Ekonomika, ukazatele ke dni 30.9.2017, ekonomika ČNB

Jiné období: 31.07.2017 | 31.08.2017 | 30.09.2017 | 31.10.2017 | 30.11.2017 |

Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 103.63 103.55 0.08% 100.17 3.45%
UK2 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 103.90 103.80 0.10% 100.28 3.61%
UK3 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 108.09 108.10 -0.01% 102.69 5.26%
UK4 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 108.37 108.35 0.02% 102.76 5.46%

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 0.25 0.25 0.00 0.05 400.00%
UK2 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba 0.50 0.50 0.00 0.25 100.00%

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK2 PRIBOR 1M 0.37 0.34 8.82% 0.20 85.00%
UK3 PRIBOR 3M 0.46 0.43 6.98% 0.29 58.62%
UK4 PRIBOR 6M 0.52 0.49 6.12% 0.36 44.44%
UK5 PRIBOR 1R 0.64 0.60 6.67% 0.45 42.22%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR -0.29 -0.33 -12.12% -0.50 -42.00%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 0.10 0.09 11.11% -0.19 - 152.63%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 0.97 0.83 16.87% 0.25 288.00%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna -0.43 -0.42 2.38% -0.40 7.50%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna 0.13 0.18 -27.78% -0.08 - 262.50%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 1.12 1.04 7.69% 0.74 51.35%

Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 88 196.00 66 740.00 32.15% 88 857.00 -0.74%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 91 603.00 79 871.00 14.69% 81 195.00 12.82%
UK3 Daňové příjmy - DPH 190 322.00 168 009.00 13.28% 173 551.00 9.66%
UK4 Daňové příjmy - SD 113 640.00 100 401.00 13.19% 110 371.00 2.96%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 344 067.00 305 908.00 12.47% 317 885.00 8.24%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 9 066.00 7 946.00 14.10% 9 074.00 -0.09%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 1 409.00 1 273.00 10.68% 1 276.00 10.42%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 8 017.00 7 749.00 3.46% 6 489.00 23.55%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 1 496.00 1 491.00 0.34% 1 002.00 49.30%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 545.00 468.00 16.45% 1 066.00 -48.87%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 6 098.00 5 372.00 13.51% 4 894.00 24.60%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 70 468.00 67 986.00 3.65% 147 332.00 -52.17%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 41 883.00 37 919.00 10.45% 37 309.00 12.26%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 76 149.00 66 394.00 14.69% 70 255.00 8.39%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 33 241.00 32 019.00 3.82% 26 247.00 26.65%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 69 745.00 62 437.00 11.70% 71 538.00 -2.51%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 113 377.00 93 568.00 21.17% 101 111.00 12.13%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 54 462.00 50 806.00 7.20% 48 332.00 12.68%
UK20 Běžné výdaje - důchody 309 502.00 275 032.00 12.53% 297 269.00 4.12%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 6 115.00 5 486.00 11.47% 6 393.00 -4.35%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 52 990.00 47 404.00 11.78% 50 805.00 4.30%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 28 023.00 24 881.00 12.63% 28 384.00 -1.27%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 26 826.00 24 003.00 11.76% 24 813.00 8.11%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 34 226.00 24 223.00 41.30% 38 096.00 -10.16%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 6 560.00 5 827.00 12.58% 4 920.00 33.33%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 3 771.00 3 063.00 23.11% 9 059.00 -58.37%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 7 451.00 6 442.00 15.66% 18 053.00 -58.73%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 6 193.00 5 363.00 15.48% 6 253.00 -0.96%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 272.81 241.33 13.04% 246.75 10.56%
UK2 spotřební daně 119.55 105.61 13.20% 116.11 2.96%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 130.39 97.71 33.45% 130.12 0.21%
UK5 DzP fyzické osoby 137.50 120.07 14.52% 123.43 11.40%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 12.17 10.71 13.63% 12.48 -2.48%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 4.00 2.20 81.82% 3.45 15.94%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 121.33 107.16 13.22% 107.50 12.87%
UK9 silniční daň 4.11 4.03 1.99% 3.96 3.79%
UK10 daň nemovitostí 8.07 7.93 1.77% 7.93 1.77%
UK11 majetkové daně 9.07 7.95 14.09% 9.07 0.00
UK12 dálniční poplatek a mýtné 12.03 10.87 10.67% 11.20 7.41%
UK13 ostatní daně a poplatky 8.12 7.74 4.91% 7.19 12.93%
UK14 Daňové příjmy celkem 701.65 603.24 16.31% 655.76 7.00%

Meziroční změna spotřebitelských cen a cen výrobních vstupů a výstupů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna spotřebitelských cen - za 1 rok (upravený průměr v %) 1.95 1.84 5.98% 1.30 50.00%
UK2 Meziroční změna spotřebitelských cen - za 3 roky (upravený průměr v %) 2.47 2.39 3.35% 2.11 17.06%
UK3 Meziroční změna cen hlavních výrobních vstupů za 1 rok (vážený průměr v %) 0.60 0.27 122.22% 1.57 -61.78%
UK4 Meziroční změna cen hlavních výrobních výstupů za 1 rok (vážený průměr v %) 0.72 0.38 89.47% 0.73 -1.37%

Meziroční změna průměrných mezd

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna průměrných mezd - v příštím čtvrtletí (vážený průměr v %) 2.70 2.86 -5.59% 1.64 64.63%
UK2 Meziroční změna průměrných mezd -za celý letošní rok (vážený průměr v %) 3.60 3.23 11.46% 2.66 35.34%
UK3 Meziroční změna průměrných mezd -za celý příští rok (vážený průměr v %) 2.77 2.67 3.75% 2.12 30.66%

Meziroční změna zaměstnanosti

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna zaměstnanosti - v příštím čtvrtletí (vážený průměr v %) 0.74 0.48 54.17% 0.34 117.65%
UK2 Meziroční změna zaměstnanosti -za celý letošní rok (vážený průměr v %) 1.04 0.56 85.71% 0.36 188.89%
UK3 Meziroční změna zaměstnanosti -za celý příští rok (vážený průměr v %) 0.95 0.60 58.33% 0.09 955.56%

Meziroční změna investičních výdajů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 6 měsících (vážené saldo v %) 25.80 43.30 -40.42% 22.80 13.16%
UK2 Meziroční změna investičních výdajů - v následujících 12 měsících (vážené saldo v %) 21.50 31.90 -32.60% 34.70 -38.04%

Faktory ovlivňující (limitující) investiční rozhodování

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nízká návratnost navrhovaných investic (vážená relativní četnost v %) 25.90 24.50 5.71% 25.00 3.60%
UK2 Nedostatek vlastních finančních prostředků (vážená relativní četnost v %) 5.00 8.70 -42.53% 11.40 -56.14%
UK3 Problémy při získávání externích zdrojů, úvěry (vážená relativní četnost v %) 0.80 0.60 33.33% 3.10 -74.19%
UK4 Výše úrokových sazeb (vážená relativní četnost v %) 1.40 1.70 -17.65% 0.70 100.00%
UK5 Nejistota ohledně budoucí poptávky (vážená relativní četnost v %) 23.50 18.80 25.00% 16.60 41.57%
UK6 Málo stimulující daňová opatření (vážená relativní četnost v %) 8.90 10.90 -18.35% 7.90 12.66%
UK7 Nedostatečně rychlé odpisy (vážená relativní četnost v %) 2.40 3.00 -20.00% 3.50 -31.43%
UK8 Nedostatečné investiční pobídky (vážená relativní četnost v %) 1.70 2.40 -29.17% 6.40 -73.44%
UK9 Nedostatek kvalif. pracovníků vč. manažerů a techn. personálu (vážená relativní četnost v %) 10.20 13.60 -25.00% 10.80 -5.56%
UK10 Rozhodování o investicích není limitováno žádnými faktory (vážená relativní četnost v %) 2.30 5.40 -57.41% 5.00 -54.00%
UK11 Ostatní faktory (vážená relativní četnost v %) 18.10 10.30 75.73% 9.50 90.53%

Meziroční změna stavu zásob

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Suroviny, materiály a polotovary - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) -17.00 13.70 - 224.09% 18.70 - 190.91%
UK2 Nedokončená výroba - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) -15.30 3.30 - 563.64% 12.70 - 220.47%
UK3 Hotové výrobky - v tomto čtvrtletí (vážené saldo v %) -8.40 12.50 - 167.20% 7.10 - 218.31%
UK4 Suroviny, materiály a polotovary - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) -25.30 5.20 - 586.54% 7.00 - 461.43%
UK5 Nedokončená výroba - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) -5.10 -3.10 64.52% 7.70 - 166.23%
UK6 Hotové výrobky - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) -10.80 13.90 - 177.70% 4.00 - 370.00%

Míra využití výrobních kapacit

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Míra využití výrobních kapacit ve sledovaném měsíci (vážený průměr v %) 77.60 80.60 -3.72% 82.40 -5.83%

Dostupnost úvěrů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Dostupnost úvěrů - v předchozích 12 měsících (vážené saldo v %) 33.60 32.50 3.38% 26.60 26.32%
UK2 Dostupnost úvěrů - v následujících 12 měsících (vážené saldo v %) -8.80 1.30 - 776.92% -0.50 1 660.00%

Změna ve vývoji zakázek

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Změna ve vývoji zakázek - v příštím čtvrtletí (vážené saldo v %) 9.30 8.20 13.41% 25.80 -63.95%
UK2 Změna ve vývoji zakázek - v následujících 6 měsících (vážené saldo v %) 10.90 12.40 -12.10% 22.80 -52.19%

Platební morálka odběratelů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Závazky placeny - ve stanoveném termínu (relativní četnost v %) 26.00 27.00 -3.70% 25.00 4.00%
UK2 Závazky placeny - do 10 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 32.00 31.00 3.23% 27.00 18.52%
UK3 Závazky placeny - 11-20 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 17.00 17.00 0.00 23.00 -26.09%
UK4 Závazky placeny - 21-30 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 15.00 15.00 0.00 14.00 7.14%
UK5 Závazky placeny - 31-60 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 9.00 9.00 0.00 10.00 -10.00%
UK6 Závazky placeny - více než 60 dnů po splatnosti (relativní četnost v %) 1.00 2.00 -50.00% 2.00 -50.00%

Faktory omezující růst firmy

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nedostatečná poptávka tuzemsko (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.50 3.50 0.00 3.40 2.94%
UK2 Nedostatečná poptávka zahraničí (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.40 3.40 0.00 3.20 6.25%
UK3 Nedostatek financí (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 2.90 2.80 3.57% 2.80 3.57%
UK4 Druhotná platební neschopnost (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 2.30 2.20 4.55% 2.20 4.55%
UK5 Ceny materiálů a surovin (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.60 3.60 0.00 3.60 0.00
UK6 Ceny energie (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.20 3.30 -3.03% 3.20 0.00
UK7 Vysoké náklady na práci (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.40 3.40 0.00 3.30 3.03%
UK8 Nedostatek kvalifikované pracovní síly (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.60 3.60 0.00 3.40 5.88%
UK9 Konkurence (1=vůbec, 5=nejvíce; průměr) 3.70 3.70 0.00 3.70 0.00

Kvalita podnikatelského prostředí

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Byrokracie - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.40 3.40 0.00 3.40 0.00
UK2 Úroveň legislativy - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.40 3.50 -2.86% 3.50 -2.86%
UK3 Vymahatelnost práva - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.30 3.20 3.12% 3.30 0.00
UK4 Korupce - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.80 2.80 0.00 2.90 -3.45%
UK5 Udržitelnost veřejných financí - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.60 2.50 4.00% 2.70 -3.70%
UK6 Pracovní zákonodárství - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
UK7 Dopravní infrastruktura - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
UK8 Podpora exportu - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.60 2.60 0.00 2.60 0.00
UK9 Strukturální fondy - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.50 2.50 0.00 2.60 -3.85%
UK10 Podpora vědy a výzkumu - význam (1=žádný, 5=nejvyšší; průměr) 2.40 2.40 0.00 2.40 0.00

Zajištění vývozu proti kurzovému riziku

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zajištění vývozu proti kurzovému riziku - v tomto čtvrtletí (vážený průměr v %) 31.80 30.80 3.25% 29.80 6.71%
UK2 Zajištění vývozu proti kurzovému riziku -v následujících 12 měsících (vážený průměr v %) 37.00 37.30 -0.80% 25.70 43.97%

Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Platby dodavatelům ? rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech v %) 18.20 20.00 -9.00% 18.80 -3.19%
UK2 Inkasa od odběratelů ? rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech v %) 18.90 18.80 0.53% 17.50 8.00%

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání nefinančních korporací a firem s výhledem na 1 rok 1.90 - - 1.30 46.15%
UK2 Inflační očekávání nefinančních korporací a firem s výhledem na 3 roky 2.50 - - 2.10 19.05%

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok 2.20 2.10 4.76% 1.90 15.79%
UK2 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 3 roky 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00

%, meziměsíční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny -0.10 -0.10 0.00 -0.20 -50.00%
UK2 Regulované ceny 0.10 0.00 - 0.00 -
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.02 0.00 - 0.01 100.00%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 Čistá inflace -0.10 -0.20 -50.00% -0.20 -50.00%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.12 -0.13 -7.69% -0.19 -36.84%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 0.00 -0.50 - 0.00 -
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.01 -0.15 - 106.67% -0.01 - 200.00%
UK9 Jádrová inflace -0.30 0.00 - -0.40 -25.00%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.16 0.01 -1 700.00% -0.20 -20.00%
UK11 Ceny pohonných hmot 1.30 0.20 550.00% 0.40 225.00%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.04 0.01 300.00% 0.01 300.00%
UK13 Měnověpolitická inflace -0.10 -0.10 0.00 -0.20 -50.00%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 2.70 2.50 8.00% 0.50 440.00%
UK2 Regulované ceny 0.30 0.20 50.00% -0.10 - 400.00%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.05 0.04 25.00% -0.02 - 350.00%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen -0.09 -0.09 0.00 0.23 - 139.13%
UK5 Čistá inflace 3.10 3.10 0.00 0.40 675.00%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 2.63 2.55 3.14% 0.30 776.67%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 3.90 3.80 2.63% -0.10 -4 000.00%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.08 1.06 1.89% -0.04 -2 800.00%
UK9 Jádrová inflace 2.80 2.70 3.70% 1.00 180.00%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.45 1.42 2.11% 0.54 168.52%
UK11 Ceny pohonných hmot 3.00 2.10 42.86% -7.30 - 141.10%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.10 0.07 42.86% -0.26 - 138.46%
UK13 Měnověpolitická inflace 2.80 2.60 7.69% 0.30 833.33%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Ceny pohonných hmot (PH) 3.00 2.10 42.86% -7.30 - 141.10%
UK2 Ceny ostatních obchod. položek bez potravin a PH 0.90 0.70 28.57% 0.40 125.00%
UK3 Ceny neobchod. položek bez regulovaných cen 3.60 3.60 0.00 1.50 140.00%
UK4 Ceny nepotravinářských položek bez regul. cen 2.50 2.40 4.17% 0.60 316.67%
UK5 Ceny obchodovatelných položek - potraviny 4.10 4.10 0.00 0.70 485.71%
UK6 Ceny neobchodovatelných položek - regulované ceny 0.30 0.20 50.00% -0.10 - 400.00%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 102.60 99.10 3.53% 104.20 -1.54%
UK2 Rostlinná výroba 102.70 99.00 3.74% 104.60 -1.82%
UK3 Živočišná produkce 101.40 99.20 2.22% 101.50 -0.10%
UK4 Ryby 98.10 104.00 -5.67% 99.90 -1.80%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 110.80 112.50 -1.51% 96.60 14.70%
UK2 Rostlinná výroba 107.20 109.10 -1.74% 96.60 10.97%
UK3 Živočišná produkce 116.50 116.50 0.00 96.50 20.73%
UK4 Ryby 100.60 102.40 -1.76% 101.50 -0.89%

2010=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 125.20 122.00 2.62% 113.00 10.80%
UK2 Rostlinná výroba 130.00 126.60 2.69% 121.30 7.17%
UK3 Živočišná produkce 119.60 117.90 1.44% 102.70 16.46%
UK4 Ryby 105.50 107.50 -1.86% 104.90 0.57%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 104.20 103.00 1.17% 96.80 7.64%
UK2 Rostlinná výroba 100.00 99.00 1.01% 102.00 -1.96%
UK3 Živočišná produkce 109.80 108.20 1.48% 90.70 21.06%
UK4 Ryby 101.50 101.60 -0.10% 99.80 1.70%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 112.10 111.30 0.72% 94.30 18.88%
UK2 Rostlinná výroba 108.10 106.70 1.31% 94.70 14.15%
UK3 Živočišná produkce 135.30 124.50 8.67% 84.60 59.93%
UK4 Ryby 100.50 101.90 -1.37% 101.50 -0.99%

2010=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 123.50 122.60 0.73% 110.20 12.07%
UK2 Rostlinná výroba 128.30 128.60 -0.23% 118.70 8.09%
UK3 Živočišná produkce 118.80 116.70 1.80% 101.40 17.16%
UK4 Ryby 105.50 106.50 -0.94% 105.00 0.48%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 100.30 101.50 -1.18% 100.80 -0.50%
UK2 Rostlinná výroba 99.80 101.90 -2.06% 99.90 -0.10%
UK3 Živočišná produkce 100.50 101.00 -0.49% 101.20 -0.69%
UK4 Ryby 99.50 100.50 -0.99% 99.70 -0.20%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK2 J 62 Programování a poradenství 100.00 100.00 0.00 99.70 0.30%
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 99.60 100.10 -0.50% 100.10 -0.50%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 113.60 102.80 10.51% 115.80 -1.90%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 102.20 104.10 -1.83% 100.00 2.20%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 100.80 100.10 0.70% 99.40 1.41%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 98.90 98.90 0.00 100.00 -1.10%
UK2 J 62 Programování a poradenství 101.90 101.60 0.30% 100.70 1.19%
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 100.40 -0.40%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.20 100.70 -0.50% 99.80 0.40%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 101.20 101.20 0.00 100.60 0.60%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 102.90 102.90 0.00 100.30 2.59%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.80 104.90 -2.00% 103.50 -0.68%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 101.20 101.20 0.00 100.30 0.90%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 98.60 98.60 0.00 97.80 0.82%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 105.70 103.50 2.13% 105.10 0.57%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 105.30 105.30 0.00 103.10 2.13%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 103.60 103.60 0.00 101.50 2.07%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 100.20 98.80 1.42% 100.00 0.20%

2005=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 74.00 74.00 0.00 748.00 -90.11%
UK2 J 62 Programování a poradenství 1 279.00 1 279.00 0.00 1 255.00 1.91%
UK3 J 63 Informační služby 899.00 899.00 0.00 899.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 101.00 1 014.00 -90.04% 1 008.00 -89.98%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 1 115.00 1 115.00 0.00 1 102.00 1.18%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 1 232.00 1 232.00 0.00 1 197.00 2.92%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 1 519.00 1 337.00 13.61% 1 477.00 2.84%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 1 092.00 1 092.00 0.00 1 079.00 1.20%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 886.00 886.00 0.00 899.00 -1.45%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 1 182.00 1 157.00 2.16% 1 118.00 5.72%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 1 249.00 1 249.00 0.00 1 186.00 5.31%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 105.00 105.00 0.00 1 014.00 -89.64%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 1 145.00 1 136.00 0.79% 1 143.00 0.17%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 99.40 99.50 -0.10% 100.00 -0.60%
UK2 J 62 Programování a poradenství 101.00 100.90 0.10% 101.10 -0.10%
UK3 J 63 Informační služby 100.10 100.20 -0.10% 98.80 1.32%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.20 100.20 0.00 99.30 0.91%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 100.90 100.80 0.10% 100.10 0.80%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 100.60 100.30 0.30% 101.50 -0.89%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 101.90 102.00 -0.10% 101.90 0.00
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 100.70 100.60 0.10% 100.60 0.10%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 98.20 98.10 0.10% 98.00 0.20%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 100.70 100.60 0.10% 97.80 2.97%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 104.70 104.60 0.10% 102.10 2.55%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 103.30 103.10 0.19% 99.20 4.13%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 99.20 99.20 0.00 99.70 -0.50%

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 98.90 99.20 -0.30% 100.00 -1.10%
UK2 J 62 Programování a poradenství 101.70 101.10 0.59% 100.90 0.79%
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 99.90 0.10%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.50 100.50 0.00 99.80 0.70%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 101.20 101.10 0.10% 100.60 0.60%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 102.90 100.40 2.49% 100.40 2.49%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 103.30 102.00 1.27% 102.80 0.49%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 101.20 101.20 0.00 100.30 0.90%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 98.60 98.40 0.20% 97.80 0.82%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 102.90 96.50 6.63% 103.90 -0.96%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 105.30 104.80 0.48% 103.10 2.13%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 103.60 104.20 -0.58% 101.50 2.07%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 99.20 99.10 0.10% 100.40 -1.20%

2005=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 74.00 742.00 -90.03% 748.00 -90.11%
UK2 J 62 Programování a poradenství 1 279.00 1 276.00 0.24% 1 258.00 1.67%
UK3 J 63 Informační služby 899.00 899.00 0.00 899.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 1 012.00 1 013.00 -0.10% 1 007.00 0.50%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 1 115.00 1 114.00 0.09% 1 102.00 1.18%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 1 232.00 1 215.00 1.40% 1 197.00 2.92%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 1 386.00 1 511.00 -8.27% 1 342.00 3.28%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 1 092.00 1 092.00 0.00 1 079.00 1.20%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 886.00 889.00 -0.34% 899.00 -1.45%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 115.00 1 088.00 -89.43% 1 118.00 -89.71%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 1 249.00 124.00 907.26% 1 186.00 5.31%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 105.00 1 048.00 -89.98% 1 014.00 -89.64%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 1 139.00 114.00 899.12% 1 148.00 -0.78%

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 100.00 99.80 0.20% 100.00 0.00
UK2 J 62 Programování a poradenství 100.10 100.00 0.10% 99.90 0.20%
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 99.90 100.00 -0.10% 100.10 -0.20%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 100.50 100.50 0.00 99.60 0.90%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 100.70 101.10 -0.40% 100.60 0.10%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 100.00 100.30 -0.30% 100.00 0.00
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 99.90 100.00 -0.10% 99.90 0.00
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 102.70 100.60 2.09% 100.50 2.19%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.20 100.10 0.10% 100.00 0.20%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.10 99.90 0.20% 100.00 0.10%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 100.30 99.90 0.40% 99.80 0.50%

% (k ultimu období), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) 3.80 4.00 -5.00% 5.20 -26.92%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Neumístění uchazeči o zaměstnání (tis. osob) 284.90 296.80 -4.01% 378.30 -24.69%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Volna pracovni mista (tis.) 206.10 199.30 3.41% 141.00 46.17%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -84.63 -91.24 -7.24% -80.60 5.00%
UK2 -- odliv (-) Jistina -83.64 -90.40 -7.48% -78.51 6.53%
UK3 -- odliv (-) Úroky -1.00 -0.83 20.48% -2.08 -51.92%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -2 152.28 -2 165.86 -0.63% - 427.16 403.86%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) -2 152.28 -2 165.86 -0.63% - 427.16 403.86%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -84.63 -91.24 -7.24% -80.60 5.00%
UK2 -- odliv (-) Jistina -83.64 -90.40 -7.48% -78.51 6.53%
UK3 -- odliv (-) Úroky -1.00 -0.83 20.48% -2.08 -51.92%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -2 152.28 -2 165.86 -0.63% - 427.16 403.86%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) -2 152.28 -2 165.86 -0.63% - 427.16 403.86%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 -- ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.25 0.25 0.00 0.05 400.00%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba (%) 0.50 0.50 0.00 0.25 100.00%

Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.25 0.22 13.64% 0.05 400.00%
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba (%) 0.50 0.47 6.38% 0.25 100.00%

PRIBOR (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.28 0.28 0.00 0.13 115.38%
UK2 7 dní (%) 0.31 0.31 0.00 0.14 121.43%
UK3 14 dní (%) 0.33 0.33 0.00 0.15 120.00%
UK4 1 měsíc (%) 0.38 0.37 2.70% 0.20 90.00%
UK5 2 měsíce (%) 0.42 0.41 2.44% 0.23 82.61%
UK6 3 měsíce (%) 0.47 0.46 2.17% 0.29 62.07%
UK7 6 měsíců (%) 0.53 0.52 1.92% 0.36 47.22%
UK8 9 měsíců 0.59 0.57 3.51% 0.41 43.90%
UK9 1 rok (%) 0.65 0.63 3.17% 0.45 44.44%

PRIBOR (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.28 0.25 12.00% 0.13 115.38%
UK2 7 dní (%) 0.31 0.28 10.71% 0.14 121.43%
UK3 14 dní (%) 0.33 0.30 10.00% 0.15 120.00%
UK4 1 měsíc (%) 0.37 0.34 8.82% 0.20 85.00%
UK5 2 měsíce (%) 0.41 0.38 7.89% 0.23 78.26%
UK6 3 měsíce (%) 0.46 0.43 6.98% 0.29 58.62%
UK7 6 měsíců (%) 0.52 0.49 6.12% 0.36 44.44%
UK8 9 měsíců (%) 0.58 0.54 7.41% 0.41 41.46%
UK9 1 rok (%) 0.64 0.60 6.67% 0.45 42.22%

Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos desetiletého státního dluhopisu (maastrichtské kriterium) 0.97 0.83 16.87% 0.25 288.00%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky -0.11 -0.30 -63.33% -0.57 -80.70%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 0.27 -0.02 -1 450.00% -0.20 - 235.00%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 1.22 0.81 50.62% 0.26 369.23%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky -0.29 -0.33 -12.12% -0.50 -42.00%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 0.10 0.09 11.11% -0.19 - 152.63%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 0.97 0.83 16.87% 0.25 288.00%

Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 107.22 107.18 0.04% 102.56 4.54%
UK2 Váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 107.41 107.36 0.05% 102.57 4.72%

Vývoj reálného efektivního kurzu CZK deflovaného indexem jednotkových nákladů práce (ULC)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCT) v celé ekonomice; váhy obrat zahr. obchodu 2015 - v % 111.29 108.32 2.74% 104.83 6.16%
UK2 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCT) v celé ekonomice; váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC 2015 - v % 111.37 108.33 2.81% 104.83 6.24%
UK3 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCM) ve zprac. průmyslu; váhy obrat zahr. obchodu 2015 - v % 105.19 102.75 2.37% 99.59 5.62%
UK4 REER deflovaný indexem jednotkových nákladů práce (ULCM) ve zprac. průmyslu; váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC2015 - v % 105.15 102.66 2.43% 99.54 5.64%

Reálný efektivní kurz koruny deflovaný deflátorem HDP

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 REER - deflátor HDP- váhy obrat zahr. obchodu, 2015=100 106.82 104.16 2.55% 102.90 3.81%
UK2 REER - deflátor HDP- váhy obrat ZO skupin 5-8 SITC, 2015=100 106.97 104.23 2.63% 102.96 3.89%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (v mil USD) 146 324.80 146 847.20 -0.36% 81 916.90 78.63%
UK2 (v mil CZK) 3 219 584.60 3 241 357.90 -0.67% 1 983 209.30 62.34%
UK3 (v mil EUR) 123 949.40 124 166.20 -0.17% 73 397.80 68.87%

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 5 732.14 20 856.19 -72.52% 6 102.46 -6.07%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I -2 152.28 -2 165.86 -0.63% - 427.16 403.86%
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 7 884.42 23 022.05 -65.75% 6 529.62 20.75%
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 146 324.80 146 847.19 -0.36% 81 916.95 78.63%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 126 019.71 126 608.05 -0.46% 59 453.89 111.96%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 20 305.09 20 239.14 0.33% 22 463.05 -9.61%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -84.63 -91.24 -7.24% -80.60 5.00%
UK2 - odliv (-) Jistina -83.64 -90.40 -7.48% -78.51 6.53%
UK3 - odliv (-) Úroky -1.00 -0.83 20.48% -2.08 -51.92%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -2 152.28 -2 165.86 -0.63% - 427.16 403.86%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) -2 152.28 -2 165.86 -0.63% - 427.16 403.86%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -84.63 -91.24 -7.24% -80.60 5.00%
UK2 - odliv (-) Jistina -83.64 -90.40 -7.48% -78.51 6.53%
UK3 - odliv (-) Úroky -1.00 -0.83 20.48% -2.08 -51.92%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -2 152.28 -2 165.86 -0.63% - 427.16 403.86%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) -2 152.28 -2 165.86 -0.63% - 427.16 403.86%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 146 324.80 146 847.19 -0.36% 81 916.95 78.63%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 136 917.70 122 292.19 11.96% 73 851.82 85.40%
UK3 (a) Cenné papíry 93 083.54 94 432.79 -1.43% 60 118.55 54.83%
UK5 (b) Depozita: 43 834.16 27 859.40 57.34% 13 733.27 219.18%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 43 687.40 27 762.92 57.36% 13 646.49 220.14%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 146.76 96.48 52.11% 86.78 69.12%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 482.70 484.92 -0.46% 477.25 1.14%
UK12 (3) SDR 645.31 648.27 -0.46% 638.14 1.12%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 390.55 396.27 -1.44% 416.89 -6.32%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.30 0.30 0.00 0.31 -3.50%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 7 888.55 23 025.54 -65.74% 6 532.84 20.75%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 7 888.55 23 025.54 -65.74% 6 532.84 20.75%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 364.29 333.03 9.39% 215.41 69.11%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 200.69 201.59 -0.45% 183.63 9.29%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 0.00 14.52 - 188.06 -
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8.00 8.03 -0.37% 7.91 1.14%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 150.93 104.14 44.93% - 168.99 - 189.31%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.67 4.74 -1.48% 4.81 -2.91%

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 17.23 17.39 -0.92% 18.44 -6.56%
UK2 BGN 13.28 13.35 -0.52% 13.82 -3.91%
UK3 BRL 6.90 6.98 -1.15% 7.47 -7.63%
UK4 CAD 17.69 17.44 1.43% 18.40 -3.86%
UK5 CNY 3.31 3.35 -1.19% 3.63 -8.82%
UK6 DKK 3.49 3.51 -0.57% 3.63 -3.86%
UK7 EUR 25.98 26.11 -0.50% 27.02 -3.85%
UK8 GBP 29.46 28.38 3.81% 31.38 -6.12%
UK9 HKD 2.82 2.82 0.00 3.12 -9.62%
UK10 HRK 3.47 3.52 -1.42% 3.59 -3.34%
UK11 HUF 8.36 8.51 -1.76% 8.72 -4.13%
UK12 CHF 22.67 22.80 -0.57% 24.84 -8.74%
UK13 IDR 1.63 1.65 -1.21% 1.86 -12.37%
UK14 ILS 6.25 6.14 1.79% 6.43 -2.80%
UK15 INR 33.70 34.53 -2.40% 36.33 -7.24%
UK16 ISK 20.79 20.97 -0.86% 21.13 -1.61%
UK17 JPY 19.56 19.95 -1.95% 23.89 -18.12%
UK18 KRW 1.92 1.96 -2.04% 2.20 -12.73%
UK19 MYR 5.21 5.17 0.77% 5.85 -10.94%
UK20 MXN 1.21 1.24 -2.42% 1.24 -2.42%
UK21 NOK 2.76 2.81 -1.78% 3.01 -8.31%
UK22 NZD 15.88 15.75 0.83% 17.58 -9.67%
UK23 PHP 43.26 43.08 0.42% 50.03 -13.53%
UK24 PLN 6.04 6.13 -1.47% 6.26 -3.51%
UK25 RON 5.65 5.68 -0.53% 6.07 -6.92%
UK26 RUB 38.06 37.76 0.79% 38.31 -0.65%
UK27 SEK 2.69 2.75 -2.18% 2.81 -4.27%
UK28 SGD 16.21 16.22 -0.06% 17.74 -8.62%
UK29 THB 66.04 66.51 -0.71% 69.83 -5.43%
UK30 TRL 6.18 6.36 -2.83% 8.05 -23.23%
UK31 USD 22.00 22.07 -0.32% 24.21 -9.13%
UK32 XDR 31.06 31.31 -0.80% 33.79 -8.08%
UK33 ZAR 1.63 1.69 -3.55% 1.74 -6.32%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 17.45 17.50 -0.29% 18.29 -4.59%
UK2 BGN 13.33 13.34 -0.07% 13.82 -3.55%
UK3 BRL 6.99 7.02 -0.43% 7.42 -5.80%
UK4 CAD 17.82 17.53 1.65% 18.42 -3.26%
UK5 CNY 3.33 3.32 0.30% 3.61 -7.76%
UK6 DKK 3.50 3.51 -0.28% 3.63 -3.58%
UK7 EUR 26.08 26.10 -0.08% 27.02 -3.48%
UK8 GBP 29.12 28.65 1.64% 31.72 -8.20%
UK9 HKD 2.80 2.83 -1.06% 3.11 -9.97%
UK10 HRK 3.49 3.52 -0.85% 3.60 -3.06%
UK11 HUF 8.46 8.58 -1.40% 8.75 -3.31%
UK12 CHF 22.73 22.90 -0.74% 24.75 -8.16%
UK13 IDR 1.64 1.66 -1.20% 1.84 -10.87%
UK14 INR 33.96 34.55 -1.71% 36.11 -5.95%
UK15 ILS 6.19 6.14 0.81% 6.40 -3.28%
UK16 ISK 20.56 20.87 -1.49% 20.99 -2.05%
UK17 JPY 19.77 20.12 -1.74% 23.64 -16.37%
UK18 KRW 1.93 1.95 -1.03% 2.17 -11.06%
UK19 MYR 5.19 5.16 0.58% 5.87 -11.58%
UK20 MXN 1.23 1.24 -0.81% 1.26 -2.38%
UK21 NOK 2.80 2.80 0.00 2.94 -4.76%
UK22 NZD 15.87 16.15 -1.73% 17.64 -10.03%
UK23 PHP 42.91 43.39 -1.11% 50.69 -15.35%
UK24 PLN 6.11 6.12 -0.16% 6.25 -2.24%
UK25 RON 5.67 5.70 -0.53% 6.07 -6.59%
UK26 RUB 37.95 37.14 2.18% 37.40 1.47%
UK27 SEK 2.74 2.73 0.37% 2.83 -3.18%
UK28 SGD 16.21 16.24 -0.18% 17.73 -8.57%
UK29 THB 66.00 66.47 -0.71% 69.39 -4.89%
UK30 TRL 6.31 6.30 0.16% 8.12 -22.29%
UK31 USD 21.87 22.11 -1.09% 24.10 -9.25%
UK32 XDR 31.07 31.19 -0.38% 33.72 -7.86%
UK33 ZAR 1.66 1.67 -0.60% 1.72 -3.49%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 25.98 26.11 -0.50% 27.02 -3.85%
UK2 ATS 1.89 1.90 -0.53% 1.96 -3.57%
UK3 BEF 64.39 64.71 -0.49% 66.98 -3.87%
UK4 CYP 44.38 44.60 -0.49% 46.17 -3.88%
UK5 DEM 13.28 13.35 -0.52% 13.82 -3.91%
UK6 EEK 1.66 1.67 -0.60% 1.73 -4.05%
UK7 ESP 15.61 15.69 -0.51% 16.24 -3.88%
UK8 FIM 4.37 4.39 -0.46% 4.54 -3.74%
UK9 FRF 3.96 3.98 -0.50% 4.12 -3.88%
UK10 GRD 7.62 7.66 -0.52% 7.93 -3.91%
UK11 IEP 32.98 33.15 -0.51% 34.31 -3.88%
UK12 ITL 13.42 13.48 -0.45% 13.96 -3.87%
UK13 LTL 8.03 8.01 0.25% 7.94 1.13%
UK14 LUF 64.39 64.71 -0.49% 66.98 -3.87%
UK15 LVL 36.96 37.14 -0.48% 38.45 -3.88%
UK16 MTL 60.51 60.81 -0.49% 62.94 -3.86%
UK17 NLG 11.79 11.85 -0.51% 12.26 -3.83%
UK18 PTE 12.96 13.02 -0.46% 13.48 -3.86%
UK19 SIT 10.84 10.89 -0.46% 11.28 -3.90%
UK20 SKK 86.22 86.65 -0.50% 89.69 -3.87%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 26.08 26.10 -0.08% 27.02 -3.48%
UK2 ATS 1.89 1.90 -0.53% 1.96 -3.57%
UK3 BEF 64.64 64.70 -0.09% 66.98 -3.49%
UK4 CYP 44.55 44.60 -0.11% 46.17 -3.51%
UK5 DEM 13.33 13.35 -0.15% 13.82 -3.55%
UK6 EEK 1.67 1.67 0.00 1.73 -3.47%
UK7 ESP 15.67 15.69 -0.13% 16.24 -3.51%
UK8 FIM 4.39 4.39 0.00 4.54 -3.30%
UK9 FRF 3.98 3.98 0.00 4.12 -3.40%
UK10 GRD 7.65 7.66 -0.13% 7.93 -3.53%
UK11 IEP 33.11 33.14 -0.09% 34.31 -3.50%
UK12 ITL 13.47 13.48 -0.07% 13.96 -3.51%
UK13 LTL 8.00 8.01 -0.12% 7.97 0.38%
UK14 LUF 64.64 64.70 -0.09% 66.98 -3.49%
UK15 LVL 37.10 37.14 -0.11% 38.45 -3.51%
UK16 MTL 60.74 60.80 -0.10% 62.94 -3.50%
UK17 NLG 11.83 11.84 -0.08% 12.26 -3.51%
UK18 PTE 13.01 13.02 -0.08% 13.48 -3.49%
UK19 SIT 10.88 10.89 -0.09% 11.28 -3.55%
UK20 SKK 86.55 86.64 -0.10% 89.69 -3.50%

Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Běžný účet -7 598.80 - - -11 604.90 -34.52%
UK2 Kapitálový účet 7 745.00 - - 21 698.10 -64.31%
UK3 Finanční účet 27 291.80 - - -23 061.20 - 218.34%
UK4 Rezervní aktiva - změna 123 859.20 - - 70 000.30 76.94%
UK5 Investiční pozice - aktiva 6 444 709.40 - - 4 974 475.70 29.56%
UK6 Investiční pozice - pasíva 7 615 305.80 - - 6 303 668.50 20.81%
UK7 Saldo investiční pozice -1 170 596.50 - - -1 329 192.70 -11.93%
UK8 Rezervní aktiva - stav 3 219 584.60 3 241 357.90 -0.67% 1 983 209.30 62.34%
UK9 Zahraniční zadluženost 4 481 012.30 - - 3 319 710.40 34.98%

MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 760.40 660.00 15.21% 740.50 2.69%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 013.30 2 838.10 6.17% 1 706.10 76.62%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 103.00 3 093.30 0.31% 1 929.00 60.86%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR - 179.80 - 350.00 -48.63% - 166.70 7.86%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -10.90 -11.30 -3.54% -7.70 41.56%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -5.50 -4.20 30.95% -2.30 139.13%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 106.50 110.40 -3.53% -46.20 - 330.52%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 252.90 -2 178.10 3.43% - 965.50 133.34%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -1 699.50 -1 976.00 -13.99% - 510.70 232.78%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 553.40 - 202.10 173.82% - 454.80 21.68%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 553.40 - 202.10 173.82% - 454.80 21.68%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 760.50 660.00 15.23% 740.50 2.70%
UK14 1. OBĚŽIVO 575.10 567.80 1.29% 532.70 7.96%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 185.40 92.20 101.08% 207.80 -10.78%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 77.90 77.10 1.04% 69.80 11.60%
UK17 2.2. Volné rezervy 107.50 15.10 611.92% 138.10 -22.16%

MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 675.60 675.00 0.09% 620.90 8.81%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 3 174.00 3 178.10 -0.13% 1 816.40 74.74%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 097.60 3 102.80 -0.17% 1 884.30 64.39%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -13.70 -13.10 4.58% -7.30 87.67%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -10.90 -10.80 0.93% -7.70 41.56%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -5.40 -4.00 35.00% -4.10 31.71%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 106.40 103.30 3.00% -48.70 - 318.48%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 498.30 -2 503.10 -0.19% -1 195.60 108.96%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 181.80 -2 039.80 6.96% - 507.30 330.08%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 316.60 - 463.30 -31.66% - 688.30 -54.00%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 316.60 - 463.30 -31.66% - 688.30 -54.00%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 675.60 675.00 0.09% 620.90 8.81%
UK14 1. OBĚŽIVO 571.90 569.40 0.44% 531.30 7.64%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 103.70 105.70 -1.89% 89.60 15.74%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 77.70 77.20 0.65% 69.80 11.32%
UK17 2.2. Volné rezervy 26.00 28.50 -8.77% 19.80 31.31%

Analytické účty centrální banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 760.40 660.00 15.21% 740.50 2.69%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě - 190.70 - 361.30 -47.22% - 174.40 9.35%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky -5.50 -4.20 30.95% -2.30 139.13%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 3 103.00 3 093.30 0.31% 1 929.00 60.86%

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK2 Lombardní sazba 0.50 0.50 0.00 0.25 100.00%
UK3 Repo sazba - 2 týdny 0.25 0.25 0.00 0.05 400.00%
UK4 PRIBOR - 7 dní 0.31 0.31 0.00 0.14 121.43%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (USD) 146 324.80 146 847.20 -0.36% 81 916.90 78.63%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) 3 219 584.60 3 241 357.90 -0.67% 1 983 209.30 62.34%
UK3      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (USD) 136 917.70 122 292.20 11.96% 73 851.80 85.40%
UK4      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (CZK) 3 012 600.20 2 699 355.60 11.60% 1 787 952.50 68.49%
UK5      (2) Rezervní pozice u IMF (USD) 482.70 484.90 -0.45% 477.30 1.13%
UK6      (2) Rezervní pozice u IMF (CZK) 10 620.80 10 703.60 -0.77% 11 554.30 -8.08%
UK7      (3) SDR (USD) 645.30 648.30 -0.46% 638.10 1.13%
UK8      (3) SDR (CZK) 14 198.70 14 309.30 -0.77% 15 449.40 -8.10%
UK9      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (USD) 390.50 396.30 -1.46% 416.90 -6.33%
UK10      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) 8 593.20 8 746.80 -1.76% 10 093.00 -14.86%
UK11      (5) ostatní rezervní aktiva (USD) 7 888.50 23 025.50 -65.74% 6 532.80 20.75%
UK12      (5) ostatní rezervní aktiva (CZK) 173 571.70 508 242.70 -65.85% 158 160.10 9.74%

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 146 324.80 146 847.19 -0.36% 81 916.95 78.63%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 136 917.70 122 292.19 11.96% 73 851.82 85.40%
UK3 (a) Cenné papíry 93 083.54 94 432.79 -1.43% 60 118.55 54.83%
UK5 (b) Depozita: 43 834.16 27 859.40 57.34% 13 733.27 219.18%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 43 687.40 27 762.92 57.36% 13 646.49 220.14%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 146.76 96.48 52.11% 86.78 69.12%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 482.70 484.92 -0.46% 477.25 1.14%
UK12 (3) SDR 645.31 648.27 -0.46% 638.14 1.12%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 390.55 396.27 -1.44% 416.89 -6.32%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.30 0.30 0.00 0.31 -3.50%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 7 888.55 23 025.54 -65.74% 6 532.84 20.75%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 7 888.55 23 025.54 -65.74% 6 532.84 20.75%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 364.29 333.03 9.39% 215.41 69.11%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 200.69 201.59 -0.45% 183.63 9.29%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 0.00 14.52 - 188.06 -
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8.00 8.03 -0.37% 7.91 1.14%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 150.93 104.14 44.93% - 168.99 - 189.31%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.67 4.74 -1.48% 4.81 -2.91%
UK25 -- ostatní 3 172 227.96 3 193 550.89 -0.67% 1 972 867.76 60.79%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -84.63 -91.24 -7.24% -80.60 5.00%
UK2 - odliv (-) Jistina -83.64 -90.40 -7.48% -78.51 6.53%
UK3 - odliv (-) Úroky -1.00 -0.83 20.48% -2.08 -51.92%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -84.63 -91.24 -7.24% -80.60 5.00%
UK2 - odliv (-) Jistina -83.64 -90.40 -7.48% -78.51 6.53%
UK3 - odliv (-) Úroky -1.00 -0.83 20.48% -2.08 -51.92%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (i) Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (ii) Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (i) Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (ii) Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 (4) +10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost do 1 měsíce - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 -- krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 -- dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 -- ostatní instrumenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 -- zahrnutá do rezervních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 5 732.14 20 856.19 -72.52% 6 102.46 -6.07%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I -2 152.28 -2 165.86 -0.63% - 427.16 403.86%
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 7 884.42 23 022.05 -65.75% 6 529.62 20.75%
UK15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 -- forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 -- opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 -- ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (a) krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (a) krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (i) nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (ii) prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (b) dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (i) nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (ii) prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 146 324.80 146 847.19 -0.36% 81 916.95 78.63%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 126 019.71 126 608.05 -0.46% 59 453.89 111.96%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 20 305.09 20 239.14 0.33% 22 463.05 -9.61%
UK35 -- podle jednotlivých měn (není povinné) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 99.90 99.90 0.00 - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.10 99.20 0.91% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 99.90 100.00 -0.10% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 101.80 99.10 2.72% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.10 100.30 -0.20% - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.40 99.70 0.70% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 100.40 100.20 0.20% - -
UK8 07 DOPRAVA 100.60 100.10 0.50% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.90 99.90 0.00 - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 96.40 100.30 -3.89% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.40 100.00 1.40% - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.70 100.20 0.50% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 99.70 99.50 0.20% - -

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.70 102.50 0.20% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 105.70 105.60 0.09% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 101.30 101.40 -0.10% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.60 100.50 0.10% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102.20 102.20 0.00 - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.90 99.40 0.50% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 104.30 103.90 0.38% - -
UK8 07 DOPRAVA 103.00 102.70 0.29% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.40 98.60 -0.20% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.00 101.30 -0.30% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.60 102.10 -0.49% - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 106.80 106.00 0.75% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.70 100.90 -0.20% - -

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 103.20 103.30 -0.10% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 103.90 103.80 0.10% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 106.50 106.60 -0.09% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 101.60 99.80 1.80% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102.70 102.60 0.10% - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.70 99.30 0.40% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 107.90 107.50 0.37% - -
UK8 07 DOPRAVA 101.70 101.10 0.59% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.40 98.50 -0.10% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.60 105.40 -3.61% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 104.20 102.80 1.36% - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 108.50 107.70 0.74% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101.70 102.00 -0.29% - -

Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.20 102.00 0.20% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 103.90 103.30 0.58% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 102.60 102.90 -0.29% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.80 100.90 -0.10% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 101.30 101.10 0.20% - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.60 99.60 0.00 - -
UK7 06 ZDRAVÍ 103.40 103.20 0.19% - -
UK8 07 DOPRAVA 103.40 103.00 0.39% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.50 99.60 -0.10% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.90 100.90 0.00 - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.00 102.00 0.00 - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 105.00 104.50 0.48% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101.30 101.30 0.00 - -

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.40 100.20 0.20% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 100.10 98.70 1.42% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.40 100.30 0.10% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 100.00 99.90 0.10% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 - -

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.70 101.40 0.30% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 101.90 101.70 0.20% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102.10 102.00 0.10% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 98.90 98.70 0.20% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.00 101.00 0.00 - -

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 98.40 98.00 0.41% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 95.60 95.50 0.10% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 99.00 98.60 0.41% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 94.70 94.70 0.00 - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 102.60 102.60 0.00 - -

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.30 101.00 0.30% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 101.60 101.00 0.59% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 101.90 101.60 0.30% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 98.00 97.80 0.20% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.40 101.50 -0.10% - -

SOPR=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.50 102.20 0.29% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 105.70 104.50 1.15% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 101.30 100.80 0.50% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.50 101.00 -0.49% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102.10 101.50 0.59% - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.60 99.80 -0.20% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 104.00 103.40 0.58% - -
UK8 07 DOPRAVA 102.50 103.90 -1.35% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.60 99.90 -1.30% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.30 101.10 0.20% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.90 102.20 -0.29% - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 106.30 105.80 0.47% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.80 101.10 -0.30% - -

2015=100, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 103.30 102.80 0.49% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 104.10 103.40 0.68% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 106.60 105.70 0.85% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.70 103.90 -3.08% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102.50 102.00 0.49% - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.50 99.80 -0.30% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 107.60 106.40 1.13% - -
UK8 07 DOPRAVA 101.30 101.90 -0.59% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98.50 99.40 -0.91% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 104.00 101.80 2.16% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 103.30 102.80 0.49% - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 107.90 106.90 0.94% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 102.10 102.20 -0.10% - -

Průměrný měsíční index ve čtvrtletí, čtvrtletní data

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.10 100.10 0.00 - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.10 100.00 0.10% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 100.20 99.80 0.40% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.50 100.90 -1.39% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.20 100.20 0.00 - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 100.00 100.00 0.00 - -
UK7 06 ZDRAVÍ 100.30 100.60 -0.30% - -
UK8 07 DOPRAVA 100.10 99.80 0.30% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.80 99.70 0.10% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 99.80 100.10 -0.30% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.50 100.00 0.50% - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.40 100.30 0.10% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 99.90 100.10 -0.20% - -


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů