Platební bilance (Externí sektor»Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1-Běžný účet </b> 94 545.30 -22 841.50 - 513.92% 109 900.80 -13.97%
UK2 příjmy 1 085 726.50 1 025 985.10 5.82% 1 020 808.90 6.36%
UK3 výdaje 991 181.20 1 048 826.60 -5.50% 910 908.10 8.81%
UK4 1.A.a-Zboží 83 789.20 39 866.90 110.17% 83 718.80 0.08%
UK5 vývoz 867 438.70 811 327.00 6.92% 803 500.40 7.96%
UK6 dovoz 783 649.50 771 460.10 1.58% 719 781.70 8.87%
UK7 1.A.b-Služby 28 038.70 24 354.40 15.13% 24 493.60 14.47%
UK8 příjmy 149 640.20 158 430.80 -5.55% 133 377.50 12.19%
UK9 výdaje 121 601.50 134 076.40 -9.30% 108 883.90 11.68%
UK10 1.B-Prvotní důchody -2 253.60 -72 937.40 -96.91% -5 144.30 -56.19%
UK11 příjmy 58 534.90 43 063.20 35.93% 51 757.70 13.09%
UK12 výdaje 60 788.50 116 000.60 -47.60% 56 902.00 6.83%
UK13 1.C-Druhotné důchody -15 028.90 -14 125.40 6.40% 6 832.70 - 319.96%
UK14 příjmy 10 112.70 13 164.00 -23.18% 32 173.30 -68.57%
UK15 výdaje 25 141.60 27 289.40 -7.87% 25 340.50 -0.78%
UK16 2-Kapitálový účet 877.40 1 215.30 -27.80% 18 502.00 -95.26%
UK17 příjmy 1 684.50 2 450.40 -31.26% 18 588.10 -90.94%
UK18 výdaje 807.10 1 235.10 -34.65% 86.10 837.40%
UK19 <b>3-Finanční účet</b> 39 816.70 11 492.60 246.46% 131 172.00 -69.65%
UK20 aktiva 1 161 589.70 198 193.40 486.09% 222 292.70 422.55%
UK21 pasiva 1 121 773.00 186 700.70 500.84% 91 120.70 1 131.08%
UK22 3.1-Přímé investice -53 986.50 -14 829.50 264.05% 9 620.60 - 661.16%
UK23 aktiva 5 105.00 37 625.10 -86.43% 25 599.50 -80.06%
UK24 pasiva 59 091.40 52 454.70 12.65% 15 978.90 269.81%
UK25 3.2-Portfoliové investice - 445 583.70 - 115 532.20 285.68% -44 651.60 897.91%
UK26 aktiva -4 599.00 9 984.10 - 146.06% 12 285.80 - 137.43%
UK27 pasiva 440 984.60 125 516.30 251.34% 56 937.40 674.51%
UK28 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 1 729.20 7 970.30 -78.30% 1 574.00 9.86%
UK29 aktiva -4 749.50 -6 537.40 -27.35% -6 465.00 -26.54%
UK30 pasiva -6 478.70 -14 507.60 -55.34% -8 039.00 -19.41%
UK31 3.4-Ostatní investice - 581 542.90 -39 963.40 1 355.19% 13 745.80 -4 330.70%
UK32 aktiva 46 632.80 -16 725.90 - 378.81% 39 989.20 16.61%
UK33 pasiva 628 175.70 23 237.40 2 603.30% 26 243.40 2 293.65%
UK34 3.5-Rezervní aktiva 1 119 200.50 173 847.40 543.78% 150 883.20 641.77%
UK35 <b>4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu)</b> 95 422.70 -21 626.20 - 541.24% 128 402.80 -25.68%
UK36 <b>4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo finančního účtu)</b> 39 816.70 11 492.60 246.46% 131 172.00 -69.65%
UK37 <b>4.5-Čisté chyby a opomenutí</b> -55 606.10 33 118.80 - 267.90% 2 769.20 -2 108.02%

Běžný účet

ObdobíHodnota
31.03.2017 94 545.30
31.12.2016 -22 841.50
30.09.2016 -22 812.60
30.06.2016 -11 604.90
31.03.2016 109 900.80
31.12.2015 14 685.50
30.09.2015 -48 394.60
30.06.2015 -48 374.40
31.03.2015 93 366.50
31.12.2014 2 090.30
Další »
Běžný účet,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.03.2017 1 085 726.50
31.12.2016 1 025 985.10
30.09.2016 963 902.80
30.06.2016 1 039 031.40
31.03.2016 1 020 808.90
31.12.2015 1 009 338.60
30.09.2015 962 772.30
30.06.2015 1 001 236.60
31.03.2015 1 010 658.20
31.12.2014 976 806.40
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.03.2017 991 181.20
31.12.2016 1 048 826.60
30.09.2016 986 715.40
30.06.2016 1 050 636.30
31.03.2016 910 908.10
31.12.2015 994 653.10
30.09.2015 1 011 166.90
30.06.2015 1 049 610.90
31.03.2015 917 291.60
31.12.2014 974 716.10
Další »
výdaje,Platební bilance

a-Zboží

ObdobíHodnota
31.03.2017 83 789.20
31.12.2016 39 866.90
30.09.2016 45 505.70
30.06.2016 81 545.50
31.03.2016 83 718.80
31.12.2015 34 647.60
30.09.2015 33 079.00
30.06.2015 45 945.90
31.03.2015 74 359.40
31.12.2014 35 201.80
Další »
a-Zboží,Platební bilance

vývoz

ObdobíHodnota
31.03.2017 867 438.70
31.12.2016 811 327.00
30.09.2016 754 847.40
30.06.2016 833 770.10
31.03.2016 803 500.40
31.12.2015 805 803.10
30.09.2015 760 182.90
30.06.2015 797 862.30
31.03.2015 789 312.20
31.12.2014 775 479.80
Další »
vývoz,Platební bilance

dovoz

ObdobíHodnota
31.03.2017 783 649.50
31.12.2016 771 460.10
30.09.2016 709 341.70
30.06.2016 752 224.60
31.03.2016 719 781.70
31.12.2015 771 155.50
30.09.2015 727 103.90
30.06.2015 751 916.40
31.03.2015 714 952.80
31.12.2014 740 278.10
Další »
dovoz,Platební bilance

b-Služby

ObdobíHodnota
31.03.2017 28 038.70
31.12.2016 24 354.40
30.09.2016 27 361.90
30.06.2016 24 849.20
31.03.2016 24 493.60
31.12.2015 19 327.40
30.09.2015 20 159.10
30.06.2015 19 359.30
31.03.2015 19 192.30
31.12.2014 7 963.70
Další »
b-Služby,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.03.2017 149 640.20
31.12.2016 158 430.80
30.09.2016 145 361.50
30.06.2016 147 260.00
31.03.2016 133 377.50
31.12.2015 151 572.20
30.09.2015 141 671.20
30.06.2015 140 901.00
31.03.2015 127 682.30
31.12.2014 143 071.00
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.03.2017 121 601.50
31.12.2016 134 076.40
30.09.2016 117 999.60
30.06.2016 122 410.80
31.03.2016 108 883.90
31.12.2015 132 244.80
30.09.2015 121 512.10
30.06.2015 121 541.70
31.03.2015 108 490.00
31.12.2014 135 107.30
Další »
výdaje,Platební bilance

B-Prvotní důchody

ObdobíHodnota
31.03.2017 -2 253.60
31.12.2016 -72 937.40
30.09.2016 -87 188.20
30.06.2016 - 106 492.10
31.03.2016 -5 144.30
31.12.2015 -29 572.90
30.09.2015 -99 883.40
30.06.2015 - 110 792.80
31.03.2015 -14 589.00
31.12.2014 -46 774.10
Další »
B-Prvotní důchody,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.03.2017 58 534.90
31.12.2016 43 063.20
30.09.2016 48 174.60
30.06.2016 48 749.50
31.03.2016 51 757.70
31.12.2015 37 483.60
30.09.2015 45 117.80
30.06.2015 43 823.10
31.03.2015 54 421.60
31.12.2014 30 830.70
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.03.2017 60 788.50
31.12.2016 116 000.60
30.09.2016 135 362.80
30.06.2016 155 241.60
31.03.2016 56 902.00
31.12.2015 67 056.50
30.09.2015 145 001.20
30.06.2015 154 615.90
31.03.2015 69 010.70
31.12.2014 77 604.90
Další »
výdaje,Platební bilance

C-Druhotné důchody

ObdobíHodnota
31.03.2017 -15 028.90
31.12.2016 -14 125.40
30.09.2016 -8 491.90
30.06.2016 -11 507.40
31.03.2016 6 832.70
31.12.2015 -9 716.60
30.09.2015 -1 749.30
30.06.2015 -2 886.70
31.03.2015 14 403.90
31.12.2014 5 699.00
Další »
C-Druhotné důchody,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.03.2017 10 112.70
31.12.2016 13 164.00
30.09.2016 15 519.30
30.06.2016 9 251.80
31.03.2016 32 173.30
31.12.2015 14 479.70
30.09.2015 15 800.40
30.06.2015 18 650.20
31.03.2015 39 242.00
31.12.2014 27 424.90
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.03.2017 25 141.60
31.12.2016 27 289.40
30.09.2016 24 011.20
30.06.2016 20 759.20
31.03.2016 25 340.50
31.12.2015 24 196.20
30.09.2015 17 549.70
30.06.2015 21 536.90
31.03.2015 24 838.10
31.12.2014 21 725.90
Další »
výdaje,Platební bilance

Kapitálový účet

ObdobíHodnota
31.03.2017 877.40
31.12.2016 1 215.30
30.09.2016 12 094.30
30.06.2016 21 698.10
31.03.2016 18 502.00
31.12.2015 10 569.90
30.09.2015 7 938.60
30.06.2015 52 674.50
31.03.2015 30 712.10
31.12.2014 7 910.90
Další »
Kapitálový účet,Platební bilance

příjmy

ObdobíHodnota
31.03.2017 1 684.50
31.12.2016 2 450.40
30.09.2016 12 107.50
30.06.2016 21 801.10
31.03.2016 18 588.10
31.12.2015 13 436.10
30.09.2015 7 983.80
30.06.2015 52 711.70
31.03.2015 30 747.30
31.12.2014 7 982.30
Další »
příjmy,Platební bilance

výdaje

ObdobíHodnota
31.03.2017 807.10
31.12.2016 1 235.10
30.09.2016 13.10
30.06.2016 103.00
31.03.2016 86.10
31.12.2015 2 866.10
30.09.2015 45.10
30.06.2015 37.10
31.03.2015 35.10
31.12.2014 71.40
Další »
výdaje,Platební bilance

Finanční účet

ObdobíHodnota
31.03.2017 39 816.70
31.12.2016 11 492.60
30.09.2016 -1 925.10
30.06.2016 -23 061.20
31.03.2016 131 172.00
31.12.2015 40 762.80
30.09.2015 -15 137.20
30.06.2015 32 184.20
31.03.2015 117 972.10
31.12.2014 9 356.70
Další »
Finanční účet,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 1 161 589.70
31.12.2016 198 193.40
30.09.2016 130 345.00
30.06.2016 83 365.60
31.03.2016 222 292.70
31.12.2015 21 154.20
30.09.2015 195 987.60
30.06.2015 64 533.80
31.03.2015 128 344.50
31.12.2014 82 817.80
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 1 121 773.00
31.12.2016 186 700.70
30.09.2016 132 270.10
30.06.2016 106 426.80
31.03.2016 91 120.70
31.12.2015 -19 608.50
30.09.2015 211 124.80
30.06.2015 32 349.60
31.03.2015 10 372.40
31.12.2014 73 461.10
Další »
pasiva,Platební bilance

1-Přímé investice

ObdobíHodnota
31.03.2017 -53 986.50
31.12.2016 -14 829.50
30.09.2016 -51 596.00
30.06.2016 -84 152.30
31.03.2016 9 620.60
31.12.2015 27 601.30
30.09.2015 20 239.30
30.06.2015 -1 377.90
31.03.2015 3 285.40
31.12.2014 7 054.90
Další »
1-Přímé investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 5 105.00
31.12.2016 37 625.10
30.09.2016 -4 677.00
30.06.2016 -40 691.20
31.03.2016 25 599.50
31.12.2015 33 333.00
30.09.2015 38 562.80
30.06.2015 -6 229.90
31.03.2015 25 639.10
31.12.2014 45 504.60
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 59 091.40
31.12.2016 52 454.70
30.09.2016 46 919.00
30.06.2016 43 461.10
31.03.2016 15 978.90
31.12.2015 5 731.60
30.09.2015 18 323.50
30.06.2015 -4 852.00
31.03.2015 22 353.60
31.12.2014 38 449.70
Další »
pasiva,Platební bilance

2-Portfoliové investice

ObdobíHodnota
31.03.2017 - 445 583.70
31.12.2016 - 115 532.20
30.09.2016 50 747.20
30.06.2016 -60 095.90
31.03.2016 -44 651.60
31.12.2015 - 131 988.50
30.09.2015 -80 701.80
30.06.2015 34 761.10
31.03.2015 13 794.20
31.12.2014 19 402.60
Další »
2-Portfoliové investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 -4 599.00
31.12.2016 9 984.10
30.09.2016 1 181.90
30.06.2016 -1 525.60
31.03.2016 12 285.80
31.12.2015 20 133.70
30.09.2015 -14 257.40
30.06.2015 23 344.60
31.03.2015 43 009.30
31.12.2014 27 706.30
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 440 984.60
31.12.2016 125 516.30
30.09.2016 -49 565.20
30.06.2016 58 570.20
31.03.2016 56 937.40
31.12.2015 152 122.20
30.09.2015 66 444.40
30.06.2015 -11 416.60
31.03.2015 29 215.20
31.12.2014 8 303.70
Další »
pasiva,Platební bilance

3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

ObdobíHodnota
31.03.2017 1 729.20
31.12.2016 7 970.30
30.09.2016 1 285.70
30.06.2016 461.00
31.03.2016 1 574.00
31.12.2015 -3 981.30
30.09.2015 -4 594.00
30.06.2015 4 390.60
31.03.2015 - 585.10
31.12.2014 -1 962.00
Další »
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 -4 749.50
31.12.2016 -6 537.40
30.09.2016 -4 798.00
30.06.2016 -5 956.20
31.03.2016 -6 465.00
31.12.2015 -10 707.50
30.09.2015 -13 404.60
30.06.2015 -6 346.90
31.03.2015 -10 189.30
31.12.2014 -9 415.80
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 -6 478.70
31.12.2016 -14 507.60
30.09.2016 -6 083.70
30.06.2016 -6 417.20
31.03.2016 -8 039.00
31.12.2015 -6 726.20
30.09.2015 -8 810.60
30.06.2015 -10 737.50
31.03.2015 -9 604.20
31.12.2014 -7 453.80
Další »
pasiva,Platební bilance

4-Ostatní investice

ObdobíHodnota
31.03.2017 - 581 542.90
31.12.2016 -39 963.40
30.09.2016 - 171 152.30
30.06.2016 50 725.70
31.03.2016 13 745.80
31.12.2015 90 518.90
30.09.2015 - 123 520.50
30.06.2015 -86 832.70
31.03.2015 63 467.50
31.12.2014 -44 853.20
Další »
4-Ostatní investice,Platební bilance

aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 46 632.80
31.12.2016 -16 725.90
30.09.2016 -30 152.20
30.06.2016 61 538.30
31.03.2016 39 989.20
31.12.2015 -80 217.40
30.09.2015 11 647.00
30.06.2015 -27 477.00
31.03.2015 31 875.30
31.12.2014 -10 691.60
Další »
aktiva,Platební bilance

pasiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 628 175.70
31.12.2016 23 237.40
30.09.2016 141 000.00
30.06.2016 10 812.60
31.03.2016 26 243.40
31.12.2015 - 170 736.20
30.09.2015 135 167.50
30.06.2015 59 355.70
31.03.2015 -31 592.20
31.12.2014 34 161.60
Další »
pasiva,Platební bilance

5-Rezervní aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 1 119 200.50
31.12.2016 173 847.40
30.09.2016 168 790.20
30.06.2016 70 000.30
31.03.2016 150 883.20
31.12.2015 58 612.40
30.09.2015 173 439.80
30.06.2015 81 243.10
31.03.2015 38 010.20
31.12.2014 29 714.40
Další »
5-Rezervní aktiva,Platební bilance

3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu)

ObdobíHodnota
31.03.2017 95 422.70
31.12.2016 -21 626.20
30.09.2016 -10 718.30
30.06.2016 10 093.20
31.03.2016 128 402.80
31.12.2015 25 255.40
30.09.2015 -40 455.90
30.06.2015 4 300.20
31.03.2015 124 078.70
31.12.2014 10 001.20
Další »
3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu),Platební bilance

4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo finančního účtu)

ObdobíHodnota
31.03.2017 39 816.70
31.12.2016 11 492.60
30.09.2016 -1 925.10
30.06.2016 -23 061.20
31.03.2016 131 172.00
31.12.2015 40 762.80
30.09.2015 -15 137.20
30.06.2015 32 184.20
31.03.2015 117 972.10
31.12.2014 9 356.70
Další »
4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo finančního účtu),Platební bilance

5-Čisté chyby a opomenutí

ObdobíHodnota
31.03.2017 -55 606.10
31.12.2016 33 118.80
30.09.2016 8 793.20
30.06.2016 -33 154.40
31.03.2016 2 769.20
31.12.2015 15 507.40
30.09.2015 25 318.80
30.06.2015 27 884.00
31.03.2015 -6 106.60
31.12.2014 - 644.50
Další »
5-Čisté chyby a opomenutí,Platební bilance

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance (V metodice BPM5)
Platební bilance (Externí sektor)
Platební bilance (V metodice BPM6)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Statistika platební bilance (BPM 6))
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Základní ukazatele)
Platební bilance (Platební bilance)
Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - celkem (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - cestovní ruch (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - příjmy - ostatní služby (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje (Běžný účet (v mil. Kč))
Bilance služeb - výdaje - doprava (Běžný účet (v mil. Kč))

Označení stránky: cnb platební bilance, saldo platební bilance

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů