Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.00 1.50 33.33% 0.10 1 900.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.00 2.00 0.00 1.70 17.65%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 5.20 4.90 6.12% 6.20 -16.13%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2), %) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) -0.81 -0.73 10.96% -0.38 113.16%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 245 680.00 221 833.00 10.75% 236 632.00 3.82%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.29 0.29 0.00 0.29 0.00
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 2 187 795.20 2 174 647.50 0.60% 1 600 925.70 36.66%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 301 080.00 285 095.00 5.61% 290 357.00 3.69%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 279 800.00 258 398.00 8.28% 270 397.00 3.48%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 21 280.00 26 697.00 -20.29% 19 960.00 6.61%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 1.89 1.66 13.86% 1.71 10.53%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 1.91 2.00 -4.50% 2.28 -16.23%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 10.17 10.40 -2.21% 12.04 -15.53%
UK1 B-D - Průmysl celkem (%, SOPR=100, měsíční data) 107.00 98.30 8.85% 105.50 1.42%
UK1 F - Stavební produkce (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 97.70 91.50 6.78% 102.40 -4.59%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 108.60 100.50 8.06% 109.40 -0.73%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 27 220.00 27 280.00 -0.22% 26 051.00 4.49%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 928.30 3 921.30 0.18% 3 867.80 1.56%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 970.00 7 324.00 -4.83% 6 745.00 3.34%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 115.00 6 077.00 0.63% 6 069.00 0.76%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) -28 607.00 -83 063.00 -65.56% -83 063.00 -65.56%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 883 180.00 1 738 921.00 8.30% 1 738 921.00 8.30%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 911 787.00 1 821 984.00 4.93% 1 821 984.00 4.93%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (%, 2010=100, čtvrtletní data) 106.80 106.30 0.47% 105.10 1.62%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (%, 2010=100, čtvrtletní data) 111.00 110.80 0.18% 109.70 1.19%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Statistika platební bilance (BPM 6)
Všeobecná ekonomická statistika
Vládní finanční statistika
Měnová a finanční statistika
Statistika finančních účtů
Statistika finančních trhů
Základní ukazatele o finančním trhu
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Pojišťovny
Banky
Fondy penzijních společností
Penzijní společnosti
Investiční fondy
Družstevní záložny
SDDS
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Obchod
Zaměstnanost
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Produkce
Národní účty
Statistická šetření ČNB
Hlavní ukazatele
Nezaměstnanost
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
V metodice BPM5
Statistika finančních trhů
Devizový trh
Kapitálový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Archív (ESA95)
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Ústřední vládní instituce
Penzijní fondy
Ostatní finanční instituce
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Externí sektor
Finanční sektor
Reálný sektor
Pojišťovací společnosti
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

%, předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.30 100.30 0.00 100.60 -0.30%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.80 102.10 -1.27% 99.10 1.72%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 99.10 100.10 -1.00% 99.80 -0.70%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.50 99.60 -0.10% 99.70 -0.20%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.30 100.10 0.20% 100.10 0.20%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.70 99.70 0.00 101.00 -1.29%
UK7 06 ZDRAVÍ 100.10 99.20 0.91% 99.80 0.30%
UK8 07 DOPRAVA 101.00 100.30 0.70% 99.50 1.51%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 100.00 98.90 1.11% 100.00 0.00
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.20 99.70 0.50% 101.20 -0.99%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.00 100.00 0.00 100.10 -0.10%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 102.20 100.50 1.69% 100.00 2.20%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 99.50 100.30 -0.80% 99.50 0.00

%, SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.00 102.00 0.00 100.60 1.39%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 103.30 101.60 1.67% 97.40 6.06%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 104.90 105.70 -0.76% 104.40 0.48%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 101.00 101.20 -0.20% 102.70 -1.66%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.70 100.50 0.20% 101.00 -0.30%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 98.80 100.10 -1.30% 100.40 -1.59%
UK7 06 ZDRAVÍ 102.90 102.50 0.39% 92.20 11.61%
UK8 07 DOPRAVA 102.50 101.00 1.49% 95.90 6.88%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.10 99.10 0.00 99.40 -0.30%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.00 101.00 -0.99% 102.90 -2.82%
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.90 101.90 0.00 101.30 0.59%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 104.40 102.20 2.15% 101.20 3.16%
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101.70 101.70 0.00 100.50 1.19%

%, meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.70 100.70 0.00 100.40 0.30%
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 99.10 98.60 0.51% 98.90 0.20%
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 104.40 104.30 0.10% 104.70 -0.29%
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 101.80 102.00 -0.20% 103.40 -1.55%
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.60 100.60 0.00 101.00 -0.40%
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.80 99.90 -0.10% 100.10 -0.30%
UK7 06 ZDRAVÍ 102.60 101.70 0.88% 92.90 10.44%
UK8 07 DOPRAVA 98.30 97.70 0.61% 95.80 2.61%
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.50 99.60 -0.10% 98.60 0.91%
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.40 101.60 -0.20% 101.40 0.00
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.30 101.30 0.00 101.20 0.10%
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 101.50 101.30 0.20% 101.50 0.00
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101.00 100.90 0.10% 101.70 -0.69%

%, předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 99.60 98.70 0.91% 100.80 -1.19%
UK2 Rostlinná výroba 98.50 97.90 0.61% 102.60 -4.00%
UK3 Živočišná produkce 102.10 101.80 0.29% 100.10 2.00%
UK4 Ryby 100.10 99.90 0.20% 94.30 6.15%

%, SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 95.30 96.40 -1.14% 101.10 -5.74%
UK2 Rostlinná výroba 91.40 95.10 -3.89% 110.00 -16.91%
UK3 Živočišná produkce 100.60 98.60 2.03% 90.80 10.79%
UK4 Ryby 103.10 97.10 6.18% 97.20 6.07%

%, 2010=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 114.30 114.80 -0.44% 120.00 -4.75%
UK2 Rostlinná výroba 119.40 121.20 -1.49% 130.70 -8.65%
UK3 Živočišná produkce 108.70 106.50 2.07% 108.10 0.56%
UK4 Ryby 100.80 100.70 0.10% 97.80 3.07%

%, meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 95.20 95.70 -0.52% 94.00 1.28%
UK2 Rostlinná výroba 96.90 98.50 -1.62% 97.80 -0.92%
UK3 Živočišná produkce 92.90 92.10 0.87% 89.50 3.80%
UK4 Ryby 100.20 99.70 0.50% 99.30 0.91%

%, SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 96.00 94.30 1.80% 101.80 -5.70%
UK2 Rostlinná výroba 94.30 94.70 -0.42% 110.90 -14.97%
UK3 Živočišná produkce 93.30 84.60 10.28% 81.70 14.20%
UK4 Ryby 99.90 101.50 -1.58% 98.30 1.63%

%, 2010=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 115.20 110.20 4.54% 120.00 -4.00%
UK2 Rostlinná výroba 121.70 118.70 2.53% 129.10 -5.73%
UK3 Živočišná produkce 106.60 101.40 5.13% 108.00 -1.30%
UK4 Ryby 100.80 105.00 -4.00% 100.90 -0.10%

%, průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 100.40 100.80 -0.40% 100.80 -0.40%
UK2 Rostlinná výroba 99.50 99.90 -0.40% 101.30 -1.78%
UK3 Živočišná produkce 101.90 101.20 0.69% 100.50 1.39%
UK4 Ryby 98.70 99.70 -1.00% 98.20 0.51%

%, SOPR=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 95.10 94.00 1.17% 94.00 1.17%
UK2 Rostlinná výroba 96.90 97.80 -0.92% 97.80 -0.92%
UK3 Živočišná produkce 92.90 89.50 3.80% 89.50 3.80%
UK4 Ryby 100.10 99.30 0.81% 99.30 0.81%

%, 2010=100, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 113.10 118.90 -4.88% 118.90 -4.88%
UK2 Rostlinná výroba 122.50 126.40 -3.09% 126.40 -3.09%
UK3 Živočišná produkce 103.20 111.10 -7.11% 111.10 -7.11%
UK4 Ryby 103.00 102.90 0.10% 102.90 0.10%

%, průměrný měsíční index v roce, roční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 99.60 100.10 -0.50% 100.10 -0.50%
UK2 Rostlinná výroba 99.20 100.80 -1.59% 100.80 -1.59%
UK3 Živočišná produkce 100.00 99.20 0.81% 99.20 0.81%
UK4 Ryby 100.30 99.80 0.50% 99.80 0.50%

Index spotřebitelských cen (CPI), %

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 předchozí měsíc = 100 100.30 100.30 0.00 100.60 -0.30%
UK2 stejné období předchozího roku = 100 102.00 102.00 0.00 100.60 1.39%
UK3 průměr roku 2005 = 100 125.40 125.00 0.32% 123.00 1.95%
UK4 Míra inflace (roční klouzavý průměr) 100.70 100.70 0.00 100.40 0.30%

Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2), %

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 předchozí měsíc = 100 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%
UK2 stejné období předchozího roku = 100 99.60 98.70 0.91% 97.10 2.57%
UK3 průměr roku 2005 = 100 110.70 110.20 0.45% 111.10 -0.36%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů