cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  02.12.2022 13:50:28

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 5. – 11. prosince 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • Ve středu 7. prosince Komise představí Balíček DPH v digitálním věku, Správní spolupráce v oblasti daní (DAC 8), Balíček opatření k posílení kapitálových trhů, Zákon o kótování, Přezkum nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), Iniciativa k harmonizaci některých aspektů hmotného práva v oblasti úpadkového řízení, Balíček týkající se rovnosti, Uznávání rodičovství mezi členskými státy a posílení úlohy a nezávislosti orgánů pro rovnost.
 • Ve středu 7. prosince budou poslanci Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR projednávat mimo jiné sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitalizace energetického systému – akční plán; návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci (směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci).
 • Ve čtvrtek 9. prosince budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů v rámci svého jednání projednávat harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech), náležitou péči podniků v oblasti udržitelnosti, ochranu zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky.

Pondělí 5. prosince  

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Euroskupina
  • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (doprava)
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

Úterý 6. prosince 

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Summit EU a západního Balkánu v Tiraně
  • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (telekomunikace)
  • Rada pro hospodářské a finanční věci
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro vesmír

Středa 7. prosince 

 • V rámci Rady EU se uskuteční:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina k Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
 • Evropská komise představí:
  • Balíček DPH v digitálním věku
  • Správní spolupráce v oblasti daní (DAC 8)
  • Balíček opatření k posílení kapitálových trhů
   • Zákon o kótování
   • Přezkum nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR)
   • Iniciativa k harmonizaci některých aspektů hmotného práva v oblasti úpadkového řízení
  • Balíček týkající se rovnosti
   • Uznávání rodičovství mezi členskými státy
   • Posílení úlohy a nezávislosti orgánů pro rovnost
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Informace k aktuální situaci v oblasti energetiky, mimořádná Rada EUenergetice; . Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2023 – Pevná a jednotná Unie /kód Rady 13847/22, KOM(2022) 548 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitalizace energetického systému – akční plán EU /kód Rady 13778/22, KOM(2022) 552 v konečném znění; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci (směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci) /kód Rady 13079/22, KOM(2022) 496 v konečném znění; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti za vadné výrobky /kód Rady 13134/22, KOM(2022) 495 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Mimořádná situace v energetice – společná příprava, nákup a ochrana EU /kód Rady 13691/22, KOM(2022) 553 v konečném znění; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků) a mění směrnice 2010/13/EU /kód Rady 12413/22, KOM(2022) 457 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2022 /kód Rady 13494/22, KOM(2022) 528 v konečném znění; Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU na období 2021-2027 – Podpora smysluplné účasti a posílení postavení mladých lidí v rámci vnější činnosti EU ve prospěch udržitelného rozvoje, rovnosti a míru /kód Rady 13271/22, JOIN(2022) 53 v konečném znění

Čtvrtek 8. prosince 

 • V rámci Rady EU se uskuteční:
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zaměstnanost a sociální politika)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech); Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937; Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754; Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání sekce TEN – Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Pátek 9. prosince 

 • V rámci Rady EU se uskuteční:
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zdraví)
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)

Sobota 10. prosince 

 • V rámci Rady EU se uskuteční:
  • Coreper I

Neděle 11. prosince 

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 15.12.

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2023

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 21.12.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením

Do 23.12.

Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení

Do 29.12.

Cla – Aktualizace systému kontroly při dovozu 2 a přidání Ukrajiny do tiskopisů závazku ručitele používaných pro tranzit

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Do 16.1.

Interoperabilní digitální veřejné služby – hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie

Do 23.1.

Označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

Do 23.1.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (směrnice o průmyslových vzorech)

Do 23.1.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech)

Do 26.1.

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)

Do 26.1.

Snížení objemu obalových odpadů – přezkum pravidel

Do 26.1.

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 8.2.

Kontrola, registrace a monitorování azbestu

Do 20.2.

Předcházení terorismu – nová pravidla týkající se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání

Do 20.2.

Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU

Do 23.2.

Horizont Evropa – průběžné hodnocení

Do 23.2.

Program Horizont 2020 – závěrečné hodnocení

 

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688