Akcieatrhy (Akcieatrhy.cz)
Investice  |  01.09.2014 11:42:27

Ochraňte své portfolio, investujte do elektráren. Část první SCG.


 Souhrn pro ty, co nechtějí číst

 

• Najít v dnešní době akcii, která není nadhodnocená, je opravdu velmi těžké.

 

• Proto by pro opatrné investory mohlo mít smysl investovat do defenzivních akcií.

 

• Tři příklady zavedených akcií elektráren s vysokým ratingem a dlouhou historií rostoucích zisků i dividend.

 

• Hlavním cílem tohoto článku je představit možnosti životaschopných příjmů pro ty investory, kteří se obávají možné korekce trhu, nebo stavu americké ekonomiky.

 

Úvod

 

Investoři v důchodu, nebo ti v předdůchodovém věku hledají nebo potřebují najít atraktivní investici, která by jim zajistila pokud možno stálý příjem. To je za současného stavu na finančních trzích poněkud složitější. Po dlouhodobém růstu na akciovém trhu se stále víc akcií vzdaluje od své reálné hodnoty směrem vzhůru. Z toho plyne, že najít kvalitní dividendovou akcii, která není nadhodnocená je stále složitější.

 

I když stále tvrdím, že neexistuje akciový trh, ale trh s jednotlivými akciemi, přesto si dovolím souhlasit s legendárním Warrenem Buffettem, když říká: „Trh nám slouží pouze jako referenční bod, abychom zjistili, zda někdo nedělá hloupost. Když investujeme do akcie, investujeme do podnikání příslušné společnosti.“

 

Podívejme se tedy na graf indexu S&P 500 (^SPX), aby nám posloužil, jak doporučuje Warren Buffett , jako referenční bod. Index S&P 500 má v současné době P/E na úrovni 17,5. To je sice menší hodnota, než normální historická hodnota P/E=19,3 (tmavě modrá referenční čára v grafu), nicméně si musíme uvědomit, že historické P/E je nutně zkreslené vzhledem k turbulentním událostem, které vyvrcholily v roce 2000.

 

Za mnohem příhodnější pro vyjádření reálného ocenění společnosti považuji hodnotu P/E na úrovni 15, která vychází z 200 letého průměru vývoje trhu. Z tohoto pohledu je akciový trh obecně nadhodnocený, ale nikoli nebezpečně nadhodnocený, jak se domnívá mnoho lidí. Protože se index skládá z 500 různých akcií, je z mého pohledu jenom složitější najít společnost, která není nadhodnocená.

Čtěte dále:
Stále není třeba mít strach z poklesu trhů. Padlí dividendoví šampióni. Část první.
Stále není třeba mít strach z poklesu trhů. Padlí dividendoví šampióni. Část druhá.
Stále není třeba mít strach z poklesu trhů. Padlí dividendoví šampióni. Část třetí, závěrečná.

Dvacet dividendových šampiónů. Část první.
Dvacet dividendových šampiónů. Část druhá, závěrečná.

 

Pro podporu svého pohledu na věc, jsem jednotlivě analyzoval desítky do úvahy připadajících dividendových akcií, jednu po druhé, což považuji za mnohem přínosnější postup s ohledem na fakta. Musím připustit, že najít v dnešním trhu reálné ocenění není jednoduché. Ale neznamená to, že by zde neexistovaly kvalitní dividendové akcie, které se nacházejí na úrovni reálného ocenění. Dají se najít, našel jsem je, ale je jich málo. Pro investora v důchodu, který hledá stálý příjem a bezpečnost je nalezení takových akcií opravdovou výzvou.


 

Historické, Normální P/E je zkresleno nadhodnocením. Současné mírné nadhodnocení.

 

Také jsem již několikrát prohlašoval, že existují jen dvě třídy aktiv. Třída vlastnictví kapitálu a třída vlastnictví dluhů. Pokud chceme stálé příjmy, bývá obvykle lepší volbou vlastnictví dluhopisů (dluh). Pokud se však podíváme na výši úrokových sazeb, zjišťujeme, že situace na trhu s dluhopisy je také neobvyklá a složitá. Úrokové míry soustavně klesají již téměř tři desetiletí a v dnešní době se dostaly na tak nízkou úroveň, že ji nelze akceptovat.

 

Problémů, které to přináší investorům v důchodu se zájmem na stálém příjmu, je opravdu mnoho. Dluhopisy a jiné nástroje s pevným výnosem se již nadobro vzdálily svým typickým charakteristikám bezpečnosti a výnosu. Výnosy se pohybují kolem historického minima, neposkytují dostatečný příjem pro zajištění denních životních potřeb a rozhodně nejsou dostatečně vysoké na to, aby překonaly potenciální riziko inflace.

 

Navíc typická bezpečná povaha dluhopisů také zmizela. Jak budou růst úrokové sazby, ceny dluhopisů budou jistě klesat. V současné době jen dlouhodobé dluhopisy nabízí něco, co by mohlo být považováno za výnos. Riziko volatility investování do dluhopisů je neobyčejně vysoké. V následujícím grafu je zobrazen výnos 10 letých státních dluhopisů od roku 1960, což nás dovádí k otázce: „Co by měl uvážlivý investor dělat, aby našel bezpečný a odpovídající výnos?“


 

Soustavně klesající výnos z dluhopisů

 

V dnešním ekonomickém prostředí je asi nejlepším útokem dobrá obrana

 

Osobně dávám přednost strategii budování dividendového portfolia systémem jedna akcie po druhé, každá ve vhodné době na základě předností a ocenění každé jednotlivě posuzované. Rozumím také tomu, že by někteří investoři chtěli být vzhledem k situaci na trhu mnohem opatrnější. Pro tyto opatrné investory by jako kompromisní varianta mohlo mít smysl investovat do defenzivních akcií. Je to lepší varianta, než nedělat nic. Jak se říká: „Peníze v matraci ztrácí hodnotu.“

 

Co musí dobrá defenzivní akcie splňovat? Podle mého názoru musí nabídnout stabilní zisk a konstantní dividendu, bez ohledu na stav celkového akciového trhu a ekonomiky. Možná ještě důležitější je, že by měla také nabídnout historii stabilních cen. Mnoho profesionálních a pozičních investorů dlouhodobě považuje sektor inženýrských sítí za defenzivní sektor. Jen bych dodal, že ne všechny akcie z tohoto sektoru jsou defenzivní, ale mnoho z nich nepochybně je.

 

 

 

3 defenzivní, reálně oceněné akcie s vysokým dividendovým výnosem

 

Představíme si tři příklady zavedených elektrárenských akcií ze sektoru inženýrských sítí s dobrým investičním ratingem a historicky stabilní řadou generování zisku a výplaty dividend. I když primární zaměření u každé společnosti je na dlouhou historii rostoucích dividend, sekundárním kritériem je stabilita vývoje ceny akcie v čase. Pod pojmem defenzivní akcie si představuji ty, které splňují obě tato kritéria. Následují příklady společností, které splňují obě vznesená kritéria.

 

Nicméně bych měl ještě jedno upozornění, které by měl potenciální investor pečlivě zvážit a sledovat. Společnosti podnikající v sektoru inženýrských sítí musí budovat rozsáhlou infrastrukturu, která je nezbytná pro jejich podnikání. Tyto investice do infrastruktury s sebou nesou vysoké dluhové zatížení. Při hodnocení poměru velikosti dluhu vzhledem k tržní kapitalizaci preferuji, aby tato hodnota byla menší než 60 %. Následující příklady mají tento poměr na úrovni 50 %, a tedy splňují tuto moji podmínku.

 

 

 

Společnosti ze sektoru inženýrských sítí budují značnou infrastrukturu za účelem poskytování služeb svým zákazníkům (elektřina, vodovody, kanalizace). Při vysokém dluhovém zatížení má na jejich podnikání vliv výše úrokových sazeb. To by měli mít investoři na paměti. Vzhledem k regulované povaze tohoto podnikání, jsou náklady na obsluhu dluhů zohledňovány regulačními orgány. Nicméně velikost dluhového zatížení společnosti vzhledem k výši kapitálu by měla být při investici do takové akcie soustavně sledována. Pravidlo, které je často používáno při hodnocení akcií společností ze sektoru inženýrských sítí uvádí, že dluh by neměl přesáhnout dvojnásobek jejich vlastního kapitálu nebo účetní hodnoty. Následující společnosti tento požadavek splňují.

 

 

 

Popis každé společnosti bude proveden následujícím způsobem:

 

Nejprve si představíme společnost a bude následovat několik snímků z vlastní prezentace společnosti pro investory. Zde nalezneme důležité informace, jako regulační prostředí, energetický mix a historický záznam vyplácených dividend.

 

Poté si uvedeme graf s historickými cenami akcií dividendami a zisky společnosti od roku 2004, následovaný tabulkou výkonnosti za stejné období. To umožní každému investoru zhodnotit úroveň současného ocenění společnosti. Zároveň se může každý přesvědčit, jak si vedla společnost během Velké recese.

 

Následovat bude několik grafů s vedlejšími fundamentálními údaji, které umožní posoudit bilanční vývoj, příjmy v hotovosti, a na závěr graf zobrazující historickou cenu, účetní hodnotou a beta každé společnosti. I když osobně nejsem fanoušek beta, poskytuje tento údaj důkaz defenzivního charakteru akcií každé z těchto společností.

 

Pro přehlednost a stručnost budu uvádět jen stručné komentáře pokud to bude nezbytné, aby grafy hovořily samy za sebe. Hlavní přínos pro čtenáře i potenciálního investora spočívá v pečlivém prozkoumání a analýze všech uvedených grafů.

 

 

 

SCANA Corporation (SCG):

 

SCANA Corporation, prostřednictvím svých poboček vyrábí, přenáší, distribuuje a prodává elektrickou energii maloobchodním i velkoobchodním zákazníkům v Jižní Karolíně. Vlastní jaderné, uhelné i vodní elektrárny, stejně tak elektrárny na biomasu, zemní plyn i ropu. Společnost také nakupuje, prodává a transportuje zemní plyn. Nabízí služby pro správu rizik spojených se spotřebou energie a poskytuje servisní smlouvy na domácí spotřebiče, vytápění a klimatizační jednotky. Kromě toho vlastní závody na výrobu zkapalněného zemního plynu v Charlestonu a Salley v Jižní Karolíně.

 

Ke konci roku 2013 společnost zásobovala elektřinou 678 tisíc zákazníků a dodávala zemní plyn do 509 tisíc domácností, firem a průmyslových objektů v Severní a Jižní Karolíně. Zemní plyn dodávala ještě 454 tisícům zákazníkům v Georgii. Dále SCANA Corporation v Jižní Karolíně vlastní a provozuje 1125 mil optických telekomunikačních kabelů a sítí Ethernet, včetně datových center.

 

Společnost staví, provozuje a pronajímá telekomunikační věže a stožáry v Jižní Karolíně, Severní Karolíně a Georgii, kde provozuje společně se svými partnery 2280 mil optických kabelů.

 

Zákazníky společnosti tvoří obce, sdružení pro odběr elektrické energie a další společnosti zabývající se distribucí elektřiny. Dále registrovaní prodejci a federální a státní agentury. Společnost poskytuje i další služby pro vzdělávání, chemický průmysl, výrobu papírového zboží, potraviny, výrobky ze dřeva, textilní provozy, výrobky z gumy a plastu a obráběné kovové výrobky. Společnost byla založena v roce 1924 a sídli v Cayce v Jižní Karolíně.

 

 

 

SCANA: Regulační prostředí

 

Regulační prostředí je relativně příznivé, jak je vidět z následujících snímků:

  

SCANA: Energetický mix

 

SCANA: Historické dividendové výnosy

 

SCANA: Graf korelace mezi zisky a cenou akcie

 

SCANA: Účetní hodnota a dluh

 


SCANA: Cash Flow

 

SCANA: Poměr ceny k účetní hodnotě

 

Poměr ceny k účetní hodnotě je historicky nízko. Beta je menší než jedna.

 

Prohlášení: Názory vyjádřené v tomto článku mají pouze informační a výukovou hodnotu a neměly by být považovány za doporučení k nákupu, nebo prodeji akcií zmíněných v článku. Minulá výkonnost firem není zárukou stejné výkonnosti v budoucnu a zmiňované společnosti si nemusí udržet odhadovaný růst zisků. Informace v tomto dokumentu by měly být přesné, ale nikdo by se na jejich základě neměl rozhodovat. Nedoporučujeme, aby někdo jednal na základě jakéhokoli investičního informací bez předchozí konzultace s investičním poradcem, pokud jde o vhodnost takových investic pro jeho konkrétní situaci.

 


Pokračování příště...

 

 

 


Tyto zprávy pro vás vytváří Akcieatrhy.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Ochraňte své portfolio, investujte do elektráren. Část první SCG.

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Investice:

St   8:09  Vývoj na devizovém trhu – ranní zprávy 17.1.2018 Akcenta (AKCENTA CZ)
St   6:23  Schwab varuje před pěti hlavními riziky letošního roku Patria (Patria Online)
St   6:03  Washington vsadil na PPP projekty. Je v nich lídrem mezi americkými městy Ekonomický deník (Ekonomický deník)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů