Research (J&T BANKA)
Akcie v ČR  |  03.08.2020 16:01:22

Ve čtvrtek bude zasedat ČNB, v pátek oznámí výsledky O2CR, číslem týdne bude páteční US nezaměstnanost


Investoři budou tento týden sledovat vývoj pandemie Covid-19výsledkovou sezónu a makroekonomické ukazatele. Pokračující růst počtu nakažených vedl v uplynulém týdnu k doporučení některých vlád svým občanům necestovat do vybraných zemí (např. Velká Británie a Německo vůči Španělsku). To přispělo ke stresu na některých částech akciového trhu. Očekáváme tak, že trhy budou dále citlivě reagovat na vývoj nákazy v USA a v EvropěVýsledková sezóna v USA má již to nejdůležitější za sebou, ale Evropa bude pokračovat bankovními domy. Jelikož je začátek měsíce, tak nás čeká výživná sada makroekonomických dat, která by měla potvrdit postupné oživování ekonomik za červenec. Ponecháváme opatrný výhled s potenciálem korekce na akciových indexech.

Na domácím trhu oznámí výsledky v pátek O2 CR. Negativní dopad roamingu a prodeje hardwaru by měl vykompenzovat lepší výsledek ve fixní telefonii.

Ve čtvrtek bude zasedat ČNB, kde však neočekáváme žádné výrazné změny politiky. Základní úroková sazba podle nás zůstane na 0,25 % 

 V pondělí bude zveřejněn americký ISM v průmyslu (oček. 53,6 vs. 52,6 b. v červnu). Ve středu pak bude následovat index ISM ve službách (oček. 55 po 57,1 b.). Poté se přesune pozornost do Evropy, a to na průmyslové objednávky v Německu za červen (oček. +9,7 % po +10,4 % m/m) ve čtvrtek a průmyslovou výrobupátek (oček. +8,2 % po 7,8 % m/m). Číslem týdne bude páteční změna zaměstnanosti v USA za červenec, kde se čeká přírůstek o 1,5 mil. pracovních míst, což však bude prudké zpomalení z předchozích 4,8 mil.

Finanční trhy v uplynulém týdnu opět sledovaly 2 výrazná témata – výsledkovou sezónu a další šíření pandemie Covid-19. Výsledková sezóna v USA se dostala do své klíčové části a v Evropě se pomalu také rozběhla. V průběhu týdne výsledky spíše zklamávaly, když hlavně americké průmyslové firmy (3M, Boeing, General Electric) nedávaly povzbudivý výhled. Ovšem na závěr týdne sentiment výrazně oživily technologické firmy (Apple, Amazon, Facebook), které svými výsledky překonaly očekávání a zanechaly dobrý dojem na trzích. Náladu na trzích v týdnu zhoršovaly zprávy o nárůstu počtu nových případů onemocnění Covid-19 ve vybraných státech Evropy a zpětné zavádění některých restrikcí, které zhoršuje výhled na oživení ekonomiky. Ve čtvrtek a v pátek se také objevily první výsledky HDP za 2Q. Americká ekonomika propadla meziročně o 9,5 %, HDP eurozóny o 15,0 %, přitom propad německé ekonomiky dosáhl téměř 12 % r/r, francouzské o 19 % a španělské dokonce o 22 %. Naopak bez reakce trh přešel středeční zasedání Fedu, který prodloužil své záchranné programy o tři měsíce až do konce roku. V USA si široký index S&P 500 díky technologickým akciím připsal růst okolo 2 %. V Evropě akciové indexy ztrácely v průměru 2-3 % t/t. Domácí index PX poklesl o 3,6 % t/t na 883 bodů, především kvůli bankám.

Největší růst na pražské burze zaznamenaly akcie společnosti PFNonwovens (+3,32 % t/t na 684 ), avšak bez jakékoli kurzotvorné zprávy. Titul se již déle obchoduje bez významných impulzů a na nízkých objemech. Naopak největším poklesem prošly akcie Erste Group (-9,16 % t/t na 507,8 ). Na akcii dolehlo potvrzení hlubokého propadu ekonomik v Evropě ve čtvrtek a poté páteční výsledkykteré potvrdily hluboký propad zisku.

Komerční banka
- Negativní dopad snížení sazeb a výrazná tvorba opravných 
položek
Komerční banka reportovala za druhý kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 1 779 mil. , výrazně pod očekáváním trhu. Rozdíl je především ve vyšších opravných položkách a výrazně nižších úrokových výnosech. Za 15% propadem úrokových výnosů je především snížení úrokových sazeb ze strany ČNB, které se negativně projevilo ve výnosech z alokace klientských vkladů. Čistá úroková marže klesla na 1,73 % (2,15 % ve 2Q19 a 2,17 % v 1Q20). Objem úvěrového portfolia (bez repo operací) vzrostl o 5 % r/r. Poměrně překvapivý je především pokračující rychlý růst nově poskytnutých úvěrů na bydlení (+38 % r/r). Výnosy z poplatků propadly o 17 % r/r kvůli 34% propadu transakčních poplatků, které tvoří nejvýznamnější část z celkových výnosů z poplatků.
Reportované provozní náklady jsou meziročně vyšší o 1 %, což je kombinací stabilních personálních nákladů, vyšších odpisů v souvislosti s investicemi do IT a nižších ostatních administrativních nákladů. Opravné položky na úrovni 1 576 mil. zahrnují dopad 1 287 mil. z aktualizace modelů rizika podle IFRS 9. Předpoklady, které KB ve svých modelech aplikuje, zahrnují propad ekonomiky v tomto roce o 7 % a nárůst nezaměstnanosti o 3 p.b. V příštím roce by pak ekonomika měla naopak o 7 % růst. Podíl nesplácených úvěrů mírně vzrostl na 2,2 % (2,1 % v 1Q20).
Výhled na celý letošní rok pak předpokládá růst úvěrového portfolia i klientských vkladů přibližně o 5 %. Úrokové výnosy, stejně jako celkové provozní výnosy, by měly meziročně propadnout vyšším jednociferným tempem. Výnosy z poplatků pak budou odrážet nižší ekonomickou aktivitu a negativní dopad zavedení limitů na poplatky za platby v eurech (SEPA). Výnosy z finančních operací by měly být meziročně vyšší zásluhou vyšší poptávky po zajišťovacích operacích. Rizikové náklady by pak měly být maximálně 70 b.b.
Celkově jsou z našeho pohledu zveřejněné výsledky zklamáním, a to především kvůli výrazně vyššímu dopadu nižších sazeb na úrokové výnosy oproti očekáváním. Na druhou stranu celoroční výhled zůstává bez výraznější změny a také kvalita úvěrového portfolia se zatím výrazně nehorší. 
 

Erste Group
- Čísla i výhled bez výraznějších překvapení
Erste oznámila výsledky za 2Q 2020. Čistý zisk na úrovni 58 mil. EUR (-84 % r/r) zaostal za očekáváním trhu. To je způsobeno především vyššími opravnými položkami, naopak provozní zisk ve výši 805 mil. EUR překonal odhady. Úrokové výnosy zůstaly meziročně téměř beze změny, naopak výnosy z poplatků výrazně propadly v souvislosti s dopady Covid-19. Vysoká volatilita na trzích a efekt přecenění některých finančních aktiv pak přispěl k růstu výnosů z obchodování. Prozatím není ve výsledcích patrné žádné zhoršení kvality úvěrů, když podíl nesplácených úvěrů zůstal na stejné úrovni jako v 1Q (2,4 %). Nicméně opravné položky výrazně vzrostly v souvislosti se zhoršením makroekonomického vývoje.
V tomto roce management očekává výrazný pokles provozního i čistého zisku. Úrokové výnosy budou negativně zasaženy poklesem úrokových sazeb v řadě zemí a nižším růstem úvěrů, výnosy z poplatků pak výrazným poklesem ekonomické aktivity. Provozní náklady by měly být nižší oproti minulému roku. Rizikové náklady management očekává v rozmezí 65 – 80 b.b. Banka zároveň nadále cíluje úroveň kapitálové přiměřenosti (CET1) na 13,5 %. Management dále uvedl, že je stále připraven vyplatit dividendu za roky 2019 i 2020, jakmile to okolnosti kolem dopadů Covid-19, s přihlédnutím k doporučení regulátora, umožní.
Celkově vnímáme zveřejněné informace neutrálně. Samotná čísla i výhled pro tento rok se výrazně neliší od toho, co management naznačoval doposud. Pozitivní je pak stále vysoká pravděpodobnost vyplacení dividendy za rok 2019. Neočekáváme, že by zveřejněné informace měly být výraznějším impulzem pro vývoj akcií.
 

Moneta
- Čistý zisk pod odhady kvůli vyšším opravným položkám
Moneta dosáhla za 2Q20 čistého zisku ve výši 469 mil. (-54 %), výrazně pod odhady trhu. Srovnání s předchozími kvartály je výrazně ovlivněno konsolidací Wüstenrot CZ, zklamání oproti očekávání trhu je pak dáno vyššími opravnými položkami. Čisté úrokové výnosy vzrostly meziročně o 7 %, což je kombinace 47% růstu hrubých úvěrů a nižší čisté úrokové marže (2,9 % vůči 3,9 % ve 2Q20). Za 6% propadem výnosů z poplatků je nižší aktivita klientů v souvislosti s dopady Covid-19 a relativně malý příspěvek akvírovaných aktiv Wüstenrot k této položce. Podíl nesplácených úvěrů klesl na 1,6 % (1,9 % v 1Q) zásluhou lepší kvality úvěrů Wüstenrot CZ. Opravné položky nicméně výrazně vzrostly na 1,8 mld. v souvislosti s aktualizací rizikových modelů o zhoršující se makroekonomické projekce. Banka zároveň využila mimořádné zisku ze zaúčtování negativního goodwillu plynoucího z rozdílu mezi kupní cenou a účetní hodnotou aktiv Wüstenrot (0,9 mld.  oproti našemu oček. 750 mil. ).
Společnost dále zveřejnila aktualizovaný výhled pro roky 2020-2022, kde v tomto roce očekává čistý zisk minimálně na úrovni 2,1 mld. , s růstem na 2,7, respektive 3,8 mld. v následujících dvou letech.
Na první pohled nevidíme ve zveřejněných informacích výraznější překvapení. Hlavní provozní položky jsou víceméně v souladu s očekáváním. Vyšší opravné položky bez zhoršení kvality úvěrů pak vytváří polštář pro případný růst nesplácených úvěrů v budoucnu. 
 

ČEZ
- Vláda schválila model garantované ceny elektřiny pro dostavbu Dukovan
- Stát podepsal dohody o stavbě jaderného bloku v 
Dukovanech
Vláda Andreje Babiše minulé pondělí schválila model výkupu elektřiny z plánovaného nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Stát bude garantovat firmě ČEZ cenu elektřiny, za kterou ji bude vykupovat a dále prodávat na trhu. Pokud by cena na trhu byla nižší než garantovaná, rozdíl doplatí spotřebitelé v regulované složce ceny elektřiny. Přesná výše garantované výkupní ceny ještě není stanovena, ale podle HN vláda počítá s intervalem 50-70 EUR za megawatthodinu v závislosti na délce podpory ceny elektřiny. V letošním roce je průměrná cena elektřiny 40 EUR za megawatthodinu.
Vláda již minulý týden schválila model financování stavby nového bloku jaderné elektrárny formou přechodně bezúročné půjčky. Nyní vše doplnil model odkupu elektřiny za garantovanou cenu.
Ve středu podle očekávání vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsal dohody s generálním ředitelem ČEZu Danielem Benešem o stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Stát firmě poskytne úvěr ve výši 175 mld. korun, který bude během výstavby bezúročný a po spuštění provozu ponese úrok 2 %. Stát bude ČEZu dále garantovat předem stanovenou cenu elektřiny. Příští týden začne česká vláda vyjednávat s EU, aby schválila podepsané dohody o podpoře firmě ČEZ. 

CME
- Výroční zpráva PPF zmiňuje akvizici CME
Většinový akcionář skupiny PPF Group Petr Kellner se v úvodním slovu k výroční zprávě za r. 2019 stručně zmiňuje o CME. Kellner se vyjadřuje o akvizici CME jako o jednom z velkých projektů, které „se povedly“ v r. 2019. Přestože je zmínka krátká, jde o aktuální vyjádření a potvrzuje, že PPF počítá s dokončením transakce. Připomínáme, že odsouhlasená fúze CME s dceřinou společností PPF počítá s výplatou 4,58 USD (cca 101,1 ) za každou kmenovou akcii CME a následně zrušením akcií. Podle CME má být dokončena do konce října. 

Avast
- Spuštění nového produktu pro malé firmy
Avast v pátek spustil nový produkt Avast Business Small Office Protection. Jde o software určený pro komplexní ochranu až 10 počítačů malých firem. Software poskytuje ochranu před ztrátou dat a hesel, hackingem, dále chrání email a připojení. Avast jej ode dneška nabízí v anglicky mluvících zemích za 112,99 USD ročně. Spuštění nového produktu by mělo s odstupem měsíců až kvartálů přispět k tržbámsegmentu SMB (Small and Medium Enterprises). 

Kofola
- Management pozoruje zlepšení, ale návrat do normálu 
potrvá
Generální ředitel a většinový majitel Kofoly ČeskoSlovensko Jannis Samaras v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že výpadek segmentu HoReCa (hotely, restaurace, catering) znamenal v dubnu a květnu pokles tržeb firmy asi o 40 %. Od června společnost pozoruje zlepšení a červenec se vyvíjí dobře i navzdory chladnějšímu létu, nicméně návrat do normálu je ještě vzdálený. Samaras doplnil, že zatímco na jaře byl nejcitelnější výpadek restaurací a hospod, nyní přetrvávají slabé prodeje „on the go“, tj. na čerpacích stanicích, ve vlacích apod. To souvisí s poklesem cestovní aktivity. Podle Samarase jsou akcie Kofoly na pražské burze podhodnocené a jejich cena by měla být o desítky procent výše. Firma hledá cesty, jak motivovat investory k většímu zájmu. Informace o propadu tržeb v jarních měsících jsou podle nás v souladu s tím, co Kofola uvedla na konf. hovoru po 1. čtvrtletí, a vyznění rozhovoru považujeme za neutrální. 

Primoco
- Výrazné zvýšení tržeb, nové zakázky
Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV vykázal za 1. polovinu roku 2020 tržby 9,58 mil. , což znamená meziročně téměř devítinásobek oproti 1,08 mil. ve stejném období loni. Za růstem stojí kontrakty na dodání šesti bezpilotních letounů, které dostaly povolení na vývoz, a část z nich již byla expedována. Ostatní letadla budou vyvezena v druhé půli roku. Primoco se tak dostalo do kladných čísel na úrovni zisku EBITDA (+0,025 mil. ) oproti loňské ztrátě přes 12 mil. Čistá ztráta činila -2,1 mil. (loni -13,6 mil.). Primoco uvedlo, že má v povolovacím procesu na vývoz dalších 37 letadel za celkem 435,9 mil. , které budou směřovat do Asie a Blízkého východu. Spolu s tím Primoco zvýší výrobu na minimálně 2 letadla týdne a provádí nábor nových zaměstnanců. Růst tržeb a především kontrakty na další letadla považujeme za pozitivní. 

Makro
- Rekordní propad HDP v 2Q
- Změna sazeb ČNB se nečeká
HDP podle předběžného odhadu v 2Q mezikvartálně propadlo o 8,4 % q/q (-3,4 % ve 1Q) a meziročně česká ekonomika poklesla o 10,7 % r/r. Jde o nejhlubší propad české ekonomiky v historii, ale lepší výsledek, než se očekávalo (trh: -10,2 % q/q). I když jde o první odhad, který může být stále ještě výrazně revidován, tak se ukazuje, že celkový pokles české ekonomiky (v 1Q a 2Q) kvůli dopadům Covid-19 nemusí být tak hluboký, jako se očekávalo. Přesto byl propad českého HDP v 2Q více jak dvojnásobný než během globální finanční krize 2008/2009 (HDP v 1Q/09: -3,4 % q/q). Statistický úřad stručně uvedl, že vývoj HDP v 2Q sráželo hlavně snížení zahraniční poptávky (export), který doplnilo omezení spotřeby domácností a investic. Detailní výsledky národních účtů ČSÚ zveřejní 1. září.
Výsledek je mírně lepší než prognóza ČNB, což podporuje očekávání, že po předchozím snižování sazeb ČNB nemá důvody dál měnovou politiku uvolňovat a že sazby bude následující měsíce držet beze změny (0,25%).
CNB Ve čtvrtek 6. srpna bude bankovní rada ČNB opět na řádném zasedání diskutovat o nastavení měnové politiky. Spolu s většinou trhu čekáme, že úrokové sazby zůstanou opět beze změny (0,25 %). Představitelé ČNB v poslední době opakovaně naznačili, že po předchozím razantním snížení sazeb má centrální banka odpracováno a vzhledem k vývoji inflace žádné další uvolnění měnové politiky neplánuje. Nadále očekáváme, že ČNB bude následující měsíce držet sazby beze změny (0,25%). 


J&T BANKA, privátní banka úspěšných:

Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty.

Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu.

Více informací na: www.jtbank.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Ve čtvrtek bude zasedat ČNB, v pátek oznámí výsledky O2CR, číslem týdne bude páteční US nezaměstnanost

Diskuze a názory uživatelů na téma: Ve čtvrtek bude zasedat ČNB, v pátek oznámí výsledky O2CR, číslem týdne bude páteční US nezaměstnanost

Na dané téma nejsou žádné názory.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele