Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zadlužení vládního sektoru (a - Vládní dluh a jeho struktura (ESA95) - konsolidovaná verze) 1 844 321.00 1 788 209.00 3.14% 1 788 209.00 3.14%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) -57 401.00 -56 393.00 - -56 393.00 -
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) 1 708 495.00 1 644 746.00 3.88% 1 644 746.00 3.88%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) 1 651 094.00 1 588 353.00 3.95% 1 588 353.00 3.95%
UK2 Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč)) 70 567.50 72 187.60 -2.24% 61 877.60 14.04%
UK3 Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč)) 785 756.80 779 430.70 0.81% 662 934.80 18.53%
UK4 Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč)) 715 189.30 707 243.10 1.12% 601 057.20 18.99%
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 0.10 0.60 -83.33% 0.70 -85.71%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 1.70 1.80 -5.56% 1.50 13.33%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.09 2.05 1.95% 2.20 -5.00%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.15 2.14 0.47% 2.37 -9.28%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 10.91 10.99 -0.73% 12.89 -15.36%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 5.40 5.70 -5.26% 6.40 -15.62%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 26 480.00 28 142.00 -5.91% 25 335.00 4.52%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 877.00 3 902.20 -0.65% 3 793.20 2.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (%, SOPR=100, měsíční data) 104.20 101.20 2.96% 104.50 -0.29%
UK1 F - Stavební produkce (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 86.30 87.60 -1.48% 112.50 -23.29%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2), %) 100.40 100.10 0.30% 100.40 0.00
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 5 164.00 6 703.00 -22.96% 5 062.00 2.02%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 177.00 7 258.00 -14.89% 6 227.00 -0.80%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Měnová a finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Vládní finanční statistika
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Penzijní společnosti
Investiční fondy
Družstevní záložny
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
Obchod
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
Zahraniční zadluženost
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Archív (ESA95)
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Ústřední vládní instituce
Penzijní fondy
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Reálný sektor
Finanční sektor
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Krátkodobé dluhopisy - stavy

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem 1 150 237.56 1 125 476.72 2.20% 1 087 243.53 5.79%
UK2 Celkem - z toho v CZK 1 148 337.00 1 124 732.00 2.10% 1 085 561.00 5.78%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 Centrální banka (S.121) 1 000 000.00 1 000 000.00 0.00 1 000 000.00 0.00
UK5 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 9 700.56 8 544.72 13.53% 1 982.53 389.30%
UK6 Ostatní finanční instituce (S.123 - S.129) 1 350.00 2 500.00 -46.00% 3 600.00 -62.50%
UK7 Vládní instituce (S.13) 139 187.00 114 432.00 21.63% 81 661.00 70.44%
UK8 Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury 139 187.00 114 432.00 21.63% 81 661.00 70.44%

Dlouhodobé dluhopisy - stavy

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Celkem 2 525 619.00 - - 2 442 725.00 3.39%
UK2 Celkem - z toho v CZK 1 845 641.00 - - 1 761 902.00 4.75%
UK3 Nefinanční podniky (S.11) 340 758.00 - - 340 368.91 0.11%
UK4 Centrální banka (S.121) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) 546 537.57 552 962.00 -1.16% 515 135.64 6.10%
UK6 Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL 323 751.27 322 753.00 0.31% 280 565.61 15.39%
UK7 Ostatní finanční instituce (S.123 - S.129) 92 302.05 93 725.00 -1.52% 95 172.00 -3.02%
UK8 Vládní instituce (S.13) 1 566 997.15 1 538 119.00 1.88% 1 527 772.00 2.57%
UK9 Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury 1 492 174.96 1 463 292.00 1.97% 1 441 973.00 3.48%
UK10 Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK 1 263 776.01 1 235 197.00 2.31% 1 200 799.00 5.24%
UK11 Vládní instituce (S.13) - z toho municipální 7 911.00 7 905.00 0.08% 8 006.00 -1.19%

SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Úzký peněžní agregát M1 3 261 109.90 3 202 090.30 1.84% 2 899 299.90 12.48%
UK2 Střední peněžní agregát M2 3 702 823.10 3 661 713.50 1.12% 3 390 052.50 9.23%
UK3 Široký peněžní agregát M3 3 718 939.10 3 686 480.10 0.88% 3 401 024.00 9.35%
UK4 Vklady od centrální vlády 236 088.50 233 449.80 1.13% 143 491.60 64.53%
UK5 Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů 1 018 151.30 1 023 581.80 -0.53% 1 055 684.40 -3.56%
UK6 Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry 702 436.40 708 793.20 -0.90% 802 361.40 -12.45%
UK7 Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry 2 595 132.50 2 572 225.80 0.89% 2 393 756.00 8.41%
UK8 Čistá zahraniční aktiva 1 695 326.50 1 681 935.10 0.80% 1 401 655.90 20.95%

Analytické účty měnových finančních institucí

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Úzký peněžní agregát M1 3 261 109.90 3 202 090.30 1.84% 2 899 299.90 12.48%
UK2 Střední peněžní agregát M2 3 702 823.10 3 661 713.50 1.12% 3 390 052.50 9.23%
UK3 Široký peněžní agregát M3 3 718 939.10 3 686 480.10 0.88% 3 401 024.00 9.35%
UK4 Vklady od centrální vlády 236 088.50 233 449.80 1.13% 143 491.60 64.53%
UK5 Úvěry vládě 702 436.40 708 793.20 -0.90% 802 361.40 -12.45%
UK6 Úvěry soukromému sektoru 2 595 132.50 2 572 225.80 0.89% 2 393 756.00 8.41%
UK7 Čistá zahraniční aktiva 1 695 326.50 1 681 935.10 0.80% 1 401 655.90 20.95%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Vládní instituce)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks


Copyright © 2000 - 2016

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů