Daňové formuláře pro rok 2012

Formuláře pro rok 2012
Kod Vzor Název
25 5101 16 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
25 5101a 9 Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
25 5102 16 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
25 5104 4 Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby
25 5104/A 4 Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby (česko-anglická verze)
25 5105 9 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
25 5112/1 10 Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty
25 5112/1A 10 Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty (česko-anglická verze)
25 5121 6 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu (§ 95 odst. 8 zákona)
25 5125 3 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny
25 5125/A 3 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny (česko-anglická verze)
25 5126 3 List člena skupiny
25 5126/A 3 List člena skupiny (česko-anglická verze)
25 5127 3 Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny
25 5127/A 3 Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny (česko-anglická verze)
25 5216/3 6 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru)
25 5216/9 4 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5
25 5235 4 Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
25 5241 6 Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
25 5242 2 Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5246 6 Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zýhodnění
25 5247 1 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
25 5247/a 1 Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
25 5401 17 Přiznání k dani z přidané hodnoty
25 5402 8 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004
25 5402/A 5 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1.1.2004
25 5402/B 5 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004
25 5403 12 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické
25 5404 23 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
25 5404 22 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
25 5404/1 22 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/1 23 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/1a 22 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
25 5404/a 22 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze
25 5404/B 16 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období
25 5404/B 15 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období
25 5404/Ba 15 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období - anglická verze
25 5404/C 11 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
25 5404/C 10 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
25 5404/C/1 10 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu
25 5404/C/1 11 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu
25 5404/C1a 10 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze
25 5404/Ca 10 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze
25 5404/D 10 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/D 9 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/Da 9 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
25 5405 18 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011
25 5405/1 19 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011
25 5405/1a 19 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 - anglická verze
25 5405/AJ 18 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 - anglická verze
25 5405/P1 7 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
25 5405/P1a 7 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) - anglická verze
25 5405/P2 7 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)
25 5405/P2a 7 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) - anglická verze
25 5405/P3 7 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)
25 5405/P3a 7 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§38f zákona) - anglická verze
25 5405/P6 1 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů
25 5405/P6a 1 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze
25 5405a 2 Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí
25 5405aj 2 Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí - anglická verze
25 5405b 2 Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
25 5405ba 2 Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - anglická verze
25 5405c 5 Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
25 5405ca 5 Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze
25 5406 12 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací
25 5407 14 Přiznání k dani silniční
25 5407/1 14 Přiznání k dani silniční - příloha
25 5408 18 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční
25 5409 10 Přiznání k dani dědické
25 5409/1 12 Přiznání k dani darovací
25 5410 14 Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
25 5411 16 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
25 5412 13 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
25 5433 8 Příloha k přiznání k dani darovací
25 5450 12 Přiznání k dani z nemovitostí
25 5450/1 16 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí
25 5451 8 Platební výměr na správní poplatek
25 5452 9 Dodatečný platební výměr na správní poplatek
25 5453 9 Výzva k úhradě správního poplatku
25 5457 21 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5457/AJ 21 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze
25 5459 17 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5459/1 16 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5460 20 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
25 5460 19 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
25 5460/1 16 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5460/AJ 20 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze
25 5460/AJ 19 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze
25 5461 10 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
25 5462 11 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
25 5466 14 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
25 5466/1 10 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
25 5466/A 10 Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
25 5478 12 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
25 5480 10 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
25 5490 12 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
25 5490/1 11 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
25 5508 4 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
25 5509 3 Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5510 6 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5512 4 Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5513 6 Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5516 11 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
25 5522 2 Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy
25 5523 1 Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem dohodou
25 5526 2 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5527 2 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5530 8 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů
25 5531 7 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona
25 5532 4 Samostatný list k dani z pozemků
25 5533 3 Samostatný list k dani ze staveb
25 5534 3 Příloha k listu k dani z pozemků
25 5535 2 Příloha k listu k dani ze staveb
25 5537 1 Vyúčtování odvodu z výroby elektřiny ze slunečního záření podle § 7g zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů
25 5538 1 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5538/1 1 Pokyny k vyplnění hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5538/A 1 Zvláštní příloha k řádku 170 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539 1 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539/1 1 Pokyny k vyplnění přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539/A 1 Zvláštní příloha k řádku 170 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her za odvodové období kalendářního roku
25 5643 7 Vyúčtování pokutových bloků
25 5644 7 Zásobník pokutových bloků - obal
25 5645 1 Zásobník pokutových bloků - vložka
25 5646 4 Evidenční list pokutových bloků - obal
25 5647 2 Evidenční list pokutových bloků - vložka
25 5654 7 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury bloků na pokuty za přestupky
25 5655 1 Předávací protokoly bloků na pokuty za přestupky
25 MF - 1 17 Daně z příjmů
25 MF - 4 16 Daň silniční
25 MF - 5 10 Daň z nemovitostí
25 MF - 6 14 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
25 MF - 7 15 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2012
25 MF-Inf10 4 Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2011
25 MF-Inf13 4 Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2012
25 MF-Inf15 2 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
26 6100 6 Blok na pokuty na místě nezaplacené - 50 listů
26 6103 6 Blok v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky - 50 listů
26 6104 6 Blok v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky - 30 listů
26 6105 6 Blok v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky - 20 listů
26 6106 6 Blok v hodnotě 1000,- Kč na pokuty za přestupky - 20 listů
26 6107 2 Blok v hodnotě 200,- Kč na pokuty za přestupky - 30 listů
26 6108 2 Blok v hodnotě 300,- Kč na pokuty za přestupky - 30 listů
26 6109 2 Blok v hodnotě 400,- Kč na pokuty za přestupky - 30 listů
26 6110 2 Blok v hodnotě 2 500,- Kč na pokuty za přestupky - 10 listů
26 6202 2 Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti - 50 trojlistů
26 6204 1 Sešit stvrzenek k úhradě pořádkové pokuty - 50 trojlistů
26 6220 2 Blok na pokuty na místě nezaplacené (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu) - 50 listů
26 6221 2 Blok v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu) - 50 listů
26 6222 2 Blok v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu) - 30 listů
26 6223 2 Blok v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu) - 20 listů
26 6224 2 Blok v hodnotě 1 000,- Kč na pokuty za přestupky (výnos z pokut plyne do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu) - 20 listů
45 4002 3 Referátník
45 4109/3 6 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru)
45 4109/9 4 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5
45 4303 7 Platební výměr na místní poplatek nezaplacený včas
45 4304 9 Platební výměr na správní poplatek
45 4305 9 Dodatečný platební výměr na správní poplatek
45 4307 9 Výzva k úhradě správního poplatku
45 4326 1 Platební výměr na místní poplatek doměřený, nezaplacený ve správné výši
45 4416 6 Vyúčtování pokutových bloků
45 4417 6 Zásobník pokutových bloků - obal
45 4418 1 Zásobník pokutových bloků - vložka
45 4419 4 Evidenční list pokutových bloků - obal
45 4420 2 Evidenční list pokutových bloků - vložka
45 4434 7 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury bloků na pokuty za přestupky
45 4435 1 Předávací protokoly bloků na pokuty za přestupky
46 6100 5 Blok na pokuty na místě nezaplacené - 50 listů
46 6103 6 Blok v hodnotě 50,- Kč na pokuty za přestupky - 50 listů
46 6104 6 Blok v hodnotě 100,- Kč na pokuty za přestupky - 30 listů
46 6105 6 Blok v hodnotě 500,- Kč na pokuty za přestupky - 20 listů
46 6106 6 Blok v hodnotě 1000,- Kč na pokuty za přestupky - 20 listů
46 6107 2 Blok v hodnotě 200,- Kč na pokuty za přestupky - 30 listů
46 6108 2 Blok v hodnotě 300,- Kč na pokuty za přestupky - 30 listů
46 6109 2 Blok v hodnotě 400,- Kč na pokuty za přestupky - 30 listů
46 6110 2 Blok v hodnotě 2 500,- Kč na pokuty za přestupky - 10 listů
46 6202 2 Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti - 50 trojlistů
46 6204 1 Sešit stvrzenek k úhradě pořádkové pokuty - 50 trojlistůZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.