 869,13
30.09.2023 115 959,44
31.08.2023 144 961,25
31.07.2023 153 383,53
30.06.2023 121 372,49
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 562 679,00
29.02.2024 541 910,40
31.01.2024 514 379,22
31.12.2023 521 537,67
30.11.2023 503 270,66
31.10.2023 496 369,47
30.09.2023 502 998,08
31.08.2023 454 273,72
31.07.2023 490 218,55
30.06.2023 431 937,91
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 814 999,61
29.02.2024 961 284,49
31.01.2024 962 696,90
31.12.2023 952 804,25
30.11.2023 891 257,11
31.10.2023 999 360,17
30.09.2023 939 153,39
31.08.2023 989 142,08
31.07.2023 975 009,54
30.06.2023 1 056 874,82
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 509 647,79
29.02.2024 658 602,54
31.01.2024 662 036,32
31.12.2023 652 017,25
30.11.2023 601 554,63
31.10.2023 714 943,25
30.09.2023 657 117,52
31.08.2023 711 700,45
31.07.2023 700 872,07
30.06.2023 788 338,78
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 305 351,83
29.02.2024 302 681,95
31.01.2024 300 660,58
31.12.2023 300 787,00
30.11.2023 289 702,48
31.10.2023 284 416,92
30.09.2023 282 035,88
31.08.2023 277 441,63
31.07.2023 274 137,47
30.06.2023 268 536,04
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 305 351,83
29.02.2024 302 681,95
31.01.2024 300 660,58
31.12.2023 300 787,00
30.11.2023 289 702,48
31.10.2023 284 416,92
30.09.2023 282 035,88
31.08.2023 277 441,63
31.07.2023 274 137,47
30.06.2023 268 534,41
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 0,00
29.02.2024 0,00
31.01.2024 0,00
31.12.2023 0,00
30.11.2023 0,00
31.10.2023 0,00
30.09.2023 0,00
31.08.2023 0,00
31.07.2023 0,00
30.06.2023 1,64
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 1 183 542,24
29.02.2024 1 126 275,14
31.01.2024 1 148 230,47
31.12.2023 1 165 641,10
30.11.2023 1 121 133,44
31.10.2023 1 141 156,09
30.09.2023 1 095 650,70
31.08.2023 1 100 083,83
31.07.2023 1 070 663,99
30.06.2023 1 092 759,97
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 976 718,74
29.02.2024 938 621,02
31.01.2024 962 677,13
31.12.2023 981 997,04
30.11.2023 941 036,72
31.10.2023 981 699,62
30.09.2023 938 416,07
31.08.2023 939 708,00
31.07.2023 899 984,16
30.06.2023 929 885,97
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 206 823,50
29.02.2024 187 654,12
31.01.2024 185 553,34
31.12.2023 183 644,06
30.11.2023 180 096,72
31.10.2023 159 456,47
30.09.2023 157 234,64
31.08.2023 160 375,82
31.07.2023 170 679,83
30.06.2023 162 874,00
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 183 207,63
29.02.2024 177 693,18
31.01.2024 175 288,86
31.12.2023 182 606,52
30.11.2023 175 398,90
31.10.2023 157 186,70
30.09.2023 154 984,95
31.08.2023 157 722,29
31.07.2023 168 077,93
30.06.2023 160 604,56
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 23 615,87
29.02.2024 9 960,95
31.01.2024 10 264,48
31.12.2023 1 037,54
30.11.2023 4 697,82
31.10.2023 2 269,77
30.09.2023 2 249,68
31.08.2023 2 653,54
31.07.2023 2 601,90
30.06.2023 2 269,45
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 97,20
29.02.2024 1 072,96
31.01.2024 686,40
31.12.2023 539,01
30.11.2023 -257,73
31.10.2023 -1 140,45
30.09.2023 1 653,52
31.08.2023 -522,48
31.07.2023 -5 943,72
30.06.2023 -3 612,92
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 -605,98
29.02.2024 199,69
31.01.2024 538,36
31.12.2023 2 167,43
30.11.2023 81,17
31.10.2023 -47,31
30.09.2023 -311,16
31.08.2023 15,77
31.07.2023 -1 051,87
30.06.2023 -1 473,39
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 703,18
29.02.2024 873,27
31.01.2024 148,04
31.12.2023 -1 628,42
30.11.2023 -338,90
31.10.2023 -1 093,14
30.09.2023 1 964,68
31.08.2023 -538,25
31.07.2023 -4 891,85
30.06.2023 -2 139,54
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 88 655,91
29.02.2024 14 351,25
31.01.2024 4 286,57
31.12.2023 -43 338,91
30.11.2023 37 498,04
31.10.2023 -11 407,39
30.09.2023 22 170,09
31.08.2023 -49 397,92
31.07.2023 82 262,31
30.06.2023 -38 204,29
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , MFI - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 233,54
29.02.2024 2 276,49
31.01.2024 224,67
31.12.2023 -1 915,59
30.11.2023 2 353,94
31.10.2023 1 862,56
30.09.2023 1 697,28
31.08.2023 1 224,68
31.07.2023 -2 813,70
30.06.2023 1 246,78
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 88 422,37
29.02.2024 12 074,76
31.01.2024 4 061,89
31.12.2023 -41 423,32
30.11.2023 35 144,10
31.10.2023 -13 269,95
30.09.2023 20 472,81
31.08.2023 -50 622,60
31.07.2023 85 076,01
30.06.2023 -39 451,07
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 70 195,32
29.02.2024 -12 681,69
31.01.2024 12 633,59
31.12.2023 -38 981,56
30.11.2023 30 568,24
31.10.2023 66,79
30.09.2023 -30 115,41
31.08.2023 -9 763,12
31.07.2023 30 754,35
30.06.2023 -53 173,12
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 18 227,04
29.02.2024 24 756,44
31.01.2024 -8 571,70
31.12.2023 -2 441,76
30.11.2023 4 575,86
31.10.2023 -13 336,73
30.09.2023 50 588,22
31.08.2023 -40 859,47
31.07.2023 54 321,66
30.06.2023 13 722,04
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 -144 475,03
29.02.2024 -17 504,08
31.01.2024 4 005,71
31.12.2023 49 077,49
30.11.2023 -97 813,52
31.10.2023 53 348,87
30.09.2023 -61 283,93
31.08.2023 7 395,45
31.07.2023 -87 691,44
30.06.2023 150 486,23
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 -147 660,23
29.02.2024 -15 130,04
31.01.2024 5 722,30
31.12.2023 40 373,88
30.11.2023 -105 640,95
31.10.2023 52 613,30
30.09.2023 -63 499,21
31.08.2023 5 533,51
31.07.2023 -91 946,99
30.06.2023 160 634,96
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 3 185,20
29.02.2024 -2 374,03
31.01.2024 -1 716,59
31.12.2023 8 703,61
30.11.2023 7 827,43
31.10.2023 735,57
30.09.2023 2 215,28
31.08.2023 1 861,94
31.07.2023 4 255,55
30.06.2023 -10 148,73
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 3 185,20
29.02.2024 -2 374,03
31.01.2024 -1 716,59
31.12.2023 8 703,61
30.11.2023 7 827,43
31.10.2023 735,57
30.09.2023 2 215,28
31.08.2023 1 861,94
31.07.2023 4 257,20
30.06.2023 -10 148,50
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 0,00
29.02.2024 0,00
31.01.2024 0,00
31.12.2023 0,00
30.11.2023 0,00
31.10.2023 0,00
30.09.2023 0,00
31.08.2023 0,00
31.07.2023 -1,65
30.06.2023 -0,22
Další >>

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti

Období Hodnota
31.03.2024 58 423,84
29.02.2024 -34 231,57
31.01.2024 -22 279,69
31.12.2023 32 483,82
30.11.2023 -11 778,59
31.10.2023 40 103,77
30.09.2023 -11 513,51
31.08.2023 25 078,03
31.07.2023 -25 347,19
30.06.2023 51 660,67
Další >>
Sestavy

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zprávy k ekonomice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.