Ekonomika, ukazatele ke dni 28.2.2017, ekonomika ČNB

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí
Jiné období: 31.12.2016 | 31.01.2017 | 28.02.2017 | 31.03.2017 | 30.04.2017 |

Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 98.65 99.05 -0.40% 100.69 -2.03%
UK2 V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 98.69 99.11 -0.42% 100.75 -2.04%
UK3 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 102.39 102.73 -0.33% 102.21 0.18%
UK4 Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 102.42 102.76 -0.33% 102.22 0.20%

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK2 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK2 PRIBOR 1M 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00
UK3 PRIBOR 3M 0.28 0.28 0.00 0.28 0.00
UK4 PRIBOR 6M 0.35 0.35 0.00 0.36 -2.78%
UK5 PRIBOR 1R 0.44 0.44 0.00 0.45 -2.22%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR -0.53 -0.88 -39.77% -0.18 194.44%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 0.09 -0.22 - 140.91% -0.08 - 212.50%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 0.63 0.47 34.04% 0.46 36.96%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna -0.38 -0.41 -7.32% -0.23 65.22%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna 0.22 0.12 83.33% 0.15 46.67%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 1.45 1.31 10.69% 1.04 39.42%

Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Daňové příjmy - DzP PO 2 264.00 844.00 168.25% 1 546.00 46.44%
UK2 Daňové příjmy - DzP FO 20 630.00 11 231.00 83.69% 18 817.00 9.63%
UK3 Daňové příjmy - DPH 48 036.00 29 146.00 64.81% 37 008.00 29.80%
UK4 Daňové příjmy - SD 24 542.00 12 550.00 95.55% 24 398.00 0.59%
UK5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ 73 692.00 37 249.00 97.84% 68 451.00 7.66%
UK6 Daňové příjmy - majetkové daně 1 850.00 901.00 105.33% 1 809.00 2.27%
UK7 Daňové příjmy - cla 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Daňové příjmy - správní poplatky 308.00 170.00 81.18% 268.00 14.93%
UK9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy 2 247.00 530.00 323.96% 1 524.00 47.44%
UK10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků 345.00 167.00 106.59% 14.00 2 364.29%
UK11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček 134.00 134.00 0.00 173.00 -22.54%
UK12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy 1 164.00 518.00 124.71% 1 119.00 4.02%
UK13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace 18 813.00 10 469.00 79.70% 58 110.00 -67.63%
UK14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy 8 281.00 4 656.00 77.86% 6 692.00 23.74%
UK15 Běžné výdaje - výdaje na platy 8 913.00 55.00 16 105.45% 8 384.00 6.31%
UK16 Běžné výdaje - transfery podnikům 9 077.00 700.00 1 196.71% 8 024.00 13.12%
UK17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí 22 194.00 13 054.00 70.02% 18 382.00 20.74%
UK18 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní 25 150.00 23 193.00 8.44% 18 529.00 35.73%
UK19 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím 15 073.00 5 943.00 153.63% 17 308.00 -12.91%
UK20 Běžné výdaje - důchody 67 151.00 32 767.00 104.93% 63 107.00 6.41%
UK21 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti 1 574.00 717.00 119.53% 1 602.00 -1.75%
UK22 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky 11 946.00 6 000.00 99.10% 11 236.00 6.32%
UK23 Běžné výdaje - státní sociální podpora 6 085.00 3 036.00 100.43% 6 121.00 -0.59%
UK24 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU 6 550.00 3 001.00 118.26% 7 518.00 -12.88%
UK25 Běžné výdaje - státní dluh 55.00 8.00 587.50% 1 503.00 -96.34%
UK26 Kapitálové výdaje - investiční nákupy 300.00 65.00 361.54% 227.00 32.16%
UK27 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům 103.00 33.00 212.12% 1 261.00 -91.83%
UK28 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům 230.00 34.00 576.47% 8 892.00 -97.41%
UK29 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím 695.00 348.00 99.71% 610.00 13.93%

Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 daň z přidané hodnoty 58.27 41.37 40.85% 51.80 12.49%
UK2 spotřební daně 25.84 13.22 95.46% 25.62 0.86%
UK3 Clo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 DzP právnické osoby 3.03 1.21 150.41% 2.22 36.49%
UK5 DzP fyzické osoby 30.87 16.73 84.52% 28.52 8.24%
UK6 DzP fyzické osoby - srážková daň 2.48 1.67 48.50% 2.68 -7.46%
UK7 DzP fyzické osoby - z přiznání 0.75 0.25 200.00% 0.59 27.12%
UK8 DzP fyzické osoby - závislá činnost 27.64 14.81 86.63% 25.25 9.47%
UK9 silniční daň 1.05 0.55 90.91% 1.01 3.96%
UK10 daň nemovitostí 0.14 0.08 75.00% 0.16 -12.50%
UK11 majetkové daně 1.85 0.90 105.56% 1.81 2.21%
UK12 dálniční poplatek a mýtné 1.56 0.78 100.00% 2.34 -33.33%
UK13 ostatní daně a poplatky 1.76 0.75 134.67% 1.73 1.73%
UK14 Daňové příjmy celkem 124.37 75.59 64.53% 115.21 7.95%

%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok 2.10 2.00 5.00% 1.80 16.67%
UK2 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 3 roky 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00

%, meziměsíční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 0.40 0.80 -50.00% 0.10 300.00%
UK2 Regulované ceny -0.40 0.30 - 233.33% 0.00 -
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.07 0.05 - 240.00% 0.01 - 800.00%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen 0.03 0.01 200.00% 0.08 -62.50%
UK5 Čistá inflace 0.50 0.90 -44.44% 0.00 -
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.40 0.77 -48.05% -0.03 -1 433.33%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 0.70 1.40 -50.00% 0.00 -
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.19 0.39 -51.28% -0.01 -2 000.00%
UK9 Korigovaná inflace bez pohonných hmot 0.40 0.50 -20.00% 0.20 100.00%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.18 0.27 -33.33% 0.11 63.64%
UK11 Ceny pohonných hmot 0.70 3.00 -76.67% -3.90 - 117.95%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.02 0.10 -80.00% -0.12 - 116.67%
UK13 Měnověpolitická inflace 0.40 0.80 -50.00% 0.00 -

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny 2.50 2.20 13.64% 0.50 400.00%
UK2 Regulované ceny -0.70 -0.20 250.00% 0.70 - 200.00%
UK3 podíl na růstu spotřebitelských cen -0.11 -0.04 175.00% 0.12 - 191.67%
UK4 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen -0.01 0.04 - 125.00% 0.13 - 107.69%
UK5 Čistá inflace 3.10 2.60 19.23% 0.30 933.33%
UK6 podíl na růstu spotřebitelských cen 2.61 2.18 19.72% 0.23 1 034.78%
UK7 Ceny potravin, nápoje, tabák 3.60 2.80 28.57% -0.30 -1 300.00%
UK8 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.99 0.79 25.32% -0.09 -1 200.00%
UK9 Korigovaná inflace bez pohonných hmot 2.10 2.00 5.00% 1.30 61.54%
UK10 podíl na růstu spotřebitelských cen 1.11 1.03 7.77% 0.66 68.18%
UK11 Ceny pohonných hmot 16.90 11.60 45.69% -11.10 - 252.25%
UK12 podíl na růstu spotřebitelských cen 0.52 0.37 40.54% -0.38 - 236.84%
UK13 Měnověpolitická inflace 2.50 2.20 13.64% 0.40 525.00%

%, meziroční změny, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Ceny pohonných hmot (PH) 16.90 11.60 45.69% -11.10 - 252.25%
UK2 Ceny ostatních obchod. položek bez potravin a PH 0.50 0.70 -28.57% 0.80 -37.50%
UK3 Ceny neobchod. položek bez regulovaných cen 2.90 2.50 16.00% 1.60 81.25%
UK4 Ceny nepotravinářských položek bez regul. cen 2.70 2.30 17.39% 0.50 440.00%
UK5 Ceny obchodovatelných položek - potraviny 4.10 3.50 17.14% 0.10 4 000.00%
UK6 Ceny neobchodovatelných položek - regulované ceny -0.70 -0.20 250.00% 0.70 - 200.00%

%, předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 101.20 100.50 0.70% 98.90 2.33%
UK2 Rostlinná výroba 102.40 99.20 3.23% 99.80 2.61%
UK3 Živočišná produkce 100.10 103.00 -2.82% 98.50 1.62%
UK4 Ryby 104.10 102.90 1.17% 93.70 11.10%

%, SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 99.20 97.00 2.27% 97.10 2.16%
UK2 Rostlinná výroba 92.20 89.80 2.67% 103.40 -10.83%
UK3 Živočišná produkce 106.70 105.00 1.62% 91.10 17.12%
UK4 Ryby 108.10 97.30 11.10% 97.00 11.44%

%, 2010=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 116.30 114.90 1.22% 117.20 -0.77%
UK2 Rostlinná výroba 121.30 118.40 2.45% 131.50 -7.76%
UK3 Živočišná produkce 112.10 112.00 0.09% 105.10 6.66%
UK4 Ryby 108.00 103.70 4.15% 99.90 8.11%

%, meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 95.20 95.00 0.21% 95.00 0.21%
UK2 Rostlinná výroba 94.90 95.70 -0.84% 100.20 -5.29%
UK3 Živočišná produkce 95.40 94.10 1.38% 89.10 7.07%
UK4 Ryby 100.70 99.80 0.90% 99.00 1.72%

%, předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 100.00 99.60 0.40% 100.00 0.00
UK2 J 62 Programování a poradenství 100.00 100.50 -0.50% 100.20 -0.20%
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 100.40 -0.40%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.50 100.00 0.50% 99.80 0.70%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 99.20 100.30 -1.10% 100.30 -1.10%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 99.40 100.60 -1.19% 100.20 -0.80%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 104.00 93.50 11.23% 103.40 0.58%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 100.40 100.00 0.40% 100.20 0.20%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 100.00 99.60 0.40% 100.00 0.00
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 101.30 97.30 4.11% 101.20 0.10%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.80 102.30 -1.47% 100.30 0.50%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 102.10 100.20 1.90% 100.00 2.10%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 99.70 100.10 -0.40% 100.10 -0.40%

%, SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 99.60 99.60 0.00 100.00 -0.40%
UK2 J 62 Programování a poradenství 100.40 100.60 -0.20% 101.10 -0.69%
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.40 -0.40% 99.20 0.81%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.40 99.70 0.70% 99.20 1.21%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 99.80 100.90 -1.09% 100.40 -0.60%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 98.80 99.70 -0.90% 103.30 -4.36%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 101.40 100.80 0.60% 100.70 0.70%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 100.40 100.20 0.20% 100.70 -0.30%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 97.90 97.90 0.00 98.00 -0.10%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 99.40 99.30 0.10% 96.70 2.79%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 105.50 104.90 0.57% 102.30 3.13%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 104.20 102.10 2.06% 97.50 6.87%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 98.40 98.80 -0.40% 99.70 -1.30%

%, 2005=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 745.00 745.00 0.00 748.00 -0.40%
UK2 J 62 Programování a poradenství 1 261.00 1 261.00 0.00 1 256.00 0.40%
UK3 J 63 Informační služby 899.00 899.00 0.00 899.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 1 012.00 1 007.00 0.50% 1 008.00 0.40%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 1 097.00 1 106.00 -0.81% 1 099.00 -0.18%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 1 196.00 1 203.00 -0.58% 121.00 888.43%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 1 309.00 1 259.00 3.97% 1 291.00 1.39%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 1 083.00 1 079.00 0.37% 1 079.00 0.37%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 89.00 89.00 0.00 909.00 -90.21%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 1 078.00 1 064.00 1.32% 1 084.00 -0.55%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 1 233.00 1 223.00 0.82% 1 169.00 5.47%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 1 037.00 1 016.00 2.07% 995.00 4.22%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 1 136.00 1 139.00 -0.26% 1 154.00 -1.56%

%, meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 99.90 100.00 -0.10% 100.10 -0.20%
UK2 J 62 Programování a poradenství 101.00 101.00 0.00 100.60 0.40%
UK3 J 63 Informační služby 99.90 99.80 0.10% 98.10 1.83%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 99.70 99.60 0.10% 99.00 0.71%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 100.60 100.60 0.00 99.20 1.41%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 100.60 101.00 -0.40% 100.80 -0.20%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 101.70 101.60 0.10% 101.20 0.49%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 100.30 100.30 0.00 100.30 0.00
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 97.90 97.90 0.00 98.60 -0.71%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 102.90 102.70 0.19% 91.90 11.97%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 103.40 103.10 0.29% 100.80 2.58%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 101.40 100.80 0.60% 97.10 4.43%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 100.00 100.10 -0.10% 98.80 1.21%

% (k ultimu období), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) 5.10 5.30 -3.77% 6.30 -19.05%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Neumístění uchazeči o zaměstnání (tis. osob) 380.20 389.40 -2.36% 461.30 -17.58%

osob, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Volna pracovni mista (tis.) 143.10 135.50 5.61% 114.80 24.65%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -87.16 -77.29 12.77% -89.16 -2.24%
UK2 -- odliv (-) Jistina -86.75 -76.87 12.85% -88.22 -1.67%
UK3 -- odliv (-) Úroky -0.42 -0.42 0.00 -0.94 -55.32%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -1 219.93 -1 447.12 -15.70% - 402.03 203.44%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) -1 219.93 -1 447.12 -15.70% - 402.03 203.44%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -87.16 -77.29 12.77% -89.16 -2.24%
UK2 -- odliv (-) Jistina -86.75 -76.87 12.85% -88.22 -1.67%
UK3 -- odliv (-) Úroky -0.42 -0.42 0.00 -0.94 -55.32%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -1 219.93 -1 447.12 -15.70% - 402.03 203.44%
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) -1 219.93 -1 447.12 -15.70% - 402.03 203.44%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 -- odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 -- odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 -- ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Oficiální úrokové sazby ČNB (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba (%) 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00

Oficiální úrokové sazby ČNB (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK2 Diskontní sazba (%) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba (%) 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00

PRIBOR (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.12 0.12 0.00 0.13 -7.69%
UK2 7 dní (%) 0.13 0.13 0.00 0.14 -7.14%
UK3 14 dní (%) 0.14 0.15 -6.67% 0.15 -6.67%
UK4 1 měsíc (%) 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00
UK5 2 měsíce (%) 0.23 0.23 0.00 0.23 0.00
UK6 3 měsíce (%) 0.28 0.28 0.00 0.28 0.00
UK7 6 měsíců (%) 0.35 0.35 0.00 0.36 -2.78%
UK8 9 měsíců 0.40 0.40 0.00 0.41 -2.44%
UK9 1 rok (%) 0.44 0.44 0.00 0.45 -2.22%

PRIBOR (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1 den (%) 0.12 0.12 0.00 0.13 -7.69%
UK2 7 dní (%) 0.13 0.13 0.00 0.14 -7.14%
UK3 14 dní (%) 0.14 0.15 -6.67% 0.15 -6.67%
UK4 1 měsíc (%) 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00
UK5 2 měsíce (%) 0.23 0.23 0.00 0.23 0.00
UK6 3 měsíce (%) 0.28 0.28 0.00 0.28 0.00
UK7 6 měsíců (%) 0.35 0.35 0.00 0.36 -2.78%
UK8 9 měsíců (%) 0.40 0.39 2.56% 0.41 -2.44%
UK9 1 rok (%) 0.44 0.44 0.00 0.45 -2.22%

Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos desetiletého státního dluhopisu (maastrichtské kriterium) 0.63 0.47 34.04% 0.46 36.96%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (ke konci měsíce) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky -0.48 -0.61 -21.31% -0.21 128.57%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 0.04 -0.13 - 130.77% -0.13 - 130.77%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 0.68 0.52 30.77% 0.36 88.89%

Výnosy dluhopisového koše státních dluhopisů (měsíční průměr) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 2 roky -0.53 -0.88 -39.77% -0.18 194.44%
UK2 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 5 let 0.09 -0.22 - 140.91% -0.08 - 212.50%
UK3 Výnos koše státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let 0.63 0.47 34.04% 0.46 36.96%

Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Váhy: obrat zahraničního obchodu 2015 - v % 101.79 102.08 -0.28% 102.70 -0.89%
UK2 Váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2015 - v % 101.93 102.20 -0.26% 102.48 -0.54%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (v mil USD) 111 681.90 103 910.30 7.48% 70 291.90 58.88%
UK2 (v mil CZK) 2 847 552.30 2 610 226.20 9.09% 1 746 611.90 63.03%
UK3 (v mil EUR) 105 386.80 96 603.50 9.09% 64 557.80 63.24%

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 14 997.35 16 465.64 -8.92% 4 630.53 223.88%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I -1 219.93 -1 447.12 -15.70% - 402.03 203.44%
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 16 217.28 17 912.76 -9.47% 5 032.56 222.25%
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 111 681.86 103 910.28 7.48% 70 291.85 58.88%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 92 181.26 84 426.94 9.18% 51 492.54 79.02%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 19 500.60 19 483.34 0.09% 18 799.31 3.73%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -87.16 -77.29 12.77% -89.16 -2.24%
UK2 - odliv (-) Jistina -86.75 -76.87 12.85% -88.22 -1.67%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.42 -0.42 0.00 -0.94 -55.32%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -1 219.93 -1 447.12 -15.70% - 402.03 203.44%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) -1 219.93 -1 447.12 -15.70% - 402.03 203.44%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -87.16 -77.29 12.77% -89.16 -2.24%
UK2 - odliv (-) Jistina -86.75 -76.87 12.85% -88.22 -1.67%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.42 -0.42 0.00 -0.94 -55.32%
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK7 (a) Krátká pozice (-) -43.00 -43.00 0.00 - -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 6.00 1.00 500.00% - -
UK9 3. Ostatní (specifikace) -1 219.93 -1 447.12 -15.70% - 402.03 203.44%
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) -1 219.93 -1 447.12 -15.70% - 402.03 203.44%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 111 681.86 103 910.28 7.48% 70 291.85 58.88%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 93 994.51 84 542.04 11.18% 63 738.46 47.47%
UK3 (a) Cenné papíry 70 054.43 66 730.77 4.98% 57 045.00 22.81%
UK5 (b) Depozita: 23 940.08 17 811.27 34.41% 6 693.46 257.66%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 19 525.18 14 433.79 35.27% 6 564.39 197.44%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 4 414.91 3 377.48 30.72% 129.07 3 320.55%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 462.51 463.08 -0.12% 491.71 -5.94%
UK12 (3) SDR 618.41 619.19 -0.13% 634.84 -2.59%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 386.68 370.28 4.43% 391.83 -1.31%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.31 0.31 0.00 0.32 -2.52%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 16 219.76 17 915.70 -9.47% 5 035.01 222.14%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 16 219.76 17 915.70 -9.47% 5 035.01 222.14%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 199.73 233.60 -14.50% 170.87 16.89%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 177.96 178.18 -0.12% 181.62 -2.02%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 98.23 36.17 171.58% 149.18 -34.15%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.66 7.67 -0.13% 7.86 -2.54%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv -88.66 7.23 -1 326.28% - 172.26 -48.53%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.54 4.35 4.37% 4.47 1.57%

Devizové kurzy (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 19.57 19.03 2.84% 17.73 10.38%
UK2 BGN 13.81 13.82 -0.07% 13.83 -0.14%
UK3 BRL 8.20 8.06 1.74% 6.24 31.41%
UK4 CAD 19.32 19.22 0.52% 18.32 5.46%
UK5 CNY 3.71 3.65 1.64% 3.79 -2.11%
UK6 DKK 3.64 3.63 0.28% 3.63 0.28%
UK7 EUR 27.02 27.02 0.00 27.06 -0.15%
UK8 GBP 31.68 31.38 0.96% 34.44 -8.01%
UK9 HKD 3.29 3.24 1.54% 3.20 2.81%
UK10 HRK 3.63 3.61 0.55% 3.55 2.25%
UK11 HUF 8.77 8.70 0.80% 8.69 0.92%
UK12 CHF 25.38 25.33 0.20% 24.80 2.34%
UK13 IDR 1.91 1.88 1.60% 1.86 2.69%
UK14 ILS 6.97 6.66 4.65% 6.36 9.59%
UK15 INR 38.25 37.11 3.07% 36.37 5.17%
UK16 ISK 23.91 21.73 10.03% 19.12 25.05%
UK17 JPY 22.74 22.16 2.62% 21.97 3.50%
UK18 KRW 2.26 2.17 4.15% 2.01 12.44%
UK19 MYR 5.74 5.67 1.23% 5.91 -2.88%
UK20 MXN 1.28 1.21 5.79% 1.37 -6.57%
UK21 NOK 3.05 3.04 0.33% 2.85 7.02%
UK22 NZD 18.38 18.37 0.05% 16.35 12.42%
UK23 PHP 50.74 50.50 0.48% 52.42 -3.20%
UK24 PLN 6.26 6.25 0.16% 6.21 0.81%
UK25 RON 5.98 6.00 -0.33% 6.05 -1.16%
UK26 RUB 43.75 41.93 4.34% 32.74 33.63%
UK27 SEK 2.82 2.86 -1.40% 2.90 -2.76%
UK28 SGD 18.22 17.77 2.53% 17.65 3.23%
UK29 THB 73.11 71.49 2.27% 69.68 4.92%
UK30 TRL 7.04 6.64 6.02% 8.39 -16.09%
UK31 USD 25.50 25.12 1.51% 24.85 2.62%
UK32 XDR 34.49 34.02 1.38% 34.50 -0.03%
UK33 ZAR 1.96 1.87 4.81% 1.55 26.45%

Devizové kurzy (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 AUD 19.46 18.96 2.64% 17.39 11.90%
UK2 BGN 13.81 13.81 0.00 13.82 -0.07%
UK3 BRL 8.18 7.97 2.63% 6.15 33.01%
UK4 CAD 19.38 19.26 0.62% 17.66 9.74%
UK5 CNY 3.70 3.69 0.27% 3.72 -0.54%
UK6 DKK 3.63 3.63 0.00 3.62 0.28%
UK7 EUR 27.02 27.02 0.00 27.04 -0.07%
UK8 GBP 31.69 31.38 0.99% 34.87 -9.12%
UK9 HKD 3.27 3.28 -0.30% 3.13 4.47%
UK10 HRK 3.63 3.59 1.11% 3.54 2.54%
UK11 HUF 8.76 8.74 0.23% 8.71 0.57%
UK12 CHF 25.35 25.22 0.52% 24.54 3.30%
UK13 IDR 1.90 1.90 0.00 1.80 5.56%
UK14 INR 37.91 37.38 1.42% 35.72 6.13%
UK15 ILS 6.81 6.66 2.25% 6.24 9.13%
UK16 ISK 22.80 22.24 2.52% 19.00 20.00%
UK17 JPY 22.49 22.12 1.67% 21.24 5.89%
UK18 KRW 2.22 2.15 3.26% 2.00 11.00%
UK19 MYR 5.71 5.71 0.00 5.83 -2.06%
UK20 MXN 1.25 1.19 5.04% 1.32 -5.30%
UK21 NOK 3.05 3.00 1.67% 2.83 7.77%
UK22 NZD 18.34 18.11 1.27% 16.16 13.49%
UK23 PHP 50.78 51.18 -0.78% 51.20 -0.82%
UK24 PLN 6.27 6.19 1.29% 6.15 1.95%
UK25 RON 5.99 6.00 -0.17% 6.03 -0.66%
UK26 RUB 43.49 42.56 2.19% 31.60 37.63%
UK27 SEK 2.85 2.84 0.35% 2.87 -0.70%
UK28 SGD 17.95 17.81 0.79% 17.34 3.52%
UK29 THB 72.52 71.77 1.04% 68.45 5.95%
UK30 TRL 6.93 6.78 2.21% 8.29 -16.41%
UK31 USD 25.39 25.46 -0.27% 24.38 4.14%
UK32 XDR 34.42 34.38 0.12% 33.98 1.29%
UK33 ZAR 1.93 1.88 2.66% 1.55 24.52%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (ke konci měsíce)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 27.02 27.02 0.00 27.06 -0.15%
UK2 ATS 1.96 1.96 0.00 1.97 -0.51%
UK3 BEF 66.98 66.98 0.00 67.07 -0.13%
UK4 CYP 46.17 46.17 0.00 46.23 -0.13%
UK5 DEM 13.82 13.82 0.00 13.83 -0.07%
UK6 EEK 1.73 1.73 0.00 1.73 0.00
UK7 ESP 16.24 16.24 0.00 16.26 -0.12%
UK8 FIM 4.54 4.54 0.00 4.55 -0.22%
UK9 FRF 4.12 4.12 0.00 4.13 -0.24%
UK10 GRD 7.93 7.93 0.00 7.94 -0.13%
UK11 IEP 34.31 34.31 0.00 34.35 -0.12%
UK12 ITL 13.96 13.96 0.00 13.97 -0.07%
UK13 LTL 8.03 8.01 0.25% 7.94 1.13%
UK14 LUF 66.98 66.98 0.00 67.07 -0.13%
UK15 LVL 38.45 38.45 0.00 38.50 -0.13%
UK16 MTL 62.94 62.94 0.00 63.02 -0.13%
UK17 NLG 12.26 12.26 0.00 12.28 -0.16%
UK18 PTE 13.48 13.48 0.00 13.50 -0.15%
UK19 SIT 11.28 11.28 0.00 11.29 -0.09%
UK20 SKK 89.69 89.69 0.00 89.81 -0.13%

Devizové kurzy (přepočítací poměry) bývalých měn EMU (měsíční průměr)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ECU/EUR 27.02 27.02 0.00 27.04 -0.07%
UK2 ATS 1.96 1.96 0.00 1.97 -0.51%
UK3 BEF 66.98 66.98 0.00 67.03 -0.07%
UK4 CYP 46.17 46.17 0.00 46.20 -0.06%
UK5 DEM 13.82 13.82 0.00 13.82 0.00
UK6 EEK 1.73 1.73 0.00 1.73 0.00
UK7 ESP 16.24 16.24 0.00 16.25 -0.06%
UK8 FIM 4.54 4.54 0.00 4.55 -0.22%
UK9 FRF 4.12 4.12 0.00 4.12 0.00
UK10 GRD 7.93 7.93 0.00 7.94 -0.13%
UK11 IEP 34.31 34.31 0.00 34.33 -0.06%
UK12 ITL 13.96 13.96 0.00 13.96 0.00
UK13 LTL 8.00 8.01 -0.12% 7.97 0.38%
UK14 LUF 66.98 66.98 0.00 67.03 -0.07%
UK15 LVL 38.45 38.45 0.00 38.47 -0.05%
UK16 MTL 62.94 62.94 0.00 62.98 -0.06%
UK17 NLG 12.26 12.26 0.00 12.27 -0.08%
UK18 PTE 13.48 13.48 0.00 13.49 -0.07%
UK19 SIT 11.28 11.28 0.00 11.28 0.00
UK20 SKK 89.69 89.69 0.00 89.75 -0.07%

Statistika platební bilance (v mil. CZK)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Běžný účet -22 841.50 - - 14 685.50 - 255.54%
UK2 Kapitálový účet 1 215.30 - - 10 569.90 -88.50%
UK3 Finanční účet 11 492.60 - - 40 762.80 -71.81%
UK4 Rezervní aktiva - změna 173 847.40 - - 58 612.40 196.61%
UK5 Investiční pozice - aktiva 5 395 592.70 - - 4 582 501.50 17.74%
UK6 Investiční pozice - pasíva 6 571 131.40 - - 5 978 961.70 9.90%
UK7 Saldo investiční pozice -1 175 538.60 - - -1 396 460.20 -15.82%
UK8 Rezervní aktiva - stav 2 847 552.30 2 610 226.20 9.09% 1 746 611.90 63.03%
UK9 Zahraniční zadluženost 3 528 079.10 - - 3 131 570.20 12.66%

MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 699.70 683.70 2.34% 591.90 18.21%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 2 460.50 2 271.50 8.32% 1 641.60 49.88%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 2 738.10 2 498.30 9.60% 1 692.40 61.79%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR - 201.80 - 156.10 29.28% -1.90 10 521.05%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -0.10 -3.00 -96.67% -17.70 -99.44%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 2.10 -2.00 - 205.00% -0.10 -2 200.00%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA -77.80 -65.70 18.42% -31.00 150.97%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -1 760.80 -1 587.80 10.90% -1 049.70 67.74%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ - 932.30 - 785.90 18.63% - 364.60 155.70%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 828.50 - 801.90 3.32% - 685.10 20.93%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 828.50 - 801.90 3.32% - 685.10 20.93%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 699.70 683.70 2.34% 591.90 18.21%
UK14 1. OBĚŽIVO 560.30 551.50 1.60% 507.00 10.51%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 139.40 132.20 5.45% 85.00 64.00%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 71.20 72.00 -1.11% 66.70 6.75%
UK17 2.2. Volné rezervy 68.20 60.20 13.29% 18.20 274.73%

MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 691.80 667.60 3.62% 584.00 18.46%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 2 545.90 2 258.90 12.71% 1 624.60 56.71%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 2 622.30 2 345.90 11.78% 1 661.30 57.85%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR -9.20 -12.20 -24.59% -1.90 384.21%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -2.60 -4.50 -42.22% -17.70 -85.31%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 0.00 -2.40 - -4.30 -
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA -64.60 -67.90 -4.86% -12.60 412.70%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -1 854.10 -1 591.30 16.51% -1 040.70 78.16%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ - 904.60 - 727.70 24.31% - 363.80 148.65%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 949.50 - 863.70 9.93% - 676.90 40.27%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 949.50 - 863.70 9.93% - 676.90 40.27%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 691.80 667.60 3.62% 584.00 18.46%
UK14 1. OBĚŽIVO 559.10 553.40 1.03% 506.70 10.34%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 132.60 114.10 16.21% 77.30 71.54%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 71.20 71.90 -0.97% 66.80 6.59%
UK17 2.2. Volné rezervy 61.40 42.30 45.15% 10.50 484.76%

Analytické účty centrální banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Měnová báze 699.70 683.70 2.34% 591.90 18.21%
UK2 Čistý domácí úvěr centrální vládě - 201.80 - 159.10 26.84% -19.70 924.37%
UK3 Domácí úvěry zbytku ekonomiky 2.10 -2.00 - 205.00% -0.10 -2 200.00%
UK4 Čistá zahraniční aktiva 2 738.10 2 498.30 9.60% 1 692.40 61.79%

Úrokové sazby

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK2 Lombardní sazba 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00
UK3 Repo sazba - 2 týdny 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK4 PRIBOR - 7 dní 0.13 0.13 0.00 0.14 -7.14%

Stav devizových rezerv

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (USD) 111 681.90 103 910.30 7.48% 70 291.90 58.88%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) 2 847 552.30 2 610 226.20 9.09% 1 746 611.90 63.03%
UK3      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (USD) 93 994.50 84 542.00 11.18% 63 738.50 47.47%
UK4      (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) (CZK) 2 396 578.00 2 123 696.00 12.85% 1 583 773.20 51.32%
UK5      (2) Rezervní pozice u IMF (USD) 462.50 463.10 -0.13% 491.70 -5.94%
UK6      (2) Rezervní pozice u IMF (CZK) 11 792.60 11 632.60 1.38% 12 218.10 -3.48%
UK7      (3) SDR (USD) 618.40 619.20 -0.13% 634.80 -2.58%
UK8      (3) SDR (CZK) 15 767.50 15 553.90 1.37% 15 774.50 -0.04%
UK9      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (USD) 386.70 370.30 4.43% 391.80 -1.30%
UK10      (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) (CZK) 9 859.10 9 301.40 6.00% 9 736.20 1.26%
UK11      (5) ostatní rezervní aktiva (USD) 16 219.80 17 915.70 -9.47% 5 035.00 222.14%
UK12      (5) ostatní rezervní aktiva (CZK) 413 555.20 450 042.40 -8.11% 125 109.90 230.55%

Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 111 681.86 103 910.28 7.48% 70 291.85 58.88%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 93 994.51 84 542.04 11.18% 63 738.46 47.47%
UK3 (a) Cenné papíry 70 054.43 66 730.77 4.98% 57 045.00 22.81%
UK5 (b) Depozita: 23 940.08 17 811.27 34.41% 6 693.46 257.66%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 19 525.18 14 433.79 35.27% 6 564.39 197.44%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 4 414.91 3 377.48 30.72% 129.07 3 320.55%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 462.51 463.08 -0.12% 491.71 -5.94%
UK12 (3) SDR 618.41 619.19 -0.13% 634.84 -2.59%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 386.68 370.28 4.43% 391.83 -1.31%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.31 0.31 0.00 0.32 -2.52%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 16 219.76 17 915.70 -9.47% 5 035.01 222.14%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- půjčky nebankovním subjektům nerezidentům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 16 219.76 17 915.70 -9.47% 5 035.01 222.14%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 199.73 233.60 -14.50% 170.87 16.89%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 177.96 178.18 -0.12% 181.62 -2.02%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 98.23 36.17 171.58% 149.18 -34.15%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.66 7.67 -0.13% 7.86 -2.54%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv -88.66 7.23 -1 326.28% - 172.26 -48.53%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.54 4.35 4.37% 4.47 1.57%
UK25 -- ostatní 2 816 447.84 2 573 874.53 9.42% 1 736 622.35 62.18%

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -87.16 -77.29 12.77% -89.16 -2.24%
UK2 - odliv (-) Jistina -86.75 -76.87 12.85% -88.22 -1.67%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.42 -0.42 0.00 -0.94 -55.32%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost do 1 měsíce - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita -87.16 -77.29 12.77% -89.16 -2.24%
UK2 - odliv (-) Jistina -86.75 -76.87 12.85% -88.22 -1.67%
UK3 - odliv (-) Úroky -0.42 -0.42 0.00 -0.94 -55.32%
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 - odliv (-) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 - odliv (-) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 - příliv (+) Jistina 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 - příliv (+) Úroky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (a) Krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (b) Dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3. Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - odliv spojený s repo operacemi (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 - příliv spojený s reversními repo operacemi (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 - obchodní úvěry (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 - obchodní úvěry (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní účty platby (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní účty příjmy (+) 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Celkem - v mil.USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 2. Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3. Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 4. Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (i) Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (ii) Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (i) Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (ii) Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 (4) +10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost do 1 měsíce - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 1 do 3 měsíců - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominální ocenění) (met. ECB) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Podmíněné závazky v zahraničních měnách 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (a) Záruky za dluh splatné do 1 roku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 (b) Ostatní podmíněné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (3-1.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (a) ostatními národními měnovými institucemi, BIS, IMF a ostatními mezinárodními organizacemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 - ostatní národní měnové instituce (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 - BIS (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 - IMF (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 - ostatní mezinárodní organizace (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (b) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v tuzemsku (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (c) bankami a ostatními finančními institucemi se sídlem v zahraničí (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (3-2.) Nečerpané, nepodmíněné úvěrové linky poskytnuté : 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (a) ostatním národním měnovým institucím, BIS, IMF a ostatním mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 - ostatní národní měnové instituce (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 - BIS (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 - IMF (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 - ostatní mezinárodní organizace (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (b) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v tuzemsku (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (c) bankám a ostatním finančním institucím se sídlem v zahraničí (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 (4) Celková krátká a dlouhá pozice z opčních obchodů v zahraniční měně proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (a) Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 - Nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 - Prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 - Nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 - Prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (M) Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (1) V běžném kurzu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (2) + 5 % (depreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 (3) - 5 % (apreciace o 5%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK35 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 (4) + 10 % (depreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK40 (5) - 10 % (apreciace o 10%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK41 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 (6) Ostatní (specifikace) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 - Krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 - Dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Ostatní vybrané položky - v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (a) krátkodobý dluh v domácí měně indexovaný devizovým kurzem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK2 (b) finanční instrumenty denominované v zahraniční měně a s vypořádáním jiným způsobem (např. v domácí měně) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 -- deriváty (forwardy, futures a opční smlouvy) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 -- krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 -- dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 -- ostatní instrumenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (c) aktiva poskytnutá jako zástava (pledged) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 -- zahrnutá do rezervních aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 -- zahrnutá do ostatních devizových aktiv 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (d) cenné papíry půjčené a v repo operaci 14 997.35 16 465.64 -8.92% 4 630.53 223.88%
UK11 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci a zahrnuté v části I -1 219.93 -1 447.12 -15.70% - 402.03 203.44%
UK12 -- zapůjčené (poskytnuté) nebo v repo operaci nezahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 -- vypůjčené nebo získané a zahrnuté v části I 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 -- vypůjčené nebo získané a nezahrnuté v části I 16 217.28 17 912.76 -9.47% 5 032.56 222.25%
UK15 (e) pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 -- forwardy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 -- futures 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- swapy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 -- opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 -- ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 (f) deriváty (forwardy, futures nebo opční smlouvy), které mají zbývající splatnost větší než 1 rok 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 -- celková krátká a dlouhá pozice z termín.operací typu forward a futures v cizích měnách proti domácí měně (vč.forwardových komponentů měnových swapů) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (a) krátká pozice (-) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (b) dlouhá pozice (+) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 -- celková krátká a dlouhá pozice z termínových operací typu opce v cizích měnách proti domácí měně 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 (a) krátká pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 (i) nakoupené prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 (ii) prodané kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 (b) dlouhá pozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 (i) nakoupené kupní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 (ii) prodané prodejní opce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 (a) měnová struktura rezerv (podle skupin měn) 111 681.86 103 910.28 7.48% 70 291.85 58.88%
UK33 -- měny zahrnuté v koši SDR 92 181.26 84 426.94 9.18% 51 492.54 79.02%
UK34 -- měny nezahrnuté v koši SDR 19 500.60 19 483.34 0.09% 18 799.31 3.73%
UK35 -- podle jednotlivých měn (není povinné) 0.00 0.00 - 0.00 -

%, předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 100.40 100.80 -0.40% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 101.40 101.60 -0.20% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 99.70 101.30 -1.58% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 98.80 96.30 2.60% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 99.90 100.50 -0.60% - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.70 100.30 -0.60% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 100.50 101.00 -0.49% - -
UK8 07 DOPRAVA 100.30 101.50 -1.18% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 101.20 99.90 1.30% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.30 101.90 -0.59% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 100.10 100.10 0.00 - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 100.60 100.70 -0.10% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 100.10 101.00 -0.89% - -

%, SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.50 102.20 0.29% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 104.60 103.50 1.06% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 103.10 103.70 -0.58% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 100.40 100.70 -0.30% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.80 100.80 0.00 - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 98.70 99.50 -0.80% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 103.80 103.10 0.68% - -
UK8 07 DOPRAVA 106.60 105.10 1.43% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 100.40 99.10 1.31% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 100.80 100.50 0.30% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.10 101.90 0.20% - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 105.40 104.80 0.57% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101.70 101.80 -0.10% - -

%, 2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 102.70 102.30 0.39% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 103.80 102.40 1.37% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 105.60 105.90 -0.28% - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 99.20 100.40 -1.20% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 101.40 101.50 -0.10% - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.00 99.30 -0.30% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 104.40 103.90 0.48% - -
UK8 07 DOPRAVA 102.40 102.10 0.29% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.90 98.70 1.22% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 103.50 102.20 1.27% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102.80 102.70 0.10% - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 105.90 105.30 0.57% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 102.20 102.10 0.10% - -

%, meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 0 ÚHRN 101.00 100.80 0.20% - -
UK2 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100.00 99.50 0.50% - -
UK3 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 104.30 104.30 0.00 - -
UK4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 101.50 101.70 -0.20% - -
UK5 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 100.60 100.60 0.00 - -
UK6 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99.70 99.80 -0.10% - -
UK7 06 ZDRAVÍ 102.80 102.70 0.10% - -
UK8 07 DOPRAVA 99.60 98.90 0.71% - -
UK9 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99.70 99.50 0.20% - -
UK10 09 REKREACE A KULTURA 101.10 101.20 -0.10% - -
UK11 10 VZDĚLÁVÁNÍ 101.50 101.40 0.10% - -
UK12 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 102.20 101.80 0.39% - -
UK13 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101.30 101.10 0.20% - -

%, předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.40 100.70 -0.30% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 103.10 102.30 0.78% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.50 100.90 -0.40% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 99.90 99.00 0.91% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 101.00 -0.99% - -

%, SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 103.10 102.10 0.98% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 105.80 102.30 3.42% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 104.00 102.60 1.36% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 98.80 98.90 -0.10% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 102.10 102.10 0.00 - -

%, 2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 99.00 98.60 0.41% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 99.30 96.30 3.12% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 99.70 99.20 0.50% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 94.80 94.90 -0.11% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 102.60 102.60 0.00 - -

%, meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 97.80 97.20 0.62% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 95.50 94.60 0.95% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 98.10 97.40 0.72% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 96.40 96.20 0.21% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.60 101.50 0.10% - -

Označení stránky: kurz ČNB 31.12.2015, kurz eura k 31.12.2015, kurzy čnb k 31.12.2015, kurz čnb k 31.12.2014, kurz ČNB k 31.12.2015, kurz k 31.12.2015, 1m pribor čnb 2014, inflace k 31.12.2014, kurz ČNB k 30.09.2015, kurz čnb k 31.7.2015

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů