mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  05.03.2021 14:14:00

Informace k cestování Česká republika - Itálie (5.3.2021)

Informace k cestování Česká republika - Itálie

03.03.2021 / 18:45 | Aktualizováno: 05.03.2021 / 14:14


Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru. Pokud test není předložen, následuje povinná karanténa.

Nepočítá se s výjimkami pro osoby, které Covid prodělaly a které mají i nadále pozitivní výsledek testu.

POZOR!! Lyžařská střediska v Itálii zůstávají do 6. dubna uzavřena pro amatérský sport z důvodu šíření mutací koronaviru.

Konzultujte rovněž doporučení MZV ČR k cestování.

POZOR! Zákaz pohybu mezi regiony byl prodloužen do 27. března včetně, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. Za porušení zákazu hrozí administrativní pokuta ve výši 400-3000 eur. Při cestě jedním vozidlem může být pokuta o třetinu vyšší.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria - návod: do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione" a místo pobytu).


Od 1. března 2021 jsou v oranžové zóně regiony Abruzzo, Kampánie, Emilia Romagna, Lombardie, Marky, Piemont, Toskánsko, Umbrie, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento.

V červené zóně jsou regiony Basilicata, Molise.

V bílé zóně je Sardinie.


Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách místního ministerstva zahraničí - odkaz v kapitole Vstup a transit níže.

Uvnitř Itálie platí různý stupeň omezení pohybu dle regionů, aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto

Do 27. března se prodlužuje již existující zákaz pohybu mezi regiony i autonomními provinciemi. Přesun je možný pouze pokud prokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště a vyplníte čestné prohlášení. Za neprokázání důvodu přesunu hrozí vysoké pokuty (400-3000 EUR).

 

Všichni cestující do Itálie musí vyplnit čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

 

Na co si dát pozor?

Roušky je povinno používat všude (uvnitř i vně). Nedodržení je pokutováno (400-1000 €). Restaurace, bary, hospody, bistra, zmrzlinárny i cukrárny jsou otevřeny pouze do 18:00. Pozor: celonárodní zákaz večerního vycházení od 22h-05h a další restriktivní opatření - více informací v kapitole 4. Porušení podléhá pokutám.

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY a NÁVRAT DO ČR

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021. https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26-unora-2021-186956/

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html)

 

Pro nalezení testovacích míst v Itálii zadejte do vyhledávačů: "strutture autorizzate test molecolari" (PCR) nebo "... test antigenici" (antigenní) a region či obec, kde byste chtěli test absolvovat. Aktuálně Itálie umožňuje testování PCR za cca 60 Eur s výsledkem do jednoho dne (soukromá autorizovaná zařízení) nebo testy antigenní na počkání (22-40Eur).

ZÚ Řím upozorňuje, že pokud váš test bude pozitivní, musíte se podrobit karanténním opatřením na území Itálie na vlastní náklady (karanténa může trvat až 21 dní v případě opakovaně pozitivních výsledků testů).

 


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h. Výjimku mají děti mladší 2 let. Pokud se cestující neprokáže testem, následuje povinná čtrnáctidenní karanténa.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL (regionální kontakty) - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována.

Pro podmínky Vaší konkrétní cesty velice doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/: dotazník MZV Itálie, který Vám aktuálně sdělí, zda můžete přicestovat pouze s testem či zda se na Vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění.

V italském seznamu zemí C se nachází: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Dánsko (včetně Faerských ostrovů a Grónska), Estonsko, Finsko, Francie (včetně Guadeloupe, Martiniku, Guyany, Réunion, Mayotte a kromě jiných území nacházejících se mimo evropský kontinent), Německo, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko (s výjimkou území mimo evropský kontinent), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně území na africkém kontinentu), Švédsko, Maďarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (včetně Normanských ostrovů, ostrova Man, Gibraltaru a britských základen na ostrově Kypr a kromě území mimo evropský kontinent pro za které odpovídá Království za mezinárodní vztahy), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Andorra, Monacké knížectví.

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 51. odst. 7 Dekretu premiéra):

  1. vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) - do 120h
  2. průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)
  3. zdravotnický personál z pracovních důvodů
  4. přeshraniční pracovníci
  5. zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí
  6. zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál
  7. žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště
  8. posádky dopravních a přepravních prostředků
  9. cestující z tzv. Covid-testovaných letů

Upozornění: vzhledem k současné situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky ne zcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě výjimek (např. řidiči kamionové dopravy), aby si s sebou, kromě ostatních náležitostí, vytiskly rovněž část Dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském.

Úplné znění dekretu premiéra, včetně výjimek z povinnosti předložit test (čl. 51 odst. 7) Dekret premiéra 2. března 2021

Příloha č. 20 k dekretu premiéra se seznamy zemí

 

TRANSIT: Ve světle nových opatření je v transitu přes červenou a oranžovou zónu je nutno prokázat účel a nezbytnost cesty.

Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).

 

3. DOPRAVA

Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Vzhledem k šíření viru je nutno počítat s jejím postupným omezováním z důvodu nerentability.

Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek, rukavic a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

4. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav je vyhlášen do 30. dubna 2021 - toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti).

Aktualizace:

Premiér Draghi dne 2. března podepsal nový DPCM platný od 6. března do 6. dubna, tedy i přes velikonoční svátky.

Současná nařízení v boji proti šíření epidemie v něm byla potvrzena s několika novými prvky:

Do 27. března se potvrzuje zákaz pohybu mezi regiony vyjma zdravotních, pracovních nebo jiných závažných důvodů.

Tělocvičny, bazény a lyžařská střediska zůstávají uzavřena.

Cestování: ČR zůstává v seznamu zemí C, tj. dosavadní podmínky jsou stále platné – nutnost prokázat se negativním testem ne starším 48h – může být test PCR nebo antigenní a povinnost nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení ASL.

Obchod: Ve všech zónách byl zrušen zákaz jídla a pití s sebou po 18 hodině, zákaz konzumace na místě zůstává.

Do 27. března je povolena jednou denně návštěva cizího bytu nebo domu pro maximálně dvě osoby, které si sebou mohou přivést i děti do 14 let, případně nesoběstačné osoby. Návštěva se může uskutečnit v rámci regionu (u žlutých zón) a v rámci obce bydliště (u zón oranžových), nově neplatí toto povolení u zón červených.

Rozlišení regionů dle barev a přijatých opatření:

1. V červené zóně je zaveden lockdown, občané se nesmí až na nezbytné důvody (zaměstnání, škola, zdravotní a jiné důvody) v místě volně pohybovat. Uzavřeny jsou ekonomické aktivity, mimo provozy nezbytně nutné (potraviny, lékárny).

I v rámci oranžových či žlutých regionů vznikají lokální červené zóny z důvodu vzniku lokálních ohnisek nákazy (zejména novými vysoce nakažlivými mutacemi).

2. V oranžové zóně je zakázán pohyb mimo obec bydliště. V nezbytných případech opět platí výjimky. Uzavřeny jsou bary, restaurace a cukrárny, ale zůstává možnost donáškové služby. Platí výjimka pro obce do 5000 obyvatel, ze kterých je možno cestovat do sousedních obcí, a to do vzdálenosti 30 km (nikoliv však do hlavních měst provincií).

3. Ve žluté zóně platí celonárodní opatření (platí zákaz pohybu mezi regiony). Muzea budou moci být otevřena, ale pouze v pracovní dny (od 27. března i o víkendu a o svátcích). Od 27. března se předpokládá možnost znovuotevření divadel a kin, ovšem s omezením maximálního počtu diváků. Možnost vytížení bude maximálně 25% kapacity, do 400 diváků ve venkovních prostorech a do 200 v uzavřených sálech.

4. V bílé zóně bude nejmírnější režim, pravidla upraví speciálními protokoly. Povinnost nosit roušky a dodržovat odstupy, jinak prakticky volný režim. Zakázána jsou však větší shromáždění a akce (diskotéky, veletrhy, atd.).

Na celém území Itálie platí zákaz vycházení od 22:00 do 05:00. Výjimky ze zákazu vycházení i pohybu jsou připuštěny jen z prokazatelných důvodů (práce, studium, zdraví a situace nouze), přičemž je nutné současně vyplnit i písemné čestné prohlášení.

Nákupní centra jsou o svátcích uzavřena (s výjimkou prodeje novin a tabáku, léků a hygienických potřeb).  

Obecně: nošení roušek zavedeno po celé Itálii všude, i venku (výjimky platí pro děti mladší 6 let, sportovní aktivity nekontaktního typu a osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou roušky nosit), v opačném případě hrozí pokuty od 400-1000 Eur. Je důrazně doporučováno nosit roušky i v obytných prostorách při přítomnosti nespolužijících osob. Restaurace, bary, hospody a cukrárny jsou otevřeny pouze do 18:00. U jednoho stolu mohou sedět nejvíce 4 osoby (pokud se nejedná o spolubydlící). Zakázáno je jakékoliv shlukování osob. Ulice a náměstí, na kterých dochází ke shromažďování osob, je možné uzavřít od 21:00 pro veřejnost. Uzavřena jsou wellness centra, lázeňská zařízení, lyžařská centra apod. - mohou platit regionální výjimky - doporučujeme ověřit u provozovatele služeb.

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

Odkaz na výčet karanténních opatření: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html

 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, časté otázky, v jazyce anglickém:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Odkaz na nové dekrety premiéra a přílohy: http://www.governo.it/node/15850

 

6. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Itálie je Českou republikou zařazena mezi státy s vysokým rizikem nákazy. Cestující z Itálie (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není před započetím cesty (nástupem do letadla, autobusu) starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí podstoupit v ČR další test PCR (antigenní nestačí), a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně poslat elektronicky na příslušnou krajskou hygienickou stanici . Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

Více informací naleznete v článku na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 

 

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039 0636095739, 0636095741, 0636095745,

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života: 0039 335 310450

 

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.