Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zadlužení vládního sektoru (a - Vládní dluh a jeho struktura (ESA95) - konsolidovaná verze) 1 844 321.00 1 788 209.00 3.14% 1 788 209.00 3.14%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) -57 401.00 -56 393.00 - -56 393.00 -
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) 1 708 495.00 1 644 746.00 3.88% 1 644 746.00 3.88%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA95) - úprava 13.11.2009) 1 651 094.00 1 588 353.00 3.95% 1 588 353.00 3.95%
UK2 Obchodní bilance - celkem (Běžný účet (v mil. Kč)) 70 567.50 72 187.60 -2.24% 61 877.60 14.04%
UK3 Obchodní bilance - vývoz (Běžný účet (v mil. Kč)) 785 756.80 779 430.70 0.81% 662 934.80 18.53%
UK4 Obchodní bilance - dovoz (Běžný účet (v mil. Kč)) 715 189.30 707 243.10 1.12% 601 057.20 18.99%
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 0.80 0.50 60.00% 0.20 300.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.00 1.90 5.26% 1.70 17.65%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 1.66 1.87 -11.23% 1.82 -8.79%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.00 2.00 0.00 2.32 -13.79%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 10.41 10.47 -0.57% 12.22 -14.81%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 5.00 5.20 -3.85% 5.90 -15.25%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 27 220.00 27 280.00 -0.22% 26 051.00 4.49%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 921.30 3 876.40 1.16% 3 850.80 1.83%
UK1 B-D - Průmysl celkem (%, SOPR=100, měsíční data) 102.70 113.10 -9.20% 101.00 1.68%
UK1 F - Stavební produkce (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 92.60 94.10 -1.59% 103.50 -10.53%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2), %) 100.50 100.30 0.20% 99.80 0.70%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 970.00 7 324.00 -4.83% 6 745.00 3.34%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 115.00 6 077.00 0.63% 6 069.00 0.76%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Statistika finančních trhů
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních účtů
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Penzijní společnosti
Investiční fondy
Fondy penzijních společností
Družstevní záložny
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
Obchod
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
Zahraniční zadluženost
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
Devizový trh
SDDS Plus
Archív (ESA95)
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Ústřední vládní instituce
Penzijní fondy
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 89 470.00 89 050.00 0.47% 79 319.00 12.80%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 99 860.00 90 459.00 10.39% 90 577.00 10.25%
UK3 Daňové příjmy - DPH 221 830.00 202 850.00 9.36% 216 760.00 2.34%
UK4 Daňové příjmy - SD 137 520.00 125 960.00 9.18% 129 421.00 6.26%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 388 480.00 353 060.00 10.03% 366 789.00 5.91%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 11 390.00 10 137.00 12.36% 5 849.00 94.73%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 1 500.00 1 442.00 4.02% 1 519.00 -1.25%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 7 340.00 6 883.00 6.64% 6 481.00 13.25%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 1 010.00 1 006.00 0.40% 9 286.00 -89.12%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 1 070.00 1 067.00 0.28% 1 237.00 -13.50%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 6 000.00 5 388.00 11.36% 7 301.00 -17.82%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 165 000.00 156 272.00 5.59% 167 207.00 -1.32%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 46 000.00 41 231.00 11.57% 49 219.00 -6.54%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 89 040.00 79 622.00 11.83% 84 887.00 4.89%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 35 460.00 28 283.00 25.38% 35 141.00 0.91%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 92 000.00 81 648.00 12.68% 91 533.00 0.51%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 120 440.00 102 717.00 17.25% 115 688.00 4.11%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 52 350.00 50 394.00 3.88% 52 530.00 -0.34%
UK20 Běžné výdaje - důchody 364 440.00 330 071.00 10.41% 354 980.00 2.66%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 7 610.00 7 007.00 8.61% 7 653.00 -0.56%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 62 260.00 56 369.00 10.45% 59 701.00 4.29%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 34 500.00 31 479.00 9.60% 34 330.00 0.50%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 30 920.00 27 865.00 10.96% 30 968.00 -0.15%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 41 000.00 38 265.00 7.15% 50 467.00 -18.76%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 7 370.00 5 775.00 27.62% 9 941.00 -25.86%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 9 500.00 9 327.00 1.85% 35 352.00 -73.13%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 29 420.00 18 953.00 55.23% 38 495.00 -23.57%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 7 240.00 6 501.00 11.37% 14 928.00 -51.50%

Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ČR celkem 27 220.00 27 280.00 -0.22% 26 051.00 4.49%
UK2 Podnikatelská sféra 27 169.00 27 266.00 -0.36% 26 004.00 4.48%
UK3 Nepodnikatelská sféra 27 457.00 27 245.00 0.78% 26 262.00 4.55%

Index nominální mzdy v %, SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ČR celkem 104.50 103.80 0.67% 103.10 1.36%
UK2 Podnikatelská sféra 104.50 103.90 0.58% 103.00 1.46%
UK3 Nepodnikatelská sféra 104.60 103.60 0.97% 103.50 1.06%

Index reálné mzdy v %, SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ČR celkem 104.00 103.60 0.39% 102.70 1.27%
UK2 Podnikatelská sféra 104.00 103.70 0.29% 102.60 1.36%
UK3 Nepodnikatelská sféra 104.10 103.40 0.68% 103.10 0.97%

Index nominálního efektivního kurzu koruny (2010=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Váhy: obrat zahraničního obchodu 2010 - v % 94.63 94.63 0.00 93.22 1.51%
UK2 Váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2010 - v % 93.12 93.16 -0.04% 91.64 1.61%

Výdaje na HDP, mil.Kč

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 1 195 684.00 1 194 126.00 0.13% 1 162 521.00 2.85%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 784 913.00 774 560.00 1.34% 758 536.00 3.48%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 553 039.00 543 518.00 1.75% 534 346.00 3.50%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 224 163.00 223 366.00 0.36% 216 734.00 3.43%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 7 711.00 7 676.00 0.46% 7 456.00 3.42%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 340 407.00 315 301.00 7.96% 346 015.00 -1.62%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 303 284.00 281 303.00 7.81% 310 655.00 -2.37%
UK8 P52 Změna zásob 35 992.00 32 883.00 9.45% 34 291.00 4.96%
UK9 P53 Čisté pořízení cenností 1 131.00 1 115.00 1.43% 1 069.00 5.80%
UK10 P6 Vývoz zboží a služeb 898 379.00 978 326.00 -8.17% 916 685.00 -2.00%
UK11 P7 Dovoz zboží a služeb 828 015.00 874 060.00 -5.27% 858 715.00 -3.58%

Zdroje HDP, mil.Kč

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1G Hrubá přidaná hodnota 1 070 319.00 1 074 320.00 -0.37% 1 042 819.00 2.64%
UK2 D21 Daně z produktů 151 803.00 145 799.00 4.12% 144 012.00 5.41%
UK3 D31 Dotace na produkty 26 438.00 25 993.00 1.71% 24 310.00 8.75%
UK4 B1GM Hrubý domácí produkt 1 195 684.00 1 194 126.00 0.13% 1 162 521.00 2.85%

Výdaje na HDP, %, SOPR=100

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 102.90 104.50 -1.53% 105.00 -2.00%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 103.50 103.50 0.00 103.60 -0.10%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 103.50 103.10 0.39% 102.40 1.07%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 103.40 104.50 -1.05% 106.70 -3.09%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 103.40 101.40 1.97% 103.10 0.29%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 98.40 97.80 0.61% 110.10 -10.63%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 97.60 96.90 0.72% 111.50 -12.47%
UK8 P53 Čisté pořízení cenností 105.80 99.20 6.65% 73.30 44.34%
UK9 P6 Vývoz zboží a služeb 98.00 102.60 -4.48% 103.70 -5.50%
UK10 P7 Dovoz zboží a služeb 96.40 99.20 -2.82% 104.30 -7.57%

Výdaje na HDP, mil.Kč

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 1 109 576.00 1 112 936.00 -0.30% 1 092 525.00 1.56%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 731 522.00 726 599.00 0.68% 714 823.00 2.34%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 520 465.00 514 589.00 1.14% 506 825.00 2.69%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 203 731.00 204 648.00 -0.45% 200 621.00 1.55%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 7 547.00 7 512.00 0.47% 7 420.00 1.71%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 325 641.00 302 275.00 7.73% 330 950.00 -1.60%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 290 235.00 269 696.00 7.62% 298 532.00 -2.78%
UK9 P53 Čisté pořízení cenností 1 001.00 992.00 0.91% 1 015.00 -1.38%
UK10 P6 Vývoz zboží a služeb 861 463.00 941 833.00 -8.53% 851 858.00 1.13%
UK11 P7 Dovoz zboží a služeb 807 023.00 856 997.00 -5.83% 802 553.00 0.56%

Zdroje HDP, mil.Kč

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1G Hrubá přidaná hodnota 1 000 695.00 1 008 667.00 -0.79% 987 995.00 1.29%
UK2 D21 Daně z produktů 123 214.00 118 891.00 3.64% 118 204.00 4.24%
UK3 D31 Dotace na produkty 14 609.00 14 356.00 1.76% 13 831.00 5.62%
UK4 B1GM Hrubý domácí produkt 1 109 576.00 1 112 936.00 -0.30% 1 092 525.00 1.56%

Výdaje na HDP, mil.Kč, sezónně očištěno

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 1 097 045.00 1 094 525.00 0.23% 1 077 071.00 1.85%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 733 466.00 729 951.00 0.48% 716 014.00 2.44%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 516 479.00 512 075.00 0.86% 502 232.00 2.84%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 209 492.00 210 389.00 -0.43% 206 370.00 1.51%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 7 557.00 7 488.00 0.92% 7 435.00 1.64%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 297 970.00 294 963.00 1.02% 301 380.00 -1.13%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 284 804.00 277 990.00 2.45% 291 402.00 -2.26%
UK9 P53 Čisté pořízení cenností 1 001.00 992.00 0.91% 1 015.00 -1.38%
UK10 P6 Vývoz zboží a služeb 893 081.00 910 148.00 -1.88% 875 981.00 1.95%
UK11 P7 Dovoz zboží a služeb 826 304.00 839 588.00 -1.58% 815 002.00 1.39%

Zdroje HDP, mil.Kč, sezónně očištěno

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1G Hrubá přidaná hodnota 991 942.00 991 233.00 0.07% 976 071.00 1.63%
UK2 D21 Daně z produktů 116 980.00 115 055.00 1.67% 112 292.00 4.17%
UK3 D31 Dotace na produkty 12 602.00 12 364.00 1.92% 11 909.00 5.82%
UK4 B1GM Hrubý domácí produkt 1 097 045.00 1 094 525.00 0.23% 1 077 071.00 1.85%

Výdaje na HDP, %, SOPR=100

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 101.60 103.60 -1.93% 104.20 -2.50%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 102.30 103.00 -0.68% 102.70 -0.39%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 102.70 103.00 -0.29% 102.40 0.29%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 101.60 103.10 -1.45% 103.30 -1.65%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 101.70 100.70 0.99% 100.50 1.19%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 98.40 98.20 0.20% 108.80 -9.56%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 97.20 96.90 0.31% 110.10 -11.72%
UK8 P53 Čisté pořízení cenností 98.60 92.90 6.14% 70.20 40.46%
UK9 P6 Vývoz zboží a služeb 101.10 107.90 -6.30% 106.30 -4.89%
UK10 P7 Dovoz zboží a služeb 100.60 105.80 -4.91% 106.80 -5.81%

Zdroje HDP, %, SOPR=100

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1G Hrubá přidaná hodnota 101.30 103.60 -2.22% 103.70 -2.31%
UK2 D21 Daně z produktů 104.20 103.80 0.39% 107.50 -3.07%
UK3 D31 Dotace na produkty 105.60 104.30 1.25% 100.90 4.66%
UK4 B1GM Hrubý domácí produkt 101.60 103.60 -1.93% 104.20 -2.50%

Výdaje na HDP, %, Q-1=100, sezónně očištěno

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 100.20 100.90 -0.69% 101.00 -0.79%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 100.50 100.80 -0.30% 100.70 -0.20%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 100.90 100.50 0.40% 100.60 0.30%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 99.60 101.70 -2.06% 101.10 -1.48%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 100.90 100.90 0.00 99.90 1.00%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 101.00 99.00 2.02% 98.60 2.43%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 102.50 96.90 5.78% 101.30 1.18%
UK8 P53 Čisté pořízení cenností 100.90 102.70 -1.75% 95.00 6.21%
UK9 P6 Vývoz zboží a služeb 98.10 100.40 -2.29% 101.30 -3.16%
UK10 P7 Dovoz zboží a služeb 98.40 99.60 -1.20% 100.20 -1.80%

Zdroje HDP, %, Q-1=100, sezónně očištěno

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1G Hrubá přidaná hodnota 100.10 100.80 -0.69% 101.00 -0.89%
UK2 D21 Daně z produktů 101.70 101.40 0.30% 100.80 0.89%
UK3 D31 Dotace na produkty 101.90 99.70 2.21% 100.60 1.29%
UK4 B1GM Hrubý domácí produkt 100.20 100.90 -0.69% 101.00 -0.79%

Výdaje na HDP, %, 2010=100, sezónně očištěno

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B1GM Hrubý domácí produkt 111.10 110.90 0.18% 109.10 1.83%
UK2 P3 Výdaje na konečnou spotřebu 106.50 106.00 0.47% 103.90 2.50%
UK3 P31_S14 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 107.70 106.80 0.84% 104.70 2.87%
UK4 P3_S13 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 103.50 103.90 -0.38% 102.00 1.47%
UK5 P31_S15 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 111.40 110.40 0.91% 109.60 1.64%
UK6 P5 Tvorba hrubého kapitálu 111.10 110.00 1.00% 112.30 -1.07%
UK7 P51 Tvorba hrubého kapitálu fixního 107.10 104.60 2.39% 109.60 -2.28%
UK8 P53 Čisté pořízení cenností 113.10 112.10 0.89% 114.70 -1.39%
UK9 P6 Vývoz zboží a služeb 136.90 139.50 -1.86% 134.20 2.01%
UK10 P7 Dovoz zboží a služeb 132.90 135.00 -1.56% 131.00 1.45%

%, SOPR=100

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Hrubý domácí produkt 101.30 100.90 0.40% 100.80 0.50%
UK2 Výdaje na konečnou spotřebu 101.10 100.40 0.70% 100.90 0.20%
UK3 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 100.90 100.00 0.90% 99.90 1.00%
UK4 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 101.70 101.50 0.20% 103.10 -1.36%
UK5 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 101.50 100.50 0.99% 102.70 -1.17%
UK6 Tvorba hrubého kapitálu 99.80 99.70 0.10% 101.20 -1.38%
UK7 Tvorba hrubého kapitálu fixního 100.80 98.70 2.13% 102.70 -1.85%
UK8 Čisté pořízení cenností 107.30 106.80 0.47% 104.50 2.68%
UK9 Vývoz zboží a služeb 96.90 95.10 1.89% 97.50 -0.62%
UK10 Dovoz zboží a služeb 95.90 93.80 2.24% 97.50 -1.64%

%, Q-1=100, sezónně očištěno

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Hrubý domácí produkt 100.50 99.70 0.80% 100.00 0.50%
UK2 Výdaje na konečnou spotřebu 100.70 100.10 0.60% 100.00 0.70%
UK3 Výdaje na konečnou spotřebu domácností 100.60 100.30 0.30% 99.70 0.90%
UK4 Výdaje na konečnou spotřebu vlády 100.80 99.70 1.10% 100.50 0.30%
UK5 Výdaje na konečnou spotřebu neziskových institucí 101.50 99.90 1.60% 100.50 0.99%
UK6 Tvorba hrubého kapitálu 100.00 100.00 0.00 99.90 0.10%
UK7 Tvorba hrubého kapitálu fixního 102.70 101.50 1.18% 100.60 2.09%
UK8 Čisté pořízení cenností 100.50 99.60 0.90% 100.10 0.40%
UK9 Vývoz zboží a služeb 100.60 99.30 1.31% 98.80 1.82%
UK10 Dovoz zboží a služeb 100.70 99.70 1.00% 98.50 2.23%

Rozvaha České národní banky - aktiva

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem 2 488.00 2 488.70 -0.03% 2 772.00 -10.25%
UK2 2. Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI 0.20 0.20 0.00 0.00 -
UK3 3. Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 4. Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti 2 487.80 2 488.50 -0.03% 2 772.00 -10.25%
UK5 5. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 9. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 10. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 11. Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Zahraniční aktiva 2 132 093.10 1 992 576.50 7.00% 1 551 186.40 37.45%
UK13 13. Stálá aktiva 10 872.80 10 864.20 0.08% 10 830.60 0.39%
UK14 14. Ostatní aktiva 1 153.90 1 240.80 -7.00% 787.40 46.55%
UK15 15. Celkem 2 146 607.80 2 007 170.30 6.95% 1 565 576.30 37.11%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Vládní instituce)
Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Vládní instituce)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2016

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů